Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tea Claustre

1,007 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tea Claustre

 1. 1. TEA TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT CURS 2009-2010 Coordinador: Abel Soto
 2. 2. TEA O PROA? <ul><li>Tallers PROA són les sigles de “Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo” que el Ministeri d’Educació i Cultura oferta conjuntament amb el Departament d’Educació. Dins dels quals existeixen els TEA. </li></ul><ul><li>TEA equival a: Tallers d’Estudi Assistit. Nosaltres aquí parlarem de TEA. </li></ul>
 3. 3. QUÈ SÓN ELS TEA? <ul><li>Els tallers d'estudi assistit són activitats de suport a l’aprenentatge, ofertades dins del Pla Educatiu d’Entorn a Sant Celoni. Aquests tallers volen proporcionar eines que ajudin a l’alumnat social i culturalment desafavorit (SCD) a adquirir hàbits i tècniques d'organització i estudi, a planificar el treball escolar, usar i aprofitar els recursos que hi ha al seu entorn més immediat, així com afavorir una actitud positiva vers l'aprenentatge, amb l’objectiu últim de proporcionar-los unes millors condicions, per al seguiment del currículum escolar i del seu procés de desenvolupament personal. </li></ul>
 4. 4. OBJECTIUS DELS TEA <ul><li>Afavorir l’èxit escolar de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Reforçar hàbits escolars i tècniques d'organització i constància en el treball: </li></ul><ul><li>* Reforç en l’aprenentatge de tècniques d’estudi </li></ul><ul><li>* La millora de les habilitats i actituds associades a la lectura i a l’escriptura </li></ul><ul><li>* La millora de las habilitats i actituds associades a la resolució de problemes </li></ul><ul><li>Reforçar l’ús i aprofitament de determinats recursos en el centre i l’entorn (ús de la biblioteca, aprofitament de les TIC, etc.) per al treball escolar i per al seu desenvolupament personal. </li></ul><ul><li>Facilitar el desenvolupament d’estratègies de col·laboració i l’ajut mutu en la resolució de les tasques escolars i altres actituds positives vers l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Millorar la seva integració al grup i en el centre. </li></ul>
 5. 5. A QUIN ALUMNAT VA DIRIGIT? <ul><li>Tal i com s’ha dit, els TEA van dirigits a alumnat social i culturalment desafavorit (SCD), un alumnat que, en alguns casos, però no en tots, coincidirà amb l’alumnat nouvingut. L’alumnat SCD és aquell alumnat que no disposa en el seu entorn familiar ni d’un espai físic, ni del suport adult per poder realitzar les tasques escolars. </li></ul>
 6. 6. CRITERIS D’ADMISSIÓ <ul><li>Alumnat que ha assistit el curs anterior al taller amb aprofitament. </li></ul><ul><li>Alumnat que per motius socioculturals té dificultats per seguir el currículum i per desenvolupar les tasques ordinàries de la classe. </li></ul><ul><li>Alumnat amb dificultats d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Alumnat amb absència d’hàbits de treball. </li></ul><ul><li>Altres alumnes que mostrin interès per a l’actuació i es vulguin comprometre a assistir-hi amb regularitat </li></ul><ul><li>Es prioritzaran els alumnes que s’hagin compromès explícitament (ells i els seus pares) a participar regularment en els tallers. </li></ul><ul><li>Circuit: l’Equip Docent proposa a l’alumnat i aquestes propostes s’eleven a la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). De les propostes acceptades, els tutors/es informen a les famílies i se’ls hi demana una autorització que han de signar. Aquesta autorització arriba de nou als tutors/es que alhora la fan arribar al coordinador dels TEA. </li></ul>
 7. 7. DE QUANTS TALLERS DISPOSEM? <ul><li>Curs 2008-2009: </li></ul><ul><li>4 tallers: 3 a l’IES Baix Montseny i 1 al CEIP Montnegre de La Batllòria. </li></ul><ul><li>Alumnes per grup: màxim 10. </li></ul><ul><li>Alumnes participants: 36. </li></ul><ul><li>Monitors: 4. </li></ul><ul><li>Previsió curs 2009-2010: </li></ul><ul><li>5 tallers: 4 a l’IES Baix Montseny i 1 al CEIP Montnegre de La Batllòria. </li></ul><ul><li>Monitors: 5. </li></ul>
 8. 8. CALENDARI I HORARI DELS TEA <ul><li>En principi: </li></ul><ul><li>Calendari: d’octubre a juny. </li></ul><ul><li>Horaris: </li></ul><ul><li>- IES Baix Montseny: dimarts i dijous de 17’30 a 19’30h. </li></ul><ul><li>- CEIP Montnegre: dilluns de 18’00 a 20’00h i els dimecres de 17’00 a 19’00h. </li></ul>
 9. 9. AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT <ul><li>Quinzenalment coordinació amb els monitors dels tallers. Control de l’assistència, puntualitat, treball i comportament dels alumnes. Programació d’activitats i projectes durant el curs. </li></ul><ul><li>Trimestralment es farà entrega al tutor/a d’un informe qualitatiu de l’evolució de l’alumne/a al taller. Aquest s’ha d’adjuntar amb el butlletí de notes. </li></ul><ul><li>Els monitors han de poder contactar amb els respectius tutors/es dels alumnes durant el curs. Via mail és més efectiu. </li></ul>
 10. 10. FI GRÀCIES PER LA VOSTRA PACIÈNCIA

×