รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนสิงหาคม 2554

2,919 views

Published on

รายงานข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีฯ ประจำ เดือนสิงหาคม 2554″ ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,919
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนสิงหาคม 2554

 1. 1. ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„­¶œ´„Šµœš¸Éž¦¹„¬µ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ž¦³‹¶­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ž¦³‹¶Á—º°œ­·Š®µ‡¤ Œ´š¸É 3KRWR E KDQRQ 6LQLWVNXO „µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸…°Š­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ ž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$
 2. 2. ¦¦–µ›·„µ¦š¸Éž¦¹„¬µ œµ¥°¨Š„¦–r Á®¨nµŠµ¤ °´‡¦¦µš¼˜š¸Éž¦¹„¬µ  nµ¥ª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 3. 3. „°Š¦¦–µ›·„µ¦ œµ¥°£·´¥ œµ‡­¤¼¦–r Á‹oµ®œoµš¸Éž¦³­µœŠµœš´ÉªÅž œµŠ­µª‹»”µ›·ž ‡»–µ­ª¦¦‡r ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸‹°„ª°·Š˜´œ š¸Éž¦¹„¬µÃ‡¦Š„µ¦² Œ´š¸É ž¦³‹¶Á—º°œ ­·Š®µ‡¤ œµŠ­µª»Á„¸¥¦˜· ¦´„¬µÂ¡nŠ š¸Éž¦¹„¬µÃ‡¦Š„µ¦² ‹´—š¶Ã—¥ ­¶œ´„Šµœš¸Éž¦¹„¬µª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ž¦³‹¶­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ —¸Ž¸ :LVFRQVLQ $YH 1: 6XLWH :DVKLQJWRQ Ú¦«´¡šr Ú¦­µ¦ (PDLO RVWF#WKDLHPEGFRUJ RVWFGF#JPDLOFRP ˜·—˜n°‡–³Ÿ¼o‹´—š¶Å—ošÉ¸ :HEVLWH KWWSZZZRVWFWKDLHPEGFRUJ (PDLO RVWF#WKDLHPEGFRUJ RVWFGF#JPDLOFRP )DFHERRN KWWSZZZIDFHERRNFRPKRPHSKS SDJHV 26726FLHQFHDQG7HFKQRORJ VN ZDOO 7ZLWWHU KWWSWZLWWHUFRP267 %ORJJHU KWWSRVWFGFEORJVSRWFRP ­¤´‡¦ÁžÈœ­¤µ·„¦´…nµª­µ¦¡·Á«¬Å—oš¸É :HEVLWH KWWSZZZRVWFWKDLHPEGFRUJUHJLVWHUKWPO ­º‡oœ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸‹µ„ª°·Š˜´œ ¨³…o°¤¼¨šµŠÁš‡ÃœÃ¨¥¸¥o°œ®¨´ŠÅ—oš¸É :HEVLWH KWWSZZZRVWFWKDLHPEGFRUJ£µ¡ŠµœÁ¨¸Ê¥Š¦´¦°ŠÂ¨³„µ¦¤°…°Šš¸É¦³¨¹„„nŸ¼ošœ‹µ„®œnª¥Šµœ˜nµŠÇ
 4. 4. ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ‹µ„®œoµž„ „µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸…°Š­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ­¶œ´„Šµœš¸Éž¦¹„¬µ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ž¦³‹¶­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ ‹´—…¹ÊœÁ¤ºÉ°ª´œš¸É ž¦³‹¶Á—º°œ­·Š®µ‡¤ Œ´š¸É ž¦³‹¶Á—º°œ­·Š®µ‡¤ „¦„‘µ‡¤ – ¤¨¦´“ª°·Š˜´œ ­®¦´“² Œ´š¸É 3KRWR E KDQRQ 6LQLWVNXO „µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸…°Š­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ ž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$
 5. 5. £µ¥Ä˜o®´ª…o° v%XLOGLQJ D 6XVWDLQDEOH )XWXUH IRU 7KDLODQGw ×¥¤¸ —¦ ¡¦´¥ ¦»‹·ž¦³£µ ž¨´—„¦³š¦ªŠ ª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ÁžÈœž¦³›µœÄœ¡·›Áž·—„µ¦ ¸ ž¦³»¤ ¨³„¨nµªžµ“„™µ ª·›¸„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Ÿ¨·˜¡ºŸ¨š¸É—¸nª¥Ä®o°»˜­µ®„¦¦¤„µ¦Á„¬˜¦¤¸„¶Å¦Á¡·É¤¤µ„…¹Êœ ®œoµš¸É 3KRWR )RRG :DWHU :DWFK 7KRPDV -HIIHUVRQ „´¢°­Ž·¨­r Å°«‡¦¸¤ ¨³ œÎʵ®·œ®œº— :DWHU 0DJPD
 6. 6. ‹µ„—ªŠ‹´œš¦r L3DG ¥»‡Â¦„ „µ¦œ°œ®¨´nª¥š¶Ä®oŸ¨„µ¦Á¦¸¥œ—¸…¹Êœ „¶®œ—‹»—â„´­£µ¡®¨´Š‹µ„„µ¦„—™nµ¥£µ¡Åž ¨oª š¶Å—o‹¦·Š®¦º° „µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ°Á¤¦·„µ ¨³Â‡œµ—µ $73$
 7. 7. ª·›¸„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Ÿ¨·˜¡ºŸ¨š¸É—¸nª¥Ä®o°»˜­µ® ¨´­¤°Š 9V 2672 „¦¦¤„µ¦Á„¬˜¦¤¸„¶Å¦Á¡·É¤¤µ„…¹Êœ Áš‡ÃœÃ¨¥¸Ÿ¨·˜¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ­¸Á…¸¥ªÃ—¥Äoª´­—» œ³œ¶®œnª¥Šµœ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ œ·—Ä®¤n 3HRSOH RI WKH 0RQWK Áš‡ÃœÃ¨¥¸­¤µ¦rš„µ¦r— 6PDUW DUG
 8. 8. ­¶®¦´Šµœ Áž¨ªÅ¢š¸É¨»„Á¡·É¤…¹Êœ£µª³Ã¨„¦o°œš¸É­µ¤µ¦™ÂŸ— ¦·„µ¦—oµœ­»…£µ¡ ˜nÁžÈœÅžÅ—o¥µ„­¶®¦´ž¦³Áš« ÁŸµ°Á¤¦·„µ˜³ª´œ˜„Ä®oÅ®¤oÁ„¦¸¥¤ ­®¦´“°Á¤¦·„µ …nµªš»œ„µ¦«¹„¬µÂ¨³š»œª·‹´¥®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 9. 9. 7KRPDV -HIIHUVRQ „´¢°­Ž·¨­r Å°«‡¦¸¤ ¨³ L3DG ¥»‡Â¦„ Á—º°œš¸Ÿµœ¤µ ª´œš¸É É n „¦„’µ‡¤ÁžÈœª´œµ˜·…°Šž¦³Áš«­®¦´“² š¶Ä®oœ„™¹Š ¹ 7KRPDV -HIIHUVRQ Ž¹ŠÁžÈœž¦³›µœµ›·—¸‡œš¸­µ¤…°Šž¦³Áš«­®¦´“² œ°„Á®œº°‹µ„‡ªµ¤ É É ­µ¤µ¦™Ã——Á—nœ—oµœ°ºœ ˜nÁ…µ¥´Š¤¸¤­Šš¸ÁžÈœ‡ªµ¤­¶Á¦È‹—oµœ°ºœž¦³¤µ– —oµœ š¸®¨µ¥ É ¸ É· É É É ‡œÅ¤nš¦µ ×¥­µ¤µ¦™‹´—°´œ—´‡»–­¤´˜Á—nœš¸¤‡ªµ¤­¶‡´…°ŠÁ…µ ‹µ„ ŗo—Šœ¸Ê · É ¸ ´ °´œ—´š¸É Á…µ°µ‹ÁžÈœ‡œš¸¤¸ L3DG čoÁ®¤º°œ„´œ -HIIHUVRQ ÁžÈœ‡œš¸¦„Šµœ É É´ —oµœª·š¥µ«µ­˜¦r Áš‡ÃœÃ¨¥¸Â¨³œª´˜„¦¦¤ ¨³®œ¹ŠÄœ°»ž„¦–r„µ¦ž¦³—·¬“r…°ŠÁ…µ‡º° “µœ É ªµŠ®œ´Š­º°­¶®¦´°nµœ ERRN VWDQG
 10. 10. š¸­µ¤µ¦™®¤»œÅž¤µÂ¨³‹´—ªµŠ®œ´Š­º°¡¦o°¤„´œÅ—oĜ É Áª¨µÁ—¸¥ª„´œ‹¶œªœ Á¨n¤ Ž¹Š‡¨oµ¥„´®œoµ˜nµŠ É ®œoµ˜nµŠš¸Áž·—¡¦o°¤„´œÄœÁ‡¦º°Š É É ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r —´Š¦¼ž—oµœ¨nµŠ
 11. 11. °´œ—´š¸É ÁžÈœž¼Â¨³˜µš¸ªÁ«¬ Á…µ¤¸®¨µœ Én É· ‡œ Ž¹Š¡´„°µ«´¥°¥¼„Á…µ – oµœš¸É 0RQWLFHOOR ¨³°Ä®o É n ´ Á—È„Ç ª·ŠÂ…nŠ„´œ Á…µ°­°œÄ®oÁ—È„Á¨nœ®¤µ„¦»„¨³Á„¤­r É š¸Á¦¸¥„ªnµ *RRVH Ž¹ŠÁžÈœÁ„¤­rœ·—¦„Ç …°Šž¦³Áš« É É ­®¦´“² Ž¹Š‡¨oµ¥„´Á„¤­rŘn„³Å—Š¼ KXWHV DQG /DGGHUV
 12. 12. É Äœž´‹‹»œ ´ °´œ—´š¸É Á…µºÉœ°„µ¦Á¨nœ­¶¦ª‹„´Á¡ºÉ°œÇ ˜´ÊŠÂ˜n¥´ŠÁžÈœÁ—È„ – ™ 0RQWLFHOOR ×¥°­¶¦ª‹žnɵ ¨¶›µ¦ ¨³Â¤nœÎʵ °´œ—´š¸É Á…µÁžÈœœ´„ݦµ–‡—¸˜´ÊŠÂ˜n¥´Š®œ»n¤ ×¥¤¸„¦³—¼„…°Š PDVWRGRQ Ž¹ÉŠÁžÈœ­´˜ªr¨´„¬–³‡¨oµ¥oµŠ¤¸°µ¥» ¨oµœž¸š¸ÉŸnµœ¤µ ¨³„¦³—¼„ —´Š„¨nµª™¼„­nŠ¤µ¥´Šš¶Áœ¸¥ Á…µÅ—o‹´—ªµŠ„¦³—¼„œ¸ÊŪoĜ®o°Šž¸„˜³ª´œ°°„ ¨³ ¡¥µ¥µ¤‹´—Á¦¸¥Š„¦³—¼„ …°Š¤´œÄ®o­¤¼¦–r °´œ—´š¸É ¦´„®œ´Š­º° šnµœš¦µÅ®¤ªnµÁ…µ¤¸®œ´Š­º°Äœ‡¦°‡¦°Š‹¶œªœ„¸ÉÁ¨n¤ ‡ŠÁ—µªnµ¤µ„„ªnµ ®¦º° ¤µ„„ªnµ Á¨n¤ Ĝž¸ ‡« „°Šš´¡°´Š„§¬Å—oˤ˜¸Â¨³ÁŸµ®o°Š­¤»—®nŠÂ¦„…°Š¦´“­£µ°Á¤¦·„´œ š¶Ä®o®œ´Š­º°Å¢Å®¤o‹œ®¤— Á…µ‹¹ŠÁ­œ°…µ¥®œ´Š­º°­nªœ˜´ªÄ®o¦´“µ¨ Ĝž¸ ‡« Á¤ºÉ°®o°Š­¤»—…°Š¦´“­£µ /LEUDU RI RQJUHVV
 13. 13. ŗo¤¸„µ¦­¶¦ª‹‹¶œªœ ®œ´Š­º° ‹¹Š¡ªnµ¤¸‹¶œªœ™¹Š Á¨n¤ °´œ—´š¸É ¦´„„µ¦Á…¸¥œ‹—®¤µ¥ -HIIHUVRQ ŗoÁ…¸¥œ‹—®¤µ¥˜¨°—Áª¨µš¸É¤¸ª·˜ ÁžÈœ‹¶œªœ ¸ Œ´ ץčoÁ‡¦ºÉ°Š‹´„¦š¸Éž¦³—·¬“…¹Êœš¸ÉÁ¦¸¥„ªnµSROJUDSK Á¡ºÉ°š¶­¶Áœµ‹—®¤µ¥š¸ÉÁ…µÁ…¸¥œÄœÁª¨µÁ—¸¥ª„´œ„´š¸ÉÁ…¸¥œ˜oœŒ´—¼¦¼ž—oµœ…ªµ
 14. 14. °nµœ˜n°®œoµ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 15. 15. 7KRPDV -HIIHUVRQ „´¢°­Ž·¨­r Å°«‡¦¸¤ ¨³ L3DG ¥»‡Â¦„ ˜n°‹µ„®œoµ
