Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geološka doba

12,275 views

Published on

Opis geoloških doba (proterozoik, paleozoik, mezozoik, kenozoik) i glavne odlike svakog perioda.

 • Be the first to comment

Geološka doba

 1. 1. Geološka doba. Kalendar života.
 2. 2. Istorija Zemlje i života na njoj • Zemlja stara 4.5 milijardi godina • Život na Zemlji star 3.5 milijardi godina Brojne promene i živog i neživog sveta. • Geologija
 3. 3. Geološka istorija Zemlje • Na osnovu izučavanja slojeva stena i fosila, Zemljinu istoriju možemo podeliti u 4 doba (ere): 1. Pradoba (proterozoik) starije od 570 miliona godina 2. Staro doba (paleozoik) 570-245 miliona godina 3. Srednje doba (mezozoik) 245-66 miliona godina 4. Novo doba (kenozoik) 66 miliona-do danas
 4. 4. PRA DOBA (PROTERPZOIK)
 5. 5. Pradoba (proterozoik) • 3. 5 milijardi do pre 570 miliona godina • Hemijska evolucija-neorganski molekuli su se usložnjavali i izgradili organske molekule. • Nasledni materijal i proteini=život • Sve se dešavalo u vodi. • Jednoćelijski prokarioti-jednoćelijski eukarioti- višećelijski eukarioti.
 6. 6. Početak proterozoika
 7. 7. Kraj proterozoika
 8. 8. Najstariji fosili • Stromatoliti-fosili modrozelenih bakterija • Slojevite strukture koje su se formirale u plitkoj vodi tako što su se cijanobakterije nahvatale, vezale i cementirale sedimentna zrnca.
 9. 9. Pitanje za razmišljanje Ukoliko znamo da je atmosfera na Zemlji u predobu bila siromašna kiseonikom... • Da li su prvi organizmi bili autotrofi ili heterotrofi? HETEROTROFI Tek kasnije pojavljuju se autotrofi koji stvaraju veliku količinu kiseonika.
 10. 10. STARO DOBA (PALEOZOIK)
 11. 11. Staro doba (paleozoik) • ‘Eksplozija’ života-dokaz brojni fosili • Nastale sve glavne grupe živih organizama. • ‘Procvat’ beskičmenjaka i riba • Prelazak na kopno
 12. 12. • Prvi zglavkari-trilobiti
 13. 13. • Prve ribe-oklopne
 14. 14. Povećanje količine kiseonika u atmosferi • Prve biljke i prve životinje prešle su na kopno. Mahovine, drvenaste paprati, prve golosemenice Insekti, prvi vodozemci i gmizavci
 15. 15. SREDNJE DOBA (MEZOZOIK)
 16. 16. Srednje doba (mezozoik) • Dominiraju golosemenice i javljaju se prve cvetnice • ‘Procvat’ gmizavaca-dinosaurusi • Pojava prvih sisara DOBA GMIZAVACA
 17. 17. NOVO DOBA (KENOZOIK)
 18. 18. Novo doba (kenozoik) • Biljke-cvetnice • Beskičmenjaci-insekti • Kičmenjaci-ptice i sisari • Nastaje i čovek kao vrsta (rod Homo) pre oko 2.5 miliona godina DOBA SISARA
 19. 19. Domaći • Odabrati 1 geološko doba i opisati: Sastav živog sveta Životnu sredinu Način života Postojanje fosila iz tog perioda

×