Presentatie architectuurraad ocw 4-2010 v01

1,073 views

Published on

presentatie voor architectuurraad ministerie OCW - 26 april 2010

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie architectuurraad ocw 4-2010 v01

 1. 1. De Educatieve Contentketen (ECK)presentatie Architectuurraad OCW<br />26 april 2010<br />Product management Edurep<br />
 2. 2. Agenda ‘Educatieve Contentketen’<br /><ul><li>Ontstaan
 3. 3. Strategie: klant (school = koning)
 4. 4. De rollen in de ECK-keten
 5. 5. ECK-Dienstverlening van Kennisnet
 6. 6. Actuele thema’s
 7. 7. Succesfactoren</li></li></ul><li>Voorstellen<br />Henk Nijstad<br />Sr. Productmanager EduRep en Onderwijsstandaarden<br />Kennisnet<br />H.nijstad@kennisnet.nl<br />http://twitter.com/edurep01<br />3<br />
 8. 8. Kennisnet stimuleert.<br />Vindbaar<br />Beschikbaar<br />Betaal model<br />Toegankelijk<br />Digitaal leermateriaal<br />Arrangeerbaar<br />Kwaliteit<br />Bruikbaar<br />Betrouwbaar<br />Meetbaar<br />4<br />
 9. 9. Doelstellingen<br />Meerjarendoelstelling.<br />Beschikbaar leermateriaal wordt gebruikt en gedeeld om kwaliteit van het leren te verbeteren.<br />Er is vanuit onderwijsinstellingen een duidelijke vraag richting marktpartijen.<br />Focus 2010<br />Kennisnet stimuleert het arrangeren, inzetten en delen van digitaal leermateriaal door de docent.<br />5<br />
 10. 10. Ontstaan van de ECK<br /><ul><li>Groot programma bij Kennisnet
 11. 11. Gestart ruim 5 jaar geleden
 12. 12. Gezamelijke aanpak met het hele onderwijsveld PO – VO en MBO</li></ul>Men realiseerde zich:<br /><ul><li>Flexibel onderwijs, gebaseerd op (een mix van) digitaal leermateriaal vereist een nieuwe infrastructuur
 13. 13. Bestaande én nieuwe rollen vinden hier een plek
 14. 14. Open en transparant voor een ieder die waarde kan toevoegen</li></li></ul><li>Lifecycle van de keten<br />Opzetten gedachtengoed<br />2007 - 2009<br />Opbouwen,<br />Uitproberen,<br />Diensten ontwikkelen<br />2005<br />Vindbaarheid,<br />Metadata kwaliteit<br />Groei open content<br />2009 - 2010<br />2010 - 20111<br />Toetreding commerciele uitgevers<br />gebruik<br />> 2010<br />> 2010<br />……<br />leerlijnen<br />
 15. 15. Lifecycle van de keten<br />Vindbaarheid,<br />Metadata kwaliteit<br />Arrangeerbare leerlijnen<br />
 16. 16. Strategie achter de Educatieve Contentketen<br />Digitaal leermateriaal<br />leermiddelenbeleid<br />Open content<br />ELO<br />OAI PMH<br />SRU/SRW<br />uitgevers<br />=<br />De valuechain van Michael Portal, net zoals in elke bedrijfstak!!<br />
 17. 17. ECK = open KETEN voor (digitaal) leermateriaal <br />School = klant<br /><ul><li>Keuze welke (mix van) leermateriaal
 18. 18. Keuze van arrangeertools
 19. 19. Baas over eigen school-leermateriaal
 20. 20. Keuze welk ELO te gebruiken
 21. 21. …</li></li></ul><li>De rollen binnen de keten<br />Ontwikkelen<br />Didactiek<br />Techniek<br />Beschikbaar stellen<br />Positionering<br />Metadatering<br />Vinden <br />Portals<br />Arrangeren<br />Leerlijnen<br />Gebruiken<br />ELO/Afspeelomgeving<br />11<br />http://contentketen.kennisnet.nl<br />
 22. 22. De rollen binnen de keten<br />Kennisnet<br />Uitgeverijen<br />12<br />
 23. 23. ECK-Dienstverlening van Kennisnet<br /><ul><li>Dienstverlening waar de markt die (nog) niet biedt
 24. 24. Zoeken & vinden (Edurep)
 25. 25. Authenticatie & authorisatie (ENTREE)
 26. 26. Videoplatform
 27. 27. Standaarden & afspraken
 28. 28. Hoeder van de keten</li></li></ul><li>EduRep: centrale harvester van metadata<br />14<br />
 29. 29. Ruim 40 portals zoeken in EduRep<br />EduRep<br />15<br />
 30. 30. Zoeken in de portal.<br />EduRepsyndicatie component<br />16<br />
 31. 31. EduRep bronnen:<br /><ul><li>Anno
 32. 32. ContentCorner
 33. 33. Davindi
 34. 34. DigilessenVO
 35. 35. Digischool
 36. 36. fenc
 37. 37. FreudenthalInstituut
 38. 38. GroenKennisnet
 39. 39. KlasCement
 40. 40. klikbase
 41. 41. Leermiddelen_Educatheek
 42. 42. LesbankNL
 43. 43. NationaalArchief
 44. 44. Naturalis
 45. 45. OntwikkelcentrumSmaaklessen
 46. 46. OVC
 47. 47. RepLab
 48. 48. Samendelen_TLL_rw
 49. 49. Samendelen_TLL_wo