 16. 16. °´œ—´š¸É Á…µ°¦´ž¦³šµœÅ°«‡¦¸¤ªµœ·¨µ¤µ„ ×¥°µ‹Á‡¥ ¨·¤¦­Å°«‡¦¸¤œ·—œ¸¦³®ªnµŠÁ—·œšµŠÅžÁžÈœš¼˜š¸ž¦³Áš« ¦´ŠÁ«­ ¨³Å—oŽ°­¼˜¦ Ê Ê É É Êº „µ¦ž¦»Š„¨´¤µ¥´Šž¦³Áš«­®¦´“² Ž¹Šž´‹‹»œ°¥¼Äœ®o°Š­¤»—…°Š­£µ² É ´ n °´œ—´š¸É Á…µ°µ‹°‹´—®o°Š¡´­—»š¸Éoµœ KRPH GHSRW
 17. 17. Á…µ°„ªnµÁ…µ° v„µ¦—¹Š ´Êœ
 18. 18. …¹ÊœÂ¨³¨Šw Ĝ„µ¦°°„ oµœ…°ŠÁ…µš¸É 0RQWLFHOOR š¶Ä®oÁ…µ˜o°ŠÄoÁª¨µ™¹Š ž¸‹¹ŠÂ¨oªÁ­¦È‹ Ĝ„µ¦­¦oµŠoµœš¸É¤®o°Š‹¶œªœ ¸ ®o°Šœ´Êœš¸É­¸É °­¦oµŠ®o°Šš¸ÉÁžÈœ¦¼žÂž—Á®¨¸É¥¤ ¨³°°„ž¦³˜¼š¤¤°‹´¡·Á«¬Ž¹Š­µ¤µ¦™ž·—ž¦³˜¼­°Šž¦³˜¼Ã—¥Äoš‹°´œÁ—¸¥ª„´œ œ°„‹µ„œ´œ ɸ ¸ º É É¸ ´ Ê ¥´Š°°„oµœÄ®o¤¸®¨´Š‡µÃž¦nŠÁ®Èœšo°Š¢oµÁ¡ºÉ°œ¶‡ªµ¤Šµ¤œ°„oµœ¤µÅªoĜoµœ—oª¥ °´œ—´š¸É °Á¨¸Ê¥Šœ„ 0RFNLQJELUG œ„°Á¤¦·„´œ¨µ¥…µª—¶
 19. 19. Á¡¦µ³° Á­¸¥Š¦o°ŠÁ¡¨Š…°Š¤´œš¸É¤¸°¥nµŠœo°¥­¸É‡¦´ÊŠ˜n°ª´œ œ„˜´ªÃž¦—…°ŠÁ…µºÉ° LFN °´œ—´š¸É ­·ÉŠš¸ÉÁ…µ£¼¤·Ä‹¤µ„š¸É­»—‡º° ‡ªµ¤¦´„Äœ„µ¦°nµœ„µ¦Á…¸¥œÂ¨³„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤¦¼o – ®¨»¤«¡…°ŠÁ…µ‹¹Š¤¸‡¶‹µ¦¹„Ūoªnµ v– š¸Éœ¸ÊÁžÈœš¸É ´Š¦nµŠ…°Š 7KRPDV -HIIHUVRQ Ÿ¼o¦nµŠ‡¶ž¦³„µ« °·­¦£µ¡…°Šž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ ¨³„’®¤µ¥Â®nŠ¦´“Áª°¦r‹·Áœ¸¥ Á¡ºÉ°«µ­œµ Á­¦¸£µ¡ ¨³Ÿ¼o„n°˜´ÊŠ ¤®µª·š¥µ¨´¥ 9LUJLQLDw Ÿ¼o­œÄ‹‹³ÅžÁ¥º°œoµœ…°Š 7KRPDV -HIIHUVRQ š¸ÉºÉ° 0RQWLFHOOR ž¨ªnµ OLWWOH PRXQWDLQ
 20. 20. – Á¤º°Š KDUORWWHVYLOOH ¤¨¦´“ 9LUJLQLD ­µ¤µ¦™‡oœ®µ¦µ¥¨³Á°¸¥—Å—o – KWWSZZZPRQWLFHOORRUJ °œ»­µª¦¸¥r…°Š 7KRPDV -HIIHUVRQ ¦¼ž—oµœŽoµ¥
 21. 21. ˜´ÊŠ°¥¼n£µ¥Äœ 7KRPDV -HIIHUVRQ 0HPRULDO ¦¼ž—oµœ…ªµ
 22. 22. Ž¹ÉŠ™º°ÁžÈœ°œ»­¦–rš¸É™¼„­¦oµŠ…¹ÊœÁ¡ºÉ° ¦³¨¹„™¹Šœµ¥ 7KRPDV -HIIHUVRQ ž¦³›µœµ›·—¸ ­®¦´“² ‡œš¸É °œ»­¦–r­™µœ—´Š„¨nµª˜´ÊŠ°¥¼n – „¦»Šª°·Š˜´œ —¸Ž¸ ™¼„­¦oµŠ…¹ÊœÁ¤ºÉ°ž¸ ‡« ¨³Á­¦È‹­¤¼¦–rĜž¸ ‡« š¸É¤µ ZZZZLNLSHGLDFRP
 23. 23. š¸É¤µ .LGSRVW 6XQGD -XO ¦¼ž£µ¡‹µ„ KWWSZZZZDVKLQJWRQSRVWFRP ¨³ KWWSZZZPRQWLFHOORRUJ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 24. 24. „¶®œ—‹»—â„´­£µ¡®¨´Š‹µ„„—™nµ¥£µ¡ÅžÂ¨oª š¶Å—o‹¦·Š®¦º° ­¶œ´„…nµª 11 ŗo¦µ¥Šµœ™¹Š Áš‡ÃœÃ¨¥¸ „ ¨o ° Š™n µ ¥¦¼ ž Ä®¤n š¸É­µ¤µ¦™„¶®œ—‹»—â„´­£µ¡®¨´Š ‹µ„š¸É„—™nµ¥£µ¡ÅžÂ¨oª ×¥ ­µ¤µ¦™„¶®œ—‹»—â„´­£µ¡š¸É‹»— Å®œ…°Š£µ¡„Èŗo °¸„š´ÊŠ £µ¡™nµ¥ ‹µ„„¨o ° Š—´ Š „¨n µ ª­µ¤µ¦™œ¶Åž ž¨ŠÁžÈœ£µ¡ ¤·˜·Å—o°¸„—oª¥ Áš‡ÃœÃ¨¥¸—´Š„¨nµª‹´—ªnµÁžÈœª·ª´• œµ„µ¦…°Š„µ¦™nµ¥£µ¡ 3LFXWXUH 5HYROXWLRQ
 25. 25. Ĝ°œµ‡˜ ¦·¬´š /WUR Ž¹ÉŠÁžÈœ¦·¬šŸ¼o‹´—‹¶®œnµ¥„¨o°Š—´Š„¨nµª ‹³Áž·—Ä®o‹°Š­·œ‡oµÂ¨³ªµŠ‹¶®œnµ¥Á¦ÈªÇ œ¸Ê ˜n¥´ŠÅ¤nŗo¦´„µ¦Áž·—ÁŸ¥ ´ ¦¼žÂ®¦º°¨´„¬–³…°Š„¨o°Š—´Š„¨nµª 0U 5HQ 1J ž¦³›µœ¦·¬´š /WUR ŗo¦Š´œ—µ¨Ä‹Äœ„µ¦¡´•œµÁš‡ÃœÃ¨¥¸—Š„¨nµª¤µ‹µ„Šµœª·š¥µœ·¡œ›r­¤´¥š¸ÉÁ…µÁ¦¸¥œ ´ ž¦·µÁ°„°¥¼nš¸É 6WDQIRUG 8QLYHUVLW ¤¨¦´“ DOLIRUQLD š´ÊŠœ¸Ê Šµœª·š¥µœ·¡œ›r—´Š„¨nµª œ³Á¨·«„µ¦ž¦³„ª—ª·š¥µœ·¡œ›r¦³—´ è„Äœ­µ…µª·š¥µ„µ¦‡°¤¡·ªÁ˜°¦rĜž¸ š¸ÉŸnµœ¤µ ˜nŠµœª·š¥µœ·¡œ›r—´Š„¨nµª čoÁ‡¦ºÉ°Š‡°¤¡·ªÁ˜°¦rÁžÈœ˜´ªnª¥„¶®œ—‹»— ℴ­…°Š£µ¡ ®¨´Š‹µ„œ´Êœ 1J ‹¹Š‹´—˜´ÊŠš¸¤Á¡ºÉ°¦nª¤„´œ¡´•œµÂ¨³Ÿ¨´„—´œ„¨o°Š…°Š¦·¬´š /WUR °°„­¼n˜¨µ— „¨o°Š…°Š¦·¬´š /WUR ®¦º° /LJKW )LHOG DPHUD ­µ¤µ¦™Á„ȝ…o°¤¼¨…°Š£µ¡Å—o‹µ„®¨µ¥¤»¤¤°Š¤µ„„ªnµ„¨o°Šš¸ÉªµŠ…µ¥ Ĝ˜¨µ—ž´‹‹»´œ „»Â‹Â®nŠ‡ªµ¤­¶Á¦È‹…°Š /WUR DPHUD ‡º° „µ¦Äo 0LFUROHQV $UUD Ž¹ÉŠÁžÈœ˜´ªÁŽÈœÁŽ°¦r­¶®¦´Á„ȝ…o°¤¼¨ £µ¡Äœ¡ºÊœš¸É‹¶„´— Áž¦¸¥Á­¤º°œ„µ¦œ¶Á¨œ­r®¨µ¥Ç Á¨œ­r¤µ¦ª¤„´œÄœ¡ºÊœš¸É…œµ—Á¨È„ š¶Ä®o­µ¤µ¦™Á„ȝ…o°¤¼¨£µ¡Å—o°¥nµŠš´Éª™¹Š Á¤ºÉ°™nµ¥Ã°œ…o°¤¼¨£µ¡‹µ„„¨o°Š¨ŠÄœÃž¦Â„¦¤…°Š /WUR š¸É°°„¤µÁ¡ºÉ°¦°Š¦´Áš‡ÃœÃ¨¥¸—´Š„¨nµª š¶Ä®oÁ¦µ­µ¤µ¦™Á¨º°„‹»—â„´­ š¸É‹—Ä—„Èŗo…°Š£µ¡—´Š¦¼ž£µ¡ž¦³„°—oµœœ ¡¦o°¤š´ÊŠ¥´Š­µ¤µ¦™°´¡Ã®¨—¦¼ž£µ¡œÁªÈÅŽ˜r )DFHERRN ŗo°¸„—oª¥ » ­¶®¦´nµŠ™nµ¥£µ¡¤º°°µ¸¡ Áš‡ÃœÃ¨¥¸—´Š„¨nµª­µ¤µ¦™nª¥Ä®o„µ¦š¶Šµœ…°ŠnµŠ™nµ¥£µ¡¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Â¨³ž¦³®¥´— Áª¨µ¤µ„…¹Êœ Á¡¦µ³Å¤n‹¶ÁžÈœ˜o°ŠÁ¨º°„¨³„¶®œ—‹»—â„´­ Á¡¸¥ŠÂ˜n‹´—°Š‡rž¦³„°£µ¡Â¨³„¶®œ—„¦°š¸É˜o°Š„µ¦™nµ¥£µ¡Ášnµœ´Êœ ­nªœ„µ¦ž¦´‹»—â„´­­µ¤µ¦™ž¦´Å—o£µ¥®¨´Š ®¨µ¥ nɵ¥„¨nµªªnµ Áš‡ÃœÃ¨¥¸„µ¦™nµ¥£µ¡—´Š„¨nµª‡¨oµ¥„´„µ¦š¶Ä®o£µ¡™nµ¥¤¸¸ª·˜ Á­¤º°œªnµÁ¦µ¥´Š°¥¼n – ‹»—š¸ÉÁ¦µ™nµ¥ £µ¡œ´Êœ‹¦·ŠÇ ¤oªµÁ¦µ‹³Å¤nŗo°¥¼n‹—œ´ÊœÂ¨oª„Șµ¤ Ĝ…–³œ¸Ê ¦·¬´š /WUR ¥´ŠÅ¤nŗoÁž·—ÁŸ¥™¹Š¦¼ž¦nµŠ®¦º°¨´„¬–³…°Š„¨o°Š—´Š„¨nµª n » ˜n¤„µ¦œ¶„¨»n¤nµŠ™nµ¥£µ¡¤µÁžÈœŸ¼oš—­° Á¡ºÉ°Â­—Š‡ªµ¤‡·—Á®ÈœÁ„¸É¥ª„´Áš‡ÃœÃ¨¥¸ /LJKW )LHOG DPHUD ×¥š¸ÉŸ¼oš—­° ¸ Ťn­µ¤µ¦™¤°ŠÁ®Èœ¦¼ž¦nµŠ¨´„¬–³ ÁœºÉ°Š‹µ„„¨o°Š™¼„®n°®»o¤—oª¥¡¨µ­˜·„­¸—¶ œ°„‹µ„œ¸Ê ¦·¬´š /WUR ¥´ŠÅ¤nŗo„¶®œ—¦µ‡µ…°Š„¨o°Š—´Š„¨nµª ˜n®¨µ¥ nɵ¥‡µ—„µ¦–rªnµ ¦µ‡µÅ¤n‡ª¦Á„·œ„ªnµ y Á®¦¸¥­®¦´“² ¨³¦·¬´š /WUR ‹³‹´—‹¶®œnµ¥ /LJKW )LHOG DPHUD ŸnµœšµŠÁªÈÅŽ˜r $PH]RQFRP ¨³ ÁªÈÅŽ˜r…°Š¦·¬´š /WUR Ášnµœ´Êœ „µ¦š¸É 0U 1J Á¨º°„š¸É‹³‹´—˜´ÊŠ¦·¬´š /WUR ¨³Å¤nÁ­œ°…µ¥Áš‡ÃœÃ¨¥¸—´Š„¨nµªÄ®o„´¦·¬´šŸ¼oŸ¨·˜„¨o°Š¥´„¬rÄ®n Ánœ 1LNRQ ®¦º° DQRQ œ´Êœ ®¨µ¥ nɵ¥Ä®o‡ªµ¤‡·—Á®Èœªnµ ÁžÈœ‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÄœ„µ¦¨Šš»œ ÁœºÉ°Š‹µ„ ¥´ŠÅ¤nš¦µªnµÁš‡ÃœÃ¨¥¸—´Š„¨nµª ‹³™¼„Ä‹Ÿ¼o¦·Ã£‡¤µ„œo°¥Á¡¸¥ŠÄ— °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ¦·¬´š /WUR ™º°ÁžÈœ˜´ª°¥nµŠ…°Š¦·¬´šš¸É¤¸„µ¦Ÿ¨´„—´œœª´˜„¦¦¤‹µ„®o°Šž’·´˜·„µ¦ °°„­¼n˜¨µ—ÄœÁ·Š¡µ–·¥r ˜n‹³­µ¤µ¦™ž¦³­‡ªµ¤­¶Á¦È‹®¦º°Å¤n‡Š˜o°Š¦°Ä®oŸ¼o¦·Ã£‡ÁžÈœ‡œ˜´—­·œÄ‹ š¸É¤µÂ¨³£µ¡ž¦³„° 11FRP ¨³ 1WLPHVFRP -XQH ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 26. 26. ª·›¸„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Ÿ¨·˜¡ºŸ¨š¸É—nª¥Ä®o°»˜­µ®„¦¦¤„µ¦Á„¬˜¦¤¸„¶Å¦Á¡·É¤…¹Êœ ¸ U3DXO RUDLVZDP Ž¹ÉŠž’·´˜·Šµœ°¥¼nš¸É $JULFXOWXUDO 5HVHDUFK 6HUYLFH$56 Á‡¥ÁžÈœœ´„ª·š¥µ«µ­˜¦r¦³—´Âœª®œoµ…°Š 1DWLRQDO $JULFXOWXUDO 6WDWLVWLFV 6HUYLFH 1$66
 27. 27. „¦³š¦ªŠÁ„¬˜¦ ­®¦´“² ž´‹‹»´œÁ¡·ÉŠÁ­¸¥¸ª·˜Á¤ºÉ°ž¸š¸ÉŸnµœ¤µ
 28. 28. ŗo¦´„µ¦­œ´­œ»œš»œÁ¡ºÉ° ¡´•œµÁš‡ÃœÃ¨¥¸š¸É­µ¤µ¦™ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤„oµª®œoµ…°Š­£µª³˜nµŠÇ Ĝ§—¼„µ¦Ÿ¨·˜Å—o°¥nµŠ‹¦·Š‹´ŠÂ¨³ÄœÁª¨µ‹¦·Š UHDO WLPH
 29. 29. ¨³­µ¤µ¦™ ‡o œ ®µŸ¨„¦³š­³­¤…°Š­£µª³…µ—‡¨œœÎ Ê µ ¨³š¶œµ¥Ÿ¨Ÿ¨· ˜ LHOGV
 30. 30. ŗo¨nªŠ®œoµ‹œ™¹ŠnªŠÁª¨µ„µ¦­»„…°Š¡ºŸ¨Å—o—oª¥ ¡ºÊœš¸É Ážoµ®¤µ¥Äœ„µ¦Äoœª´˜„¦¦¤—´Š„¨nµª‡º° ¦·Áª–¡ºÊœš¸ÉÁ¡µ³ž¨¼„…oµªÃ¡— …°Šž¦³Áš«­®¦´“² FRUQ EHOW
 31. 31. Ž¹ÉŠ„µ¦ž¦³Á¤·œÄœ£¼¤·£µ‡—´Š„¨nµª ŗož¦³­Ÿ¨­¶Á¦È‹Ã—¥­µ¤µ¦™…¥µ¥¡ºÊœš¸É„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Ÿ¨·˜ …°Š¡ºŸ¨Äœ¦³—´šo°Š™·ÉœÂ¨³„µ¦‡µ—ž¦³¤µ–Ÿ¨Ÿ¨·˜Äœ¦³—´¤¨¦´“ „µ¦—¶Áœ·œ„µ¦—´Š„¨nµªÄoª·›„µ¦„µ¦Á oµ˜·—˜µ¤ PRQLWRULQJ
