Curs 2012 google CPC NEXES

Jordi Camps Bunayog
Jordi Camps BunayogCEO Marketing Online en invertiaWeb at HABIPEKE, S.L.
Curs Gestió Campanyes AdWords SEM 
  “El Comerç Electrònic amb Resultats”
       CLUSTER & NEXES

    www.invertiaWeb.com
Els Anuncis Patrocinats SEM
QUÈ SÓN?
Introducció a Google AdWords
Google AdWords és un producte publicitari de Google. Permet promocionar negocis
al usuaris des de diferents ubicacions: cerques a Google i/o continguts.
          Canal: Cerques a Google
Introducció a Google AdWords
Són ubicacions les pagines afiliades a Google:
1) Els seus projectes propis.       Canal: La Xarxa de Continguts de Google
Introducció a Google AdWords
Són ubicacions les pagines afiliades a Google:
1) Els seus projectes propis.
2) Pàgines associades al seu sistema (AdSense).
  Cobren un 68% del cost per clic de la paraula que va relacionada a l’anunci.
        La Xarxa de Continguts de Google

              De 100€ - 59,5€ per l'afiliat
Introducció a Google AdWords
Google aquest 2012 aposta per la mobilitat i té llum verda per comprar Motorola.

                 13 de Febrero de 2012 - Font: http://goo.gl/DW8Tl
Introducció a Google AdWords
Google aquest 2012 aposta per la mobilitat i té llum verda per comprar Motorola.

                 13 de Febrero de 2012 - Font: http://goo.gl/DW8Tl
                        > 12500000000 usd to eur
                        9 bilions i mig d'euros
Visibilitat a la Xarxa
Com tenir presencia a Internet?
Anuncis Patrocinats (SEM):
• Avantatges:
  • Inversió segura però menys productiva.
     • A major nombre de clics -> Major inversió.

• Inconvenients:
   • Sofisticades eines de Gestió i Administració.
     • Anuncis, Paraules Clau, Displays...
   • Poc creïbles.
   • Rati de clics Baix

Posicionament Natural (SEO):
• Avantatges:
  • Inversió més arriscada però a llarg plaç més productiva.
  • Molt creïbles.
  • Rati de clics més Alt.
Conceptes bàsics
                        La terminologia d’AdWords
Campanya: Permet estructurar els productes i serveis que es volen promocionar. A cada
campanya podem incloure varis grups d’anuncis.

Grup d’anuncis: Conté un o varis anuncis orientats a un mateix grup de paraules clau.

Configuració: Trobem la configuració General de les campanyes.

Anuncis: Podem veure la llistat de tots els anuncis o nomes dels que formen part de la
Campanya o Grup d’anuncis seleccionat.

Paraula Clau: Les paraules o frases que es creen per a (grups) d’anuncis, descriuen un
producte o servei, que pot determinar el moment i lloc que ha d’aparèixer l’anunci.

Xarxes: Trobem un quadre general de l'ús i resultats de les campanyes a les diferents
ubicacións de Google.

Dimensions: Trobem un quadre general des d'on podem extreure i analitzar la informació
registrada amb un nivell de segmentació molt precisa.
                                   Glossari a: http://goo.gl/0zAx8
Conceptes bàsics
                        La terminologia d’AdWords
Campanya: Permet estructurar els productes i serveis que es volen promocionar. A cada
campanya podem incloure varis grups d’anuncis.

Grup d’anuncis: Conté un o varis anuncis orientats a un mateix grup de paraules clau.

Configuració: Trobem la configuració General de les campanyes.

Anuncis: Podem veure la llistat de tots els anuncis o nomes dels que formen part de la
Campanya o Grup d’anuncis seleccionat.

Paraula Clau: Les paraules o frases que es creen per a (grups) d’anuncis, descriuen un
producte o servei, que pot determinar el moment i lloc que ha d’aparèixer l’anunci.

Xarxes: Trobem un quadre general de l'ús i resultats de les campanyes a les diferents
ubicacións de Google.

Dimensions: Trobem un quadre general des d'on podem extreure i analitzar la informació
registrada amb un nivell de segmentació molt precisa.
                                   Glossari a: http://goo.gl/0zAx8
Conceptes bàsics
                        La terminologia d’AdWords
Campanya: Permet estructurar els productes i serveis que es volen promocionar. A cada
campanya podem incloure varis grups d’anuncis.

Grup d’anuncis: Conté un o varis anuncis orientats a un mateix grup de paraules clau.

Configuració: Trobem la configuració General de les campanyes.

Anuncis: Podem veure la llistat de tots els anuncis o nomes dels que formen part de la
Campanya o Grup d’anuncis seleccionat.

Paraula Clau: Les paraules o frases que es creen per a (grups) d’anuncis, descriuen un
producte o servei, que pot determinar el moment i lloc que ha d’aparèixer l’anunci.

Xarxes: Trobem un quadre general de l'ús i resultats de les campanyes a les diferents
ubicacións de Google.

Dimensions: Trobem un quadre general des d'on podem extreure i analitzar la informació
registrada amb un nivell de segmentació molt precisa.
                                   Glossari a: http://goo.gl/0zAx8
Conceptes bàsics
                           La terminologia d’AdWords
Clic: Quan l’usuari ha interactuat amb l’anunci, tant si arriba a la web com si hi ha hagut un error.

Visita: No són visibles als AdWords però sí a l’analítica. Es poden registrar 80 clics i només 4 visites.

Impressions: Representen el número de vegades que apareix un anunci a Google o als afiliats.

CPC (real): És la quantitat real que es paga per a cada clic que rep un anunci.

CTR: És el percentatge que els usuaris veuen l’anunci i fan clic. Formula: clics / impressions

Cost: És el càrrec que s’acumula en el programa AdWords; pot aparèixer a la factura del mes següent.

