Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memahami wang kertas

730 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memahami wang kertas

 1. 1. MEMAHAMI WANG KERTAS <ul><ul><li>Oleh Khalid Noorshah </li></ul></ul><ul><ul><li>Ahli Bersekutu Gold Dinar Research Group, </li></ul></ul><ul><ul><li>Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang </li></ul></ul>Minisiri Dinar Emas 2 Ke Arah Menyemarakkan Mata Wang Syariah Balai Islam Lundang, Kelantan Anjuran Halaqat Negeri Kelantan dan Al-Qafilah International 29 Januari 2011
 2. 2. WANG KERTAS AMERIKA <ul><li>US$1.00 </li></ul><ul><li>Orde Baru Dunia </li></ul>
 3. 3. APAKAH WANG? <ul><li>Sebagai penyimpan nilai </li></ul><ul><li>Sebagai unit kira-kira </li></ul><ul><li>Sebagai alat perantaraan dalam jual beli. </li></ul>
 4. 4. KEMUNCULAN WANG <ul><li>Wang diperkenalkan sebagai perantaraan untuk memperelokan urusan jual beli dalam sistem tukar barang (barter trading). </li></ul>
 5. 5. PELBAGAI BENTUK WANG <ul><li>Benda yang dianggap bernilai dan mudah alih digunakan sebagai wang </li></ul><ul><li>Cengkerang </li></ul><ul><li>Siput </li></ul><ul><li>Batu Jed </li></ul>
 6. 6. PELBAGAI BENTUK WANG <ul><li>Komoditi digunakan sebagai wang </li></ul>Beras Barli Garam
 7. 7. PELBAGAI BENTUK WANG <ul><li>Logam bernilai menggantikan komoditi </li></ul>Syiling Emas Syiling Perak
 8. 8. BAHAN WANG BERUBAH <ul><li>Dari logam bernilai kepada kertas </li></ul>Wang Kertas Syiling Emas dan Perak
 9. 9. SEJARAH MATAWANG KERTAS <ul><li>Dicipta oleh orang China </li></ul><ul><li>Menjadi matawang pada abad ke-13 </li></ul><ul><li>Diperkenalkan di Eropah pada abad ke-17 </li></ul>
 10. 10. SIFAT WANG KERTAS BERUBAH <ul><li>Nota Janji – Resit Hutang </li></ul><ul><li>- Mewakili komoditi atau logam bernilai </li></ul><ul><li>Wang Fiat </li></ul><ul><li>- Laku atas perintah undang-undang </li></ul>
 11. 11. SIFAT WANG FIAT <ul><li>Bahannya kertas </li></ul><ul><li>Tiada nilai sendiri </li></ul><ul><li>Sah laku atas perintah kerajaan </li></ul><ul><li>Bernilai atas jaminan kerajaan </li></ul><ul><li>Mesti guna untuk bayar hutang. </li></ul><ul><li>Enggan guna, anda boleh dihukum. </li></ul>
 12. 12. MINAT GUNA WANG KERTAS <ul><li>Didorong oleh 3K </li></ul><ul><li>Kuasa </li></ul><ul><li>Kekayaan </li></ul><ul><li>Kawal </li></ul>
 13. 13. RIBA DALAM WANG KERTAS <ul><li>Wang kertas dicipta atas angin </li></ul><ul><li>Wang kertas tiada nilai sendiri </li></ul><ul><li>Wang kertas itu resit hutang beriba </li></ul><ul><li>Resit hutang bukan wang </li></ul>
 14. 14. DALIL DALAM AL-QURAN <ul><li>Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan / perdagangan (jual beli) yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. </li></ul><ul><li>- Surah An-Nisa’ ayat 29. </li></ul>
 15. 15. DASAR SUKA SAMA SUKA <ul><li>Tidak ada kebebasan memilih wang </li></ul><ul><li>Suka tak suka mesti guna wang kertas </li></ul><ul><li>Kalau tak suka kita boleh dihukum </li></ul><ul><li>Mesti bayar hutang dengan wang kertas. </li></ul><ul><li>Urus niaga kita atas dasar di paksa. </li></ul>

×