Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengakap Kelana Siswa

7,099 views

Published on

NOTA PENGAKAP KELANA SISWA PJB

Published in: Education

Pengakap Kelana Siswa

 1. 1. PengakapKelanaSiswa<br />Politeknik Johor Bahru<br />Pemimpin:<br />En. MohdFairullah Bin Muhammadon<br />En. Azman Bin Salamat<br />En. SyaifulFadillah Bin Abu Seman<br />
 2. 2. SejarahPengakap<br />1907 Lord Baden Powell Of Gilwellmengadakanperkhemahan –diPulauBrownsea. (20 org budaklelaki)<br />1913 – PerkhemahanAntarabangsa kali pertamadiadakandi Birmingham.<br />1919 – Gilwell Park ditubuhkanhasilsumbangan W. de Bois Maclaren. (Pesuruhjayaberbangsa Scott)<br />1920 – BP dilantikKetuaPengakapSedunia.<br />1941 – BP meninggalduniapadaumur 84 tahun. <br />
 3. 3. SejarahPengakap Malaysia<br />1908 – PasukanPercubaan (Penang). Gagal<br />1909 – PasukanPercubaan (Selangor). Gagal<br />1910 – PasukanPertama (Singapura). Ditubuhkanoleh F.C Sands (30 orang )<br />1912 – PasukanPengakap Pahang ditubuhkan.<br />1913 – PasukanPengakap Sabah. (Rev. Canon Thomas)<br />1915 – PasukanPengakap Penang. (H.R. Cheesman)<br />1915 – PasukanPengakap Sarawak<br />1920 – PasukanPengakap Perak. (I.R Wheeler)<br />
 4. 4. 1922 – PasukanPengakap Kedah. (E.C Hicks, A.G Stuart, R.P.S Walker dan C. Bloomfield)<br />1925 – PasukanPengakap Melaka. (R.Brunston)<br />1925– PasukanPengakap N. Sembilan. (Bird dan Roger Smith)<br />1926 – PasukanPengakap Selangor. (AmeenAkhbar)<br />1926 – PasukanPengakap Terengganu (A.J Cracle)<br />1927– PasukanPengakap Kelantan (Y.M Tengku Ahmad Temenggung)<br />1928 – PasukanPengakap Johor. (H.R Cheesman)<br />1931 – PasukanPengakap Perlis. <br />1945 – Persekutuan Tanah MelayudanSingapurajadi 2 cawanganberasingankepada Persekutuan Pengakap Britain.<br />
 5. 5. 1957 – Persekutuan Budak-BudakPengakapPersekutuan Tanah Melayubebasdaripada Persekutuan Budak-BudakPengakapSingapura, Sabah dan Sarawak sebagaicawangankepada Great Britain gugurdengansendiri.<br />1964 – Persekutuan Budak-BudakPengakap Malaysia ditubuhkan (Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak)<br />1965– PadabulanOgos, Persekutuan Budak-BudakPengakapSingapuraberpisahdari Malaysia.<br />
 6. 6. DefinisiBerpengakap<br />- Pergerakanpengakapdiertikansebagaipergerakansukarela, bebasdaripadapolitikuntukmelatihgenerasimuda, terbukakepadasemuatanpamengiraasal-usul, bangsadankepercayaan agama selarasdengantujuanprinsipdankaedah yang diilhamkanolehpengasasnya.<br />
 7. 7. MatlamatBerpengakap<br />- Untukmelatihgenerasimudabagimelahirkanindividu yang berpotensidarisegifizikal, intelek, sosialdanrohanisertatanggungjawabterhadapmasyarakatnya, negaranyadanseterusnyamasyarakatantarabangsa.<br />
 8. 8. Prinsip-PrinsipBerpengakap<br />KepercayaanKepadaTuhan<br />TanggungjawabKepadaMasyarakatdan Negara<br />PerkhidmatanKepadaDiriSendiri.<br />PersetianPengakap<br />Bahawa dengan sesungguhnya,<br />Saya berjanji dan bersetia, yang saya,<br />Dengan seberapa daya upaya saya akan:<br />TAAT KEPADA TUHAN, RAJA DAN NEGARA<br />MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA<br />MENURUT UNDANG-UNDANG PENGAKAP.<br />
 9. 9. Undang-undangPengakap<br />Bolehdipercayai<br />Taatsetiakepada Raja dan Negara<br />Bergunadanmenolongorangpadasetiapmasa<br />Bersahabatdengansemuaorang<br />Baikdanberbudibahasa<br />Kasihkepadabinatang<br />Menurutperintah<br />Sentiasabersabar<br />Berjimatcermat<br />Bersihdansucifikiran<br />
 10. 10. LambangPengakapDunia<br />LambangPengakapMalaysia<br />
 11. 11. IkatandanSimpulan<br />BukuSila<br /><ul><li>Digunakanbagimenyambungduautastali</li></ul> yang samabesar. <br /><ul><li>tegapdantakbolehterlucut.
 12. 12. jugadigunakanuntukmematikanikatan</li></ul>padabungkusan yang kecil. (kain<br />anduh,layar)<br />BungaGeti<br /><ul><li>Digunakanuntukmenyambungkanduatali</li></ul> yang samabesardantaksamabesar.<br /><ul><li>Jugadigunakanuntukmengikattanjul. </li></li></ul><li>SimpulManok<br /><ul><li>Digunakanuntukmengikattalipadatiangataubalak.
 13. 13. Jugadigunakansemasamemulakandanmematikanikatanseraya, ikatansilangguntingdanlilitkacang. </li></ul>BungaGetiGanda<br /><ul><li>Digunakanuntukmengikattalipadatiangataubalak.
 14. 14. Jugadigunakansemasamemulakandanmematikanikatanseraya, ikatansilangguntingdanlilitkacang. </li></li></ul><li>TindihKasih<br /><ul><li>Digunakanuntukmengikattalipadatiangataubalak.
 15. 15. Jugadigunakansemasamemulakandanmematikanikatanseraya, ikatansilangguntingdanlilitkacang. </li></ul>SimpulPulih<br /><ul><li>Digunakanuntukmengikattalipadatiangataubalak.
 16. 16. Jugadigunakansemasamemulakandanmematikanikatanseraya, ikatansilangguntingdanlilitkacang. </li>

×