Caracteristiques del centre[1]

1,622 views

Published on

Aquest treball fa una descripció del centre on he estat realitzant les pràctiques de logopèdia.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Caracteristiques del centre[1]

 1. 1. INTRODUCCIÓ: Aquesta memòria, està composada per diferents punts, els quals pretenen explicar la meva estada dins un centre de pràctiques de logopèdia. Les pràctiques les he realitzat a l’escola d’educació especial Fàsia-Eixample. A continuació s’esposaran els diferents punts que conté aquesta memòria. • Característiques del centre. Aquest punt explica les dades bàsiques del centre on he realitzat les pràctiques; nombre d’alumnes, on està situat, els professionals que hi treballen, serveis... • Atenció logopèdica al centre. Aquest apartat tracta sobre la forma d’organització que té el meu centre destinat a la logopèdia i de la forma que es treballa. • Anàlisi d’un cas. S’exposa l’anàlisi d’un cas des del punt de vista de l’alumne, alhora et pots posar a la pell d’un logopeda, ja que en aquest punt es té l’oportunitat d’aprofundir més en el món del llenguatge, poder planificar una activitat, avaluar-la... • Conclusions.
 2. 2. Característiques del centre: 1.1 Dades bàsiques del centre Nom de l’escola: Fàsia eixample. Adreça: Ptge. Domingo,3 08007 Barcelona Telèfon: 932152323 Correu electrònic: esc-fasia-eixample@xtec.cat Titularitat: Centre concertat. Estudis impartits: Educació infantil, primària i ESO amb les adequacions curriculars necessàries. Número d’alumnes i formes d’agrupament: 56 i 72 alumnes amb edats compreses entre 4 i 20 anys. Els criteris d'agrupament són l'edat cronològica, la capacitat intel·lectual, les habilitats socials i el nivell d'aprenentatge escolar desenvolupat. Personal: docent i no docent 1.2 Òrgans de gestió. L’Escola està regida per quatre òrgans de govern, que són: Unipersonals: Direcció: Aquest òrgan de govern unipersonal s’ocupa fonamentalment de la vessant administrativa del Centre, però supervisa també la part educativa. La Direcció, a més de tenir cura de la part econòmica, tracta amb les diferents administracions (Ajuntament, Generalitat...) i duu a terme totes les gestions de caire administratiu. En aquest sentit, s’encarrega també d’orientar a les famílies a l’hora de fer tràmits diversos (documents, beques, etc.) Coordinació Psicopedagògica: La Direcció delega en aquest òrgan de govern unipersonal la vessant educativa del Centre. La Coordinadora Psicopedagògica s’encarrega d’assegurar la continuïtat de la línia pedagògica de les Escoles Fàsia. Per això manté reunions amb tots els membres del Claustre i fa un seguiment individual de cada alumne.
 3. 3. Quan un nou alumne arriba al Centre, la Coordinadora elabora la història clínica i destina l’alumne a l’aula més adequada. També recolza a les famílies, coordina els contactes amb professionals externs al Centre, dóna pautes als pares si s’escau i els facilita la informació necessària per tramitar diversos documents útils, com ara la Targeta Rosa, el Carnet de Família Nombrosa, l’EVO Laboral... La Direcció i Coordinació psicopedagògica s’encarreguen conjuntament de potenciar la investigació operativa a les Escoles Fàsia, així com de fomentar la participació del Claustre en congressos, seminaris, jornades, etc. Col·legiats: Claustre: El Claustre està format per totes les persones que fan un treball pedagògic a l’Escola. Les seves funcions principals són: posar en comú programes de l’Escola, prendre decisions respecte al funcionament intern (horaris, normes, menjadors i pati, dies de lliure elecció...), prendre decisions sobre les activitats culturals, sortides pedagògiques i convivències, avaluar el treball i les activitats realitzades, distribuir l’espai físic i l’equipament didàctic comú, elaborar sessions clíniques i informar als afectats de les decisions preses. Consell Escolar: Òrgan de govern format per membres representants de la Direcció, del Claustre, del PAS i de les famílies. Les seves funcions principals són aprovar el pressupost anual, fer la justificació de la comptabilitat, participar en la gestió del Centre, aprovar les activitats complementàries i les seves quotes, intervenir en les contractacions i acomiadaments improcedents i aprovar la Programació General del Centre. 1.3 Relació amb l’entorn. Està situada al districte de l'Eixample, que és el centre geogràfic de la ciutat i disposa per això d'una bona comunicació amb barris i localitats annexes, la qual cosa facilita el desplaçament dels nens que viuen fora del districte. El districte disposa d'un important equipament cultural (museus, edificis d'interès artístic, sales d'exposicions, …), que permet realitzar moltes sortides pedagògiques amb els alumnes, principalment els de Cicle Superior.