 32. 32. ŗo°¥nµŠ™¼„˜o°ŠÂ¨³˜¦ŠÁª¨µÄœ­£µª³…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜„µ¦Á„¬˜¦ ¸ ¨³­µ¤µ¦™‡µ—ž¦³¤µ–Ÿ¨Ÿ¨·˜¡ºŸ¨š¸¤¸«´„¥£µ¡ Ž¹ÉŠÁžÈœ­·ÉŠ­¶‡´­¶®¦´Ãž¦Â„¦¤ž’·´˜·„µ¦„µ¦ª·‹´¥ÄœÁ¦ºÉ°Š—´Š„¨nµª…°Š „¦³š¦ªŠÁ„¬˜¦­®¦´“² ÁœºÉ°Š‹µ„„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Ÿ¨·˜š¸É¨—˜Îɵ¨Š‹µ„£´¥›¦¦¤µ˜· °µš· ‡ªµ¤Â®oŠÂ¨oŠ œÎʵšnª¤ ®¦º°„µ¦Á„·— 懦³µ— ÁžÈœ­·ÉŠ­¶‡´­¶®¦´¡ºÊœš¸ÉÁ«¦¬“„·‹š¸É¡ÉŠ¡µ„µ¦Á„ȝÁ„¸É¥ª¡ºŸ¨ —´Šœ´Êœ „µ¦ž¦³Á¤·œÄœ¦³¥³Â¦„…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜š¸É¨—˜Îɵ¨Š ¹ ‹³nª¥ž¦³Á¤·œŸ¨Äœ­·ÉŠš¸ÉŤnœnµ¡°Ä‹‹µ„­™µœ„µ¦–rš¸É¥Îɵ¥n ¨³nª¥Äœ„µ¦ªµŠÂŸœÁ¡ºÉ°­œ°Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦—oµœ˜nµŠÇ ŗo Á¤ºÉ°Á¦ÈªÇ œ¸Ê 1$66 ¤¸Á‡¦ºÉ°Š¤º°š¸É­µ¤µ¦™nª¥Äœ„µ¦„¶®œ——´œ¸¸Êª´—Ÿ¨Ÿ¨·˜¡ºŸ¨Ã—¥°µ«´¥„µ¦­¶¦ª‹˜´ª°¥nµŠ¡ºÊœ“µœ ¡ºŸ¨Â¨³‹¶œªœ Ÿ¨Å¤oš¸ÉÁžÈœ‹¦·ŠÂ¨³…o°¤¼¨‹µ„¦µ¥Šµœ…°Šµª­ªœµªÅ¦n
 33. 33. Ž¹ÉŠ™¼„œ¶¤µÄoĜ¦³­œ´­œ»œ„µ¦˜´—­·œÄ‹Á¡ºÉ°ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤„oµª®œoµ …°ŠŸ¨Ÿ¨·˜ÁžÈœ¦µ¥­´ž—µ®r¨³¦µ¥Á—º°œÄœÂ˜n¨³¤¨¦´“¨³ž¦³Áš«¦ª¤™¹Š„µ¦ž¦³¤µ–„µ¦Ÿ¨Ÿ¨·˜…°Šž¦³Áš«ž¦³‹¶ž¸—ª¥ o Áš‡ÃœÃ¨¥¸—´Š„¨nµªÅ—o¦´„µ¦¡´•œµÃ—¥ U RUDLVZDP ŗonª¥Á­¦·¤­¦oµŠ‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦‡µ—ž¦³¤µ–Ÿ¨Ÿ¨·˜ ˜´ÊŠÂ˜n¦³—´šo°Šš»nŠÅž‹œ™¹Š¦³—´£¼¤·£µ‡ ×¥„µ¦œ´Äœš»„Ç ŦnŽ¹ÉŠ°µ«´¥„µ¦˜¦ª‹­°—oª¥£µ¡™nµ¥—µªÁš¸¥¤ VDWHOOLWH UHVROXWLRQ
 34. 34. Ĝ¦³—´ Á¤˜¦ ¨³Å—o™¼„°°„Á¡ºÉ°š—šœ„µ¦­¶¦ª‹—oª¥„µ¦Äo¦ŠŠµœ°¥nµŠš¸ÉÁ‡¥ž’·´˜·¤µ ŗo°¥nµŠ¤¸«´„¥£µ¡Äœ¦·Áª– ¡ºÊœš¸Éš¸ÉÁ¡µ³ž¨¼„…oµªÃ¡— š´ÊŠœ¸Ê Ĝž´‹‹»´œ ž¦³Áš«­®¦´“² ¤¸¡ºÊœš¸ÉÁ¡µ³ž¨¼„…oµªÃ¡—×¥¦ª¤ž¦³¤µ– ¨oµœÁ°Á‡°¦r ¨³¡ºÊœš¸É Á¡µ³ž¨¼„™´ÉªÁ®¨º°Šž¦³¤µ– ¨oµœÁ°Á‡°¦r ×¥¤¸¤¼¨‡nµÁžÈœ˜´ªÁŠ·œ…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜ LHOG
 35. 35. ž¦³¤µ– ¡´œ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“² ­¶®¦´…oµªÃ¡—¨³ž¦³¤µ– ¡´œ¨oµœÁ®¦¸¥­®¦´“² ­¶®¦´™´ÉªÁ®¨º°Š Áš‡ÃœÃ¨¥¸š¸É­µ¤µ¦™ž¦³Á¤·œŸ¨˜µ¤Áª¨µ‹¦·ŠÁ¡ºÉ°—¼„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœŸ¨Ÿ¨·˜ LHOG
 36. 36. …°Š…oµªÃ¡—¨³™´ÉªÁ®¨º°ŠÄœ¦³—´£¼¤·£µ‡Å—o ‹¹ŠÁžÈœ­·ÉŠ­¶‡´°¥nµŠ¤µ„­¶®¦´„µ¦‡µ—š¶œµ¥ ¦µ‡µ„µ¦ŽºÊ°…µ¥¡ºŸ¨ FRPPRGLW
 37. 37. ¨³Á«¦¬“„·‹š¸É­nŠŸ¨„¦³š˜n°Á„¬˜¦„¦Â¨³Ÿ¼o¦·Ã£‡ —´Šœ´Êœ Áš‡ÃœÃ¨¥¸š¸É°°„Ã—¥ 1$66 œ°„‹µ„­µ¤µ¦™ž¦³Á¤· œ ˜µ¤Áª¨µ‹¦· Š ¨o ª ¥´ Š ‡µ—ž¦³¤µ–Å—o „ n ° œ¨n ª Š®œo µ ®¨µ¥Á—º ° œ£µ¥®¨´ Š „µ¦Á„È  Á„¸ É ¥ ª—o ª ¥ Áš‡ÃœÃ¨¥¸—Š„¨nµªÅ—o™¼„œ¶¤µÄo˜´ÊŠÂ˜n­°Šž¸š¸ÉŸnµœ¤µÄœÁ¤º°Š )DLUID[ ¤¨¦´“ 9LUJLQLD ¨³„µ¦¡´•œµÁ‡¦ºÉ°Š¤º°…°ŠÁš‡ÃœÃ¨¥¸ ´ ŗo¦´„µ¦­œ´­œ»œ‹µ„ª·‹´¥Â PXOWLGLVFLSOLQDU ‹µ„ 1$66 ­œÄ‹ÄœÁ¦ºÉ°Šœ¸Ê­µ¤µ¦™—¼…o°¤¼¨Â¨³®µŸ¨Šµœ„µ¦ª·‹´¥…°Š $56 1$66 Á¡·É¤Á˜·¤Å—oš¸É 86$ $56 $15, +56/ %DOWLPRUH $YH %OGJ 5RRP %$5:HVW %HOWVYLOOH 0 ®¦º°ÁªÈÅŽ—r KWWSZZZDUVXVGDJRY1HZV1HZVKWPPRGHFRGH š¸É¤µ 7HFKQRORJ IRU 7RGD )/ :DVKLQJWRQ 2IILFH ¨³ ZHEVLWH KWWSZZZDUVXVGDJRY1HZV1HZVKWPPRGHFRGH ¦·Áª–š¸ÉÁžÈœ¡·Êœš¸É FRUQ EHOW ‡º°¡ºÊœš¸Éš¸É¤¸„µ¦Á¡µ³ž¨¼„…oµªÃ¡—¦ª¤™¹Š™´ÉªÁ®¨º°ŠŽ¹ÉŠ°¥¼nšµŠ ˜°œ„¨µŠ…°Š˜³ª´œ°°„ 0LGZHVWHUQ
 38. 38. …°Šž¦³Áš«­®¦´“² Ánœ ¤¨¦´“ ,RZD ,OOLQRLV ,QGLDQD HDVWHUQ 1HEUDVND HDVWHUQ .DQVDV VRXWKHUQ 0LQQHVRWD ¨³ 0LVVRXUL …o°¤¼¨‹µ„ :LNLSHGLD®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 39. 39. Áš‡ÃœÃ¨¥¸Ÿ¨·˜¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ­¸Á…¸¥ªÃ—¥Äoª´­—»œ·—Ä®¤n œ´„ª·‹´¥‹µ„ 0LQQHVRWD 8QLYHUVLW ŗo‡oœ¡ª´­—»ž¦³Á£š 讳°´¨¨°¥—r ®¦º°Ã¨®³Ÿ­¤œ·—Ä®¤nš¸É­µ¤µ¦™œ¶¤µÄoÁž¨¸É¥œ ¡¨´ŠŠµœ‡ªµ¤¦o°œÁžÈœ¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ ™¹ŠÂ¤oªnµª´­—»—Š„¨nµª‹³°¥¼n ´ Ĝ…´Êœ˜°œ„µ¦¡´•œµ…´Êœ˜oœ ˜n„ÈÁžÈœ°¸„®œ¹ÉŠÂœªšµŠ­¶®¦´„µ¦ Ÿ¨·˜¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ­¸Á…¸¥ªÄœ°œµ‡˜ ª´ ­ —» — ´ Š „¨n µ ª­µ¤µ¦™—´ „ ‹´  ‡ªµ¤¦o ° œš¸ É Á „· — ‹µ„„µ¦ ÁŸµÅ®¤o … °Š¦™¥œ˜r Ž ¹ É Š ‹³š¶Ä®o ª ´ ­ —» — ´ Š „¨n µ ªÁ„· — ‡ªµ¤¦o ° œ…¹ Ê œ ‹œ„¦³š´ÉŠÁž¨¸É¥œ¡¨´ŠŠµœ‡ªµ¤¦o°œÅžÁžÈœ¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ­¶®¦´Äo During a small-scale demonstration in the lab, University of Ĝ„¦³ªœ„µ¦µ¦r˜Â˜Á˜°¦¸¦™¥œ˜rš…Á‡¨º°œ—oª¥¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ É É¸ ´ É Minnesota researchers showed how their new material can spontane- ously produce electricity when the temperature is raised a small +EULG DU
 40. 40. ª´­—»—´Š„¨nµª­µ¤µ¦™œ¶Åžž¦³¥»„˜rčo„´Áš‡ÃœÃ¨¥¸ amount. Pictured (from left) are aerospace engineering and mechan- ics professor Richard James, Ph.D. student Yintao Song and „µ¦Ÿ¨·˜¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ‹µ„®¨nŠŸ¨·˜¡¨´ŠŠµœ˜nµŠÇ ×¥„µ¦Äo post-doctoral researchers Kanwal Bhatti and Vijay Srivastava. (Credit: Image courtesy of University of Minnesota) ‡»–­¤´˜·š¸É­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œ‡ªµ¤¦o°œÅžÁžÈœ¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ š¶Ä®o­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œ¡¨´ŠŠµœ‡ªµ¤¦o°œš¸É™„ž¨n°¥š·ÊŠ‹µ„„¦³ªœ„µ¦ ¼ Ÿ¨·˜…°ŠÂ®¨nŠÃ¦ŠŠµœ°»˜­µ®„¦¦¤ 把µœŸ¨·˜Å¢¢oµ ¦ª¤Åž™¹Š„µ¦—´„‹´‡ªµ¤¦o°œš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹µ„‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ…°Š°»–®£¼¤·Äœ ¤®µ­¤»š¦Â¨oªœ¶¤µŸ¨·˜¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ ™oµ®µ„­µ¤µ¦™œ¶ª´­—»—´Š„¨nµª¤µÄoĜÁ·Š¡µ–·¥rŗo‹³„n°Ä®oÁ„·—‡ªµ¤Áž¨¸É¥œÂž¨Š ‡¦´ÊŠÄ®nĜ¦³°»˜­µ®„¦¦¤„µ¦Ÿ¨·˜¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµÄœ°œµ‡˜ ª´­—»—´Š„¨nµª­µ¤µ¦™Ÿ¨·˜¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ­¸Á…¸¥ªÅ—oץŤn¤¸„µ¦ž¨n°¥„pµŽ‡µ¦r°œÅ—°°„ÅŽ—r°°„­¼n­£µ¡Âª—¨o°¤ „¦³ªœ„µ¦Ÿ¨·˜ª´­—»—´Š„¨nµª Á¦·É¤˜oœ‹µ„„µ¦Ÿ­¤ª´˜™»—·Äœ¦³—´°³˜°¤Á¡ºÉ°­¦oµŠÃ¨®³°´¨¨°¥—r 0XOWLIHUURLF $OOR