Posició mitja: Fa referència a la posició mitja en la que apareix l’anunci quan la paraula activa la seva
publicació.
"1" és la primera posició. De "1 a 8" sol ser la primera pàgina de resultats, "9 a 16", la segona.
La posició "1,7" mostra l’anunci entre "1 o 2" però és possible que aparegui més a prop del "2".

Conversió: Quan un usuari ha fet clic a un anunci i realitza una acció important dins la pagina web
(compra, regístre, banner, descarrega...)
                                        Glossari a: http://goo.gl/tKh1J
Conceptes bàsics
                           La terminologia d’AdWords
Clic: Quan l’usuari ha interactuat amb l’anunci, tant si arriba a la web com si hi ha hagut un error.

Visita: No són visibles als AdWords però sí a l’analítica. Es poden registrar 80 clics i només 4 visites.

Impressions: Representen el número de vegades que apareix un anunci a Google o als afiliats.

CPC (real): És la quantitat real que es paga per a cada clic que rep un anunci.

CTR: És el percentatge que els usuaris veuen l’anunci i fan clic. Formula: clics / impressions

Cost: És el càrrec que s’acumula en el programa AdWords; pot aparèixer a la factura del mes següent.

Posició mitja: Fa referència a la posició mitja en la que apareix l’anunci quan la paraula activa la seva
publicació.
"1" és la primera posició. De "1 a 8" sol ser la primera pàgina de resultats, "9 a 16", la segona.
La posició "1,7" mostra l’anunci entre "1 o 2" però és possible que aparegui més a prop del "2".

Conversió: Quan un usuari ha fet clic a un anunci i realitza una acció important dins la pagina web
(compra, regístre, banner, descarrega...)
                                        Glossari a: http://goo.gl/tKh1J
Conceptes bàsics
                           La terminologia d’AdWords
Clic: Quan l’usuari ha interactuat amb l’anunci, tant si arriba a la web com si hi ha hagut un error.

Visita: No són visibles als AdWords però sí a l’analítica. Es poden registrar 80 clics i només 4 visites.

Impressions: Representen el número de vegades que apareix un anunci a Google o als afiliats.

CPC (real): És la quantitat real que es paga per a cada clic que rep un anunci.

CTR: És el percentatge que els usuaris veuen l’anunci i fan clic. Formula: clics / impressions

Cost: És el càrrec que s’acumula en el programa AdWords; pot aparèixer a la factura del mes següent.

Posició mitja: Fa referència a la posició mitja en la que apareix l’anunci quan la paraula activa la seva
publicació.
"1" és la primera posició. De "1 a 8" sol ser la primera pàgina de resultats, "9 a 16", la segona.
La posició "1,7" mostra l’anunci entre "1 o 2" però és possible que aparegui més a prop del "2".

Conversió: Quan un usuari ha fet clic a un anunci i realitza una acció important dins la pagina web
(compra, regístre, banner, descarrega...)
                                        Glossari a: http://goo.gl/tKh1J
Conceptes bàsics
                        La terminologia d’AdWords
Pàgina Principal: Podem consultar i personalitzar la informació que més ens interessi veure de
les campanyes.

Campanyes: Podem configurar i administrar els anuncis, campanyes, paraules clau. També
permet veure, personalitzar i descarregar dades.

Oportunitats: Secció completa d'AdWords on ens pot ajudar a millorar les campanyes com:
trobar noves paraules, orientar pressupost...

Eines i anàlisis: Proporciona enllaços directes a un seguit d’eines de la conta AdWords, útil
per a la optimització de la conta.

Facturació: Proporciona l’accés a la configuració administrativa del compte que utilitzem, com
dades fiscals, descarregar factures...

El meu compte: Inclou enllaços a tres pàgines que serveixen per a controlar qui té accés al
compte, gestionar alertes, preferències y notificacions.
                                 Ajuda d'AdWords: http://goo.gl/KbFFz
Conceptes bàsics
                        La terminologia d’AdWords
Pàgina Principal: Podem consultar i personalitzar la informació que més ens interessi veure de
les campanyes.

Campanyes: Podem configurar i administrar els anuncis, campanyes, paraules clau. També
permet veure, personalitzar i descarregar dades.

Oportunitats: Secció completa d'AdWords on ens pot ajudar a millorar les campanyes com:
trobar noves paraules, orientar pressupost...

Eines i anàlisis: Proporciona enllaços directes a un seguit d’eines de la conta AdWords, útil
per a la optimització de la conta.

Facturació: Proporciona l’accés a la configuració administrativa del compte que utilitzem, com
dades fiscals, descarregar factures...

El meu compte: Inclou enllaços a tres pàgines que serveixen per a controlar qui té accés al
compte, gestionar alertes, preferències y notificacions.
                                 Ajuda d'AdWords: http://goo.gl/KbFFz
Conceptes bàsics
                        La terminologia d’AdWords
Pàgina Principal: Podem consultar i personalitzar la informació que més ens interessi veure de
les campanyes.

Campanyes: Podem configurar i administrar els anuncis, campanyes, paraules clau. També
permet veure, personalitzar i descarregar dades.

Oportunitats: Secció completa d'AdWords on ens pot ajudar a millorar les campanyes com:
trobar noves paraules, orientar pressupost...

Eines i anàlisis: Proporciona enllaços directes a un seguit d’eines de la conta AdWords, útil
per a la optimització de la conta.

Facturació: Proporciona l’accés a la configuració administrativa del compte que utilitzem, com
dades fiscals, descarregar factures...

El meu compte: Inclou enllaços a tres pàgines que serveixen per a controlar qui té accés al
compte, gestionar alertes, preferències y notificacions.
                                 Ajuda d'AdWords: http://goo.gl/KbFFz
Conceptes bàsics
                        La terminologia d’AdWordsUbicacions: Pot ser qualsevol pàgina web, conjunt de pàgines o blocs d’anuncis, on volem
aparèixer.

