CòPia De Presentació Se Baix Ebre

3,245 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,245
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,084
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CòPia De Presentació Se Baix Ebre

 1. 1. Serveis Educatius Baix Ebre Presentació
 2. 2. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>Els Serveis Educatius   estant pensats per oferir assessorament i suports als centres educatius d'àmbit no universitari i al professorat de la zona, per tal de millorar el seu procés educatiu, i per atendre les prioritats establertes pel propi Departament d’Educació en el territori. </li></ul>
 3. 3. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>Els serveis que composen aquest Servei Educatiu són: </li></ul><ul><li>CRP.         </li></ul><ul><li>Centre de Recursos Pedagògics EAP T.03. </li></ul><ul><li>   Equip d'Assessorament Psicopedagògic ELIC .       </li></ul><ul><li>Equip de Llengua i Cohesió Social </li></ul>
 4. 4. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>Serveis específics: </li></ul><ul><li>CREDA.    Centre de Recusos  per a alumnes amb deficit  auditiu. Servei d'atenció per a alumnes amb deficit  motriu. Servei de suport per a alumnes amb deficit visual. </li></ul><ul><li>La seu del Servei Educatiu del Baix Ebre està situada en l’edifici de la direcció dels SSTT Educació a les Terres de l’Ebre. </li></ul>
 5. 5. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>El Servei Educatiu. Estructura </li></ul><ul><li>PLENARI Formen part del Servei Educatiu tots i totes els/les professionals del Centre de Recursos Pedagògics, de l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica, de l'Equip de Llengua i Cohesió social i de la UTAC. En total composen el Plenari 20 membres. </li></ul>
 6. 6. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>COMISSIÓ TÈCNICA </li></ul><ul><li>La Comissió Tècnica és l'òrgan executiu del servei. Fa la programació i el seguiment acurat de les actuacions planificades i estableix criteris pel que fa a la gestió econòmica, administrativa i documental. També s'encarrega de coordinar totes aquelles accions que impliquen a diferents serveis. </li></ul><ul><li>Composició:   Na Consol Cordero Directora EAP del SE   N’Ermini Carrera Director CRP del SE   En Sisco Ollé Director ELIC del SE   </li></ul>
 7. 7. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>COMISSIONS DE TREBALL </li></ul><ul><li>Per a la realització de determinades tasques puntuals, està prevista la creació de comissions de treball. En funció de la naturalesa del treball a dur a terme, les comissions estaran formades per diversos professionals dels serveis integrats. Cada comissió fixarà el seu calendari de treball i actuarà a partir de les indicacions de la Comissió Tècnica. Per al curs 2008/09 són: </li></ul><ul><li>- Comissions d’organització interna. </li></ul><ul><li>- Comissió d'atenció a les zones escolars. - Comissió de formació. </li></ul>
 8. 8. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>GESTIÓ ADMINISTRATIVA </li></ul><ul><li>El Servei Educatiu compta amb el suport d'una auxiliar administrativa. S'encarrega d'aquesta feina  la Na Pilar Vericat </li></ul>
 9. 9. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>COORDINACIÓ GENERAL </li></ul><ul><li>A fi de coordinar les actuacions conjuntes, representar el SE, coordinar actuacions amb organismes locals i comarcals i donar comptes al Departament d'Educació del funcionament del Servei, existeix la figura d'un Coordinador general del SE. </li></ul><ul><li>S'encarrega d'aquesta feina Consol Cordero </li></ul>
 10. 10. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>Àmbit d'actuació </li></ul><ul><li>El Servei Educatiu del Baix Ebre té un abast comarcal. El seu àmbit d'actuació és la comarca del Baix Ebre. </li></ul><ul><li>Dóna servei a: </li></ul><ul><li>7 IES </li></ul><ul><li>15 CEIPs </li></ul><ul><li>2 CEIPs CAEPs </li></ul><ul><li>4 Zones Escolars Rurals </li></ul><ul><li>2 Centres d’Educació Especial </li></ul><ul><li>11 Llars d’Infants </li></ul><ul><li>3 Centres Concertats </li></ul><ul><li>1 Unitat d’Escolarització Compartida </li></ul>
 11. 11. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>Funcions del CRP </li></ul><ul><li>El Centre de Recursos Pedagògics del Baix Ebre és un Servei Educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que, en l'àmbit comarcal, dóna suport permanent a l'activitat pedagògica dels centres educatius i a la tasca docent dels mestres i dels professors.  El  principal objectiu dels CRP és potenciar la renovació pedagògica , facilitant les eines per a la reflexió i per a la recerca de noves estratègies d'ensenyament.  Usuaris / Usuàries: El Centre de Recursos Pedagògics del SE del Baix Ebre ofereix els seus serveis als/a les ensenyants i als centres docents no universitaris de la comarca, públics i privats concertats, inclosos dins les competències del Departament d'Educació.  </li></ul>