 41. 41. š¸É¤¸­¼˜¦Á‡¤¸ 1L R 0Q 6Q ª´­—»—´Š„¨nµª¤¸­nªœŸ­¤…°Š›µ˜»Ã¨®³ Ánœ œ·Á„·¨ ǝ°¨˜r ¤Š„µœ¸­ ¨³—¸»„ ÁžÈœ˜oœ š¶Ä®o¤¸‡»–­¤´˜· ¥º—®¥»nœ­¼Š ÁžÈœÂ¤nÁ®¨È„ ¨³œ¶Å¢¢oµÅ—o ­µÁ®˜»š¸Éš¶Ä®oª´­—»—´Š„¨nµª¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Áž¨¸É¥œ¡¨´ŠŠµœ‡ªµ¤¦o°œÁžÈœ¡¨´ŠŠµœ Å¢¢oµ ÁœºÉ°Š‹µ„‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Áž¨¸É¥œ­™µœ³Åž¤µ…°Šª´­—» ×¥Áž¨¸É¥œ‹µ„­™µœ³…°ŠÂ…ÈŠž¦³Á£š®œ¹ÉŠÅžÁžÈœ°¸„ž¦³Á£š ®œ¹ÉŠ Ž¹ÉŠ…–³š¸ÉÁž¨¸É¥œ­™µœ³‡»–­¤´˜·Â¤nÁ®¨È„„ÈÁž¨¸É¥œÂž¨Š˜µ¤Åž—oª¥ š´ÊŠœ¸Ê …´Êœ˜°œ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š­™µœ³Á¦·É¤‹µ„„µ¦ÁžÈœ ª´­—»š¸ÉŤn¤‡»–­¤´˜·Â¤nÁ®¨È„ ˜nÁ¤ºÉ°Å—o¦´°»–®£¼¤·­¼Š…¹Êœ‹³Áž¨¸É¥œÁžÈœª´­—»š¸É¤¸‡»–­¤´˜·Â¤nÁ®¨È„ ‹µ„œ´Êœ Á¤ºÉ°ª´­—»—´Š„¨nµªÅ—o¦´ ¸ ‡ªµ¤¦o°œÁ¡·É¤¤µ„…¹Êœ‹³Áž¨¸É¥œ¡¨´ŠŠµœ‡ªµ¤¦o°œÅžÁžÈœ¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµÄœš¸É­»— š´ÊŠœ¸Ê Šµœª·‹´¥—´Š„¨nµª „n°Ä®oÁ„·—Âœª‡·—š¸É‹³œ¶ª´­—»—Š„¨nµª¤µŸ¨·˜ 7KLQ )LOP Ÿnœ¢·¨r¤­¶®¦´Áž¨¸É¥œ¡¨´ŠŠµœ‡ªµ¤¦o°œ ´ ÁžÈœ¡¨´ŠŠµœÅ¢¢oµ­¶®¦´Á‡¦ºÉ°Š‡°¤¡·ªÁ˜°¦r˜n°Åž š¸É¤µÂ¨³£µ¡ž¦³„° KWWSZZZVFLHQFHGDLOFRPUHOHDVHV KWP -XQH ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 42. 42. Áš‡ÃœÃ¨¥¸­¤µ¦rš„µ¦r— 6PDUW DUG
 43. 43. ­¶®¦´Šµœ¦·„µ¦—oµœ­»…£µ¡ ˜nÁžÈœÅžÅ—o¥µ„­¶®¦´ž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ Áš‡ÃœÃ¨¥¸­¤µ¦rš„µ¦r— ®¦º° ´˜¦°·Á¨È„š¦°œ·„­r­¶®¦´Šµœ¦·„µ¦—oµœ­»…£µ¡ 0HGLFDO 6PDUW DUG
 44. 44. ­µ¤µ¦™ ¦ª¦ª¤„µ¦‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨…°Š¦³Šµœ¦·„µ¦­»…£µ¡Ä®oÁ®¨º°Á¡¸¥Š¦³Á—¸¥ª ¨³¥´Š‹¶„´—„µ¦Äo­µ›µ¦–¼žÃ£‡˜nµŠÇ °¸„—oª¥ Áš‡ÃœÃ¨¥¸´˜¦—´Š„¨nµª‹³œ¶Åž­¼n„µ¦¡´•œµœª´˜„¦¦¤…°Š¦³Šµœ¦·„µ¦—oµœ­»…£µ¡š¸É¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Äœ°œµ‡˜ ž´‹‹»œ ž¦³Áš«˜nµŠ Ç ¦ª¤™¹Šž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ ¥´ŠÅ¤n¤¦³„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨Ÿ¼žª¥Â°°œÅ¨œr ®¦º°¦³°·Á¨È„š¦°œ·„­r ´ ¸ o Én š¸É¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Á¡¸¥Š¡° Á¤ºÉ°Ÿ¼ožÉª¥¤µÄo¦·„µ¦šµŠ„µ¦Â¡š¥r ‹³˜o°Š„¦°„¢°¦r¤…o°¤¼¨®¦º°ž¦³ª´˜·„µ¦Á…oµ¦´„µ¦¦´„¬µ„n°œ n Á…oµ¦´¦·„µ¦Á­¤° µŠ‡¦´ÊŠ„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨ž¦³ª´˜·šµŠ„µ¦¦´„¬µ Ťn¤¸‡ªµ¤­¤ÎɵÁ­¤° …o°¤¼¨š¸Éŗo¦´Å¤n­¤¼¦–r ¨³¥µ„„n„µ¦Á…oµ™¹Š š¶Ä®o¦³„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨Å¤n¤ž¦³­·š›·£µ¡ ÁžÈœ„µ¦Á¡·É¤‡nµÄo‹nµ¥—oµœŠµœ¦·„µ¦ °¸„š´ÊŠ °µ‹š¶Ä®oÁ„·—…o°Ÿ·—¡¨µ—Äœ„µ¦¦´„¬µ ¸ ¡¥µµ¨Â¨³Á­¸¥¸ª·˜Äœš¸É­»— œ´„ª·‹´¥ ¨³¦·¬´šŸ¼oŸ¨·˜ ‡µ—®ª´Šªnµ„µ¦œ¶Áš‡ÃœÃ¨¥¸—Š„¨nµª¤µÄo×¥„µ¦Ä®oŸ¼ožnɪ¥Â˜n¨³‡œ­µ¤µ¦™Äo­¤µ¦rš„µ¦r—Á¡ºÉ° ´ Á„ȝ…o°¤¼¨ž¦³ª´˜·„µ¦¦´„¬µÂšœš¸É¦³„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨ÂÁ—·¤ ‹³nª¥¨—„µ¦Á„·—…o°Ÿ·—¡¨µ——´Š…oµŠ˜oœÅ—o °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ®¨µ¥ nɵ¥ ¤¸‡ªµ¤Á®Èœªnµ„µ¦œ¶¦³­¤µ¦rš„µ¦r——´Š„¨nµª¤µÄoĜž¦³Áš«­®¦´“² œ´ÊœÁžÈœÅžÅ—o¥µ„ ÁœºÉ°Š‹µ„…µ—‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹Äœ¦³¦´„¬µ ‡ªµ¤ž¨°—£´¥ ¨³„µ¦ÄoŠµœ¦nª¤„´¦³°ºÉœÇ ˜nÁš‡ÃœÃ¨¥¸—´Š„¨nµª ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦ž’·¦¼žŠµœ¦·„µ¦—oµœ­»…£µ¡­¶®¦´ ž¦³Áš«š¸É¤¦³Šµœ¦·„µ¦Á¡¸¥ŠÂ‡n¦³Á—¸¥ª ®¦º°ž¦³Áš«š¸ÉŤn¤¸¦³­µ›µ¦–¼žÃ£‡Á¡ºÉ°„µ¦¦°Š¦´„µ¦ÂnŠž´œ…o°¤¼¨ž¦³ª´˜·Ÿ¼ožnɪ¥ ¸ Ÿnµœn°ŠšµŠ°ºÉœÇ š¸É—¸Á¡¸¥Š¡° —´Šœ´Êœ œ´„ª·‹´¥Äœ­®¦µ°µ–µ‹´„¦ 8QLWHG .LQJGRP
 45. 45. ‹¹ŠÅ—o¡´•œµÃ‡¦Š„µ¦ 0DUH DUG ®¦º°­¤µ¦rš„µ¦r— Ž¹ÉŠÁžÈœ´˜¦š¸É¤…œµ—Ä„¨oÁ‡¸¥Š„´´˜¦Á‡¦—·˜ ×¥š¸É­µ¤µ¦™¡´®¦º°—¹Š 86% 3OXJ Á¡ºÉ°ÄoĜ„µ¦™nµ¥Ã°œ…o°¤¼¨ž¦³ª´˜·Ÿ¼ožnɪ¥ œ°„‹µ„œ¸Ê ¸ ¥´Š¤¸Ã‡¦Š„µ¦ 6PDUW DUH š¸Éœ¶Åžž’·´˜·Äo®nŠÂ¦„š¸Éž¦³Áš«ÂŽ¤Á¸¥ ¨³¥´Š¤¸„µ¦…¥µ¥Ÿ¨Åž¥´Šž¦³Áš«Á°›·Ã°Áž¸¥ ¨³ž¦³Áš«Â°¢¦·„µÄ˜o š´ÊŠœ¸Ê ¥´Š¤¸ÂœªÃœo¤š¸É‹³…¥µ¥Ÿ¨„µ¦ž’·´˜·„µ¦Åž¥´Š„¨»n¤ž¦³Áš«š¸É¤¸¦³­µ›µ¦–¼žÃ£‡š¸É‹¶„´—˜n°Åž „µ¦°nµœ…o°¤¼¨£µ¥Äœ´˜¦ 0DUH ­µ¤µ¦™™nµ¥Ã°œ…o°¤¼¨ ž¦´ž¦»ŠÂ¨³…¥µ¥…o°¤¼¨Ã—¥Ÿ¼oė„ÈŗoÁ¡ºÉ°„n°Ä®oÁ„·—ž¦³Ã¥œr ­¼Š­»— œ°„‹µ„œ¸Ê ‹³¤¸„µ¦­¦oµŠÂ¨³¡´•œµÃž¦Â„¦¤š¸É­µ¤µ¦™‹—‹¶ ¨³Â‹oŠÁ˜º°œ°´˜Ãœ¤´˜·Á¤ºÉ°¤¸‡¶­´ÉŠ‹nµ¥¥µµŠœ·—š¸É°µ‹ÁžÈœ °´œ˜¦µ¥˜n°Ÿ¼ožÉª¥ ¦ª¤Åž™¹Š„µ¦Â‹oŠÁ˜º°œ˜n°Á£­´„¦—oª¥ ¤»¤¤°Š°¸„—oµœ®œ¹ÉŠ „µ¦°œ»µ˜Ä®oš»„‡œ­µ¤µ¦™Áž·——¼…o°¤¼¨—´Š„¨nµªÅ—o n š¶Ä®oŸ¼o°Éœ­µ¤µ¦™Á…oµ—¼…o°¤¼¨­nªœ˜´ª…°ŠŸ¼ožÉª¥Å—o®¤— Ž¹ÉŠ°µ‹„n°Ä®oÁ„·—´œ˜¦µ¥Â¨³‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥Å—o Ĝ„¦–¸Ánœ Á¤ºÉ°š¶´˜¦®µ¥ º n ÁžÈœ˜oœ š¶Ä®oœ´„ª·‹´¥‹¶ÁžÈœ˜o°Š­¦oµŠ¦³¦´„¬µ‡ªµ¤ž¨°—£´¥š¸É¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Á¡¸¥Š¡°Äœ„µ¦ž„ž·—…o°¤¼¨—´Š„¨nµª œ°„‹µ„ ­¤µ¦rš„µ¦r——´Š„¨nµª ‹³­µ¤µ¦™Äo„´‡°¤¡·ªÁ˜°¦r®¦º°¦³ž’·´˜·„µ¦°ºÉœÇ ŗo¨oª ­¤µ¦rš„µ¦r—¥´Š¤¸Ž°¢šrª¦r 6RIWZDUH
 46. 46. š¸É¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Å—oÁ°Š‹µ„´˜¦°¸„—oª¥ °nµœ˜n°®œoµ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 47. 47. œÎʵ®·œ®œº— :DWHU 0DJPD
 48. 48. ‹µ„—ªŠ‹´œš¦r œ´„ª·š¥µ«µ­˜¦rŗo‡oœ¡®¨´„“µœš¸É¡·­¼‹œrŗoªnµ ‹»—„¶Áœ·—…°Š—ªŠ‹´œš¦r¤¸ ž¦·¤µ–œÎʵ­¼Š¤µ„Á¤ºÉ°Áž¦¸¥Áš¸¥„´®¨´„“µœš¸É‡oœ¡œÎʵ‹µ„®·œ—ªŠ‹´œš¦rĜ°—¸˜ š¶Ä®oÁ„·—…o°·—Áº°œ…°Šš§¬‘¸ *LDQW,PSDFW ®¦º°­¤¤»˜·“µœÁ„¸É¥ª„´„µ¦„¶Áœ·— —ªŠ‹´œš¦r Ž¹ÉŠÅ—o¤¸„µ¦˜´ÊŠ­¤¤»˜·“µœªnµ ĜnªŠ„µ¦­¦oµŠ¦¼žÂ…°ŠÃ¨„Á¤ºÉ°®¨µ¥ ¡´œ¨oµœž¸„n°œ ¤¸°»„µ˜…œµ—Ášnµ—µª°´Š‡µ¦¡»nŠÁ…oµœÃ¨„ š¶Ä®o®œµŠ­nªœ„¦³Á—Èœ · ®¨»—°°„‹µ„脨³Á„·—„µ¦¦³Á®¥…°ŠœÎʵ°¥nµŠ¦ª—Á¦Èª‹œ„¨µ¥ÁžÈœ—ªŠ‹´œš¦rš¸É®oŠ ¨oŠÄœš¸É­»— ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·‹´¥¨nµ­»—Å—o‡oœ¡ªnµ¤¸¢°Š…°Š®·œ®œº— EXEEOHV PDJPD
 49. 49. ‹µ„®·œ˜´ª°¥nµŠš¸ÉÁ„ȝ¤µ‹µ„—ªŠ‹´œš¦r Ž¹ÉŠÄœ¢°Š …°Š®·œ®œº—œ´Êœ­µ¤µ¦™Á„ȝ„´„ž¦·¤µ–œÎʵŗo¤µ„„ªnµ®·œ˜´ª°¥nµŠ°ºÉœÇ ™¹Š Ášnµ °¸„š´ÊŠ¥´Š¡¦n°Š¦°¥„µ¦¦³Á®¥…°ŠœÎʵ ÁžÈœÅ°°¥nµŠ ¦ª—Á¦Èª ÁnœÁ—¸¥ª„´„µ¦Á„·—œÎʵ®·œ®œº—Äœ´ÊœÁœºÊ°Ã¨„ 0HQWDO
 50. 50. ®·œ®œº— ®¦º° PDJPD ‡º° ®·œ®¨°¤Á®¨ª¦o°œ®œº— PDJPD
 51. 51. °¥¼nĜ´Êœ 0HQWDO ­nªœœÎʵ®·œ®œº—œ´ÊœÁ„·—‹µ„„µ¦Á¥Èœ ˜´ª…°Š®·œ®œº— Á¤ºÉ°®·œ®œº—Á¥Èœ˜´ª¨ŠœÎʵš¸ÉÂ¥„˜´ª°°„¤µ‹µ„®·œ®œº—°µ‹¤¸„µ¦˜·—‡oµŠÂ¨³˜„‡oµŠ°¥¼nĜn°ŠªnµŠ…°Š®·œ°´‡œ¸ š´ÊŠœ¸Ê „µ¦‡oœ¡œÎʵ®·œ®œº—œ´Êœš¶Ä®oš§¬‘¸ *LDQW,PSDFW š§¬‘¸š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦„¶Áœ·——ªŠ‹´œš¦r
 52. 52. ™¼„ž¦´Áž¨¸É¥œ œ´„ª·š¥µ«µ˜¦rŗo‡oœ¡œÎʵ®·œ®œº—‹µ„„¨»n¤®·œ˜´ª°¥nµŠ ®¦º° 2UDQJH 6RLO
 53. 53. š¸É¤¸­¸­o¤ ¨³Â˜„˜nµŠ‹µ„®·œ˜´ª°¥nµŠ‹µ„®·œ„¨»n¤°ºÉœš¸ÉÁžÈœ­¸Ášµ ¨³™¼„œ¶„¨´¤µ¥´ŠÃ¨„‹µ„¥µœ $SROOR Á¤ºÉ°ž¸‡« ®¨´Š‹µ„š¸Éœ´„ª·š¥µ«µ­˜¦rčo LRQ PLFURSUREH Ĝ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r ¢°Š…°Š®·œ®œº—š¸É°¥¼nĜŸ¨¹„…°Š 2UDQJH 6RLO Ž¹ÉŠœ°„‹µ„‹³‡oœ¡œÎʵĜž¦·¤µ–¤µ„„ªnµ ®·œ˜´ª°¥nµŠ°ºÉœÇ ¥´Š¡­µ¦¢¨¼°°¦¸œ Ž´¨Á¢°¦r¨³‡¨°¦¸œÄœž¦·¤µ–š¸É­¼ŠÁnœÁ—¸¥ª„´œ š´ÊŠœ¸Ê œ´„ª·š¥µ«µ­˜¦r‹¶ÁžÈœ˜o°Šš¶„µ¦«¹„¬µÁ¡·É¤Á˜·¤Á„¸É¥ª„´„¨Å„„µ¦¦³Á®¥ÁžÈœÅ°…°ŠœÎʵĜnªŠ „¶Áœ·——ªŠ‹´œš¦r˜n°Åž š¸É¤µÂ¨³£µ¡ž¦³„° (1 0D Áš‡ÃœÃ¨¥¸­¤µ¦rš„µ¦r— 6PDUW DUG
