บทที่ 7 การสร้างโปรแกรมขนาดใหญ่

876 views

Published on

ภาษาซี, c language

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
876
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
160
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 7 การสร้างโปรแกรมขนาดใหญ่

 1. 1. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n RQVWUXFWLQJ/DUJHU3URJUDPV
 2. 2. Ĝšš¸Â¨oªÅ—o„¨nµª™¹Š„µ¦šÎµŠµœ…°ŠÃž¦Â„¦¤š¸ž¦³„°—oª¥¢{Š„r´œ®¨µ¥œ·— ¢{Š„r´œ É É Á®¨nµœ¸Ê°µ‹‹³Å—o¤µ‹µ„‡¨´Š¤µ˜¦µ“µœ ®¦º°Áž}œ¢{Š„rœš¸Éœ´„Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤­¦oµŠ…¹œÁ°Š ަ„¦¤ ´ Ê Á®¨nµœ¸ÊÁ„ȝ¢{Š„rœ˜nµŠ Ç ÅªoĜ¢j¤Á—¸¥ª„´œ „µ¦˜·—˜n°¦³®ªnµŠÃž¦Â„¦¤®¨´„¨³¢{Š„r´œ­µ¤µ¦™šÎµ ´ ŗo×¥„µ¦­nŠŸnµœ…o°¤¼¨šµŠ¡µ¦µ¤·Á˜°¦r °¥nµŠÅ¦„Șµ¤Á¤ºÉ°Ãž¦Â„¦¤¤¸…œµ—Ä®n…œ‹œÅ¤n­µ¤µ¦™Á„ȝ ¹Ê ¢{Š„r´œ‹Îµœªœ¤µ„ŪoĜ¢j¤Á—¸¥ª„´œÅ—o ®¦º°¤¸Ãž¦Â„¦¤®¨µ¥Ãž¦Â„¦¤š¸ÁÉ ¦¸¥„čo¢{Š„r´œÁ—¸¥ª„´œ œ´„Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤‹¹Š­¦oµŠÃž¦Â„¦¤š¸¤„µ¦Á¦¸¥„čo¢{Š„r´œ‹µ„¢j¤…o°¤¼¨°ºÉœ ×¥¤¸„µ¦Âž¨¦®´­…°Š É ¸ ¢j¤…o°¤¼¨Â˜n¨³Â¢j¤Ã—¥ª·›¸„µ¦Âž¨Ãž¦Â„¦¤ÂÂ¥„­nªœ ¨oªœÎµ¦®´­š¸Éž¨Â¨oª¤µ¦ª¤„´œ OLQN
 3. 3. Á¡ºÉ°­¦oµŠÃž¦Â„¦¤„¦³šÎµ„µ¦H[HFXWDEOHSURJUDP
 4. 4. ¢{Š„r´œš¸ÉÁ„ȝŪoĜ¢j¤Á®¨nµœ¸Ê­µ¤µ¦™­º°­µ¦„´ É ¢{Š„r´œÅ—o×¥„µ¦Á¦¸¥„čo˜ªÂž¦‡¦°‡»¤ JOREDO YDULDEOH
 5. 5. ¨³„µ¦­nŠŸnµœ¡µ¦µ¤·Á˜°¦r Ĝ¢{Š„r´œ ´ Á®¨nµœ¸‹³¤¸„µ¦„ε®œ—‡»–­¤´˜Á· „ȝ˜´ªÂž¦®¦º°­˜°Á¦‹‡¨µ­VWRUDJHFODVV
 6. 6. Ê ˜´ªÂž¦ÁŒ¡µ³™·Éœ ˜´ªÂž¦ÁŒ¡µ³™·œ ORFDO YDULDEOH
 7. 7. ‡º° ˜´ªÂž¦š¸É„ε®œ—ŪoĜ¢{Š„rœ ˜´ªÂž¦Á®¨nµœ¸Ê‹³Áž}œš¸É¦¼o É ´ ‹´„ÁŒ¡µ³Äœ¢{Š„r´œš¸É˜´ªÂž¦°µ«´¥°¥¼nÁšnµœ´Êœ ­Îµ®¦´˜´ª¦³» LGHQWLILHU
 8. 8. š¸É°¥¼nĜަ„¦¤œ´Êœ‹³¤¸­˜°Á¦‹‡¨µ­Ž¹ÉŠ‹³Áž}œ˜´ª„ε®œ—‡»– ­¤´˜…°Š˜´ªÂž¦Ánœ„µ¦¤°ŠÁ®ÈœÃ—¥­nªœ°ºÉœ°µ¥»„µ¦šÎµŠµœÂ¨³˜ÎµÂ®œnŠÄœ®œnª¥‡ªµ¤‹Îµ · ˜´ªÂž¦‡¦°‡¨»¤ ˜´ªÂž¦‡¦°‡¨»¤ž}œ˜´ªÂž¦š¸É­¦oµŠ…¹Êœ‹µ„„µ¦ž¦³„µ«˜´ªÂž¦Â£µ¥œ°„Ūoš¸É­nªœ˜oœ…°Š ަ„¦¤ „µ¦„ε®œ—¢{Š„r´œ‹³˜o°Š¤¸„µ¦ž¦³„µ«˜´ªÂž¦‡¦°‡¨»¤Â¨³¢{Š„r´œœ¸‹³¤¸­˜°Á¦‹‡¨µ­ Ê Áž}œ ([WHUQ ×¥ž¦·¥µ¥ ¨³­µ¤µ¦™Á„ȝ¤¼¨‡nµÅªoĜ®œnª¥‡ªµ¤‹ÎµÅ—o˜¨°—„µ¦šÎµŠµœ…°ŠÃž¦Â„¦¤ ˜´ªÂž¦‡¦°‡»¤Â¨³¢{Š„r´œ‹³™¼„Á¦¸¥„čoŗo×¥¢{Š„rœ°ºÉœ ÇĜަ„¦¤š¸¤˜ÎµÂ®œnŠ™´—‹µ„¢{Š„rœ ´ É ¸ ´ œ´Êœ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 9. 9. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤š¸Â­—Š„µ¦Äo˜ªÂž¦‡¦°‡¨»¤Â¨³˜´ªÂž¦ÁŒ¡µ³™·Éœ É ´ 2FWDOGXPSXVLQJJOREDOV
