Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

васил левски

7,250 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

васил левски

  1. 1. 1837 – 1873 “Аз съм посветил себе си на отечеството си,да му служа до смърт и да работя по народната воля.” “И не забравяйте – времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“ “Ако спечеля печели цял народ, ако загубя – губя само мене си.”
  2. 2. Произход и семейство Васил Иванов Кунчев е роден в град Карлово на 18 юли 1837г. В семейството на Иван и Гина Кунчеви. Има двама братя и две сестри. Баща му умира, когато Васил е на 14год. За прехраната на дома се грижат тримата сина. Майката няколко месеца след Освобождението, на 60-годишна възраст след като погребва и три от децата си се самоубива. Домът на Левски в Карлово Майката на В.Левски
  3. 3. Отрано осиротял. Отгледан от вуйчо си Василий игумен на манастир. Левски става монах и приема името Игнатий в сопотския манастир “Св. Спас”. На следващата година е ръкоположен за йеродякон.
  4. 4. Революционни дейности в Сърбия и Румъния През 1861г. под влиянието на Георги Раковски, Левски захвърля расото и се посвещава на революционното дело. Заминава за Сърбия и взима участие в Първата българска легия в Белград. Там заради проявена ловкост и храброст получава прозвището Левски. Според легендата по време на военни упражнения е направил лъвски скок. Апостола 1868г. Левски с брат си Христо и с другаря си Христо Иванов-Големия
  5. 5. • По късно Левски е определен за знаменосец в четата на Панайот Хитов, която се подготвя за прехвърляне в България. После заедно с четата преминава в Сърбия и постъпва във Втората българска легия. Втората българска легия. Левски и Ботев в Букурещ През 1864г. на Великден сам дякон Игнатий отрязва косите си и се отказва от монашеския сан. Урна с кичур от косата на Апостола
  6. 6. Идея за ”Чиста и свята република” – Освобождаване на България от Османско робство и прекратяване на деспотско-тиранска система. – Българското общество да защити своите естествени исторически, демографски, културни и морални права. – Изграждане на демократска република. – Отрицание на аристократичното величие. – Братство и съвършено равенство между всички народности, живеещи в България. – Признание и равенство с останалите европейски народи. – Чисти и святи закони.
  7. 7. Вътрешна революционна организация (ВРО) Апостолът за пръв път изразява мнение, че трябва предварителна подготовка на народа за участие в освободителното дело. Той създава Вътрешна революционна организация (ВРО),наричано още “Привременно правителство в България”, която има за цел освобождаване на България от турците. Организацията представлява мрежа от местни революционни комитети, които се управляват от Централен комитет, помещаващ се в Ловеч.
  8. 8. Български революционен централен комитет (БРЦК) Програмата на БРЦК във в.“Свобода” Устав на БРЦК 1870г. Печат на БРЦК В българското освободително движение се оформят два центъра – БРЦК в Ловеч и Букурещ. БРЦК се създава 1869(70)г. с цел да пропагандира революционните идеи и да окаже съдействие за политическа и идейна подготовка на българската национална революция. На събрание вътрешните и емигрантските дейци установяват единодействие, скрепено с устав.
  9. 9. Залавянето и смъртта на Апостола на свободата През 1871г. за помощници на Левски са изпратени Димитър Общи и Ангел Кънчев. През 1872г. Димитър Общи самодоволно напада турската хазна в прохода Арабаконак. Следват многобройни арести на комитетски дейци. Левски тръгва към Влашко, като минава през Ловеч да прибере архива на революционния комитет, но се отбива да пренощува в Къкринското ханче. На 02.12.1872г. е заловен Димитър Общи
  10. 10. Пред съда Левски поема цялата отговорност за революционната дейност върху себе си и не издава никого от организацията. Съдът осъжда Левски на смърт чрез обесване. Присъдата е изпълнена на 19 февруари 1873г. край София.
  11. 11. Историята няма да забрави делото на Апостола. Той ни учи що е дълг и саможертва. Величието му ще бъде увековечено, защото той не е търсил облаги и признание, а само свобода – национална и общочовешка.
  12. 12. Изработили: Пламена, Младен и Лиза 12б клас

×