Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa Erasmus+

2,787 views

Published on

IES García Barbón

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa Erasmus+

 1. 1. PROGRAMA ERASMUS + - SISTEMA EDUCATIVO FINLANDÉS (FP) - FP SANITARIA (FINLANDIA) - LINGUAS ESTRANXEIRAS (FP). - AVALIACIÓN - APPS NA AULA
 2. 2. PROXECTO KA102 2016-1-ES01-KA102-023966 “European Health Alliances” (xullo 2016- maio 2017) Verín Turku
 3. 3. KA102 Mobilidades Profesorado: 4 Actividade: Job -Shadowing Presuposto: 4520 (80%) Centro: Turun Kaupunki - Abo stad
 4. 4. Actividades - Visita a centros - Sesións informativas (sist. educativo e sanitario) - Visita a empresas colaboradoras FCT - Presentación de software e apps para uso na aula - Sistema de avaliación.
 5. 5. Visitas centros
 6. 6. Visita centros
 7. 7. Visita centros
 8. 8. Información
 9. 9. Información
 10. 10. Empresas
 11. 11. Empresas
 12. 12. Empresas
 13. 13. Organización dos estudos da rama sanitaria en Finlandia Organización dos estudos da rama sanitaria en Finlandia
 14. 14.  1º Curso: materias Comúns  2º e 3º Cursos: materias específicas de cada especialidade  1º Curso: materias Comúns  2º e 3º Cursos: materias específicas de cada especialidade
 15. 15. MATERIAS OPTATIVAS (1º CURSO) Estudios de medioambiente TICS Ética Coñecementos de cultura Emprendemento
 16. 16. Servicios ó cliente e xestión da información Coidados en emerxencias Rehabilitación Saúde mental, abuso de sustancias e benestar no traballo Coidados de enfermería Coidados e educación en nenos e xoves Coidados orais e dentais Coidados para discapacitados Coidados para ancianos PodoloxíaESPECIALIDADES
 17. 17. ENSINANZA DUNHA LINGUA EXTRANXEIRA
 18. 18. • En teoría o finlandés e bilingüe. A parte da lingua nativa, aprende sueco na escola. • E en teoría tamén dominan o inglés.
 19. 19. • Sen embargo a realidade é outra, porque ainda que teñen que estudar sueco obrigatoriamente na escola, unha vez que terminan non a volven a utilizar, non só porque lles resulta difícil senón tamén polo rechazo que mostran hacia a lingua.
 20. 20. • Na gardería fálanlle aos nenos en finés.
 21. 21. Nesta aula de alumnos de 16 anos, só tres ou catro se defendían bastante ben en inglés.
 22. 22. • Ainda que sí é verdade que a xente da rúa deféndese en inglés…. máis ou menos.
 23. 23. • Dentro da aula o xeito de ensinar unha lingua extranxeira non difire demasiado ao español: • Hai unha explicación previa • Uns exercicios de práctica • E un/ha profesor/a que non emprega a segunda lingua como medio de explicación senón que fai uso da lingua nativa.
 24. 24. En qué se diferencian entón? Non hai exámes ó uso. Avalíase tendo en conta: Traballos e proxectos Competencias acadadas
 25. 25. Hai que puntualizar que as clases duran hora e media, de maneira que teñen 3 horas completas á semana. Ademáis os alumnos colaboran nas tarefas e non interrompen a clase. O cal facilita moito a tarefa do/a profesor/a. Son tan tranquilos que incluso se lles permite comer ou beber en clase.
 26. 26. AVALIACIÓN Puntúase de 1 a 3 endo: o 1 pésimo o 2 regular o 3 excelente E só casos excepcionais o alumno acada un cero.
 27. 27. Software e Apps

×