 10. 10. LQFOXGHVWGLRK!@ LQFOXGHFWSHK! GHILQH0$;+$56 1XPEHURIFKDUVRQDQRXWSXWOLQH LQW FKDUV0$;+$56@ FKDUVIRUFXUUHQWRXWSXWOLQH LQW LQJURXS FKDUVLQJURXS ORQJ FQW FKDUVLQLQSXW PDLQ
 11. 11. ^ YRLGSULQWBJURXSYRLG
 12. 12. QRSDUDPHWHUVQRZ IRUFKDUVLQJURXS@ JHWFKDU
 13. 13. (2)FQW
 14. 14. LILQJURXS 0$;+$56
 15. 15. ^ SULQWBJURXS
 16. 16. LQJURXS ` (QGLI LILQJURXS
 17. 17. SULQWBJURXS
 18. 18. UHWXUQ ` (QGPDLQ YRLGSULQWBJURXSYRLG
 19. 19. ^ LQWL YRLGSULQWBVSDFHLQWF
 20. 20. SULQWIOGFQWLQJURXS
 21. 21. IRUL LLQJURXSL
 22. 22. SULQWRFWDOFRGHV SULQWIRFKDUVL@
 23. 23. SULQWI?Qµ
 24. 24. IRUL LLQJURXSL
 25. 25. ^ SXWFKDU
 26. 26. VSDFH LILVVSDFHFKDUVL@
 27. 27. SULQWIBVSDFHFKDUVL@
 28. 28. ZKLWHVSDFH HOVHLILVSULQWFKDUVL@
 29. 29. SULQWIFFKDUVL@
 30. 30. SULQWDEOH HOVH SULQWI
 31. 31. RWKHUFKDUV ` (QGIRU SXWFKDU ?Q
 32. 32. ` (QGYRLGSULQWBJURXS ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 33. 33. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ SULQWBVSDFHGRHVQ WXVHJOREDOV
 34. 34. YRLGSULQWBVSDFHLQWF
 35. 35. ^ LQWODEHO LIF
 36. 36. SULQWI
 37. 37. HOVH ^ VZLWFKF
 38. 38. ^ FDVH ?E ODEHO E EUHDN FDVH ?I ODEHO I EUHDN FDVH ?Q ODEHO Q EUHDN FDVH ?U ODEHO U EUHDN FDVH ?W ODEHO W EUHDN FDVH ?Y ODEHO Y EUHDN GHIDXOWODEHO EUHDN ` (QGVZLWFK SULQWI´??FµODEHO
 39. 39. ` (QGHOVH (QGYRLGSULQWBVSDFH Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É ަ„¦¤œ¸Ê°nµœ…o°¤¼¨œÎµÁ…oµÂ¨oªÁ„ȝŪoĜ™ª¨Îµ—´FKDUVÁ¡ºÉ°œ´‹Îµœªœ˜´ª°´„…¦³Â¨³¡·¤¡r …o°¤¼¨Äœ¦¼žÂ…°ŠÁ¨…“µœÂž—°°„šµŠ‹°£µ¡ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 40. 40. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ ­˜°Á¦‹‡¨µ­ ­˜°Á¦‹‡¨µ­ ¤¸ œ·—‡º°DXWRUHJLVWHUVWDWLF¨³H[WHUQÁ¤º°œ´„Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤ž¦³„µ«˜´ª É Âž¦ÄœÃž¦Â„¦¤Â¨oª­µ¤µ¦™„ε®œ—­˜°Á¦‹‡¨µ­Ã—¥ÄoºÉ°‡¨µ­„n°œœ·—…°Š…o°¤¼¨ Ĝ„¦–¸šœ´„ ¸É Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤Å¤n¦³»­˜°Á¦‹‡¨µ­‡°¤Å¡Á¨°¦r‹³™º°ªnµ˜´ªÂž¦œ´ÊœÁž}œ‡¨µ­ÂDXWR ×¥ž¦·¥µ¥ ­˜°Á¦‹‡¨µ­Â DXWR ˜´ªÂž¦š¸É¤­˜°Á¦‹‡¨µ­ÂDXWR®¤µ¥™¹Š˜´ªÂž¦™¼„­¦oµŠ…¹œÁ¤ºÉ°¢{Š„r´œš¸É„ε®œ—˜´ªÂž¦™¼„ ¸ Ê Á¦¸¥„čoŠµœ ¨³™¼„šÎµ¨µ¥Á¤º°¢{Š„r´œ®¥»—šÎµŠµœ ×¥š´ÉªÅžÁ¦µ¤´„‹³„ε®œ—˜´ªÂž¦ÁŒ¡µ³™·Éœ…°Š É ¢{Š„rœÄ®o¤‡»–­¤´˜…°Š„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨Â DXWRĜ„µ¦ž¦³„µ«˜´ªÂž¦š¸É˜°Š„µ¦‹´—…o°¤¼¨°´˜Ãœ¤´˜· ´ ¸ · o ‹³Äo‡Îµ­´ÉŠDXWR ˜´ª°¥nµŠš¸É „µ¦ž¦³„µ«­˜°Á¦‹‡¨µ­Â DXWR­Îµ®¦´˜´ªÂž¦ÁŒ¡µ³™·ÉœÄœ¢{Š„rœ ´ ^ DXWRLQW[ h ` Ž¹ÉŠ­µ¤µ¦™Á…¸¥œÅ—o°¸„ª·›¸®œ¹ÉŠ‡º° ^ LQW[ h ` „µ¦ž¦³„µ«DXWRLQW[®¤µ¥™¹Š˜´ªÂž¦[¨³Áž}œ˜´ªÂž¦ÁŒ¡µ³™·ÉœÂDXWR—´Šœ´Êœ˜´ª ž¦ [ ¨³ ‹³Áž}œš¸É¦¼o‹´„ÁŒ¡µ³Äœ¢{Š„rœš¸É„ε®œ—˜´ªÂž¦š´Š Ášnµœ´Êœ ™oµÅ¤n¤¸„µ¦„ε®œ—‡»– ´ Ê ­¤´˜…°Š„µ¦‹´—Á„ȝÁž}œÂ°ºÉœ ˜´ªÂž¦ÁŒ¡µ³™·Éœš»„˜´ª‹³¤¸‡–­¤´˜…°Š„µ¦Á„ȝ DXWR ×¥ · » · ž¦·¥µ¥ ‹¹ŠÅ¤n‹ÎµÁž}œ˜o°ŠÁ…¸¥œ‡Îµ­´ÉŠDXWRŪo…µŠ®œoµ o ­˜°Á¦‹‡¨µ­ÂUHJLVWHU ˜´ªÂž¦š¸¤„µ¦ž¦³„µ«Ä®oÁž}œ˜´ªÂž¦Â UHJLVWHU ‹³¤¸‡–¨´„¬–³…°Š„µ¦‹´—Á„ȝÁ®¤º°œÂ É ¸ » DXWRÁ¡¸¥ŠÂ˜n…o°¤¼¨‹³™¼„Á„ȝŪoĜ¦·‹·­Á˜°¦rš¤‡ªµ¤Á¦Èª­¼Š ˜´ªÂž¦š¸¤„µ¦„ε®œ—UHVJLVWHU¤´„‹³ ¸É ¸ É ¸ Áž}œ˜´ªÂž¦š¸¤„µ¦šÎµŠµœn°¥‡¦´ÊŠÁnœ˜´ªœ´¦°„µ¦ªœŽÎʵ É ¸ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 41. 41. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ ˜´ª°¥nµŠÁnœ UHJLVWHULQWFRXQWHU ®¤µ¥™¹Š ˜´ªÂž¦œ·—‹ÎµœªœÁ˜È¤ºÉ° FRXQWHU ™¼„„ε®œ—Ä®oÁ„ȝ‡nµÅªoĜ¦¸‹·­Á˜°¦r…°ŠÁ‡¦ºÉ°Š ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r¨³Ä®o˜´ªÂž¦FRXQWHUœ¸¤¸‡nµÁ¦·¤˜oœÁž}œ Ê É ­˜°Á¦‹‡¨µ­Â VWDWLF ‡Îµ­´ÉŠ VWDWLF čož¦³„µ«˜´ª¦³» Ánœ ˜´ªÂž¦Â¨³¢{Š„r´œÄ®o¤„µ¦Á„ȝĜ®œnª¥‡ªµ¤‹ÎµÂ ¸ ­™·˜ VWDWLF VWRUDJH DOORFDWLRQ
 42. 42. ˜´ª¦³»Âœ¸Ê‹³‡Š­£µ¡°¥¼nĜ®œnª¥‡ªµ¤‹Îµ˜´ŠÂ˜nަ„¦¤Á¦·¤ Ê É šÎµŠµœÃ—¥¤¸„µ¦‹°ŠÁœºÊ°š¸É ¨³„ε®œ—‡nµÁ¦·¤˜oœ…°Š˜´ªÂž¦˜´ª¦³»Â VWDWLF ¤¸ œ·— ‡º° ˜´ª¦³» É Â£µ¥œ°„H[WHUQDOLGHQWLILHU
 43. 43. Ánœ˜´ªÂž¦‡¦°‡»¤ ºÉ°¢{Š„rœÂ¨³˜´ªÂž¦ÁŒ¡µ³™·Éœ ´ ˜´ªÂž¦ÁŒ¡µ³™·ÉœÂVWDWLF °¥¼nĜ®œnª¥‡ªµ¤‹Îµ˜¦µÁšnµš¸Ãž¦Â„¦¤šÎµŠµœ „µ¦„ε®œ—ÁœºÊ° É š¸É…°Š˜´ªÂž¦Â¨³„µ¦„ε®œ—‡nµÁ¦·¤˜oœ…°Š˜´ªÂž¦œ·—œ¸ÊÁ„·—…¹ÊœÄœ„¦³ªœ„µ¦Âž¨Ãž¦Â„¦¤ œ°„ É ‹µ„œ¸Ê‡Îµ­´ÉŠVWDWLFœ´Êœ¤¸„µ¦„ε®œ—‡nµÁ¦·¤˜oœ…°Š˜´ªÂž¦ÅªoÁž}œ«¼œ¥r×¥ž¦·¥µ¥ É ˜´ª°¥nµŠš¸É ¢{Š„r´œ¡·¤¡r‹Îµœªœ‡¦´ÊŠš¸¢{Š„r´œœ¸Ê™¼„Á¦¸¥„čo É .HHSDFRXQWRIWLPHVIXQFWLRQLVFDOOHGZRUNLQJYHUVLRQ
 44. 44. LQFOXGHVWGLRK! PDLQ
 45. 45. ^ YRLGWHVWIXQFYRLG
 46. 46. WHVWIXQF
 47. 47. WHVWIXQF
 48. 48. WHVWIXQF
 49. 49. UHWXUQ ` (QGPDLQ YRLGWHVWIXQFYRLG
 50. 50. ^ VWDWLFLQWFQW SULQWIWHVWIXQFFDOOG?QFQW