 54. 54. ­¶®¦´Šµœ¦·„µ¦—oµœ­»…£µ¡ ˜n°‹µ„®œoµ
 55. 55. Á¡ºÉ°ÁžÈœ„µ¦žo°Š„´œ„µ¦Â„oŅ…o°¤¼¨ ®¦º°žo°Š„´œ…o°¤¼¨¦´ÉªÅ®¨ œ´„ª·‹´¥‹¹Š¡´•œµ¦³¦´„¬µ‡ªµ¤ž¨°—£´¥ š¸ÉÄ®oŸ¼ožnɪ¥ ¨³Â¡š¥rÄ­n¦®´­Á¡ºÉ°„µ¦Á…oµ—¼…o°¤¼¨Äœ´˜¦ ×¥¤¸¦³—´„µ¦Á…oµ™¹Š…o°¤¼¨š¸É˜„˜nµŠ„´œ Ž¹ÉŠŸ¼ožnɪ¥‹³­µ¤µ¦™„¨´Éœ„¦°Š…o°¤¼¨ ž´‹‹»´œ¨ŠÄœ´˜¦Ášnµœ´Êœ Ĝ…–³š¸É¡š¥r®¦º°Ÿ¼oÁ¸É¥ªµ ­µ¤µ¦™Á¡·É¤®¦º°¨—…o°¤¼¨Äœ„µ¦­´ÉŠ¥µ ™¹ŠÂ¤o‹³¤¸„µ¦¡´•œµ Ž°¢šrª¦r®¦º°Ãž¦Â„¦¤Á¡ºÉ°Á¡·É¤„µ¦¦´„¬µ‡ªµ¤ž¨°—£´¥Â¨oªœ´Êœ „È¥´Š¥µ„˜n°„µ¦œ¶¦³—´Š„¨nµªÅžÄo„´“µœ…o°¤¼¨…°Š 抡¥µµ¨®¦º°­™µœ¡¥µµ¨°¸„®¨µ¥Â®nŠ œ°„‹µ„ž´®µÄœ„µ¦žo°Š„´œ…o°¤¼¨Â¨oª ž´®µÄœ„µ¦Äo¦³¤µ˜¦“µœš¸É ˜„˜nµŠ„´œ¦³®ªnµŠÃ¦Š¡¥µµ¨Â˜n¨³Â®nŠ¥´Š‡ŠÁžÈœ­µÁ®˜»š¸Éž¦³Áš«­®¦´“² ¥´ŠÅ¤n­µ¤µ¦™œ¶¦³—´Š„¨nµª¤µÄoŗo Ž¹ÉŠ ˜„˜nµŠ„´¦³Šµœ¦·„µ¦—oµœ­»…£µ¡…°Š­®¦µ°µ–µ‹´„¦ š¸É¤¸‡ªµ¤Ä„¨oÁ‡¸¥Š„´œ ¨³¤¸¦¼žÂš¸Éœnœ°œ œ°„‹µ„œ¸Ê ž¦³Áš«­®¦´“² ¥´Š¤¸ž¦³µ„¦‹¶œªœ¤µ„ ‹¶ÁžÈœ˜o°Š¤¸¦³‡°¤¡·ªÁ˜°¦r…œµ—Ä®nÁ¡ºÉ°„µ¦¦°Š¦´ Ĝ„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨ž¦³ª´˜·Ÿ¼ožª¥…°Šž¦³µ„¦š´ÊŠ®¤— °¸„š´ÊŠ 抡¥µµ¨Â˜n¨³Â®nŠ¤¸„µ¦Â…nŠ…´œÄœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ÿ¼ožÉª¥‡n°œ…oµŠ n n ­¼Š ‹¹ŠÁžÈœÅžÅ—o¥µ„š¸É‹³¥·œ¥°¤ÂnŠž´œ…o°¤¼¨…°Š‡œÅ…o °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ¦´“µ¨­®¦´“² ¤¸œÃ¥µ¥š¸É‹³œ¶„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨…°Š Ÿ¼ožÉª¥—oª¥¦³‡°¤¡·ªÁ˜°¦r +HDOWK ,7
 56. 56. ¤µÄo˜´ÊŠÂ˜nž¸ ‡« n ×¥„µ¦‹´—­¦¦Šž¦³¤µ–¨³­œ´­œ»œ 抡¥µµ¨¤µ„„ªnµ ¨oµœÂ®nŠ Á¡ºÉ°Ÿ¨´„—´œœÃ¥µ¥—´Š„¨nµªÄ®oÁžÈœ¦¼ž›¦¦¤Á¡·É¤¤µ„…¹Êœ ™¹ŠÂ¤oªnµ Áš‡ÃœÃ¨¥¸­¤µ¦rš„µ¦r— ‹³ÁžÈœ„µ¦¡´•œµÁ¡ºÉ°„µ¦Á¡·É¤Â¨³¦´„¬µŸ¨ž¦³Ã¥œr…°ŠŸ¼ožnɪ¥ ˜n‹¶ÁžÈœ˜o°Š¤¸¦³¦°Š¦´„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨š¸—¨³¤¸ž¦³­·š›· ¸ £µ¡Á¡¸¥Š¡° ‹¹Š‹³„n°Ä®oÁ„·—Ÿ¨ž¦³Ã¥œr­¼Š­»— š¸É¤µÂ¨³£µ¡ž¦³„° 7HFKQRORJ 5HYLHZ -XQH ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 57. 57. „µ¦œ°œ®¨´nª¥š¶Ä®oŸ¨„µ¦Á¦¸¥œ—¸…¹Êœ ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·‹´¥¨nµ­»— ¡ªnµ „µ¦œ°œ®¨´nª¥Á¡·É¤ ž¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o¨³„µ¦‹—‹¶ „¦³ªœ„µ¦œ°œ®¨´…°Š¦nµŠ„µ¥ ™º°ªnµÁžÈœ„¦³ªœ „µ¦¨¹ „ ¨´  š¸ É ¥ ´ Š Ťn ­ µ¤µ¦™¡· ­ ¼ ‹ œr Ÿ ¨ž¦³Ã¥œr Å —o ° ¥n µ ŠÂœn  ´ — ‹œ„¦³š´ÉŠÁ¤ºÉ°Á¦Èª Ç œ¸Ê œ´„ª·‹´¥Å—oš¶„µ¦š—¨°ŠÁ¡ºÉ°¥ºœ¥´œªnµ „µ¦œ°œ®¨´nª¥Á¡·É¤ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦‹—‹¶Â¨³Á¦¸¥œ¦¼o œ´„ª·‹´¥Å—oÁ¦·É¤Šµœª·‹´¥‹µ„«¹„¬µ‹µ„¤¨Š®ª¸ÉÁ¡«Ÿ¼oš¸É ™¼„˜´—˜nŠ¥¸œ JHQH
 58. 58. š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦œ°œ®¨´ š¶Ä®oÁ„·—„µ¦ Ÿ¨·˜Ãž¦˜¸œ Ž¹ÉŠÃž¦˜¸œ—´Š„¨nµªÁžÈœ˜´ª„¦³˜»oœÁŽ¨¨rž¦³­µšš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦œ°œ®¨´ ×¥š¶Ä®o¤¨Š®ª¸É®¨´Á¤ºÉ°™¼„„¦³˜»oœ—oª¥‡ªµ¤¦o°œ Ánœ °»–£¼¤· ¨³‡ªµ¤¦¼o­„ÁŸÈ—¦o°œ‹µ„„µ¦„·œ­µ¦ ¹DSVDLFLQ ­µ¦Á‡¤¸œ·—®œ¹ÉŠÄœ¡¦·„š¸ÉÄ®o‡ªµ¤¦¼o­¹„ÁŸÈ—¦o°œ®¨´Š‹µ„¦´ž¦³šµœ
 59. 59. ‹µ„œ´Êœ œ´„ª·‹´¥‹¹Šœ¶Â¤¨Š®ª¸ÉŞŪoĜ˜¼o°°»–®£¼¤·ž¦³¤µ– °Š«µÁŽ¨ÁŽ¸¥­ Á¡ºÉ°Á®œ¸É¥ªœ¶Ä®o¤¨Š®ª¸ÉœÊœ®¨´…´Êœ˜°œ˜n°Åž œ´„ª·‹´¥Å—oœ¶Â¤¨Š®ª¸É˜´ªŸ¼oš¸É¤¸±°¦r䜅°ŠÂ¤¨Š®ª¸ÉÁ¡« ´Á¤¸¥˜·—°¥¼n¤µÅªo¦ª¤„´œ ¤¨Š®ª¸Éš¸É™¼„˜´—˜nŠ¡´œ›»„¦¦¤š¸ÉÁžÈœÁ¡«Ÿ¼o ‹¹Š¡¥µ¥µ¤š¸É‹³Ÿ­¤¡´œ›»r„´Â¤¨Š®ª¸ÉÁ¡«Ÿ¼oš¸É¤±°¦r䜅°ŠÁ¡«Á¤¸¥ ¸Ž¹ÉŠÂ¤¨Š®ª¸Éš¸É™¼„˜´—˜n°¡´œ›»„¦¦¤Å—o¡¥µ¥µ¤Ÿ­¤¡´œ›»r„´Â¤¨Š®ª¸É—´Š„¨nµª ˜nŤnž¦³­Ÿ¨­¶Á¦È‹ÁœºÉ°Š‹µ„Á„·—„µ¦…´—…ºœ‹µ„°¸„ nɵ¥°¥nµŠÅ¦„Șµ¤Â¤¨Š®ª¸Éš¸É™¼„˜´—˜nŠ¡´œ›»„¦¦¤Å—o¡¥µ¥µ¤š¸É‹³Ÿ­¤¡´œ›»rÁžÈœ¦³¥³Áª¨µ ‡ºœ ˜nŤnž¦³­Ÿ¨­¶Á¦È‹ ®¨´Š‹µ„œ´Êœœ´„ª·‹´¥Å—o…´ŠÄ®o¤¨Š®ª¸Éš´ÊŠ ž¦³Á£š°¥¼n—oª¥„´œ°¸„ ª´œ ¡ªnµ ¤¨Š®ª¸Éš¸É™¼„˜´—˜nŠ¡´œ›»„¦¦¤Å¤n­µ¤µ¦™‹—‹¶¡§˜·„¦¦¤„µ¦…´—…ºœ‹µ„°¸„ nɵ¥Å—oÁ¨¥ ˜n™oµ®µ„¤¨Š®ª¸É—´Š„¨nµªÅ—o¦´„µ¦œ°œ®¨´ ¤´œ„¨´­µ¤µ¦™‹—‹¶„µ¦…´—…ºœÅ—oĜ¦³¥³¥µª ­—Šªnµ„µ¦œ°œ®¨´œ°„‹µ„‹³nª¥„¦³˜»oœ­¤°ŠÂ¨oª ¥´Š­µ¤µ¦™Áž¨¸É¥œ‡ªµ¤š¦Š‹¶‹µ„¦³¥³­´ÊœÁžÈœ¦³¥³¥µªÅ—o°¸„—oª¥ „µ¦š¸Éœ´„ª·‹´¥‡µ—ªnµ „µ¦œ°œ®¨´¤¸Ÿ¨˜n°„µ¦‹—‹¶ ÁœºÉ°Š‹µ„…–³œ°œ®¨´¦nµŠ„µ¥‹³¤¸¦³¦´„¬µ­¤—»¨ +RPHRVWDVLV
 60. 60. Ž¹ÉŠ‹³nª¥¨‡ªµ¤š¦Š‹¶š¸ÉŤn‹¶ÁžÈœš·ÊŠÅž Ä®o‡ŠÁ®¨º°Åªo˜n‡ªµ¤š¦Š‹¶š¸É‹¶ÁžÈœ Áž¦¸¥Á­¤º°œ„´„µ¦´œš¹„…o°¤¼¨Äœ¦³‡°¤¡·ªÁ˜°¦r Á¦µ‹³Á¨º°„´œš¹„˜n…o°¤¼¨š¸É‹¶ÁžÈœÂ¨³¨…o°¤¼¨š¸ÉŤn‹¶ÁžÈœš·ÊŠÅž ×¥š´ÉªÅž„µ¦‹—‹¶‹³Á„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦¦´­nŠ­´µ–…°ŠÁŽ¨¨rž¦³­µš Ž¹ÉŠ‹³¤¸„µ¦˜·—˜n°Â¨³ÁºÉ°¤˜n°¦³®ªnµŠÁŽ¨¨r „µ¦­nŠ­´µ–ž¦³­µš‹µ„ÁŽ¨¨rž¦³­µšš¸ÉŤn¤¸‡ªµ¤Â¦Š:HDN
 61. 61. ¦³¦´„¬µ­¤—»¨‹³¨­´µ–—´Š„¨nµªš·ÊŠÄ®o‡ŠÁ®¨º°Â˜n­´µ–š¸É¤¸¤‡ªµ¤Â¦Š 6WURQJ
 62. 62. „¦³ªœ„µ¦—´Š„¨nµªš¶Ä®oÁ˜¦¸¥¤ ¸­¤°Šš¸Éŗo¦´…o°¤¼¨¤µ˜¨°—š´ÊŠª´œ Ä®o¡¦o°¤¦´„´…o°¤¼¨˜nµŠÇ Ĝª´œ˜n°Åž °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ œ´„ª·‹´¥¥´ŠÅ¤n­µ¤µ¦™°›·µ¥„¦³ªœ„µ¦—´Š„¨nµªÄœž´‹‹»´œ ˜n­·ÉŠ­¶‡´‡º° „µ¦œ°œ®¨´œ´ÊœÁžÈœž´‹‹´¥­¶‡´Äœ¦³„µ¦‹—‹¶Â¨³­¦oµŠ‡ªµ¤š¦Š‹¶ …°Š¦nµŠ„µ¥ œ°„‹µ„„µ¦œ°œ®¨´‹³‹¶ÁžÈœ­¶®¦´„¦³ªœ„µ¦‹—‹¶…°Š¦nµŠ„µ¥Â¨oª ¥´ŠÁžÈœ„µ¦Á˜¦¸¥¤‡ªµ¤¡¦o°¤…°Š­¤°Š­¶®¦´„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oĜª´œ™´—Åž°¸„—oª¥ —´Šœ´Êœ œ´„Á¦¸¥œ œ´„«¹„¬µ‡ª¦‹³œ°œ®¨´Ä®oÁ¡¸¥Š¡°Á¡ºÉ°Ä®o¦nµŠ„µ¥Á˜¦¸¥¤‡ªµ¤¡¦o°¤­¶®¦´ „µ¦Á¦¸¥œÂ¨³Á¡·É¤ž¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oĜª´œ¦»nŠ…¹Êœ š¸É¤µ 6FLHQFH1HZVFRP -XQH ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 63. 63. „µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$
 64. 64. —¦ ¡¦´¥ ¦»‹ž¦³£µ ž¨´—„¦³š¦ªŠª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ÁžÈœž¦³›µœÄœ¡·›Áž·—„µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸­¤µ‡¤ · ¸ œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$
 65. 65. Ĝ®´ª…o° v%XLOGLQJ D 6XVWDLQDEOH )XWXUH IRU 7KDLODQGw Á¤º°ª´œš¸É „¦„‘µ‡¤ É – æŠÂ¦¤Á¦°Áœ°Ž°Š­r Á¤º°ŠŽ¸Â°šÁš·¨ ¤¨¦´“ª°·Š˜´œ ž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ Ž¹Š¦nª¤‹´—×¥­¶œ´„Šµœš¸ž¦¹„¬µ É É —oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ž¦³‹¶­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ǦŠ„µ¦­¤°ŠÅ®¨„¨´ ­¶œ´„Šµœ¡´•œµª·š¥µ«µ­˜¦r ¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸Â®nŠµ˜· ­¶œ´„Šµœ‡–³„¦¦¤„µ¦„µ¦°»—¤«¹„¬µ ­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$