 4. 4. 1.4 Documents vinculats a l’acció educativa. Projecte educatiu del centre: Nens, amb necessitats educatives especials derivades de deficiències psíquiques i/o trastorns del caràcter i de la personalitat que per les seves característiques no poden ser atesos amb èxit a l'escola ordinària. En general són alumnes amb possibilitats de seguir el currículum ordinari d'Educació Infantil, Primària i de la ESO amb les Adequacions Curriculars necessàries. Els criteris d'agrupament són l'edat cronològica, la capacitat intel·lectual, les habilitats socials i el nivell d'aprenentatge escolar desenvolupat. Estan distribuïts en aules de ràtio reduïda amb dos tutors d'aula i un estudiant de pràctiques, amb el suport dels especialistes: psicòleg, logopedes i psicomotricistes. Tot això afavoreix una educació personalitzada i un ritme de treball adequat a les possibilitats de cada alumne/a. A més a més, l'alumne trobarà els seus iguals, infants i adolescents amb vivències i expectatives semblants que l'ajudaran a reforçar la seva autoestima i el seu creixement personal. Per tal de realitzar el Projecte Curricular de Centre (PCC) els Equips Tècnics de les Escoles Fàsia van realitzar la identificació de la proposta de modificació del currículum en relació a les NEE de l'alumnat escolaritzat al centre. Mitjançant una lectura profunda del currículum d'Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria, i de les orientacions publicades en el Departament d'Ensenyament, arriben a la conclusió que les modificacions del currículum són una reformulació de tots els continguts. La temporalització dels objectius dependrà del seu nivell de desenvolupament i dels seus recursos psicosocials. Per tant prioritzen la significativitat i la funcionalitat dels seus aprenentages, juntament amb la seva efectivitat. Cal que cada nen desenvolupi al màxim les seves capacitats tenint en compte les àrees millor conservades i el nivell evolutiu en el que es troba, per buscar una compensació funcional a les seves deficiències.