 51. 51. ` (QGYRLGWHVWIXQF Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 52. 52. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ Ĝ˜´ª°¥nµŠœ¸Ê ¤¸„µ¦„ε®œ—„µ¦‹´—Á„ȝ˜´ªÂž¦FQWŽ¹ÉŠÁž}œ˜´ªÂž¦ÂVWDWLFĜ¢{Š„rœWHVWIXQF ´ ¨³˜´ªÂž¦œ¸Êŗo¦´„µ¦„ε®œ—‡nµÁ¦·¤˜oœÁž}œ«¼œ¥r Á¤ºÉ°Ãž¦Â„¦¤¤¸„µ¦Á¦¸¥„čo¢{Š„r´œWHVWIXQFĜ˜n¨³ É ‡¦´Š‹³¤¸„µ¦Á¡·É¤‡nµÄ®o˜ªÂž¦FQW¨³¡·¤¡rŸ¨¨´¡›rÁœºÉ°Š‹µ„ަ„¦¤„ε®œ—Ä®o FQWÁž}œ˜´ªÂž¦Â Ê ´ VWDWLF—´Šœ´Êœ‡nµ…°ŠFQW‹¹Š¥´Š‡Š°¥¼n®¨´Š‹µ„š¸ÁÉ ­¦È‹­·Êœ„µ¦šÎµŠµœÄœÂ˜n¨³¦° ­˜°Á¦‹‡¨µ­ÂH[WHUQ „µ¦ž¦³„µ«Ä®o˜ª¦³»®¦º°˜´ªÂž¦Áž}œ H[WHUQ œ´Éœ®¤µ¥™¹Š„µ¦„ε®œ—Ä®o˜ª¦³»­µ¤µ¦™ ´ ´ šÎµŠµœÅ—oÁ®¤º°œ˜´ªÂž¦Â‡¦°‡¨»¤ Ž¹ÉŠÃž¦Â„¦¤°ºœ Ç ­µ¤µ¦™Á¦¸¥„čo˜ªÂž¦œ´ÊœÅ—o „µ¦ É ´ ž¦³„µ«˜´ªÂž¦H[WHUQ¤¸¦¼žÂ—´Šœ¸Ê H[WHUQWSHºÉ°˜´ªÂž¦ Ánœ H[WHUQLQWLQJURXS „µ¦ž¦³„µ« H[WHUQ œ¸Ê°„‡°¤Å¡Á¨°¦r™Šœ·—…°Š˜´ªÂž¦Â¨³ÁœºÊ°š¸Éš¸É˜o°Š„µ¦ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ¹ ¥´ŠÅ¤n¤¸„µ¦‹°ŠÁœºÊ°š¸­Îµ®¦´˜´ªÂž¦š¸Éž¦³„µ«Áž}œ H[WHUQ ˜n‹³¤¸„µ¦‹°ŠÁœºÊ°š¸ÉÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦šÎµŠµœ Ánœ É ‡Îµ­´ÉŠH[WHUQLQWLQJURXS°„ªnµLQJURXS¤¸„µ¦ž¦³„µ«ÄœÂ¢j¤Â¨³‡Îµ­´ÉŠœ¸ÊšÎµÄ®o˜ªÂž¦LQJURXS™¼„ ´ Á¦¸¥„čoŗo×¥¢{Š„r´œÄ—Ǩ³˜´ªÂž¦œ¸ÊšÎµ®œoµš¸ÁÉ ®¤º°œ˜´ªÂž¦‡¦°‡¨»¤ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤š¸¤„µ¦Äo‡Îµ­´ÉŠ H[WHUQ É ¸ LQFOXGHVWGLRK! YRLGIXQFWLRQLQW[[
 53. 53. LQWPDLQ
 54. 54. ^ LQWQXP H[WHUQLQWDD SULQWI(QWHUQXPEHU
 55. 55. VFDQIGG QXP DD
 56. 56. IXQFWLRQQXP
 57. 57. UHWXUQ ` YRLGIXQFWLRQLQW[[
 58. 58. ^ VWDWLFLQW H[WHUQLQWDD [[DD SULQWI G?Q
 59. 59. ` LQWDD ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 60. 60. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É Ĝ˜´ª°¥nµŠš¸É IXQFWLRQ ‹³Å¤n‡ºœ‡nµÁ¡¦µ³¤¸‡Îµ­´ÉŠ YRLG Ÿ¨‹µ„„µ¦šÎµŠµœ…°Š¢{Š„r´œ„ȇº° „µ¦¡·¤¡r ¤¼¨‡nµ…°Š°°„šµŠ‹°£µ¡˜´ªÂž¦QXPš¸„ε®œ—Ä®oÁž}œH[WHUQ‹¹Š™º°Á­¤º°œÁž}œ˜´ªÂž¦ É Â‡¦°‡¨»¤­µ¤µ¦™šÎµŠµœÅ—oĜIXQFWLRQ¨³œÎµ¤µÄoĜ„µ¦‡Îµœª–®µ‡nµÅ—o „µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤š¸É¤¸‡ªµ¤Ž´Žo°œ „µ¦Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤£µ¬µ š¸Éŗo„¨nµª¤µÂ¨oªœ´Êœ¤¸„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤¦®´­˜oœŒ´ VRXUFH FRGH
 61. 61. ‹µ„¢j¤Á¡¸¥ŠÂ¢j¤…o°¤¼¨Â˜nĜ„¦–¸šŸÄo¤„µ¦Á¦¸¥„čo¢{Š„r´œš¸ÉÁ…¸¥œ…¹Êœ‹µ„ަ„¦¤°ºÉœ Ÿ¼o ¸É ¼o ¸ čo˜o°ŠšÎµ„µ¦‡´—¨°„¢{Š„r´œÁ—·¤ÅžÅªoĜަ„¦¤Ä®¤n Ĝ£µ¬µ œ´„Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤­µ¤µ¦™­¦oµŠ ަ„¦¤Ã—¥¦ª¦ª¤¦®´­˜oœŒ´‹µ„®¨µ¥Â¢j¤Å—o ×¥¦®´­˜oœŒ´Á®¨nµœ´Êœ‹³˜o°Š¤¸„µ¦Âž¨Áž}œ 䗼¨‹»—®¤µ¥ REMHFW PRGXOH
 62. 62. š¸ÁÉ ž}œ£µ¬µÁ‡¦º°Š ˜n°¤µ‹¹ŠœÎµÃ¤—¼¨‹»—®¤µ¥¤µÁºÉ°¤Ã¥Š„´œ ץčo É Ãž¦Â„¦¤ OLQNHUÁ¡ºÉ°­¦oµŠÁž}œÂ¢j¤š¸„¦³šÎµ„µ¦Å—oH[HFXWDEOHILOH