 12. 12. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>Professionals CRP </li></ul><ul><li>Ermini Carrera Director </li></ul><ul><li>Carme Valldepérez </li></ul><ul><li>Maite Jaca </li></ul><ul><li>Cinta Espuny </li></ul><ul><li>Bernat Navarro </li></ul>
 13. 13. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>Funcions de l’EAP </li></ul><ul><li>Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials de l'alumnat, conjuntament amb el professorat i d'altres serveis específics per tal de trobar la resposta educativa més adequada en cada cas. </li></ul><ul><li>Elaboració i seguiment de les diferents adaptacions curriculars que puguin necessitar els alumnes, conjuntament amb el professorat i d'altres serveis específics. </li></ul><ul><li>Assessorament als mestres i professors sobre els projectes curriculars dels centres educatius, concretament en aspectes psicopedagògics i que millorin l'atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes. </li></ul><ul><li>Assessorament a l'alumnat, les famílies i el professorat sobre aspectes relacionats amb l'orientació personal, educativa i professional. </li></ul><ul><li>Col·laboració amb els serveis socials per tal d'oferir atenció als alumnes i les famílies que ho necessitin. Oferta de recursos, infraestructura i de serveis als centres docents i al professorat per tal que disposin de material específic de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d'utilització. </li></ul><ul><li>SERVEIS </li></ul><ul><li>Valoració de l'alumnat amb necessitats educatives especials. </li></ul><ul><li>Suport als docents. </li></ul><ul><li>Orientació alumnes i a les seves famílies </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 14. 14. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>Professionals EAPs del SE </li></ul><ul><li>Anna Fusté psicopedagoga </li></ul><ul><li>Toni Perullés psicopedagog </li></ul><ul><li>Francesca Gomis psicopedagoga </li></ul><ul><li>Paqui Serra psicopedagoga </li></ul><ul><li>Rosa Gòmez psicopedagoga </li></ul><ul><li>Toni Cid psicopedagoga </li></ul><ul><li>Gemma Grau Treballadora Social </li></ul><ul><li>Núria Sancho Treballadora Social </li></ul><ul><li>Amèlia Montserrat fisio </li></ul><ul><li>Consol Cordero psicopedagoga i directora </li></ul>
 15. 15. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>Funcions de l’ELIC ( Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social ) </li></ul><ul><li>És un Servei Educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que respon a la voluntat del Departament de donar suport als centres educatius en relació als nous reptes de la societat actual. El document progràmatic de nova Subdirecció LIC és El Pla per a la llengua, i la cohesió social (juny 2004) en el qual apareixen formulades les línies de treball i projectes de la SGLIC. La funcionalitat de l'ELIC és proporcionar recursos, orientar i donar estratègies als centres educatius per al tractament dels tres eixos que el defineixen com a equip: la llengua, la intercullturaliat i la cohesió social. L'ELIC del SE del BAix Ebre ofereix els seus serveis als centres educatius no universitaris de la comarca, públics i privats concertats, a altres instàncies educatives i als plans d'entorn . També intervé en altres Serveis Educatius les dimensions dels quals sobrepassen la feina d'una sola professional. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>En relació amb els centres educatius: </li></ul><ul><li>Col·laborar i assessorar en l’elaboració del projecte lingüístic i el pla d’acollida i integració. </li></ul><ul><li>  Assessorar sobre l’organització de l’aula d’acollida i fer-ne el seguiment. </li></ul><ul><li>  Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe. </li></ul><ul><li>  Donar suport temporal de modelització al professorat i planificar-ne el seguiment. </li></ul><ul><li>  Assessorar el treball tutorial amb l’alumnat nouvingut o amb risc de marginació, per a la seva integració al grup </li></ul><ul><li>  Orientar sobre estratègies d’immersió lingüística i d'inclusió social. </li></ul><ul><li>  Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de l’educació intercultural </li></ul><ul><li>  Orientar sobre metodologies, recursos i materials i aportar criteris per l’avaluació </li></ul><ul><li>  Col·laborar en la formació permanent del professorat </li></ul><ul><li>  Elaborar plans de treball i memòries de les diferents actuacions. </li></ul><ul><li>Planificació, consolidació i seguiment dels Plans educatius d’entorn </li></ul>
 17. 17. Serveis Educatius Baix Ebre <ul><li>Professionals ELIC del SE </li></ul><ul><li>Sisco Ollé coordinador </li></ul><ul><li>Montse Esteve </li></ul><ul><li>Pilar Ibáñez </li></ul><ul><li>Cristina Fornet      </li></ul>

×