 5. 5. Les adequacions curriculars són personalitzades al màxim, i si més no, s'intentarà, mitjançant aquestes, arribar a assolir els continguts escolars en diferents graus i formes. Projecte lingüístic del centre: La llengua de comunicació oral i escrita és el català. Projecte escola amiga: L’escola d’educació especial busca un centre ordinari pel nen, al qual hi anirà dos o tres cops per setmana. 1.5 Serveis. Educatius: Externs Departament d’ensenyament Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP): Els EAP són serveis educatius de composició interdisciplinària (psicòlegs, pedagogs, assistents socials) que tenen per objectiu l'assessorament i l'orientació psicopedagògica als centres educatius per tal que aquests puguin respondre adequadament a la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes al llarg de la seva escolaritat. Poden accedir al servei mestres, professors i pares d'alumnes, per mitjà del centre docent del seu fill, o directament a l'equip d'assessorament de la zona. Centre de Recursos Pedagògics (CRP): Són serveis educatius d'àmbit comarcal o local que desenvolupen activitats de suport a la pràctica docent, col·laboren en la formació permanent del professorat i promouen l'intercanvi d'experiències didàctiques. Adreça Web: www.xtec.es/crp/index.htm Educatius: Interns: L’escola considera que els alumnes necessiten desenvolupar tant les capacitats acadèmiques com les socials per tal de moure’s adequadament i amb la màxima
 6. 6. normalitat possible dins la societat. Per això donen tanta importància als aprenentatges pedagògics com als comportaments de tipus social. Partint d’aquesta premissa els educadors de menjador, supervisats per la coordinadora psicopedagògica, han volgut establir uns criteris d’atenció bàsics. El servei de menjador de l’Escola està organitzat en dos torns de 45 minuts cadascun; el torn de petits i el torn de grans. Els aspectes que prioritzen són: • Una correcta postura ergonòmica • La correcta utilització dels coberts (punxar, tallar, pelar, etc.) • Mantenir el ritme i la forma adequada a l’hora d’ingerir els aliments • Acostumar-se a menjar de tot i en la quantitat adequada • L’hàbit d’utilització del tovalló i d’higiene general (intentar no tacar-se, que no caigui menjar al terra…). • L’escola dóna molta importància al temps dedicat a aquests hàbits, ja que creiem que els alumnes han de gaudir de l’estona de menjador, al mateix temps que interactuen amb els altres companys. No educatius: Departament de benestar social: Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (SAP): conjunt d'actuacions assistencials i preventives adreçades a la població infantil de 0 a 4 anys que, en el període prenatal o en néixer, presenta algun trastorn o es troba en situació de risc de patir-lo, amb la intenció d'eliminar o disminuir els seus efectes, si és possible, mitjançant un tractament adequat. Aquest tractament li ha de facilitar al màxim el desenvolupament i el de les seves relacions familiars, fins i tot en els casos de més greu afectació. Centre d'Atenció d'Infants Disminuïts de Barcelona (CAD): fan les actuacions encaminades a la consecució dels beneficis assistencials i econòmics de les persones disminuïdes, així com orientació i atenció al disminuït, les seves famílies i als professionals
 7. 7. Serveis de Valoració i Orientació per a Persones amb Disminució (CAD) Equip de Valoració d'Adults de Barcelona (EVO): depèn del Dpt. de Benestar Social . Fa la valoració d'adults psíquics, físics, deficients sensorials i malalts mentals a partir dels 16 anys. Valora el grau de disminució per tal de fer una orientació vocacional adequada. Servei Básic d'Assistència Social Primària (SBASP): cada districte disposa d’un servei d’orientació para les famílies amb dificultats econòmiques o socials. És el primer lloc on anar en cas de problemes d’aquest tipus. Adreça web: www.gencat.es/benestar Departament de sanitat: Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ): dedicat al tractament de nens i adolescents amb problemes de salut mental. Per districtes. Unitat de Crisis d'Adolescents (UCA). Departament de justícia: Equip d’Atenció al Menor (EAM): equip multidisciplinar format per psicòlegs i assistents socials. Atenció a la infància i adolescència amb problemàtica social greu. Per districtes. Transports L'objectiu principal de les Escoles Fàsia és fomentar al màxim l'autonomia personal dels alumnes, i per això s'insisteixi en que arribin a l'Escola utilitzant els mitjans de transport públics o bé caminant si la proximitat ho permet. Es fa un treball de coordinació amb la família perquè el nen pugui, quant abans millor, arribar tot sol a l'escola malgrat les seves disminucions. (Epilèpsia, falta de sentit de l'orientació, comportament psicopàtic,...). Aspectes que es prioritzen • Ensenyar al nen el ventall de recursos a utilitzar quan es trobi en algun problema: pèrdua de la targeta, dels diners, canvi d'itinerari, desorientació,... • Possibilitar el contacte amb una empresa d'autocars concertada amb l'escola perquè els alumnes més petits o més afectats puguin gaudir d'un servei eficaç. • Possibilitar el servei de taxi compartit per famílies que viuen allunyades de l'itinerari dels nostres autocars.