 63. 63. É VRXUFHILOH VRXUFHILOHQ R R R R „µ¦Âž¨ FRPSLODWLRQ
 64. 64. REMHFWPRGXOH REMHFWPRGXOHQ „µ¦ÁºÉ°¤Ã¥Š OLQNLQJ
 65. 65. H[FXWDEOHSURJUDP ¦¼žš¸É „¦³ªœ„µ¦Âž¨Â¨³ÁºÉ°¤Ã¥ŠÂ¢j¤…o°¤¼¨Á¡ºÉ°­¦oµŠÃž¦Â„¦¤„¦³šÎµ„µ¦ ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 66. 66. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤Â­—Š„µ¦Á…¸¥œ…o°¤¼¨š¸¦´Á…oµÂ¨³Á¨…®œoµ É SULQWOLQHVZLWKDXWRPDWLFSDJHDQGOLQHQXPEHULQJ LQFOXGHVWGLRK! GHILQH0$;/(1 ORQJHVWOLQH GHILQH3$*(/(1 SDJHOHQJWK PDLQ
 67. 67. ^ FKDULQSXW0$;/(1@ LQSXWOLQH YRLGQXPOLQHFKDU OLQH
 68. 68. LQWJHWOLQHFKDU OLQHLQWPD[
 69. 69. ZKLOHJHWOLQHLQSXW0$;/(1
 70. 70. QXPOLQHLQSXW
 71. 71. UHWXUQ ` (QGPDLQ YRLGQXPOLQHFKDU OLQH
 72. 72. ^ VWDWLFLQWSDJHQR FXUUHQWSDJHQXPEHU VWDWLFXQVLJQHGORQJOLQHQR FXUUHQWOLQHQXPEHU VWDWLFLQWSDJHOLQH 3$*(/(1 OLQHVXVHGRQSDJH LISDJHOLQH 3$*(/(1
 73. 73. QHZSDJHZULWHSDJHQR ^ SULQWI?Q SDJH1XPEHUG ?QSDJHQR
 74. 74. SDJHOLQH ` (QGLI SULQWIOGV?QOLQHQROLQH
 75. 75. SDJHOLQH ` YRLGQXPOLQH LQWJHWOLQHFKDU SWULQWPD[
 76. 76. ^ UHJLVWHULQWF UHJLVWHUFKDU VWDUWSWU SWU UHJLVWHUFKDU HQGSWU VWDUWSWUPD[ ZKLOHF JHWFKDU
 77. 77. ?Q F (2)
 78. 78. LISWUHQGSWU
 79. 79. SWU F SWU ? UHWXUQF (2)
 80. 80. SWUVWDUWSWU ` LQWJHWOLQH ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 81. 81. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ YRLGSXWOLQHFKDU VWDUWSWU
 82. 82. ^ UHJLVWHUFKDU SWU VWDUWSWU IRU SWU ? SWU
 83. 83. SXWFKDU SWU
 84. 84. SXWFKDU ?Q
 85. 85. ` (QGYRLGSXWOLQH Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É ަ„¦¤œ¸Êž¦³„°—oª¥¢{Š„r´œ ¢{Š„r´œ‡º°
 86. 86. JHWOLQHÁž}œ¢{Š„r´œ­Îµ®¦´°nµœ…o°¤¼¨œÎµÁ…oµš¸¨³ ¦¦š´—
 87. 87. QXPOLQH Áž}œ¢{Š„r´œÁ…¸¥œŸ¨¨´¡›rš¸É¨³ ¦¦š´—
 88. 88. PDLQ Áž}œ¢{Š„r´œš¸ÉÁ¦¸¥„čoJHWOLQH¨³QXPOLQH ­Îµ®¦´¢{Š„rœ JHWOLQH °nµœ…o°¤¼¨œÎµÁ…oµÁ„ȝŪoĜ™ª¨Îµ—´ºÉ° LQSXW ­nªœ QXPOLQH Á…¸¥œ ´ RXWSXW ¦¦š´— œ´‹Îµœªœ¦¦š´—¨³‹Îµœªœ®œoµ…°Š…o°¤¼¨ ¨³Á…¸¥œ®¤µ¥Á¨…®œoµš¸É­nªœœ…°Š RXWSXW Ĝ¢{Š„rœ QXPOLQH œ¸Êčo˜ªÂž¦ VWDWLF ŗo„n SDJHQR ¨³ OLQHQR Á¡ºÉ°Á„ȝ‡nµ…°Š‹Îµœªœ®œoµ ´ ´ ¨³‹Îµœªœ¦¦š´— ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 89. 89. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ ˜´ª°¥nµŠš¸É ަ„¦¤Â­—Š„µ¦­¦oµŠÂ¢j¤„¦³šÎµ„µ¦š¸ÁÉ „ȝŪoĜ¢j¤˜nµŠ„´œ‹ÎµœªœÂ¢j¤Å—o„n E SDJHQRF E LQRXWK E LQRXWF SDJHQRF 3ULQWOLQHVZLWKDXWRPDWLFSDJHDQGOLQHQXPEHULQJ LQFOXGHVWGLRK! LQFOXGHLQRXWK GHILQH0$;/(1 ORQJHVWOLQH GHILQH3$*(/(1 SDJHOHQJWK PDLQ