Anunci de Text: Conté informació concisa, orientada a l’acció, i vincula a una pàgina web.
Landing Page: O pàgina d’aterratge que arriba l’usuari, després de fer clic a un anunci de text.

Opcions de concordança de paraules clau: existeixen 4 tipus per a cada paraula clau.
    Amplia – venta barbacoas  - venta de barbacoas
    Exacta – [venta barbacoas] - barbacoas
    Frase – “venta barbacoas” - oferta venta barbacoas                                    Glossari a: http://goo.gl/0zAx8
Conceptes bàsics
                        La terminologia d’AdWordsUbicacions: Pot ser qualsevol pàgina web, conjunt de pàgines o blocs d’anuncis, on volem
aparèixer.

Anunci de Text: Conté informació concisa, orientada a l’acció, i vincula a una pàgina web.
Landing Page: O pàgina d’aterratge que arriba l’usuari, després de fer clic a un anunci de text.

Opcions de concordança de paraules clau: existeixen 4 tipus per a cada paraula clau.
    Amplia – venta barbacoas  - venta de barbacoas
    Exacta – [venta barbacoas] - barbacoas
    Frase – “venta barbacoas” - oferta venta barbacoas                                    Glossari a: http://goo.gl/0zAx8
Conceptes bàsics
                     Familiaritza’t amb la terminologia d’AdWordsCost per Clic (CPC): és la quantitat màxima que estem disposats apostar per aquesta paraula
clau per aparèixer per sobre de la nostra competència.


Cost per cada mil impressions (CPM): és la quantitat màxima que pagarem per cada 1.000
impressions de l’anunci. Només es pot utilitzar a la xarxa de contingut de Google.


Click-Through rate (CTR): és la taxa d’efectivitat del clic per a cada 100 impressions d’anunci.


Cost per Adquisició (CPA): És el cost que paga un anunciant quan un usuari realitza una
determinada acció (registre, compra) a través d’una publicitat.


Retorn de la inversió (ROI): es la relació entre el cost de la publicitat i els beneficis obtinguts
de les conversions.


                        Glossari a: http://adwords.google.com/support/aw/bin/topic.py?hl=es&topic=15464
Visibilitat a la Xarxa
Com tenir presencia a Internet?
 ¡AdWords em porta MOLTES VISITES!
Visibilitat a la Xarxa
Com tenir presencia a Internet?
 ¡AdWords em porta MOLTES VISITES!

         ¡PERÒ…..!
Visibilitat a la Xarxa
Com tenir presencia a Internet?
 ¡AdWords em porta MOLTES VISITES!


 ¡La potencia sin control no sirve de nada!
 Seguros : CPC 3,41, 1000 clics = 3,410€
 Insurance: CPC 1,45 – 1000 clics = 1,450€
La Primera Campanya
Utilitzarem el nostre Compte de Google
La Primera Campanya
Comencem amb una nova campanya
La Primera Campanya
Estructura dels AdWords
La Primera Campanya
Configurem la campanya
La Primera Campanya
Decidim la Xarxa i Dispositius on veurem els anuncis
La Primera Campanya
Decidim el pressupost diari que volem destinar
Estructura dels AdWords
       Decidim el pressupost diari que volem destinar
  Estructurem les campanyes segons Tipus i Categories del projecte

Agrupa segons Idioma   Cadena hotelera           Events
                 Nom hotel               Pont del pilar
                                    OMExpo
             Genèrics                   Setmana
                   Allotjament        Santa
                   Econòmic              Cap d'any
                   Casaments             Nada
                   Boutique hotel
                   Spa urbà
                   Wifi
Com crear un anunci
Creem el Grup d’anuncis per la nostra campanya           • Afegeix paraules clau al títol de l’anunci.
           • Si es possible, repeteix la paraula a les línees 2 i 3.
           • Pensa amb el missatge “CALL TO ACTION”
           • Utilitza paraules emotives per fer el clic “oferta, fàcil”

           • Especifica números del que trobarà “20%, 30€”
           • Majúscula als noms propis o marques “Nike”
           • Especifica el producte “camises” o “camises d’esport”
           • Paraules atractives “gratis, novetat, especial”

           • Evita comentaris personals “a mi” “penso que”
           • Dóna una acció “reserva ara i emporta’t un regal”
           • Mesura els canvis d’anuncis:
              • Optimitza’l cada 5,7,10,20... dies
              • Fes varis anuncis a l’hora.

           • NO utilitzis signes d’exclamació o interrogació en accés.
Les Paraules Clau
   Escull, Utilitza i Analitza gran varietat de Paraules, Frases i combinacions


Inicis:

1.  Utilitzem Termes Genèrics a menor mesura.

2.  Analitzem les paraules que utilitzen els usuaris en la seva cerca.

3.  Seleccionem les paraules, frases i variacions més rellevants a l’anunci:
   •  versions en singular i plural
   •  sinònims
   •  combinacions de paraules clau
   •  accents

4. Estudiem i afegim nous termes específics relacionats al sector/producte/marca/zona...

5. Google no distingeix entre les Majúscules ni les minúscules
Les Paraules Clau
     Mirem els termes de cerca que utilitzen els nostres usuaris
Si utilitzem moltes paraules clau amb concordança Amplia o Frase,
Google guarda i ens mostra la paraula real que ha utilitzat l’usuari
quan fa el clic al nostre anunci.
Les Paraules Clau
        Tipus de Concordança de les Paraules Clau
Concordança Amplia: zapatillas de tenis:
  • tenis
  • zapatillas
                       Visible
  • comprar zapatillas de tenis
  •material de tenis