 8. 8. • Coordinar amb el monitor acompanyant de l'autocar la tasca de realitzar durant el trajecte i el tracte que han de rebre els nens, tenint en compte les seves diferències. • Contactar com últim recurs, amb Serveis Socials de la zona per aconseguir personal voluntari per acompanyar nens o joves amb greus dificultats. • Valorar positivament la utilitat dels transport públic pel seu menor impacte mediambiental. • Promoure l'ús del transport públic com a mitjà de desplaçament en les sortides de grups escolars. • Fomentar els hàbits d'utilització i ús correcte del transport públic urbà. • Respectar els vehicles, instal·lacions dels serveis i mobiliari. • Respecte pels altres usuaris dels transports públics: deixar sortir abans d'entrar, asseure's correctament, cedir el seient als que més ho necessiten, no cridar, no jugar en els vagons o les andanes,... • Valorar negativament aquelles actituds que siguin perilloses: baixar a les vies, mal ús de les escales mecàniques. • Conscienciar els alumnes de la necessitat d'adquirir el bitllet o utilitzar la targeta en tots els viatges.
 9. 9. Comparació del meu centre amb els altres: Escola especial versus escola ordinària El centre on he tingut l’oportunitat de realitzar les pràctiques com a estudiant, s’hi poden trobar diferències respecte a les dels meus companys. Primerament cal diferenciar les escoles ordinàries de les d’educació especial, ja que tenen poc a veure. En el meu cas que vaig realitzar les pràctiques en un centre d’educació especial, les diferències amb el centre ordinari, són abismals: En la quantitat i nombre d’alumnes, alhora de la ràtio que hi trobem dins les aules, diferències en el tipus d’especialistes que hi treballen a l’escola. Un altre aspecte que varia respecte a les escoles ordinàries és el projecte educatiu del centre i el projecte curricular de Centre. Un altre punt a destacar és l’ampli ventall que disposa l’escola d’educació especial de serveis, tant educatius com no educatius respecte l’escola ordinària. Escola especial versus especial. Es poden apreciar algunes diferències respecte altres centres d’educació especial. Una d’elles que aquesta escola presenta, és que és una escola concertada. L’escola Fàsia és una escola petita, formada per 56 alumnes on acullen alumnes des dels 5 als 20 anys, l’edat d’entrada i de sortida és més tardana respecte d’altres centres. Pel que fa a les ràtios, són molt semblants, ja que està establert per norma. Cal destacar que l’escola Fàsia disposa d’alumnes amb necessitats educatives especials derivades a deficiències psíquiques i/o trastorns de caràcter i de la personalitat. Aquesta escola no disposa ni d’ascensor ni rampa, per tant seria difícil rebre alumnes que necessitessin cadira de rodes, ja que per arribar a les aules cal
 10. 10. pujar escales. Aquesta escola no disposa de fisioterapeuta, ja que la majoria dels seus alumnes no el necessiten, però si de: • Mestres d’educació especial. • Mestre d’educació musical. • Mestre d’informàtica. • Psicòlegs. • 2 logopedes. • Pedagogs. Un punt a favor de l’escola, és que està situada al centre de la ciutat de Barcelona, això facilitat molt la mobilitat diària dels alumnes com per a les sortides culturals que hi poden realitzar. L’escola Fàsia eixample, es caracteritza a diferència d’altres escoles d’educació especial, pel seu projectes d’escola amiga, tracta de buscar-li un centre ordinàri al nen, al qual hi anirà dos o tres cops per setmana. L’escola està molt compromesa amb aquest projecte, excepte en determinats casos on es consideri que és favorable pel nen assistir els cinc dies a l’ escola d’educació especial. Aquesta escola disposa durant tot l’any un nombre elevat d’alumnes de pràctiques. Un aspecte a destacar, és que els òrgans de gestió són reduïts respecte altres escoles, encara que deu ser a causa de la petitesa de l’escola. Un punt favorable de l’escola Fàsia Eixample és que disposa de molts serveis no educatius en relació amb d’altres escoles.

×