 90. 90. ^ FKDULQSXW0$;/(1@ LQSXWOLQH YRLGQXPOLQHFKDU OLQH
 91. 91. ZKLOHJHWOLQHLQSXW0$;/(1
 92. 92. QXPOLQHLQSXW
 93. 93. UHWXUQ ` (QGPDLQ YRLGQXPOLQHFKDU OLQH
 94. 94. ^ VWDWLFLQWSDJHQR FXUUHQWSDJHQXPEHU VWDWLFORQJOLQHQR FXUUHQWOLQHQXPEHU VWDWLFLQWSDJHOLQH 3$*(/(1 OLQHVXVHGRQSDJH LISDJHOLQH 3$*(/(1
 95. 95. QHZSDJHZULWHSDJHQR ^ SULQWI?Q 3DJH1XPEHUG ?QSDJHQR
 96. 96. SDJHOLQH ` (QGLI SULQWIOGV?QOLQHQROLQH
 97. 97. SDJHOLQH ` (QGYRLGQXPOLQH LQRXWK3URWRWSHVIRULQRXWF JHWOLQHUHDGDQLQSXWOLQHLQWRDVWULQJ SXWOLQHQHZIXQFWLRQWRZULWHDVWULQJ LQWJHWOLQHFKDU OLQHLQWPD[
 98. 98. YRLGSXWOLQHFKDU OLQH
 99. 99. ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 100. 100. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ LQRXWF7ZFXVHIXO,2IXQFWLRQV JHWOLQHUHDGDQLQSXWOLQHLQWRDVWULQJ SXWOLQHZULWHDVWULQJDVRXWSXWOLQH LQFOXGHVWGLRK! LQFOXGHLQRXWK LQWJHWOLQHFKDU VWDUWSWULQWPD[
 101. 101. ^ UHJLVWHULQWF UHJLVWHUFKDU SWU VWDUWSWU UHJLVWHUFKDU HQGSWU VWDUWSWUPD[ ZKLOHF JHWFKDU
 102. 102. ?Q F (2)
 103. 103. LISWUHQGSWU
 104. 104. SWU F SWU ? UHWXUQF (2)
 105. 105. SWUVWDUWSWU ` (QGLQWJHWOLQH YRLGSXWOLQHFKDU VWDUWSWU
 106. 106. ^ UHJLVWHUFKDU SWU VWDUWSWU IRU SWU ? SWU
 107. 107. SXWFKDU SWU
 108. 108. SXWFKDU ?Q
 109. 109. ` (QGYRLGSXWOLQH Ÿ¨¨´¡›ršÅ—o ¸É ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 110. 110. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ ­Îµ®¦´Ãž¦Â„¦¤…°Š˜´ª°¥nµŠœ¸Ê¤¸Ãž¦Â„¦¤®¨µ¥Ãž¦Â„¦¤š¸ÁÉ ¦¸¥„čo¢{Š„r´œ JHWOLQH ¨³ SXWOLQH Ÿ¼očo°µ‹‹³Â¥„ަ„¦¤°°„Áž}œ­nªœ¥n°¥ Á¡ºÉ°°Îµœª¥‡ªµ¤­³—ª„„´Ãž¦Â„¦¤°ºœš¸ÉÁ¦¸¥„čoÉ ÁŒ¡µ³¢{Š„r´œš¸É˜o°Š„µ¦Á¦µ°µ‹‹³ÂnŠSDJHQXPFÁž}œ­nªœ‡º°
 111. 111. SDJHQRFš¸ž¦³„°—oª¥¢{Š„r´œPDLQ¨³QXPOLQH É
 112. 112. LQRXWKšÎµ®œoµš¸ÁÉ ž}œÂ¢j¤Á±—Á—°¦rKHDGHU
 113. 113. ž¦³„°—oª¥¢{Š„r´œ JHWOLQH¨³SXWOLQH
 114. 114. LQRXWFž¦³„°—oª¥¢{Š„r´œJHWOLQH¨³SXWOLQHŽ¹ÉŠšÎµ®œoµš¸°nµœ…o°¤¼¨œÎµÁ…oµÂ¨³Á…¸¥œ­µ¥ É °´„…¦³ Á¤º°ÂnŠÃž¦Â„¦¤°°„Áž}œÃž¦Â„¦¤š¸É¤…œµ—Á¨È„¨ŠÂ¨oª Ÿ¼Äo­µ¤µ¦™Âž¨ FRPSLOH