Concordança de Frase: “zapatillas de tenis”
  • zapatillas de tenis rojas        Visible
  • comprar zapatillas de tenis

   • Zapatillas para tenis         NO Visible
   • Zapatilla de tenis


Concordança Exacta: [zapatillas de tenis]
  • zapatillas de tenis           Visible

   • Zapatillas de tenis rojas       NO Visible
Els anuncis
    Gestionem diferents tipus d’anuncis per un mateix Grup
Títol (25): Inclou paraules clau.
Descripció (35): Inclou informació atractiva que inciti a una acció.
URL Visible (35): És el domini o subdomini, de la pagina web.
URL Landing: Utilitza a menor mesura la pàgina principal,
   Dirigeix la visita a la pagina destí relacionada a l’anunci.
   Important que aquesta pagina també aparegui la paraula clau.
                        {keyword:Manteleria restaurantes}
                        Venta al por mayor para Restaurante
                        Todo tipo en algodón y poliéster.
                        www.BaltikStore.com
Eina bàsica d’AdWords 
Busquem més paraules clau que poden utilitzar els teus potencials clients Inicis:

 1. Escull un negoci “ex. seguros”

 2. Busca 5 paraules rellevants.

 3. Utilitza les opcions avançades.

 4. Mira els resultats.

 5. Especifica el tipus de concordança.

 6. Dels resultats fixe’t en la:
   • Concordança i CPC.
   • Cerques mensuals “estacionalitat”

 7. Escull les més adients.
Més eines per Paraules
            I algunes més.....
Algunes eines de Google per a estudiar i trobar més paraules clau:

•  Tendència: www.google.com/trends

•  Suggeridor: www.google.com/sktool/

•  Inversor: https://adwords.google.com/select/TrafficEstimatorSandbox

•  Orgànic: www.google.com/insights/search/

•  SemRush: http://es.semrush.com
Recomanacions 
Els 10 errors que NO hem de cometre amb Google AdWords.

   • Oblidar les campanyes, segueix-les com a mínim un cop per setmana.

   • Deixar que Google ens faci la feina, activar totes les xarxes i dispositius.

   • Pensar que clics són visites

   • Aconseguir la 1a posició, “és eficient la posició mitjana (2-3)”

   • Crear campanyes Globals, “segmenta (idioma i país)”

   • No treballar, analitzar el contingut i variants dels anuncis.

   • Mesurar el cost dels anuncis i no el de les paraules.

   • Utilitzar superlatius en els anuncis de text.

   • Utilitzar com a pagina destí la pagina principal.

   • Confiar amb les sugerencies del sistema.
Moltes gracies
www.facebook.com/invertiaweb
www.twitter.com/jorkam
www.twitter.com/invertiaWeb
             Jordi Camps Bunayog
             jordi.camps@invertiaweb.com
 Més informació:
www.invertiaweb.com
 www.jordicamps.com
www.netdebugger.com
1 of 39

Recommended

Google adwords II - Mòdul 2 Curs iMàrqueting by
Google adwords II - Mòdul 2 Curs iMàrquetingGoogle adwords II - Mòdul 2 Curs iMàrqueting
Google adwords II - Mòdul 2 Curs iMàrquetingDigital Granollers
301 views68 slides
Google Adwords 1- Mòdul 2 Eines col·laboratives iMàrqueting by
Google Adwords 1- Mòdul 2 Eines col·laboratives iMàrquetingGoogle Adwords 1- Mòdul 2 Eines col·laboratives iMàrqueting
Google Adwords 1- Mòdul 2 Eines col·laboratives iMàrquetingDigital Granollers
198 views64 slides
Google Adwords 2015 by
Google Adwords 2015Google Adwords 2015
Google Adwords 2015Empresa i Emprenedoria Granollers
1.2K views38 slides
Utilitza els banners en la teva estratègia multimèdia by
Utilitza els banners en la teva estratègia multimèdiaUtilitza els banners en la teva estratègia multimèdia
Utilitza els banners en la teva estratègia multimèdiaJordi Garcia
362 views24 slides
Curs 2012 Google SEO NEXES by
Curs 2012 Google SEO NEXESCurs 2012 Google SEO NEXES
Curs 2012 Google SEO NEXESJordi Camps Bunayog
414 views49 slides
2015 01 31 - Suplement Noves Tecnologíes 2015 - Diari de Girona by
2015 01 31 - Suplement Noves Tecnologíes 2015 - Diari de Girona 2015 01 31 - Suplement Noves Tecnologíes 2015 - Diari de Girona
2015 01 31 - Suplement Noves Tecnologíes 2015 - Diari de Girona Jordi Camps Bunayog
1.7K views1 slide

More Related Content

Similar to Curs 2012 google CPC NEXES

Perquè he d'invertir en Adwords? Quins beneficis obtinc? by
Perquè he d'invertir en Adwords? Quins beneficis obtinc?Perquè he d'invertir en Adwords? Quins beneficis obtinc?
Perquè he d'invertir en Adwords? Quins beneficis obtinc?ABECEWEB SCP
137 views14 slides
La teva primera campanya a google adwords by
La teva primera campanya a google adwordsLa teva primera campanya a google adwords
La teva primera campanya a google adwordsAgustí López
726 views30 slides
Posicionament by
PosicionamentPosicionament
PosicionamentMarta López
112 views13 slides
Curs de SEO i Promoció de pàgines web a buscadors per Albert Saavedra (part 3) by
Curs de SEO i Promoció de pàgines web a buscadors per Albert Saavedra (part 3)Curs de SEO i Promoció de pàgines web a buscadors per Albert Saavedra (part 3)
Curs de SEO i Promoció de pàgines web a buscadors per Albert Saavedra (part 3)Alberto Saavedra
193 views21 slides
Seo y Sem by
Seo y SemSeo y Sem
Seo y SemSTP Group
185 views31 slides
Les 9 tècniques per atraure visites a un lloc web turístic by
Les 9 tècniques per atraure visites a un lloc web turísticLes 9 tècniques per atraure visites a un lloc web turístic
Les 9 tècniques per atraure visites a un lloc web turísticMontserrat Peñarroya
552 views74 slides

