Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

княжество българия

5,367 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

княжество българия

 1. 1. Човекът и обществото ІV клас По учебника на Мария Радева
 2. 2. БЪЛГАРИЙО, ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА, ЕДНА БЕ ТИ ДОСТОЙНА ЗАРАД ТЯХ И ТЕ ЗА ТЕБ ДОСТОЙНИ, МАЙКО, БЯХА!
 3. 3. <ul><li>Освобождението – 3.ІІІ.1878 г. </li></ul><ul><li>Първи стъпки в изграждане на модерна България – Търновската конституция (16.ІV.1879 г.) </li></ul><ul><li>Управление на новата държава. </li></ul>
 4. 4. В тази къща, дом на семейството на Симеоноглу е подписан Санстефанският мирен договор. Сан Стефано е населеният пункт, при който руснаците спират настъплението си по време на Руско-турската война (1877-1878), и е мястото, където Русия и Османската империя подписват на 3 март Санстефанския мирен договор.
 5. 5. С него се слага край на Руско-турската освободителна война. Пълномощници от руска страна са граф. Н.П.Игнатиев и А.И.Нелидов, а от турска страна - Савфет паша и Садулах бей.
 6. 7. <ul><li>Членовете 6 -11 от този договор се отнасят до България, която е създадена като автономно княжество с християнско правителство и своя войска . Границите на княжеството обхващат Северна България (без Северна Добруджа), Тракия (без Гюмюрджинско и Одринско) и Македония (без Солунската област и Халкидическия п-в). По договора България е населена от 4 800 000 човека. </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Чл. 7 от договора урежда устройството и управлението. Държавата се управлява от княз , избран от населението с одобрението на великите сили и Високата порта. Парламентът е трябвало да изработи Органически устав ( Конституция ). Предвижда се и временно руско управление за срок от две години, което се осъществява от специален императорски комисар. </li></ul><ul><li>Чл. 8 предвижда да се плаща специален данък на Високата порта. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>За опазване на реда била създадена полиция, а за защита на страната – българска войска. </li></ul><ul><li>На 16 април 1879 г. в Търново била подписана Търновската конституция , която следвала най-добрите европейски образци. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>В нея били записани важни права на гражданите : </li></ul><ul><li>свобода на словото и печата; </li></ul><ul><li>свобода на вероизповеданията; </li></ul><ul><li>неприкосновеност на личността и имота; </li></ul><ul><li>избирателно право; </li></ul><ul><li>4-годишно образование за всички деца. </li></ul>
 10. 11. княз Народно събрание (парламент) Министерски съвет (правителство)
 11. 12. <ul><li>Съдът се грижел за спазването на законите. </li></ul><ul><li>Велико народно събрание избрало немския принц Александър Батенберг за български княз. </li></ul><ul><li>Оформили се първите политически партии. </li></ul><ul><li>През юли 1879 г. князът избрал първото българско правителство. </li></ul>България започнала развитието си като демократична европейска държава.
 12. 13. Речник Гражданин Всеки пълнолетен човек в държавата. Отговорният гражданин трябва да знае своите права, да познава законите, да контролира спазването им от управляващите. Защита на всеки човек от закона: срещу обиди, унижения, кражби и др. Неприкосновеност Политическа партия Организирана група от хора с общи възгледи за държавно управление. Демократична държава Осигурява спазването на законите, равнопоставеност на гражданите и защита на човешките им права.
 13. 14. <ul><li>Опиши Търновската конституция: кога и къде е приета, кой я е приел, какви права дава на гражданите. </li></ul>

×