 115. 115. É ¸ o ަ„¦¤Â¨oªÁºÉ°¤Ã¥Š„´Ãž¦Â„¦¤°ºœÇŗo®¨µ„®¨µ¥„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤Á±—Á—°¦r LQRXWK…¹œÁ¡ºÉ° É Ê š¸ÉŸ¼očo‹³œÎµÃž¦Â„¦¤œ¸ÅžÄoŗoÁ¨¥Ã—¥Å¤n˜o°ŠÁ…¸¥œ˜oœÂ…°Š¢{Š„r´œ JHWOLQH ¨³ SXWOLQH Ĝ Ê Ãž¦Â„¦¤š¸É­¦oµŠ…¹œÄ®¤nš„‡¦´Š ­Îµ®¦´ LQFOXGH š¸°oµŠ™¹ŠÂ¢j¤Á±—Á—°¦rœ´ÊœÄo‡Îµ­´ÉŠ LQFOXGH Ê » Ê É LQRXWKÁ…¸¥œš¸É­nªœ˜oœ…°ŠÃž¦Â„¦¤LQRXWF¨³SDJHQRF ,QRXWK ,QRXWF SDJHQRF „µ¦Âž¨ FRPSLODWLRQ
 116. 116. ,QRXWREM SDJHQRREM „µ¦ÁºÉ°¤Ã¥Š OLQNLQJ
 117. 117. SDJHQRH[H ¦¼žš¸É „¦³ªœ„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤SDJHQRH[H ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 118. 118. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ „µ¦Âž¨Ãž¦Â„¦¤Â¨³ÁºÉ°¤Ã¥ŠÃ¤—¼¨ÄœÁš°¦rÝ ĜÁš°¦rÝ Ÿ¼očo­µ¤µ¦™Âž¨Ãž¦Â„¦¤Áº°¤Ã¥ŠÃ¤—¼¨Á…oµ—oª¥„´œ—oª¥‡Îµ­´ÉŠWFF Ĝ¦¦š´— É ‡Îµ­´ŠOLQHFRPPDQG
 119. 119. É ¦¼žÂ WFFILOH$FILOH%F ILOH$ºÉ°Â¢j¤…o°¤¼¨Á…¸¥œ—oª¥£µ¬µ ILOH%ºÉ°Â¢j¤…o°¤¼¨Á…¸¥œ—oª¥£µ¬µ Ánœ WFFSDJHQRFLQRXWF Ĝ„¦–¸œ¸Ê‹³¤¸„µ¦Âž¨Â¢j¤…o°¤¼¨SDJHQRF¨³ LQRXWFŞÁž}œÃ¤—¼¨‹»—®¤µ¥Â¨oª‹¹Š¤¸„µ¦œÎµ 䗼¨œ¸Ê¤µÁºÉ°¤„´œÁ¡ºÉ°­¦oµŠÁž}œÃž¦Â„¦¤„¦³šÎµ„µ¦ ץަ„¦¤œ¸Ê‹³ÄoºÉ°Á—¸¥ª„´Â¢j¤…o°¤¼¨Â¦„ ­»—š¸É˜—„´‡Îµ­´ÉŠWFFĜ„¦–¸œ¸Êަ„¦¤„¦³šÎµ„µ¦š¸Éŗo‡°SDJHQRH[H · º ™oµŸ¼Äo˜°Š„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤„¦³šÎµ„µ¦ š¸É¤ºÉ°Â˜„˜nµŠÅž‹µ„ަ„¦¤Â¦„š¸˜—„´‡Îµ­´ÉŠ o o ¸ É· WFF‹³ÄoH¨oª˜µ¤—oª¥º°Ãž¦Â„¦¤—εÁœ·œ„µ¦š¸É˜°Š„µ¦ É o ¦¼žÂ WFF HILOH(ILOH$FILOH%F ILOH( ºÉ°Ãž¦Â„¦¤„¦³šÎµ„µ¦ ILOH$FILOH%FÁž}œºÉ°Ãž¦Â„¦¤š¸ÁÉ …¸¥œ—oª¥£µ¬µ Ánœ WFF HSJQRSDJHQRFLQRXWF ®¨´Š‹µ„š¸É¤¸„µ¦Âž¨Ãž¦Â„¦¤ SDJHQRF¨³LQRXWFÁž}œÃ¤—¼¨‹»—®¤µ¥Ãž¦Â„¦¤œ¸‹³ÄoºÉ°Ê Á—¸¥ª„´Ãž¦Â„¦¤Â¦„­»— ¨oª‹³¤¸„µ¦ÁºÉ°¤Ã¥ŠÂ¨³­¦oµŠÃž¦Â„¦¤—εÁœ·œ„µ¦ºÉ°SJQRH[HŽ¹Š­µ¤µ¦™ É Á¦¸¥„čoŗo˜°Åž n ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 120. 120. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ  f„®´— ‹ÎµœªœÁŒ¡µ³SULPH
 121. 121. ‡º°‹ÎµœªœÁ˜È¤š¸É®µ¦—oª¥Â¨³‹Îµœªœœ´ÊœÁ°Š¨Š˜´ªÁšnµœ´ÊœÁnœÂ¨³ „ ‹ŠÁ…¸¥œÃž¦Â„¦¤Â¨³¢{Š„r´œš¸É­µ¤µ¦™š—­°Å—oªnµ‹ÎµœªœÁ˜È¤š¸É„ε®œ—Ä®oÁž}œ‹Îµœªœ ÁŒ¡µ³Ã—¥Äo‡Îµ­´ÉŠH[WHUQĜަ„¦¤ … Ä®očo¢{Š„r´œš¸ÉÁ…¸¥œ…¹ÊœÄœ…o° „ Á¡ºÉ°Â‹„‹ŠÂ¨³¡·¤¡r‹ÎµœªœÁŒ¡µ³š´ÊŠ®¤—š¸¤‡µ É ¸n ¦³®ªnµŠ ™¹Š Ĝ‹ÎµœªœÁ˜È¤ ‹Îµœªœš¸É„¨nµªÅžÂ¨oª šnµœ‡·—ªnµ‡ª¦‹³ š—­°‹ÎµœªœÁ˜È¤„¸É˜ªš¸¤‡–­¤´˜Á· ž}œ‹ÎµœªœÁŒ¡µ³Œ ´ É ¸» ‡ šnµœ°µ‹‹³‡·—ªnµ Q Áž}œ…°Á…˜œ…°Š˜´ªÁ¨…š¸‹³œÎµ¤µš—­°‹ÎµœªœÁŒ¡µ³ ®¦º°‹³ É š—­°‹ÎµœªœÁŒ¡µ³š¸É¤‡µ¤µ„š¸­»—Áž}œ¦µ„š¸É­°Š…°Š Q ¸n É ‹ŠÄ®oÁ®˜»Ÿ¨Â¨³Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤š—­°Äœš´ÊŠ„¦–¸ Ĝ„¦–¸…°‡Ä®o­¦oµŠÃž¦Â„¦¤—εÁœ·œ„µ¦‹µ„¢j¤…o°¤¼¨…°Š¦®´­˜oœŒ´®¨µ¥Â¢j¤Â¨oªœÎµ o ¤µ¦ª¤„´œ ‹ŠÁ…¸¥œÃž¦Â„¦¤š¸É­¦oµŠÂ‹Îµ¨°Š…°Š„µ¦Ã¥œÁ®¦¸¥ Ĝ„µ¦Ã¥œÁ®¦¸¥Â˜n¨³‡¦´ÊŠÃž¦Â„¦¤‹³ ¡·¤¡r +HDG ®´ª