 66. 66. ¨³ ­¤µ‡¤µªÅš¥Â®nŠ¤¨¦´“ª°·Š˜´œ „µ¦ž¦³»¤—´Š„¨nµª¤¸ª˜™»ž¦³­Š‡rÁ¡º°ÁžÈœÁªš¸Â¨„Áž¨¸¥œ‡ªµ¤‡·—Á®ÈœÂ¨³™nµ¥š°—ª·š¥µ„µ¦ ´ É É Ä®¤nÁ¡º°„µ¦¡´•œµž¦³Áš«Åš¥°¥nµŠ¥´Š¥ºœ ­¦oµŠ‡ªµ¤¦nª¤¤º°šµŠª·µ„µ¦ „µ¦ª·‹¥Â¨³„µ¦¡´•œµ ¨³„µ¦ž¦³¥»„˜rčoªš¥µ„µ¦ É É ´ · ¦³®ªnµŠ­¤µ·„­¤µ‡¤ $73$ ¨³®œnª¥Šµœ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ¤®µª·š¥µ¨´¥ ¨³®œnª¥Šµœš¸Á„¸¥ª…o°Šš´Š£µ‡¦´“ É É Ê Â¨³Á°„œÄœž¦³Áš«Åš¥ Ÿ¨­¦»ž…°Š„µ¦ž¦³»¤­µ¤µ¦™°nµœÅ—o‹µ„ ZHEVLWH ZZZRVWFWKDLHPEGFRUJDWSDF VXPKWPO ž¦³¤µ–„¨µŠÁ—º°œ­·Š®µ‡¤ ¦¼žš¸É —¦ ¡¦´¥ ¦»‹ž¦³£µ ž¨´—„¦³š¦ªŠª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ „¨nµªÁž·—„µ¦ž¦³»¤Â¨³¦¦¥µ¥Á¦º°Š v2QORRN RI 7KDL · É *RYHUQPHQW 3ROLF RQ 6FLHQFH 7HFKQRORJ DQG ,QQRYDWLRQ ¦¼žš¸É „¨»¤Ÿ¼Âšœ‹µ„®œnª¥Šµœ¦´“µ¨ ¤®µª·š¥µ¨´¥ ¨³­¤µ‡¤ $73$ n o ¦¼žš¸É Ÿ«—¦ ¡·œ˜· ¦´˜œµœ»„¨ ¦°ŠÁ¨…µ›·„µ¦­¶œ´„Šµœ‡–³„¦¦¤„µ¦„µ¦°»—¤«¹„¬µ „¨nµª¦¦¥µ¥Á¦º°Š w7KDL *RYHUQPHQW 3ROLF · ¼ É RQ +LJKHU (GXFDWLRQ +XPDQ 5HVRXUFH HYHORSPHQW 5HVHDUFK 4XDOLW ,PSURYHPHQW DQG RPSHWLWLYHQHVV ¦¼žš¸É ¦¦¥µ„µ«„µ¦ž¦³»¤Äœ£µ‡Áoµª´œš¸É „¦„‘µ‡¤ °nµœ˜n°®œoµ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 67. 67. „µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$
 68. 68. ˜n°‹µ„®œoµ
 69. 69. ¦¼žš¸É ž¦³¤ª¨£µ¡Ÿ¼¦¦¥µ¥„µ¦ž¦³»¤Äœ®´ª…o°Á¦º°Š v7UDFN $GYDQFHPHQW LQ WKH 7KDL +LJKHU o É (GXFDWLRQw ¦¼žš¸É ¦¦¥µ„µ«ŠµœÁ¨¸¥Š¦´¦°Šª´œš¸É „¦„‘µ‡¤ Ê ¦¼žš¸É ž¦³¤ª¨£µ¡Ÿ¼¦¦¥µ¥„µ¦ž¦³»¤Äœ®´ª…o°Á¦º°Š v7UDFN (QYLURQPHQW 0DQDJHPHQWw o É ¦¼žš¸É Ÿ¼Á…oµ¦nª¤ž¦³»¤Äœ®´ª…o°Á¦º°Š v7UDFN (QYLURQPHQW 0DQDJHPHQWw o É ¦¼žš¸É ž¦³¤ª¨£µ¡Ÿ¼¦¦¥µ¥„µ¦ž¦³»¤Äœ®´ª…o°Á¦º°Š v7UDFN (PHUJLQJ 7HFKQRORJLHVw o É °nµœ˜n°®œoµ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 70. 70. „µ¦ž¦³»¤ž¦³‹¶ž¸­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$
 71. 71. ˜n°‹µ„®œoµ
 72. 72. ¦¼žš¸É „µ¦­¦»žŸ¨„µ¦ž¦³»¤š´Š ®´ª…o° Ê ¦¼žš¸É œµ¥°¨Š„¦–r Á®¨nµŠµ¤ °´‡¦¦µš¼˜š¸ž¦¹„¬µ ­¶œ´„Šµœš¸ž¦¹„¬µ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ É É ž¦³‹¶­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ¦¼žš¸É 0U 6FRWW 2NL Ÿ¼„°˜´Š¤¼¨œ·›· 2NL )RXQGDWLRQ ¦¦¥µ¥Äœ®´ª…o° v1RQSURILW VFDU WLVVXHw o n Ê ¦¼žš¸É Ÿ«—¦ ¡·œ˜· ¦´˜œµœ»„¨ ¦°ŠÁ¨…µ›·„µ¦ ­„° „¨nµªž·—„µ¦ž¦³»¤ · ¼ ¦¼žš¸É £µ¡®¤¼…°ŠŸ¼Á…oµ¦nª¤„µ¦ž¦³»¤ n o®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 73. 73. ¨´­¤°Š 9V 2672 ­ª´­—¸‡¦´š»„šnµœ Œ´œ¸Ê 0U 2672 …°Á­œ°Á„¦È—‡ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°Šž¦³Ã¥œr…°Š ž»‹Œµ „·œ v„¸ª¸w ¨oª—¸˜n°¦nµŠ„µ¥°¥nµŠÅ¦ Ÿ¨Å¤o„¸ª¸ ªnµ¤¸ž¦³Ã¥œr˜n°¦nµŠ„µ¥ °¥nµŠÅ¦œ³‡¦´ ª·­´œµ ˜oœ„¶Áœ·—…°ŠŸ¨„¸ª¸ .LZL
 74. 74. ÁžÈœŸ¨Å¤oš¸É¤¸Â®¨nŠ„¶Áœ·— ­nªœŒ´®œoµ 0U °¥¼n šµŠÄ˜o…°Šž¦³Áš«‹¸œÂ¨³Â¡¦n„¦³‹µ¥˜n°Åž¥´Šž¦³Áš« 2672 ‹³œ¶Á„¦È—‡ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°Š ¸Éž»nœÂ¨³°·œÁ—¸¥ ˜n¤¸Á—È„œ´„Á¦¸¥œ‹µ„ž¦³Áš«œ·ªŽ¸Â¨œ—r °³Å¦¤µ µ„ Þ¦—˜·—˜µ¤Å—oĜ œ¶Á¤¨È—„¸ª¸„¨´Åžž¨¼„š¸Éœ·ªŽ¸Â¨œ—r ¨³Â¡¦n„¦³‹µ¥˜n°Åž¥´Š ¦µ¥Šµœ…n µ ªª· š ¥µ«µ­˜¦r  ¨³ ž¦³Áš«˜nµŠÇ Ĝ™¥»Ã¦ž Áš‡ÃœÃ¨¥¸‹µ„ „¦»Šª°·Š˜´œ œnµÂž¨„Ä‹š¸Éž¦³Áš«š¸É­nŠ°°„„¸ª¸„¨´Å¤nčnž¦³Áš«‹¸œ ž¦³‹¶Á—º°œ„´œ¥µ¥œ ¡¦o°¤„´ ÁœºÉ°Š‹µ„Ťnŗo¦´‡ªµ¤­œÄ‹Äœ„µ¦Á¡µ³ž¨¼„¤µ„œ´„ ž¦³Áš«š¸É ¦µ¥ºÉ° Ÿ¼o͇—¸š¸Éŗo¦´¦µŠª´¨ ¤¸„µ¦Á¡µ³ž¨¼„„¸ª¸ÁžÈœ‹¶œªœ¤µ„ ŗo„n °·˜µ¨¸ œ·ªŽ¸Â¨œ—r ‹µ„ 0U 2672 œ³‡¦´ ¦µŽ·¨ ¨³·¨¸ „¸ª¸ ÁžÈœŸ¨Å¤oš¸É¤¸ž¦³Ã¥œr Á¡¦µ³°»—¤Åž—oª¥ª·˜µ¤·œ ¨³Â¦n›µ˜»®¨µ¥œ·— Ánœ ª·˜µ¤·œŽ¸ ª·˜µ¤·œÁ° ª·˜µ¤·œ°¸ ÁŒ¨¥‡¶™µ¤Äœ¦µ¥ŠµœŒ´Á—º°œ„¦„‘µ‡¤ ¨³Ã¡Âš­ÁŽ¸¥¤ ÁžÈœ˜oœ œ°„‹µ„œ¸Ê Áž¨º°„…°Š„¸ª¸¥´Š¤¸­µ¦ 16x 1- $QWLR[LGDQW ­µ¦˜oµœ°œ»¤¼¨°·­¦³
 75. 75. ¨³ /XWHLQ ¶¦»Š­µ¥˜µ °¸„š´ÊŠ¥´Š¤¸Å¢Á°¦r­¼Š ÁžÈœ¥µ¦³µ¥Å—o°¸„ ¦¼o°¥nµŠœ¸Ê¨oª Şšµœ„¸ª¸„´œÁ™°³‡¦´ 2 4+ š¸É¤µ +HDOWK 7LSV -XQH 18x 1 2÷ 3- v­¶®¦´‡¶™µ¤š¸É 0U 2672 ŗo µ„ŪoĜ¦µ¥Šµœ…nµªŒ´Á—º°œ „¦„‘µ‡¤ 0U 2672 ŗoÁŒ¨¥Åªo…µŠœÂ¨oªœ³‡¦´ ­¶®¦´ o 16x 12x 3 ¦µ¥Šµœ…nµªŒ´œ¸Ê 0U 2672 ¤¸Á„¤­r¨´­¤°Š¤µ µ„Á®¤º°œ 3+ Á‡¥ œ´Éœ‡º° nª¥Á˜·¤˜´ªÁ¨…Äœn°Š­¸ÉÁ®¨¸É¥¤Â˜n¨³n°Š Ž¹ÉŠÄœÂ˜n¨³ ™ªš´ÊŠÂœª˜´ÊŠÂ¨³Âœªœ°œœ´Êœ ‹³ž¦³„°—oª¥˜´ªÁ¨… y 2- 7+ ץŤnŽÎʵ„´œ ¨³£µ¥Äœ„¦°­¸Â—Š˜´ªÁ¨…Á®¨nµœ´Êœ‹³˜o°Š¦ª¤ „´ œ ˜µ¤Á‡¦º É ° Š®¤µ¥š¸ É „ ¶®œ—Ūo ¤ » ¤ œŽo µ ¥…°Š„¦°­¸  —Š 1 2÷ Ä®oŗo‡¶˜°˜µ¤¤»¤œŽoµ¥…°ŠÂ˜n¨³„¦°­¸Â—Š Ánœ [ ‡º° œ¶˜´ªÁ¨…¤µ‡¼–„´œÁ¡ºÉ°Ä®oŗo œ´ÉœÁ°Š ¨³ 0U 2672 ‹³¤µÁŒ¨¥Äœ¦µ¥ŠµœŒ´®œoµœ³‡¦´w®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 76. 76. œ³œ¶®œnª¥Šµœ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ 7KH 1DWLRQDO 2FHDQLF DQG $WPRVSKHULF $GPLQLVWUDWLRQ 12$$
 77. 77. ÁžÈœ®œnª¥Šµœ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r£µ¥Ä˜o„¦³š¦ªŠ¡µ–·¥r…°Šž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ Ž¹ÉŠÁœoœ£µ¦„·‹—oµœ„µ¦‡»o¤‡¦°ŠÂ¨³Á˜º°œ£´¥—oµœ¤®µ­¤»š¦ ´Êœ¦¦¥µ„µ«Â¨³£¼¤·°µ„µ« šo°Š¢oµ µ¥ ´ÉŠš³Á¨Â¨³š¦´¡¥µ„¦µ¥ ´ÉŠš³Á¨ ¦ª¤™¹Š«¹„¬µª·‹´¥Á¡ºÉ°ž¦´ž¦»Šª·›¸„µ¦‡»o¤‡¦°ŠÂ¨³ž„žo°Š­·ÉŠÂª—¨o°¤12$$ ŗo„¶®œ—£µ¦„·‹…°Š˜œÁ°ŠÅªo×¥¥n° ‡º° vž’·´˜·Šµœ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r ¦·„µ¦Â¨³„µ¦‡»o¤‡¦°ŠÂ¨³ž„žo°Šš¶‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³‡µ—š¶œµ¥„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š£¼¤·°µ„µ« °µ„µ« ¤®µ­¤»š¦r¨³µ¥ ´ÉŠ nŠž´œ‡ªµ¤¦¼o¨³…o°¤¼¨„´®œnª¥Šµœ°ºÉœÇ °œ»¦´„¬r¨³‹´—„µ¦¦³œ·Áª«œrµ¥ ´ÉŠ ¨³š³Á¨¦ª¤™¹Šš¦´¡¥µ„¦w ®œnª¥Šµœž’·´˜„µ¦—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r…°Š 12$$ „¦³‹µ¥°¥¼n˜µ¤¤¨¦´“˜nµŠÇ š´Éªž¦³Áš«­®¦´“² Ž¹ÉŠž¦³„°—oª¥ ·®œnª¥Šµœ®¨´„ —´Šœ¸Ê x 1DWLRQDO (QYLURQPHQWDO 6DWHOOLWH DWD DQG ,QIRUPDWLRQ 6HUYLFH x 1DWLRQDO 0DULQH )LVKHULHV 6HUYLFH x 1DWLRQDO 2FHDQ 6HUYLFH x 1DWLRQDO :HDWKHU 6HUYLFH x 2IILFH RI 2FHDQLF DQG $WPRVSKHULF 5HVHDUFK 12$$ ¤¸šµš˜n°Á«¦¬“„·‹Â¨³­´Š‡¤…°Šž¦³Áš«­®¦´“² ¨³­´Š‡¤Ã¨„ —´Š˜´ª°¥nµŠÁnœ x š¶®œoµš¸ÉÁžÈœ®œnª¥Ä®o…o°¤¼¨—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤Â„n¨¼„‡oµÂ¨³¡´œ›¤·˜¦ ×¥ÁŒ¡µ³—oµœ­£µª³…°Š¤®µ­¤»š¦Â¨³´Êœ¦¦¥µ „µ« ¦³œ·Áª«œrµ¥ ´ÉŠ Á˜º°œ£´¥£¼¤·°µ„µ«Â¨³‡µ—š¶œµ¥£¼¤·°µ„µ« x Ä®o¦·„µ¦„µ¦ž„žo°Š‡»o¤‡¦°Š­·ÉŠÂª—¨o°¤µ¥ ´ÉŠÂ¨³š³Á¨…°Š­®¦´² ¨³¦³®ªnµŠž¦³Áš« ¦·®µ¦‹´—„µ¦­·ÉŠÂª—¨o°¤ š¸É Á„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦ž¦³¤Š š¸É°¥¼n°µ«´¥­´˜ªrš³Á¨ ¨³„µ¦‡»o¤‡¦°Š­ž¸¸É…°Š­´˜ªrš³Á¨š¸ÉĄ¨o­¼¡´œ›r x ÁžÈœŸ¼oœ¶Äœ„µ¦š¶ª·‹´¥ª·š¥µ«µ­˜¦rž¦³¥»„˜rĜ—oµœ œ·Áª«œrª·š¥µ £¼¤·°µ„µ« °µ„µ« œÎʵ „µ¦¡µ–·¥r¨³„µ¦‡¤œµ‡¤ š´ÊŠœ¸Ê ­µ¤µ¦™­¦»žŠµœ¦·„µ¦®¨´„…°Š 12$$ ªnµ ž¦³„°—oª¥ x „µ¦Á oµ˜·—˜µ¤Â¨³­´ŠÁ„˜„µ¦–r¦³…°ŠÃ¨„—oª¥Á‡¦ºÉ°Š¤º° —µªÁš¸¥¤