Similar to Curs 2012 google CPC NEXES(20)

Perquè he d'invertir en Adwords? Quins beneficis obtinc? by ABECEWEB SCP
Perquè he d'invertir en Adwords? Quins beneficis obtinc?Perquè he d'invertir en Adwords? Quins beneficis obtinc?
Perquè he d'invertir en Adwords? Quins beneficis obtinc?
ABECEWEB SCP137 views
La teva primera campanya a google adwords by Agustí López
La teva primera campanya a google adwordsLa teva primera campanya a google adwords
La teva primera campanya a google adwords
Agustí López726 views
Curs de SEO i Promoció de pàgines web a buscadors per Albert Saavedra (part 3) by Alberto Saavedra
Curs de SEO i Promoció de pàgines web a buscadors per Albert Saavedra (part 3)Curs de SEO i Promoció de pàgines web a buscadors per Albert Saavedra (part 3)
Curs de SEO i Promoció de pàgines web a buscadors per Albert Saavedra (part 3)
Alberto Saavedra193 views
Seo y Sem by STP Group
Seo y SemSeo y Sem
Seo y Sem
STP Group185 views
Les 9 tècniques per atraure visites a un lloc web turístic by Montserrat Peñarroya
Les 9 tècniques per atraure visites a un lloc web turísticLes 9 tècniques per atraure visites a un lloc web turístic
Les 9 tècniques per atraure visites a un lloc web turístic
Presentació Conferencia Adwords Cambra de Comerç de Barcelona 08/05/2014 by Salvador Puig
Presentació Conferencia Adwords Cambra de Comerç de Barcelona 08/05/2014Presentació Conferencia Adwords Cambra de Comerç de Barcelona 08/05/2014
Presentació Conferencia Adwords Cambra de Comerç de Barcelona 08/05/2014
Salvador Puig8.3K views
Publicitat online maig 2011 figueres by AlterEgo Web
Publicitat online maig 2011 figueresPublicitat online maig 2011 figueres
Publicitat online maig 2011 figueres
AlterEgo Web285 views
Reserves online per al sector turístic by AlterEgo Web
Reserves online per al sector turísticReserves online per al sector turístic
Reserves online per al sector turístic
AlterEgo Web400 views
Pautes per anunciar-se a Google Adwords de manera eficaç by Salvador Puig
Pautes per anunciar-se a Google Adwords de manera eficaçPautes per anunciar-se a Google Adwords de manera eficaç
Pautes per anunciar-se a Google Adwords de manera eficaç
Salvador Puig491 views
Punt Xpunt Maura Claramunt I Gorka Garmendia 1 by puntXpunt
Punt Xpunt Maura Claramunt I Gorka Garmendia 1Punt Xpunt Maura Claramunt I Gorka Garmendia 1
Punt Xpunt Maura Claramunt I Gorka Garmendia 1
puntXpunt334 views
Playbrand: SEO, SEM, analítica, monitorització i email mkt by davidmarticampmajor
Playbrand: SEO, SEM, analítica, monitorització i email mktPlaybrand: SEO, SEM, analítica, monitorització i email mkt
Playbrand: SEO, SEM, analítica, monitorització i email mkt
7 elements claus per emprendre un ecommerce by Quim Gudayol
7 elements claus per emprendre un ecommerce7 elements claus per emprendre un ecommerce
7 elements claus per emprendre un ecommerce
Quim Gudayol341 views
Com crear una botiga on-line pel petit comerç: Unitat 4 by Marketing per tu
Com crear una botiga on-line pel petit comerç: Unitat 4Com crear una botiga on-line pel petit comerç: Unitat 4
Com crear una botiga on-line pel petit comerç: Unitat 4
Marketing per tu464 views

Recently uploaded

Notícies de la setmana.pdf by
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 views4 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides
RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 views98 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
89 views22 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf by
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
15 views5 slides

Recently uploaded(7)

