Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ICT in de les - webwandeling

399 views

Published on

Derde bijeenkomst ICT in de les dit keer over de webwandeling.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ICT in de les - webwandeling

  1. 2. Wat gaan we doen? <ul><li>Terugblik vorige keer </li></ul><ul><li>Nog een klein toetsje </li></ul><ul><li>De webwandeling </li></ul><ul><li>Voor de volgende keer </li></ul>
  2. 3. Terugblik vorige keer <ul><li>Lesdoelen formuleren: </li></ul><ul><ul><li>Kennisdoelen WO </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaardigheidsdoelen NED, BVO en ICT </li></ul></ul><ul><li>Denk hierbij aan Inhoudscomponent , Gedrags/handelingscomponent en Didactisch component (zoals behandeld bij O&P) </li></ul>
  3. 4. Nog een klein toetsje
  4. 5. De webwandeling <ul><li>De les voldoet aan de volgende eisen: </li></ul><ul><ul><li>  De webwandeling sluit aan bij een thema dat centraal staat in de klas; </li></ul></ul><ul><ul><li>Je maakt een klassikale introductie waarbij je gebruik maakt van foto’s of video’s of het programma Google Earth; </li></ul></ul><ul><ul><li>Je stelt kennis en begripsvragen (blz. 40); </li></ul></ul><ul><ul><li>Je maakt gebruik van verschillende media (blz 41); </li></ul></ul><ul><ul><li>Je publiceert de webwandeling ( http://lessenmaker.nl/ ); </li></ul></ul><ul><ul><li>Je werkt de kennisdoelen uit die leerlingen behalen; </li></ul></ul><ul><ul><li>Je schetst hoe dit past binnen de lessen die je geeft. </li></ul></ul>
  5. 6. Voor de volgende keer <ul><li>Een game maken </li></ul><ul><li>Bestuderen bladzijde 44 tot en met 61 </li></ul>

×