 78. 78. ¨³„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨Ž¹ÉŠ¤¸¨´„¬–³ÁžÈœÁ‡¦º°…nµ¥ ¦³®ªnµŠž¦³Áš« x ­¦oµŠ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³Ä®o‡¶°›·µ¥¦³…°ŠÃ¨„ŸnµœŠµœª·‹´¥Â¨³„µ¦ª·Á‡¦µ³®r…o°¤¼¨ x ž¦³Á¤·œÂ¨³‡µ—š¶œµ¥„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š¦³˜nµŠ…oµŠ˜oœÄœnªŠÁª¨µ˜nµŠÇ x ž¦³­µœÂ¨³Ä®o…o°Âœ³œ¶—oµœ…o°¤¼¨®œnª¥Šµœ­µ›µ¦–³Â¨³®œnª¥Šµœ¡´œ›¤·˜¦ x ¦·®µ¦‹´—„µ¦š¦´¡¥µ„µ¦Á¡ºÉ°¡´•œµ­´Š‡¤ Á«¦¬“„·‹Â¨³­·ÉŠÂª—¨o°¤ °nµœ˜n°®œoµ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 79. 79. —¦ ­»£µ¡¦¦– Á­¦µ£·œ®œ¹ÉŠÄœœ´„ª·‹´¥Åš¥‹µ„—œÅ„¨Á¡ºÉ°ž¦³Áš«Åš¥ œ°„‹µ„„µ¦­°œš¸ÉחÁ—nœ…°Š —¦ ­»£µ¡¦¦– Á­¦µ£·œ ¨oª œ´„«¹„¬µÄœ8QLYHUVLW RI $UL]RQD ¥´Š¦¼o‹´„Á›°—¸Äœ“µœ³Â¤n‡¦´ª°µ®µ¦Åš¥ ¸¤º°Á¥¸É¥¤—oª¥Ánœ„´œ ž´‹‹»´œœ¸Ê—¦ ­»£µ¡¦¦– ÁžÈœ«µ­˜¦µ‹µ¦¥rž¦³‹¶£µ‡ª·µª´­—»«µ­˜¦r¨³ª·«ª„¦¦¤ Ž¹ÉŠÁžÈœ­µ…µ®œ¹ÉŠÄœ‡ªµ¤¦nª¤¤º°„´œ¦³®ªnµŠ ROOHJH RI (QJLQHHULQJ ¨³ ROOHJH RI 2SWLFDO 6FLHQFH
 80. 80. ¨³­°œš¸É HSDUWPHQW RI $JULFXOWXUH DQG %LRVVWHP (QJLQHHULQJ ROOHJH RI $JULFXOWXUHDQG /LIH 6FLHQFHV œ°„Á®œº°‹µ„Šµœ­°œž¦³‹¶ª´œ š»„Ç ­´ž—µ®r —¦ ­»£µ¡¦¦–¥´Š‹´—„·‹„¦¦¤ž¦³„°°µ®µ¦Åš¥š¸®°¡´„œ´„«¹„¬µ…°Š¤®µª·š¥µ¨´¥ ×¥¤¸ª˜™»ž¦³­Š‡r ‡º° Á¡º°­¦oµŠ­´Š‡¤Â®nŠ„µ¦°¥¼n É ´ É°µ«´¥Á¡ºÉ°„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o /LYLQJOHDUQLQJ FRPPXQLW
 81. 81. Ä®oÁ„·—…¹ÊœÄœÁ…˜¤®µª·š¥µ¨´¥ ¨³¥´Š­¦oµŠÂ¨³­nŠÁ­¦·¤‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠœ´„«¹„¬µÂ¨³°µ‹µ¦¥r£µ¥œ°„®o°ŠÁ¦¸¥œ ¦ª¤Åž™¹Š„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¨³„µ¦¡¹Š¡µ„´œÂ¨³„´œ¦³®ªnµŠœ´„«¹„¬µ ŤnÁ¡¸¥ŠÂ˜n„‹„¦¦¤˜nµŠÇ ¨³ ¸¤°„µ¦ž¦»Š°µ®µ¦Åš¥š¸š¶Ä®o É · º ɜ´„Á¦¸¥œºÉœ¤ œ´„«¹„¬µÁ®¨nµœ´Êœ¥´Šž¦³š´Ä‹Äœ„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œÂ¨³‡ªµ¤š»n¤ÁšÁ°µÄ‹Ä­n…°Š —¦ ­»£µ¡¦¦– ¨³š¶Ä®oª·µª´­—»«µ­˜¦r¨³ª·«ª„¦¦¤«µ­˜¦rš¸ÉÁ›°­°œ ¥´ŠÁžÈœª·µ¥°—œ·¥¤Äœ®¤¼nœ´„«¹„¬µ°¸„—oª¥ —¦ ­»£µ¡¦¦– ŗo¦´ž¦·µ˜¦¸Äœ­µ…µÁ‡¤¸‹µ„¤®µª·š¥µ¨´¥¤®·—¨ ¨³ž¦·µÃšÄœ­µ…µÁš‡ÃœÃ¨¥¸—oµœ¡¨´ŠŠµœ ‹µ„¤®µª·š¥µ¨´¥Áš‡ÃœÃ¨¥¸¡¦³‹°¤Á„¨oµ›¦»¦¸ ‹µ„œ´Êœ —¦ ­»£µ¡¦¦–Å—očoÁª¨µ°¸„ Á—º°œÄœ„µ¦Á¦¸¥œ­µ…µ (QJLQHHULQJ 6FLHQFHš¸É .RWR 8QLYHUVLW ‹´Š®ª´— .RWR ž¦³Áš«¸žœ ץŗo¦š»œ­œ´­œ»œ„µ¦«¹„¬µš¸¤°ªnµ 0RQEXVKR 6FKRODUVKLS Ž¹ŠÁžÈœš»œ„µ¦«¹„¬µ É n» ´ É ¸ ɺ ɚ¸¤°Á­¸¥ŠÂ¨³¤¸Á„¸¥¦˜·…°Šž¦³Áš«¸žœ ¨³ ­¶Á¦È‹„µ¦«¹„¬µÄœ¦³—´ž¦·µÁ°„­µ…µ 0DWHULDOV 6FLHQFH DQG (QJLQHHU ‹µ„ $UL]RQD É ¸ ɺ É n»6WDWH 8QLYHUVLW Á¤º°Š 7HPSD ¦´“ $UL]RQD ž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ ‡ªµ¤­¶Á¦È‹šµŠ„µ¦«¹„¬µ ¨³„µ¦ÁžÈœ°µ‹µ¦¥r…ª´Ä‹œ´„«¹„¬µ‹¶œªœ¤µ„…°Š —¦ ­»£µ¡¦¦– ¤¸‡ªµ¤ÁžÈœ¤µ°¥nµŠÅ¦­¶œ´„Šµœš¸Éž¦¹„¬µª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸² …°œ¶š­´¤£µ¬–r…°Š —¦ ­»£µ¡¦¦– ¤µÄ®oš»„šnµœÅ—o¦´š¦µ„´œ Á®˜»Ÿ¨Ä—š¸Éš¶Ä®o °µ‹µ¦¥rÁ¨º°„«¹„¬µÂ¨³š¶ŠµœÄœ­µ¥Á‡¤¸ ª´«—»«µ­˜¦r ¨³ª·«ª„¦¦¤ —·Œœ¤¸‡ªµ¤­œÄ‹—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¤µ˜´ŠÂ˜nÁ—È„Ç —·Œœ¥´Š‹¶Å—oªµÄœ˜°œœ´œ —·Œœ¤¸‡ªµ¤­Š­´¥Äœ­·Š˜nµŠÇ Ánœ ­¼š¶‡ªµ¤­³°µ— ´ Ê ´ n Ê ´ É n¤º°…°ŠÁ¦µÅ—o°¥nµŠÅ¦ ¤¡¼š¶‡ªµ¤­³°µ—Ÿ¤…°ŠÁ¦µÅ—o°¥nµŠÅ¦ ŸŠŽ´„¢°„š¶‡ªµ¤­³°µ—Á­º°Ÿoµ…°ŠÁ¦µÅ—o°¥nµŠÅ¦ ­nªœÄ®n—Œœ¤´„ Ê · ´‹³‡·—™¹Š­·Š˜nµŠÇ Ĝ¤»¤¤°Š¦³—´°³˜°¤Â¨³Ã¤Á¨„»¨ ¦³®ªnµŠš¸—Œœ„¶¨´Š«¹„¬µÄœ¦³—´ž¦·µÃš°¥¼š¤®µª·š¥µ¨´¥Áš‡ÃœÃ¨¥¸¡¦³‹°¤ É É · ´ n ɸÁ„¨oµ›œ»¦¸ —·ŒœÅ—oš¶Šµœª·‹¥Á„¸¥ª„´„µ¦»Ã¨®³—oª¥Å¢¢oµ (OHFWURSODWLQJ
 82. 82. Á¡º°Ÿ¨·˜ %ODFN KURPH Ž¹ŠÁžÈœŸ·ªÁ¨º°„¦´Š­¸ 6HOHFWLYH ´ ´ É É É6XUIDFHV
 83. 83. ­¶®¦´„µ¦Âž¦Ÿ´œ¡¨´ŠŠµœ°»–®£¼¤· 6RODU 7KHUPDO (QHUJ
 84. 84. Ĝ˜°œœ´Êœ —·Œ´œÅ—oÁ¦¸¥œ¦¼oœª‡ªµ¤‡·—šµŠª·«ª„¦¦¤®¨µ¥Ç°¥nµŠ Ánœ 2SWLPL]DWLRQ ÁŠº°œÅ……°Š˜´ªÂž¦ RQVWUDLQWV RI GHVLJQ SDUDPHWHUV
 85. 85. ¨³—´œ¸ª—„µ¦š¶Šµœ 3HUIRUPDQFH LQGH[
 86. 86. ‹¹Š É Ê¸ ´ÁžÈœ„µ¦‹»—ž¦³„µ¥Ä®o—ŒœÁ¨º°„Á¦¸¥œÁ„¸¥ª„´ª´­—»«µ­˜¦r¨³ª·«ª„¦¦¤Áœº°Š‹µ„ —·ŒœÁº°ªnµÄœš»„Ç „¦³ªœ„µ¦Äœ­µ…µª·š¥µ«µ­˜¦r¨³ · ´ É É ´ ÉÁš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹³˜o°ŠÁ¦·¤˜oœ—oª¥„µ¦¡´•œµ‡»–­¤´˜·…°Šª´­—»˜nµŠÇ Á¡ºÉ°Ä®o¤¸¦µ‡µš¸ÉÁžÈœÁ®˜»ÁžÈœŸ¨ ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ ¤¸°µ¥»„µ¦ÄoŠµœš¸É¥µª ɜµœ ¨³¤¸‡ªµ¤ž¨°—£´¥˜n°­·ÉŠÂª—¨o°¤°³Å¦‡º°­·ÉŠš¸É¥µ„š¸É­—Äœ„µ¦Á¦¸¥œÄœ­µ…µª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸Äœž¦³Áš«Åš¥Â¨³˜nµŠž¦³Áš« » ­·ÉŠš¸É¥µ„š¸É­»—Äœ„µ¦Á¦¸¥œÄœ­µ…µª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸‡º° Ÿ¼oÁ¦¸¥œ‹³˜o°Š¤¸‡ªµ¤°»˜­µ®³¡¥µ¥µ¤°¥nµŠ¤µ„ ˜n„µ¦š¸É‹³¤¸‡ªµ¤°»˜­µ®³¡¥µ¥µ¤‹³˜o°Š¤¸Ä‹¦´„¨³‡ªµ¤­œÄ‹Äœ­·ÉŠš¸Éš¶ ‡œš¸É°¥µ„‹³Á¦¸¥œÄœ­µ…µª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸‹³˜o°Š¤¸‡ªµ¤­œÄ‹Äœ›¦¦¤µ˜·Â¨³¡¥µ¥µ¤š¸É‹³Á…oµÄ‹„µ¦š¶Šµœ…°Š›¦¦¤µ˜· ¤oªnµÄœ„µ¦Á¦¸¥œÄœ­µ…µª·š¥µ«µ­˜¦r¤…o°¤¼¨‹¶œªœ¤µ„š¸É‹³ ¸ ˜o°ŠÁ¦¸¥œÂ¨³‹—‹¶Â˜n¤œ‹³Šnµ¥…¹œ¤µ„ Á¤º°¤¸‡¶™µ¤®¦º°¤¸…°­Š­´¥Á„¸¥ª„´„µ¦š¶Šµœ…°Š­·Š˜nµŠÇ š¸­µ¤µ¦™„¦³˜»œ®¦º° ´ Ê É o É É É o šoµšµ¥Á¦µÄ®oÁ¦µ¤¸‡ªµ¤¦¼­„˜ºœÁ˜oœÅ—o ­¶®¦´„µ¦«¹„¬µ˜n°Äœ˜nµŠž¦³Áš« —·Œœ‡·—ªnµ‡ªµ¤Â˜„˜nµŠšµŠ£µ¬µÂ¨³ o¹ É ´ ª´•œ›¦¦¤ÁžÈœ‡ªµ¤šoµšµ¥­¶‡´­¶®¦´œ´„Á¦¸¥œÄœ˜nµŠÂ—œÃ—¥ÁŒ¡µ³œ´„Á¦¸¥œ­nªœÄ®nš¸ÉÁ„·—¨³Á˜·Ã˜Äœ ž¦³Áš«Åš¥ ¨³Å¤nÁ‡¥¤¸ž¦³­„µ¦–rĜæŠÁ¦¸¥œœµœµµ˜·¤µ„n°œ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ Á¤ºÉ°Á¦µ­µ¤µ¦™ž¦´˜´ª Ä®oÁ…oµ„´­™µœš¸ÉÄ®¤nŗo¨oª „µ¦Á¦¸¥œÄœ˜nµŠž¦³Áš«„ÈŤn¥µ„®¦º°Šnµ¥Åž„ªnµ„µ¦Á¦¸¥œÄœž¦³Áš«oµœÁ„·— ¨³…–³Á—¸¥ª„´œ ž¦³Ã¥œrš¸Éŗo¦´‹µ„„µ¦«¹„¬µ˜n°˜nµŠž¦³Áš«—oµœ®œ¹ÉŠ‡º° „µ¦Å—o¤¸‡ªµ¤¦¼oĜ£µ¬µÄ®¤n Á¡·É¤…¹Êœ Ťnªnµ‹³ÁžÈœ£µ¬µ°´Š„§¬ £µ¬µ¸Éž»nœ £µ¬µ ¦´ÉŠÁ«­ ®¦º°£µ¬µÁ¥°¦¤´œ œ°„‹µ„œ¸Ê „µ¦Äo¸ª·˜ °¥¼n¦³®ªnµŠž¦³Áš«nª¥Ä®oÁ¦µÃ˜ÁžÈœŸ¼oÄ®n¤µ„…¹Êœ Á¡¦µ³Á¦µ˜o°Š¡¹ÉŠ¡µ˜´ªÁ°Š ˜o°ŠÁ°µœ³‡ªµ¤‡·—™¹Šoµœ ¨³˜o°Š¡¥µ¥µ¤®µÁ¡ºÉ°œÄ®¤n ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 87. 87. …°Ä®o°µ‹µ¦¥r„¦»–µnª¥°„Á¨nµÁ„¸¥ª„´Ÿ¨Šµœ„µ¦ª·‹¥š¸„¶¨´Šš¶°¥¼…–³œ¸Â¨³Šµœ—´Š„¨nµª¤¸‡ªµ¤­¶‡´˜n° É ´ É n Ê £µ‡„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³£µ‡­´Š‡¤°¥nµŠÅ¦ —·Œ´œÅ—oš¶„µ¦ª·‹´¥·Êœ®œ¹ÉŠÁ„¸É¥ª„´ DUERQ ¨³ DUERQ 1DQRWXEHV 17V
