Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Съединението на България

3,965 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Login to see the comments

Съединението на България

  1. 1. М. Русафова СОУ “Св. Кл. Охридски”, Пловдив
  2. 2.  Руско-турската война (1877-1878 г.) довежда до Освобождението на България и поставя началото на нов етап в историческото развитие на българския народ.  Великите сили не признават предварителния договор между Русия и Османската империя, подписан в Сан Стефано Официалното признаване на българската държавност става на Берлинския конгрес ( 1 юни-1 юли 1878 г.) Великите сили на конгреса в столицата на Германия – Берлин: Великобритания, Русия, Германия, Франция, Авсро- Унгария, Италия. Великите сили на конгреса в столицата на Германия – Берлин: Великобритания, Русия, Германия, Франция, Авсро- Унгария, Италия.
  3. 3.  На1 юли 1878г в резултат на конгреса е подписан Берлинският договор  Териториите между р. Дунав и Стара планина заедно с тогавашната Софийска област образуват Княжество България начело с княз, избран от народа  Земите между Стара планина и Родопите се обособяват в отделна автономна област под името Източна Румелия, която остава под пряката политическа и военна власт на султана и Княз Александър БатенбергКняз Александър Батенберг
  4. 4. Разпокъсването на българските земи, наложено от Берлинския договор през 1878 г става основен стремеж на българския народ в борбата за пълно национално освобождение и обединение. Останалото под османска власт население започва движение за обединяване на разпокъсаната земя.  От пролетта на 1885г. в Пловдив се сформира Български таен революционен комитет (БРТЦК) под ръководството на Захари Стоянов  Съединението се извършва след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември, който е подкрепен от българския княз Александър I. Захари СтояновЗахари Стоянов Идеята за обединението се разпространява чрез публикации в песата и чрез демонстрации Идеята за обединението се разпространява чрез публикации в песата и чрез демонстрации
  5. 5. Паметникът на Съединението изобразява Майката-Родина с лавровия венец на победата в ръце, крилете в полет символизират двете обединени части na България. Паметникът на Съединението изобразява Майката-Родина с лавровия венец на победата в ръце, крилете в полет символизират двете обединени части na България.

×