 122. 122. ®¦º° 7DLO „o°¥
 123. 123. ץĮoަ„¦¤¤¸„µ¦Ã¥œÁ®¦¸¥‡¦´ÊŠœ´‹Îµœªœš¸É°°„ ®´ª®¦º°„o°¥¡·¤¡rŸ¨¨´¡›rަ„¦¤œ¸‹³Á¦¸¥„čo¢{Š„r´œIOLSŽ¹ŠUHWXUQÁ¤ºÉ°Á®¦¸¥®Šµ¥®œoµ„o°¥ Ê É ­Îµ®¦´‡nµWDLO¨³Á¤ºÉ°Á®¦¸¥®Šµ¥®œoµ®´ª­Îµ®¦´‡nµKHDG ®¤µ¥Á®˜» Ä®očo¢{Š„r´œUDQG
 124. 124. Ĝ„µ¦®µÁ¨…­»n¤Á¡ºÉ°œÎµÅžÄo­¦oµŠÂ‹Îµ¨°Š6LPXODWH
 125. 125. …°Š„µ¦Ã¥œ Á®¦¸¥ ™oµÃž¦Â„¦¤­¦oµŠÂ‹Îµ¨°Š…°Š„µ¦Ã¥œÁ®¦¸¥Å—o¤nœ¥Îµ Á¤º°‡Îµœª–‹Îµœªœ…°Š®´ªÂ¨³„o°¥ É ‹³Å—o‹Îµœªœ®œoµÄ„¨oÁ‡¸¥Š„´œ‡º°ž¦³¤µ–®œoµ¨³‡¦´Š Ê ‹ŠÁ…¸¥œÃž¦Â„¦¤­Îµ®¦´Á¨nœÁ„¤ šµ¥˜´ªÁ¨… ץčo¢{Š„r´œš¸Éž¦³„°—oª¥˜´ªÂž¦‡¦°‡¨»¤Â¨³ ˜´ªÂž¦ÁŒ¡µ³™·Éœ­µ¤µ¦™—εÁœ·œŠµœÅ—o—´Š˜n°Åžœ¸Ê ަ„¦¤Á¨º°„‹ÎµœªœÁ˜È¤š¸É¤‡µ¦³®ªnµŠ™¹ŠÃ—¥ª·›¸­»n¤Ãž¦Â„¦¤¡·¤¡r…°‡ªµ¤˜n°Åžœ¸Ê ¸n o š¸‹°£µ¡ É ,KDYHDQXPEHUEHWZHHQDQG DQRXJXHVVPQXPEHU 3OHDVHWSHRXUVHOHFWHGQXPEHU ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸
 126. 126. „µ¦Ãž¦Â„¦¤ÁºÊ°Š˜oœ—oª¥£µ¬µ šš¸É„µ¦­¦oµŠÃž¦Â„¦¤…œµ—Ä®n °œŠ‡rœµ’«¦¸ª·®‡ ®œoµ Ÿ¼očo‹³¡·¤¡r‹ÎµœªœÁ˜È¤š¸Éšµ¥Ãž¦Â„¦¤‹³˜°—oª¥…o°‡ªµ¤Ä—…o°‡ªµ¤®œ¹ÉŠ—´Š˜n°Åžœ¸Ê ([FHOOHQWRXDUHULJKW :RXOGRXOLNHWRSODDJDLQRUQ
 127. 127. 7KHQXPEHULVWRRORZ7UDJDLQ 7KHQXPEHULVWRRKLJK7UDJDLQ Á¤ºÉ°Ÿ¼Áo ¨nœšµ¥™¼„ަ„¦¤‹³¡·¤¡r…o°‡ªµ¤Äœ…o° ™oµŸ¼oÁ¨nœšµ¥Ÿ·—ަ„¦¤‹³ªœŽÎʵ‹œ„¦³š´ÉŠŸ¼Áo ¨nœšµ¥‡Îµ˜°Å—o™¼„ ަ„¦¤‹³Ä®o‡ÎµÄo ×¥ °„Ÿ¼oÁ¨nœªnµ 7KHQXPEHULVWRRORZ ®¦º° 7KHQXPEHULVWRRKLJK Ĝ„¦–¸šŸÁ¼o ¨nœÄ­n˜´ªÁ¨…š¸¤‡µ˜Îµ ¸É É ¸ n É ®¦º°‡nµ­¼Š„ªnµÁ¨…š¸„ε®œ—Ä®o˜µ¤¨Îµ—´ É ‹Šž¦´ž¦»ŠÃž¦Â„¦¤Äœ…o° ץަ„¦¤­µ¤µ¦™‹³œ´‹Îµœªœ‡¦´ÊŠš¸ŸÁ¼o ¨nœšµ¥‡Îµ˜°Ÿ·— ™oµŸ¼o É Á¨nœšµ¥Ÿ·—œo°¥„ªnµ ‡¦´ÊŠ ަ„¦¤‹³¡·¤¡r…°‡ªµ¤ (LWKHU RXU NQRZ WKH VHFUHW RU RX DUH o OXFN ™oµŸ¼Áo ¨nœšµ¥Ÿ·—‡¦´Š ަ„¦¤‹³¡·¤¡r…°‡ªµ¤ $KDKRXNQRZWKHVHFUHW ™oµŸ¼Áo ¨nœ Ê o šµ¥Ÿ·—¤µ„„ªnµ‡¦´Š ަ„¦¤‹³¡·¤¡r…°‡ªµ¤ RXVKRXOGEHDEOHWRGREHWWHU Ê o ަ„¦¤Äœ…o°œ¸ÊÁ…¸¥œÃ—¥Äo¢{Š„r´œÂ¨³‡Îµ­´ÉŠH[WHUQ ®¤µ¥Á®˜» Ĝ„¦–¸œ¸ÊŸ¼oÁ¨nœ‡ª¦‹³šµ¥™¼„Á¤º°šµ¥Å¤nÁ„·œ ‡¦´ÊŠ Á¡¦µ³ÄœÂ˜n¨³‡¦´ÊŠš¸ÉÁ…µšµ¥œ´ÊœÁ…µ É ­µ¤µ¦™¨—‹Îµœªœ˜´ªÁ¨…š¸É‹³šµ¥Å—oš¸¨³‡¦¹ÉŠšnµœ­µ¤µ¦™®µ‡Îµ˜°Å—o®¦º°Å¤nªnµšÎµÅ¤ Ĝ„¦–¸‹Îµœªœ Á˜È¤™¹Šœ´ÊœŸ¼oÁ¨nœ­µ¤µ¦™šµ¥Ÿ·—ŤnÁ„·œ‡¦´Š Ê ­µ…µ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r ­™µ´œ­nŠÁ­¦·¤„µ¦­°œª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸

×