Curs 2012 google CPC NEXES

 • 1. Curs Gestió Campanyes AdWords SEM  “El Comerç Electrònic amb Resultats” CLUSTER & NEXES www.invertiaWeb.com
 • 3. Introducció a Google AdWords Google AdWords és un producte publicitari de Google. Permet promocionar negocis al usuaris des de diferents ubicacions: cerques a Google i/o continguts. Canal: Cerques a Google
 • 4. Introducció a Google AdWords Són ubicacions les pagines afiliades a Google: 1) Els seus projectes propis. Canal: La Xarxa de Continguts de Google
 • 5. Introducció a Google AdWords Són ubicacions les pagines afiliades a Google: 1) Els seus projectes propis. 2) Pàgines associades al seu sistema (AdSense). Cobren un 68% del cost per clic de la paraula que va relacionada a l’anunci. La Xarxa de Continguts de Google De 100€ - 59,5€ per l'afiliat
 • 6. Introducció a Google AdWords Google aquest 2012 aposta per la mobilitat i té llum verda per comprar Motorola. 13 de Febrero de 2012 - Font: http://goo.gl/DW8Tl
 • 7. Introducció a Google AdWords Google aquest 2012 aposta per la mobilitat i té llum verda per comprar Motorola. 13 de Febrero de 2012 - Font: http://goo.gl/DW8Tl > 12500000000 usd to eur 9 bilions i mig d'euros
 • 8. Visibilitat a la Xarxa Com tenir presencia a Internet? Anuncis Patrocinats (SEM): • Avantatges: • Inversió segura però menys productiva. • A major nombre de clics -> Major inversió. • Inconvenients: • Sofisticades eines de Gestió i Administració. • Anuncis, Paraules Clau, Displays... • Poc creïbles. • Rati de clics Baix Posicionament Natural (SEO): • Avantatges: • Inversió més arriscada però a llarg plaç més productiva. • Molt creïbles. • Rati de clics més Alt.
 • 9. Conceptes bàsics La terminologia d’AdWords Campanya: Permet estructurar els productes i serveis que es volen promocionar. A cada campanya podem incloure varis grups d’anuncis. Grup d’anuncis: Conté un o varis anuncis orientats a un mateix grup de paraules clau. Configuració: Trobem la configuració General de les campanyes. Anuncis: Podem veure la llistat de tots els anuncis o nomes dels que formen part de la Campanya o Grup d’anuncis seleccionat. Paraula Clau: Les paraules o frases que es creen per a (grups) d’anuncis, descriuen un producte o servei, que pot determinar el moment i lloc que ha d’aparèixer l’anunci. Xarxes: Trobem un quadre general de l'ús i resultats de les campanyes a les diferents ubicacións de Google. Dimensions: Trobem un quadre general des d'on podem extreure i analitzar la informació registrada amb un nivell de segmentació molt precisa. Glossari a: http://goo.gl/0zAx8
 • 10. Conceptes bàsics La terminologia d’AdWords Campanya: Permet estructurar els productes i serveis que es volen promocionar. A cada campanya podem incloure varis grups d’anuncis. Grup d’anuncis: Conté un o varis anuncis orientats a un mateix grup de paraules clau. Configuració: Trobem la configuració General de les campanyes. Anuncis: Podem veure la llistat de tots els anuncis o nomes dels que formen part de la Campanya o Grup d’anuncis seleccionat. Paraula Clau: Les paraules o frases que es creen per a (grups) d’anuncis, descriuen un producte o servei, que pot determinar el moment i lloc que ha d’aparèixer l’anunci. Xarxes: Trobem un quadre general de l'ús i resultats de les campanyes a les diferents ubicacións de Google. Dimensions: Trobem un quadre general des d'on podem extreure i analitzar la informació registrada amb un nivell de segmentació molt precisa. Glossari a: http://goo.gl/0zAx8
 • 11. Conceptes bàsics La terminologia d’AdWords Campanya: Permet estructurar els productes i serveis que es volen promocionar. A cada campanya podem incloure varis grups d’anuncis. Grup d’anuncis: Conté un o varis anuncis orientats a un mateix grup de paraules clau. Configuració: Trobem la configuració General de les campanyes. Anuncis: Podem veure la llistat de tots els anuncis o nomes dels que formen part de la Campanya o Grup d’anuncis seleccionat. Paraula Clau: Les paraules o frases que es creen per a (grups) d’anuncis, descriuen un producte o servei, que pot determinar el moment i lloc que ha d’aparèixer l’anunci. Xarxes: Trobem un quadre general de l'ús i resultats de les campanyes a les diferents ubicacións de Google. Dimensions: Trobem un quadre general des d'on podem extreure i analitzar la informació registrada amb un nivell de segmentació molt precisa. Glossari a: http://goo.gl/0zAx8
 • 12. Conceptes bàsics La terminologia d’AdWords Clic: Quan l’usuari ha interactuat amb l’anunci, tant si arriba a la web com si hi ha hagut un error. Visita: No són visibles als AdWords però sí a l’analítica. Es poden registrar 80 clics i només 4 visites. Impressions: Representen el número de vegades que apareix un anunci a Google o als afiliats. CPC (real): És la quantitat real que es paga per a cada clic que rep un anunci. CTR: És el percentatge que els usuaris veuen l’anunci i fan clic. Formula: clics / impressions Cost: És el càrrec que s’acumula en el programa AdWords; pot aparèixer a la factura del mes següent. Posició mitja: Fa referència a la posició mitja en la que apareix l’anunci quan la paraula activa la seva publicació. "1" és la primera posició. De "1 a 8" sol ser la primera pàgina de resultats, "9 a 16", la segona. La posició "1,7" mostra l’anunci entre "1 o 2" però és possible que aparegui més a prop del "2". Conversió: Quan un usuari ha fet clic a un anunci i realitza una acció important dins la pagina web (compra, regístre, banner, descarrega...) Glossari a: http://goo.gl/tKh1J
