Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Съчинение на повествователен текст по дадена пословица Развитие на речта ІV клас
 
<ul><li>Определяме темата. </li></ul><ul><li>Измисляме заглавие. </li></ul><ul><li>Включваме подходящи герои. </li></ul><u...
за трудолюбието за мързела
План за работа <ul><li>Къде и кога се развива действието? </li></ul><ul><li>Кои са героите? </li></ul><ul><li>Каква е връз...
Словосъчетания, които можем да използваме в текста за трудолюбието за мързела има златни ръце мързи го да гледа сръчни ръц...
Думи с правописни особености мърз Е л тру Д м Ъ рзели В ма Й стор ле Н ос Т тр У долюби В р А ботли В п О ст ОЯ н СТВ о
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

съчинение на повествователен текст по дадена пословица

  • Login to see the comments

съчинение на повествователен текст по дадена пословица

  1. 1. Съчинение на повествователен текст по дадена пословица Развитие на речта ІV клас
  2. 3. <ul><li>Определяме темата. </li></ul><ul><li>Измисляме заглавие. </li></ul><ul><li>Включваме подходящи герои. </li></ul><ul><li>Измисляме имена на героите. </li></ul><ul><li>Съчиняваме думи на героите. </li></ul><ul><li>Разказът ни трябва да звучи правдиво. </li></ul><ul><li>Езикът, който използваме да е точен и ясен. </li></ul><ul><li>Мястото на пословицата да е там, където е най-добрата връзка със случката. </li></ul>
  3. 4. за трудолюбието за мързела
  4. 5. План за работа <ul><li>Къде и кога се развива действието? </li></ul><ul><li>Кои са героите? </li></ul><ul><li>Каква е връзката между тях? </li></ul><ul><li>Какво се случва? </li></ul><ul><li>Кой момент е най-важен за случката? </li></ul><ul><li>Как завършва случката? </li></ul><ul><li>Каква е поуката? </li></ul>
  5. 6. Словосъчетания, които можем да използваме в текста за трудолюбието за мързела има златни ръце мързи го да гледа сръчни ръце иде му отръки не подвива крак мързи го, та го боли
  6. 7. Думи с правописни особености мърз Е л тру Д м Ъ рзели В ма Й стор ле Н ос Т тр У долюби В р А ботли В п О ст ОЯ н СТВ о

×