Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NRO maakonderwijs binnen wetenschap en technologie in het primair onderwijs

Introductie bij fase 2

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

NRO maakonderwijs binnen wetenschap en technologie in het primair onderwijs

  1. 1. Maakonderwijs binnen Wetenschap & Technologie in het primair onderwijs Onderzoek naar de bijdrage van Maakonderwijs aan leerdoelen W&T
  2. 2. Wie 4 basisscholen in regio Arnhem 1 basisschool regio Nijmegen HAN Pabo Specialisten van iXperium / iXspace Arnhem en Nijmegen Onderzoekers van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict Buitenkring: 6 basisscholen regio Arnhem Indirect iedereen die binnen PO met Maakonderwijs bezig is!
  3. 3. Onderzoeksvragen In dit project onderzoeken we hoe Maakonderwijs op een goede manier in het W&T onderwijs in het primair onderwijs kan worden ge�ntegreerd. De onderzoeksvragen zijn: 1.Aan welke doelen van W&T kan met Maakonderwijs een invulling worden gegeven? 2.Welke vakdidactische en pedagogische principes horen daarbij? 3.Op welke competenties van leraren doet dit een beroep? 4.Welke ondersteuning hebben de leraren daarbij nodig?
  4. 4. Opbouw project Looptijd: 1-9-2018 t/m 27-2-2020 2 cycli van ontwerpen en uitproberen van leerarrangementen 2 kennisdelingsbijeenkomsten voor iedereen
  5. 5. Producten Een leerlijn Maakonderwijs in het primair onderwijs Een professionaliseringskader met activiteiten die leraren ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van maakonderwijs (incl. rol leraar en benodigde pedagogische en vakdidactische vaardigheden) Beschrijving van vier leerarrangementen rond Maakonderwijs (incl. lerarenhandleiding en materialen) Minimaal 8 kennisclips waarbij leraren en experts uitleggen hoe Maakonderwijs in het po kan worden uitgevoerd. Een inhoudelijke onderzoeksrapportage (met antwoord op de onderzoeksvragen)
  6. 6. Vragen? Pierre Gorissen pierre.gorissen@han.nl http://ixperium.nl

×