 • 13. Conceptes bàsics La terminologia d’AdWords Clic: Quan l’usuari ha interactuat amb l’anunci, tant si arriba a la web com si hi ha hagut un error. Visita: No són visibles als AdWords però sí a l’analítica. Es poden registrar 80 clics i només 4 visites. Impressions: Representen el número de vegades que apareix un anunci a Google o als afiliats. CPC (real): És la quantitat real que es paga per a cada clic que rep un anunci. CTR: És el percentatge que els usuaris veuen l’anunci i fan clic. Formula: clics / impressions Cost: És el càrrec que s’acumula en el programa AdWords; pot aparèixer a la factura del mes següent. Posició mitja: Fa referència a la posició mitja en la que apareix l’anunci quan la paraula activa la seva publicació. "1" és la primera posició. De "1 a 8" sol ser la primera pàgina de resultats, "9 a 16", la segona. La posició "1,7" mostra l’anunci entre "1 o 2" però és possible que aparegui més a prop del "2". Conversió: Quan un usuari ha fet clic a un anunci i realitza una acció important dins la pagina web (compra, regístre, banner, descarrega...) Glossari a: http://goo.gl/tKh1J
 • 14. Conceptes bàsics La terminologia d’AdWords Clic: Quan l’usuari ha interactuat amb l’anunci, tant si arriba a la web com si hi ha hagut un error. Visita: No són visibles als AdWords però sí a l’analítica. Es poden registrar 80 clics i només 4 visites. Impressions: Representen el número de vegades que apareix un anunci a Google o als afiliats. CPC (real): És la quantitat real que es paga per a cada clic que rep un anunci. CTR: És el percentatge que els usuaris veuen l’anunci i fan clic. Formula: clics / impressions Cost: És el càrrec que s’acumula en el programa AdWords; pot aparèixer a la factura del mes següent. Posició mitja: Fa referència a la posició mitja en la que apareix l’anunci quan la paraula activa la seva publicació. "1" és la primera posició. De "1 a 8" sol ser la primera pàgina de resultats, "9 a 16", la segona. La posició "1,7" mostra l’anunci entre "1 o 2" però és possible que aparegui més a prop del "2". Conversió: Quan un usuari ha fet clic a un anunci i realitza una acció important dins la pagina web (compra, regístre, banner, descarrega...) Glossari a: http://goo.gl/tKh1J
 • 15. Conceptes bàsics La terminologia d’AdWords Pàgina Principal: Podem consultar i personalitzar la informació que més ens interessi veure de les campanyes. Campanyes: Podem configurar i administrar els anuncis, campanyes, paraules clau. També permet veure, personalitzar i descarregar dades. Oportunitats: Secció completa d'AdWords on ens pot ajudar a millorar les campanyes com: trobar noves paraules, orientar pressupost... Eines i anàlisis: Proporciona enllaços directes a un seguit d’eines de la conta AdWords, útil per a la optimització de la conta. Facturació: Proporciona l’accés a la configuració administrativa del compte que utilitzem, com dades fiscals, descarregar factures... El meu compte: Inclou enllaços a tres pàgines que serveixen per a controlar qui té accés al compte, gestionar alertes, preferències y notificacions. Ajuda d'AdWords: http://goo.gl/KbFFz
 • 16. Conceptes bàsics La terminologia d’AdWords Pàgina Principal: Podem consultar i personalitzar la informació que més ens interessi veure de les campanyes. Campanyes: Podem configurar i administrar els anuncis, campanyes, paraules clau. També permet veure, personalitzar i descarregar dades. Oportunitats: Secció completa d'AdWords on ens pot ajudar a millorar les campanyes com: trobar noves paraules, orientar pressupost... Eines i anàlisis: Proporciona enllaços directes a un seguit d’eines de la conta AdWords, útil per a la optimització de la conta. Facturació: Proporciona l’accés a la configuració administrativa del compte que utilitzem, com dades fiscals, descarregar factures... El meu compte: Inclou enllaços a tres pàgines que serveixen per a controlar qui té accés al compte, gestionar alertes, preferències y notificacions. Ajuda d'AdWords: http://goo.gl/KbFFz
 • 17. Conceptes bàsics La terminologia d’AdWords Pàgina Principal: Podem consultar i personalitzar la informació que més ens interessi veure de les campanyes. Campanyes: Podem configurar i administrar els anuncis, campanyes, paraules clau. També permet veure, personalitzar i descarregar dades. Oportunitats: Secció completa d'AdWords on ens pot ajudar a millorar les campanyes com: trobar noves paraules, orientar pressupost... Eines i anàlisis: Proporciona enllaços directes a un seguit d’eines de la conta AdWords, útil per a la optimització de la conta. Facturació: Proporciona l’accés a la configuració administrativa del compte que utilitzem, com dades fiscals, descarregar factures... El meu compte: Inclou enllaços a tres pàgines que serveixen per a controlar qui té accés al compte, gestionar alertes, preferències y notificacions. Ajuda d'AdWords: http://goo.gl/KbFFz
 • 18. Conceptes bàsics La terminologia d’AdWords Ubicacions: Pot ser qualsevol pàgina web, conjunt de pàgines o blocs d’anuncis, on volem aparèixer. Anunci de Text: Conté informació concisa, orientada a l’acció, i vincula a una pàgina web. Landing Page: O pàgina d’aterratge que arriba l’usuari, després de fer clic a un anunci de text. Opcions de concordança de paraules clau: existeixen 4 tipus per a cada paraula clau. Amplia – venta barbacoas - venta de barbacoas Exacta – [venta barbacoas] - barbacoas Frase – “venta barbacoas” - oferta venta barbacoas Glossari a: http://goo.gl/0zAx8
 • 19. Conceptes bàsics La terminologia d’AdWords Ubicacions: Pot ser qualsevol pàgina web, conjunt de pàgines o blocs d’anuncis, on volem aparèixer. Anunci de Text: Conté informació concisa, orientada a l’acció, i vincula a una pàgina web. Landing Page: O pàgina d’aterratge que arriba l’usuari, després de fer clic a un anunci de text. Opcions de concordança de paraules clau: existeixen 4 tipus per a cada paraula clau. Amplia – venta barbacoas - venta de barbacoas Exacta – [venta barbacoas] - barbacoas Frase – “venta barbacoas” - oferta venta barbacoas Glossari a: http://goo.gl/0zAx8
