Представяне на Областен информационен център Ловеч

1,285 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,285
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
394
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Представяне на Областен информационен център Ловеч

 1. 1. ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ГР. ЛОВЕЧ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ЛОВЕЧ Проект „Областен информационен център – Община Ловеч”,Договор № BG161PO002-3.3.02-0009-C0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
 2. 2. ЗА ПРОЕКТАПроект „Изграждане и функциониране на Областенинформационен център в Община Ловеч“ е финансиран врамките но Оперативна програма „Техническа помощ”;Договор № BG161PO002-3.3.02-0009-C0001 Бенефициент: Община Ловеч; Стойност на проекта: 399 969,39 лв; Срок на проекта: 36 месеца.
 3. 3. Областен информационен център-Ловеч е част от 27–те Областниинформационни центрове в България, предлагащи информация завъзможностите, които Европейският съюз предоставя зафинансиране на заложените мерки в регионални, областни иобщински стратегически документи, чрез които ще се постигневизията на модерна, съвременна държава, част от европейскотосемейство.
 4. 4. ОСНОВНА ЦЕЛПопуляризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз,нейните цели и съществуващите в България възможности заусвояване на средства от Европейските фондове.
 5. 5. УСЛУГИ НА ОИЦ -ЛОВЕЧ  информационни  комуникационни  експертни  логистични
 6. 6. ИНФОРМАЦИОННИУСЛУГИ Политиката на сближаване на ЕС Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ) на ЕС Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) Открити процедури по Оперативните програми Събиране и споделяне на добри практики от реализирани проекти нарегионално, национално и европейско ниво Разпространение на безплатни информационни материали
 7. 7. КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИОрганизиране на информационни събития по актуални теми и в сътрудничество с :- Целевите групи, настоящи и бъдещи бенефициенти- Управляващите органи (УО) и Междинните звена (МЗ) на Оперативните програми (ОП)- Областна администрация, общините и регионалните структури на министерствата- Други информационни мрежи- Медии и социални партньори- Експерти от другите Областни информационни центрове в страната
 8. 8. ЕКСПЕРТНИ УСЛУГИ- Предоставяне на информация на потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по Оперативните програми/ на място, по телефон, е майл- Осигуряване отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация- Участие в проучвания по темата на областно и национално ниво- Подготовка и предоставяне на специализирана информация за представителите на медиите
 9. 9. ЛОГИСТИЧНИУСЛУГИ- Осигуряване на възможност за ползване на място на специализираналитература и информационни ресурси, свързани с Еврофондовете- Осигуряване за гражданите достъп до интернет за търсене наинформация по темата- Организиране на публични събития за популяризиране Оперативнитепрограми и следващият програмен период във всички общини от ОбластЛовеч- Организиране на информационни срещи и кампании в партньорство сЦентралния информационен и координационен офис към Министерскисъвет, Управляващите органи и Междинните звена на Оперативнитепрограми
 10. 10. ЗА КОНТАКТИ Областен информационен център 5500гр.Ловеч ул.Търговска 29, Барокови къщи Центърът е отворен всеки делничен ден, от 9.00 до 18.00 часа е майл: oic.lovetch@gmail.com
 11. 11. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Нели Митева, управител на ОИЦ – Ловеч

×