Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DigiKilta 27.9.2018: Opettaja ohjelmoi – ohjelmoinnin monet ulottuvuudet - Jarmo Viteli

1,095 views

Published on

DigiKilta-seminaari Riihimäellä 27.9.2018: Ohjelmointi ja robotiikka perusopetuksessa

Pajassa tarkastellaan, miltä opettajien robotiikka- ja ohjelmointiosaaminen näyttää tutkimuksen valossa. Lisäksi tutustutaan DigiKilta-kunnissa tehdyn robotiikkakartoituksen tuloksiin. Minkälaisia laitteita DigiKilta-kunnista löytyy? Miten robotiikan opetuksen tuki on järjestetty? Entä minkälaista muuta toimintaa kunnissa on käynnissä teeman ympärillä?

Pajan toiminnallisessa osiossa tutustutaan Scratch-ohjelmointiin digitutoropettaja Jukka-Pekka Mäkisen johdolla.

Pajan vetäjinä toimivat tutkimusjohtaja Jarmo Viteli ja tutkija Erika Tanhua-Piiroinen Tampereen yliopistosta.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DigiKilta 27.9.2018: Opettaja ohjelmoi – ohjelmoinnin monet ulottuvuudet - Jarmo Viteli

  1. 1. Ohjelmoinnin ja robotiikan osaaminen
  2. 2. Ohjelmoinnin osaaminen ja osaamisen itsearviointi ICT-taitotesti: Sekä opettajilla että oppilailla ohjelmointiosaaminen on varsin heikkoa ● Opettajat: miesopettajista 39 prosenttia ja naisopettajista peräti 54 prosenttia jäi pisteittä ICT-taitotestin ohjelmoinnin alkeisosaamista mittaavissa tehtävissä. ● Oppilaat: pojista 86 prosenttia ja tytöistä 92 prosenttia ei saanut yhtään pistettä alkeisohjelmoinnin tehtävistä. Opeka: Vasta viidesosa opettajista on uskaltautunut kokeilemaan ohjelmointia yhdessä oppilaidensa kanssa. On hyvä huomata, että ohjelmointiosaaminen ei ole yhtä relevanttia kaikissa opettajaryhmissä Ohjelmointiosaaminen on kuitenkin jonkin verran kohentunut kuluneen vuoden aikana (Raportti ilmestyy loppuvuodesta) Lähde: Digiajan peruskoulu 2017 - Tilannearvio ja toimenpidesuositukset https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=22801
  3. 3. Oppilaiden ohjelmointikokemus Oppika: 46 % tokaluokkalaisista on kokeillut ohjelmointia tai robottien ohjaamista koulussa ja kolmasosa oppilaista kotona 5.luokkalaisista 45 oli kokeillut graafista ohjelmointia oppitunnilla 8.luokkalaisista 65 %:lla ei ollut minkäänlaista ohjelmointikokemusta koulussa Lähde: Digiajan peruskoulu 2017 - Tilannearvio ja toimenpidesuositukset https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=22801

×