 • 20. Conceptes bàsics Familiaritza’t amb la terminologia d’AdWords Cost per Clic (CPC): és la quantitat màxima que estem disposats apostar per aquesta paraula clau per aparèixer per sobre de la nostra competència. Cost per cada mil impressions (CPM): és la quantitat màxima que pagarem per cada 1.000 impressions de l’anunci. Només es pot utilitzar a la xarxa de contingut de Google. Click-Through rate (CTR): és la taxa d’efectivitat del clic per a cada 100 impressions d’anunci. Cost per Adquisició (CPA): És el cost que paga un anunciant quan un usuari realitza una determinada acció (registre, compra) a través d’una publicitat. Retorn de la inversió (ROI): es la relació entre el cost de la publicitat i els beneficis obtinguts de les conversions. Glossari a: http://adwords.google.com/support/aw/bin/topic.py?hl=es&topic=15464
 • 21. Visibilitat a la Xarxa Com tenir presencia a Internet? ¡AdWords em porta MOLTES VISITES!
 • 22. Visibilitat a la Xarxa Com tenir presencia a Internet? ¡AdWords em porta MOLTES VISITES! ¡PERÒ…..!
 • 23. Visibilitat a la Xarxa Com tenir presencia a Internet? ¡AdWords em porta MOLTES VISITES! ¡La potencia sin control no sirve de nada! Seguros : CPC 3,41, 1000 clics = 3,410€ Insurance: CPC 1,45 – 1000 clics = 1,450€
 • 28. La Primera Campanya Decidim la Xarxa i Dispositius on veurem els anuncis
 • 30. Estructura dels AdWords Decidim el pressupost diari que volem destinar Estructurem les campanyes segons Tipus i Categories del projecte Agrupa segons Idioma Cadena hotelera Events Nom hotel Pont del pilar OMExpo Genèrics Setmana Allotjament Santa Econòmic Cap d'any Casaments Nada Boutique hotel Spa urbà Wifi
 • 31. Com crear un anunci Creem el Grup d’anuncis per la nostra campanya • Afegeix paraules clau al títol de l’anunci. • Si es possible, repeteix la paraula a les línees 2 i 3. • Pensa amb el missatge “CALL TO ACTION” • Utilitza paraules emotives per fer el clic “oferta, fàcil” • Especifica números del que trobarà “20%, 30€” • Majúscula als noms propis o marques “Nike” • Especifica el producte “camises” o “camises d’esport” • Paraules atractives “gratis, novetat, especial” • Evita comentaris personals “a mi” “penso que” • Dóna una acció “reserva ara i emporta’t un regal” • Mesura els canvis d’anuncis: • Optimitza’l cada 5,7,10,20... dies • Fes varis anuncis a l’hora. • NO utilitzis signes d’exclamació o interrogació en accés.
 • 32. Les Paraules Clau Escull, Utilitza i Analitza gran varietat de Paraules, Frases i combinacions Inicis: 1. Utilitzem Termes Genèrics a menor mesura. 2. Analitzem les paraules que utilitzen els usuaris en la seva cerca. 3. Seleccionem les paraules, frases i variacions més rellevants a l’anunci: • versions en singular i plural • sinònims • combinacions de paraules clau • accents 4. Estudiem i afegim nous termes específics relacionats al sector/producte/marca/zona... 5. Google no distingeix entre les Majúscules ni les minúscules
 • 33. Les Paraules Clau Mirem els termes de cerca que utilitzen els nostres usuaris Si utilitzem moltes paraules clau amb concordança Amplia o Frase, Google guarda i ens mostra la paraula real que ha utilitzat l’usuari quan fa el clic al nostre anunci.
 • 34. Les Paraules Clau Tipus de Concordança de les Paraules Clau Concordança Amplia: zapatillas de tenis: • tenis • zapatillas Visible • comprar zapatillas de tenis •material de tenis Concordança de Frase: “zapatillas de tenis” • zapatillas de tenis rojas Visible • comprar zapatillas de tenis • Zapatillas para tenis NO Visible • Zapatilla de tenis Concordança Exacta: [zapatillas de tenis] • zapatillas de tenis Visible • Zapatillas de tenis rojas NO Visible
 • 35. Els anuncis Gestionem diferents tipus d’anuncis per un mateix Grup Títol (25): Inclou paraules clau. Descripció (35): Inclou informació atractiva que inciti a una acció. URL Visible (35): És el domini o subdomini, de la pagina web. URL Landing: Utilitza a menor mesura la pàgina principal, Dirigeix la visita a la pagina destí relacionada a l’anunci. Important que aquesta pagina també aparegui la paraula clau. {keyword:Manteleria restaurantes} Venta al por mayor para Restaurante Todo tipo en algodón y poliéster. www.BaltikStore.com
 • 36. Eina bàsica d’AdWords  Busquem més paraules clau que poden utilitzar els teus potencials clients Inicis: 1. Escull un negoci “ex. seguros” 2. Busca 5 paraules rellevants. 3. Utilitza les opcions avançades. 4. Mira els resultats. 5. Especifica el tipus de concordança. 6. Dels resultats fixe’t en la: • Concordança i CPC. • Cerques mensuals “estacionalitat” 7. Escull les més adients.
 • 37. Més eines per Paraules I algunes més..... Algunes eines de Google per a estudiar i trobar més paraules clau: • Tendència: www.google.com/trends • Suggeridor: www.google.com/sktool/ • Inversor: https://adwords.google.com/select/TrafficEstimatorSandbox • Orgànic: www.google.com/insights/search/ • SemRush: http://es.semrush.com
 • 38. Recomanacions  Els 10 errors que NO hem de cometre amb Google AdWords. • Oblidar les campanyes, segueix-les com a mínim un cop per setmana. • Deixar que Google ens faci la feina, activar totes les xarxes i dispositius. • Pensar que clics són visites • Aconseguir la 1a posició, “és eficient la posició mitjana (2-3)” • Crear campanyes Globals, “segmenta (idioma i país)” • No treballar, analitzar el contingut i variants dels anuncis. • Mesurar el cost dels anuncis i no el de les paraules. • Utilitzar superlatius en els anuncis de text. • Utilitzar com a pagina destí la pagina principal. • Confiar amb les sugerencies del sistema.
 • 39. Moltes gracies www.facebook.com/invertiaweb www.twitter.com/jorkam www.twitter.com/invertiaWeb Jordi Camps Bunayog jordi.camps@invertiaweb.com Més informació: www.invertiaweb.com www.jordicamps.com www.netdebugger.com