 50. 50. Samenmaken
 51. 51. SLO
 52. 52. smaaklessen
 53. 53. TeleblikLessenbank
 54. 54. Teleblik
 55. 55. watereducatie
 56. 56. Wellant
 57. 57. TSS_European_Repository
 58. 58. TSS_Mobile_Repository
 59. 59. Museumkennis_Volkenkunde
 60. 60. Museumkennis_Oudheden
 61. 61. KennisLink
 62. 62. OntwikkelcentrumDigitop
 63. 63. Wiskunde_Open_Leermiddelenbank
 64. 64. Schooltv
 65. 65. webmaker_webquest
 66. 66. DigibordOpSchool
 67. 67. Opmaat
 68. 68. CodenameFuture
 69. 69. acadin
 70. 70. StudioVO
 71. 71. Wikiwijs_Repository
 72. 72. Wikiwijs_Arrangeren
 73. 73. ETV
 74. 74. Lesidee
 75. 75. Biodesk
 76. 76. Danae
 77. 77. Didac
 78. 78. Digimaster
 79. 79. Digitop
 80. 80. Eigenwijzer
 81. 81. KrantIndeKlas
 82. 82. Math4All
 83. 83. Podium
 84. 84. Tumult
 85. 85. WebKwestie
 86. 86. Telebliklessenbank</li></ul>17<br />
 87. 87. Entree 2.0 SAML<br />18<br />SSO voor 350 scholen via 6 (8) ELO’s; toegang tot 20 serviceproviders<br />
 88. 88. Hanteer dezelfde principes<br />19<br />
 89. 89. EduStandaard beheert<br />Contentzoekprofiel (PO-VO-MBO)<br />Content Packaging<br />Metadata harvesting (OAI-PMH)<br />Opvragen metadata (SRU/SRW<br />Afspelen educatieve content<br />Uitwisselen toetsen (QTI)<br />Vocabulaires<br />20<br />
 90. 90. Vocabulairebank: centrale plek voor zgn. vocabulaires<br />21<br />
 91. 91. Leden Adviesraad: hele onderwijsveld vertegenwoordigd<br />Allard Bijlsma (DRP)<br />Allard Strijker (SLO)<br />Chris Everaard (Malmberg)<br />Jeroen Hamers (Kennisnet)<br />Raymond Kerkhof (Zadkine)<br />H-P Köhler (Kennisnet)<br />Teun de Lange (Intraquest)<br />Marelle Pronk (Zadkine)<br />Herman Rigter (Digilessen PO en VO)<br />Jérôme Zijderveld (Daidalos)<br />Wouter Huijnink (Func Internet Integration) <br />22<br />
 92. 92. Actuele thema’s<br /><ul><li>Leerlijnen
 93. 93. Wikiwijs
 94. 94. Innovatieplatform VO
 95. 95. Uitgevers</li></li></ul><li>Arrangeerbare leerlijnen: ruggegraat voor de docent<br />24<br />
 96. 96. Wikiwijs: enorme stimulans voor open content<br /><ul><li>Content
 97. 97. Community
 98. 98. professionaliseren
 99. 99. zoeken</li></li></ul><li>Innovatieplatform VO- Initiatief van VO-raad<br /><ul><li>Beter onderwijs door innovatieve inzet ICT
 100. 100. Open leermiddelenbank
 101. 101. leermiddelenbeleid
 102. 102. Professionalisering</li></li></ul><li>Uitgevers sluiten aan op de ECK-keten<br />Mogelijke drivers:<br /><ul><li>groei open content (Wikiwijs)
 103. 103. Schoolmanagement neemt heft in handen
 104. 104. Veranderende docenten
 105. 105. Dalende omzetten
 106. 106. New business!</li></ul>Pilot met top-5 GEU-uitgevers<br />
 107. 107. Nieuwe versie metadata standaard : CZP<br />28<br />
 108. 108. Europa en de ECK <br /><ul><li>Feit: in alle landen om ons heen vergelijkbare ontwikkelingen (zoektochten)
 109. 109. ECK-keten loopt min. 2 jaar vóór
 110. 110. BECTA: ecosystem-model
 111. 111. LRE (European Schoolnet)
 112. 112. Veel samenwerking met Europa
 113. 113. EDRENE
 114. 114. EUN
 115. 115. Travel well-content</li></ul>Vruchtbare kruisbestuiving<br />
 116. 116. Succesfactoren<br /><ul><li>IJzersterk gedachtengoed
 117. 117. Samen met het onderwijsveld
 118. 118. Centrale harvester (EduRep)
 119. 119. Dienstverlening, geen project
 120. 120. Tijd om te rijpen</li></li></ul><li>Bedankt voor uw aandacht<br />
 121. 121. Bijlage<br />
 122. 122. Links naar meer informatie<br />http://contentketen.kennisnet.nl<br />http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/<br />
 123. 123. Factor 6:<br />Zoek<br />vraag<br />Zoek<br />portalen<br />Factor 5:<br />Zoek<br />manieren<br />Leverancier<br />Zoeker<br />Gebruiker<br />Expert<br />Edurep<br />Sociale <br />Metadata<br />Factor 3:<br />Sociale<br />metadata <br />Factor 4:<br />Zoek<br />functies <br />6 factoren die bepalen hoe uw leerobject wordt gevonden in de ECK<br />Verrijking <br />Metadata door<br />experts<br />34<br />Factor 2:<br />Aanvullende<br />CZP <br />Leermateriaal<br />+<br />Metadata<br />Factor 1:<br />Bron-CZP<br />
 124. 124. Meten in de ECKEduRep Dashboard<br />
 125. 125. Metadatastromen<br />EduRep<br />36<br />

×