Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja bezrobocie

7,073 views

Published on

  • Be the first to comment

Prezentacja bezrobocie

  1. 1. Pojęcie bezrobocia, przyczyny i skutki.
  2. 2. Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.
  3. 3. Bezrobocie na świecie
  4. 4. Bezrobotnym można nazwać osobę niezatrudnioną, nie prowadzącej działalności gospodarczej, nie wykonującej działalności gospodarczej, nie wykonującej żadnej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia. Definicja jaką stosuje Urząd Pracy wobec bezrobotnych: jest to osoba poszukująca zatrudniania która:• ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia),• nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,• aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP,• jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE).
  5. 5. Stopa bezrobocia w Polsce na miesiąc październik wyniosła 11,8 proc. wobec 11,8 proc. we wrześniu - podał w piątek 25 listopada 2011 GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcupaździernika wyniosła 1.867,6 tys. osób. Z danych GUS na koniec października2011 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 225,8 tys.osób poszukujących zatrudnienia, o 20,3 tys. osób mniej niż wewrześniu br. i o 57,3 tys. osób mniej niż w październiku 2010 roku.
  6. 6. Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

×