 88. 88. Ž¹ÉŠÁ¦·É¤š¶˜´ÊŠÂ˜nž¸ ¡« ×¥ª´­—»š´ÊŠ ­°Š¤¸¨´„¬–³ÁŒ¡µ³˜´ª‹¶œªœ¤µ„š¸ÉŤnÁ®¤º°œª´­—»œ·—°ºÉœÇ Šµœª·‹¥…°Šœ¸Ê¤¸ª˜™»ž¦³­Š‡r Á¡ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ…°Šª´­—»—´Š„¨nµª ´ ´ Ĝ¦³—´œµÃœÁ¤˜¦ 1DQRPHWHU
 89. 89. Ä®oÁ…oµ„´„¦³ªœ„µ¦„µ¦Á˜·Ã˜Â¨³‡ªµ¤Á…oµÄ‹Äœ„¨Å„Äœ„µ¦Á˜·Ã˜ ×¥ 17V ­µ¤µ¦™™¼„Áž¨¸¥œ É Âž¨ŠÅžÅ—o®¨µ¥¦¼žš¦ŠÂ¨³®¨µ¥¦¼žÂ Ánœ ¦¼žš¦Š„¦ª¥Â¨³š¦Š„¦³°„Ÿœ´Š´ÊœÁ—¸¥ª VLQJOHZDOO
 90. 90. Ÿœ´Š­°Š´Êœ RXEOH ZDOO
 91. 91. ¨³®¨µ¥´œ 0XOWLSOHZDOO
 92. 92. ¨³¥´Š¤¸˜ª°¥nµŠ„µ¦œ¶ 17V ޞ¦³¥»„˜rčoš—ŒœÅ—oš¶„µ¦«¹„¬µ Ánœ „µ¦Ÿ¨·˜‹°‡°¤¡·ªÁ˜°¦r Ê ´ ɸ · ´ Âœ )ODW SDQHO GLVSOD
 93. 93. ¨³ °»ž„¦–r„µ¦­ºÉ°­µ¦ÂÅ¦o­µ¥ Ž¹ÉŠ„µ¦œ¶Ÿ¨·˜£´–”ršÄo 17V ¤µÄoĜÁ·Š¡µ–·¥r¥Š˜o°ŠÄoÁª¨µ ɸ ´ Ĝ„µ¦¡´•œµ°¸„Ž´„¦³¥³®œ¹Š ¨³…–³œ¸¥Š°¥¼¦³®ªnµŠ…´œ˜°œ„µ¦š¶ª·‹¥Â¨³¡´•œµŠµœª·‹¥°¸„·œ®œ¹Š —·ŒœÅ—o¦ª¤¤º°„´œ´„ª·‹¥®¨µ¥Ç É Ê´ n Ê ´ ´ Ê É ´ n ´ šnµœ‹µ„ž¦³Áš«Åš¥«¹„¬µÁ„¸¥ª„´ °œ»£µ‡œµÃœ 1DQRSDUWLFOHV
 94. 94. Ánœ ŚšµÁœ¸¥ 7LWDQLD
 95. 95. Ž·Š‡r°°„ÅŽ—r =LQF R[LGH
 96. 96. ¨³ ª´­—» É Â¤nÁ®¨È„œ·— )HUURPDJQHWLF 0DWHULDOV °œ»£µ‡Á®¨nµœ¸Ê¤¸¨´„¬–³š¸Éœnµ­œÄ‹Á¤ºÉ°ª´­—»Á®¨nµœ¸Ê¤¸…œµ—¦³—´œµÃœÁ¤˜¦Ã—¥„µ¦‡´— ‡»–­¤´˜·šµŠ¡ºÊœŸ·ªš¸ÉחÁ—nœ VXUIDFH GRPLQDQW SURSHUWLHV
 97. 97. ¨³„µ¦„¸—„´œšµŠ‡ª°œ˜´¤ 4XDQWXP RQILQHPHQW
 98. 98. ¤¸Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ®¦º°š§¬‘¸Äœ­µ…µª´­—»«µ­˜¦ršÁ„·—Ä®¤nėš¸­µ¤µ¦™œ¶¤µž¦³¥»„˜rčoŗoĜž¦³Áš«Åš¥ ¨³¤¸ž®µ®¦º°…o°‹¶„´—Ä—®¦º°Å¤n ɸ É ´ ¤¸Šµœª·‹¥®¨µ¥Ç ·œÄœÁ¤º°ŠÅš¥š¸Á„¸¥ª„´ DERQ QDQRWXEHV ¨³ °œ»£µ‡œµÃœ Ž¹ŠŸ¨š¸°°„¤µÅ¤nž¦µ„’ž´®µ®¦º°°»ž­¦¦‡ ´ Ê É É É ÉĜ„µ¦œ¶Áš‡ÃœÃ¨¥¸Á®¨nµœ´œ¤µÄoŠµœÁ¨¥ Šµœª·‹¥®¨µ¥Ç ·œ¤¸‡ªµ¤¡¥µ¥µ¤š¸‹³Ÿ¨·˜°œ»£µ‡œµÃœ—oª¥„¦³ªœ„µ¦š¸ÁžÈœ¤·˜¦˜n° Ê ´ Ê É É­·ŠÂª—¨o°¤ ¨³ÄœŠµœª·‹´¥µŠ·Êœ œ´„ª·‹´¥¡¥µ¥µ¤š¸É‹³œ¶°œ»£µ‡œµÃœÅžÄoĜ„µ¦š¶‡ªµ¤­³°µ—…¥³šµŠ­·ÉŠÂª—¨o°¤ —·Œ´œ¤¸‡ªµ¤ ÉÁ¸É¥ªµ¡·Á«¬šµŠ—oµœ‹»¨š¦¦«œ«µ­˜¦r°Á¨È„˜¦°œ HOHFWURQ PLFURVFRS
 99. 99. ¨³‡µ—®ª´Šš¸‹³Á®Èœ„µ¦œ¶Á°µ„¨o°Š‹»¨š¦¦«œr°Á¨È„˜¦°œ · É ·Â­n°Š„¦µ— 6FDQQLQJ HOHFWURQ PLFURVFRSH 6(0
 100. 100. ¨³„¨o°Š‹»¨š¦¦«œr°·Á¨È„˜¦°œœ·—­n°ŠŸnµœ 7UDQVPLVVLRQ HOHFWURQPLFURVFRSHV 7(0
 101. 101. ¤µÄo¤µ„…¹ÊœÄœž¦³Áš«Åš¥Äœ“µœ³š¸É°µ‹µ¦¥rÁžÈœ®œ¹ÉŠÄœ­¤µ·„…°Š­¤µ‡¤œ´„ª·µ¸¡Åš¥Äœ°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ $73$
 102. 102. °µ‹µ¦¥rŗo¦´ž¦³­„µ¦–rĜ„µ¦ÁžÈœ­¤µ·„…°Š $73$ °¥nµŠÅ¦oµŠ ­¤µ‡¤ $73$ ÁžÈœÁ‡¦º°…nµ¥œ´„ª·µ¸¡Åš¥š¸É—¸¤µ„Ç š¸Énª¥ÁºÉ°¤Ã¥Š¡ª„Á¦µŽ¹ÉŠÁžÈœ‡œÅš¥š¸É¤µž¦³„°°µ¸¡°¥¼nĜž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µÂ¨³Â‡œµ—µ „´œ´„„µ¦«¹„¬µ ¨³Á‹oµ®œoµš¸É…°Š®œnªŠŠµœ¦´“µ¨˜nµŠÇ Ĝž¦³Áš«Åš¥ —·Œ´œÁ°ŠÅ—o¦´ž¦³Ã¥œr¤µ„¤µ¥‹µ„„µ¦Á…oµ¦nª¤ÁžÈœ­nªœ®œ¹ÉŠ…°Š­¤µ‡¤ $73$ ŗoš¶Šµœ¦nª¤„´­¤µ‡¤ $73$ š¶Ä®o—·Œ´œÅ¤n¦¼o­¹„ªnµ—·Œ´œÁžÈœÁ¡¸¥Š‡œÁ—¸¥ªš¸É„¶¨´Š¡¥µ¥µ¤™nµ¥š°—‡ªµ¤¦¼Â¨³ž¦³­„µ¦–rĜž¦³Áš«­®¦´“² „¨´­¼ž¦³Áš«Åš¥ œ°„‹µ„œ´œ —·Œœ¥´ŠÅ—o¡„´Á¡º°œÄ®¤nÇ Â¨³…¥µ¥ o n Ê ´ ÉÁ‡¦º°…nµ¥Åž¥´Šœ´„ª·µ¸¡šnµœ°ºÉœÇ Ÿnµœ­¤µ‡¤°¸„—oª¥„n°œ‹„µ¦­´¤£µ¬–rœ¸Ê —¦ ­»£µ¡¦¦– ŗo µ„‡ªµ¤‡·—Á®ÈœÂ¨³…o°Âœ³œ¶š¸Éœnµ­œÄ‹Ÿnµœš­´¤£µ¬–r —´Šœ¸Ê —·Œ´œ…°ÂnŠž´œš‡ªµ¤š¸Éœnµ­œÄ‹¤µ„·Êœ®œ¹ÉŠš¸É¤¸ºÉ°ªnµ vUDLQ RU JDLQ 3RRU FRXQWULHV FDQ HQG XS EHQHILWLQJ ZKHQ WKHLUEULJKWHVW FLWL]HQV HPLJUDWHw Ž¹Š¨ŠÄœœ·˜¥­µ¦ (FRQRPLVW Œ´ª´œš¸É ¡§¬£µ‡¤ ¡« É Äœš‡ªµ¤œ¶Á­œ°ªnµ œ´„Á«¦¬“«µ­˜¦r®¨µ¥šnµœÅ—o¡·‹µ¦–µÂ¨³¡ªnµš§¬‘¸­¤°ŠÅ®¨ %UDLQGUDLQ KSRWKHVLV
 103. 103. ¤°Š…oµ¤Ÿ¨šµŠª„‹µ„„µ¦Ã°œÁŠ·œ…oµ¤µ˜·„¨´¤µ¥´ŠoµœÁ„·— Ÿ¨„¦³ššµŠª„š¸Å—o¦‹µ„Ÿ¼¥µ¥™·œš¸Á—·œšµŠ„¨´oµœÁ„·— ¨³Ã°„µ­Äœ„µ¦Å—o¦„µ¦«¹„¬µš¸­Š…¹œÄœ˜nµŠÂ—œ œ´„ª·Á‡¦µ³®r É ´ oo É É ´ ɼ Ê®¨µ¥Ç šnµœ„¨nµªªnµ Á¤º°‡¶œ¹Š™¹Šž¦³Á—ÈœÁ®¨nµœ¸Â¨oª „µ¦¥oµ¥™·œ°°„‹µ„oµœÁ„·—…°ŠŸ¼š¤‡ªµ¤¦¼‡ªµ¤­µ¤µ¦™ÁžÈœ„µ¦­¦oµŠž¦³Ã¥œr É Ê É o ɸ ¸ oÄ®o„nµœÁ„·—…°Š‡œÁ®¨nµœ´ÊœÅ—ošµŠ®œ¹ÉŠ Ÿ¼oš¸É­œÄ‹°nµœš‡ªµ¤­µ¤µ¦™˜·—˜µ¤°nµœÅ—oš¸ÉÁªÈžÅŽ˜r oKWWSZZZHFRQRPLVWFRPQRGH ¨³°¸„Á¦º°Š®œ¹Šš¸°¥µ„‹³ µ„Ūo ‡º° „µ¦¨Šš»œšµŠ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸°µ‹‹³—¼Á®¤º°œÁžÈœ­·Šš¸¤¦µ‡µ­¼ŠÁ¤º°‡¶œ¹Š™¹Š É É É É É ¸ ɟ¨Äœ¦³¥³­´Êœ ˜nĜ¦³¥³¥µª ®µ„ž¦³Áš«Åš¥˜o°Š„µ¦š¸É‹³¤¸¡¨´ŠÂ¨³‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Â…nŠ…´œšµŠÁ«¦¬“„·‹š´ÊŠÄœ¦³—´£¼¤·£µ‡Â¨³¦³—´Ã¨„ Á¦µ‹³˜o°Š‡·—¨³¤¸ª­¥š´«œrĜ¦³¥³¥µª ¨³Á¦·¤Ä®o‡ªµ¤­¶‡´„´„µ¦¨Šš»œšµŠ„µ¦«¹„¬µÂ¨³„µ¦š¶ª·‹¥šµŠ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r ·´ É ´Â¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸Ä®o¤µ„…¹Êœ —¦ ­»£µ¡¦¦– ¥´Š‡Šœ¶‡ªµ¤¦¼o¨³ž¦³­„µ¦–rš¸ÉÁ›°Å—o¦´Äœž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µ„¨´Åž™nµ¥š°—­¼n­´Š‡¤Åš¥°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°ŠÃ—¥Äœª´œš¸É y ­‡ Á›°Â¨³Á‡¦º°…nµ¥Ÿ¼oÁ¸É¥ªµµª°Á¤¦·„´œ¤¸„¶®œ—Á—·œšµŠÅž‹´—„µ¦ž¦³»¤Á·Šž’·´˜·„µ¦ Á¦ºÉ°Š 6FDQQLQJ(OHFWURQ 0LFURVFRS 6(0
 104. 104. 7UDQVPLVVLRQ (OHFWURQ 0LFURVFRS 7(0
 105. 105. DQG ;UD )OXRUHVFHQFH 6SHFWURVFRS – ¤®µª·š¥µ¨´¥…°œÂ„nœ ×¥„µ¦­œ´­œ»œ…°Š­¶œ´„Šµœš¸ž¦¹„¬µ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ž¦³‹¶­™µœÁ°„°´‡¦¦µš¼˜ – „¦»Šª°·Š˜´œ ¨³ ɇ–³ª·š¥µ«µ­˜¦r¤®µª·š¥µ¨´¥…°œÂ„nœ®œoµš¸É ¦µ¥Šµœ…nµªª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ‹µ„ ª°·Š˜´œ Œ´š¸É
 106. 106. Áž¨ªÅ¢š¸É¨»„Á¡·É¤…¹Êœ£µª³Ã¨„¦o°œš¸É­µ¤µ¦™ÂŸ—ÁŸµ°Á¤¦·„µ˜³ª´œ˜„Ä®oÅ®¤oÁ„¦¸¥¤ v™oµ„µ¦Áž¨¸¥œÂž¨Š­£µ¡£¼¤°µ„µ« OLPDWH KDQJH
 107. 107. š¶Ä®o°–®£¼¤­Š…¹œ É · » · ¼ Ê ®œ¹Š®¦º°­°Š°Š«µw „¨µ¥ÁžÈœÁ¦º°Š›¦¦¤—µ v¨oª‹³Á„·—Ÿ¨Á­¸¥˜n°Ã¨„°¥nµŠÅ¦w É É ‹µ„¦¼ž£µ¡‹³Á®ÈœÅ—oªnµ „µ¦š¸É°»–®£¼¤·­¼Š…¹Êœš¶Ä®o˜oœÅ¤oœo°¥Ä®n¡µ„´œ ¨o¤˜µ¥ ÁœºÉ°Š¤µ‹µ„„µ¦­¼Á­¸¥‡ªµ¤ºÊœ š¶Ä®o„¨µ¥ÁžÈœÁºÊ°Á¡¨·ŠÅ—o °¸„š´ÊŠ ‡ªµ¤¦o°œ¥´Šš¶Ä®oÁ„·—„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š§—¼„µ¨Á¦Èª„ªnµž„˜· Ánœ „µ¦Á…oµ­¼n §—¼ÄÅ¤oŸ¨·š¸ÉÁ¦Èª…¹Êœ ¦ª¤š´ÊŠnªŠ…°Š„µ¦Á„·—Å¢žnµš¸É¥µª°°„Åž ®œ¹ÉŠ°Š«µš¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ‹µ„°»–®£¼¤·ÁŒ¨¸É¥…°ŠÃ¨„­nŠŸ¨Ä®o ´ÉŠ°Á¤¦·„µ˜³ª´œ˜„ ¤¸„µ¦Á„·—Å¢žnµ­¼Š™¹Š®„Ášnµ ¦ª¤š´ÊŠœµ¥ -HUHP /LWWHOO œ´„ª·‹´¥šµŠ—oµœ­£µ¡ £¼¤·°µ„µ«Â¨³£´¥¡·˜· – 8QLYHUVLW RI :DVKLQJWRQ Ž¹ÉŠÁžÈœŸ¼o¦·ÉÁ¦·É¤…°ŠÃ‡¦Š„µ¦ ´ œ¸Ê¦nª¤„´ 86 )RUHVW 6HUYLFH ¨³­™µ´œ°ºÉœÇ

×