Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 cired2013 operation, control & protection

771 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3 cired2013 operation, control & protection

 1. 1. 15 mei 2013Operation, Control & ProtectionVoorbereidingsdag Cired 2013 – Sessie 3
 2. 2. 15 mei 2013Algemeen: statistiek• 370 Abstracts ingediend• 230 Papers geaccepteerd• Verdeeld in:– Operation: 50– Control: 106– Protection: 74• 7 papers uit NL (113, 196, 426, 431, 590, 934, 1085)
 3. 3. 15 mei 2013Algemeen: statistiek• Onderwerpen die eruit springen:– Distributie Automatisering (zowel MS als LS)– Distribution Management– Foutplaats bepaling– Scada / DMS systemen• Nieuwe onderwerpen– Cyber security• Minder aandacht voor– Communicatie / IEC61850– Sterpuntsaarding
 4. 4. 15 mei 2013Operation• Thermal rating of overhead lines• Maintenance and Condition Assessment• Distribution Management• Blackout Prevention / Crisis Management
 5. 5. 15 mei 2013Operation: Thermal rating ofoverhead lines• Belastbaarheid lijnen als functie van weersomstandigheden• Niet of nauwelijks relevant voor RNB’s in NL
 6. 6. 15 mei 2013Operation: Maintenance and ConditionAssessment• Onderhoud en conditiebepaling van:– Industriele plants– Kabels– Transformatoren– Palen• Planningsmethoden• Beslissingsmethodieken
 7. 7. 15 mei 2013Operation: Distribution Management• Ruim 20 papers– Breed scala aan onderwerpen:• Tegengaan van diefstal• Gebruik van GIS data• Decentrale opwekking• Smart grid oplossingen
 8. 8. 15 mei 2013Operation: Distribution Management• Paper 542: Tegengaan van diefstal (Portugal)
 9. 9. 15 mei 2013Operation: Distribution Management• Paper 1485: Video game van ERDF om personeel te trainen
 10. 10. 15 mei 2013Operation: Distribution Management• Paper 286: Gebruik van gegevens slimme meters in BVC
 11. 11. 15 mei 2013Operation: Blackout Prevention /Crisis Management• Hoe te handelen bij grootschalige uitval• Rol van DSO’s bij herstel na black-out
 12. 12. 15 mei 2013Control• Communication / IEC61850• Scada / DMS systems• Cyber Security• Distribution Automation• Phasor Measurement Units• LV Automation
 13. 13. 15 mei 2013Control: Communication / IEC61850• Aanzienlijk minder aandacht voor communicatie / IEC61850 danin 2011• Relatief veel aandacht voor de security en de betrouwbaarheidvan de communicatie
 14. 14. 15 mei 2013Control: Communication / IEC61850• Paper 733: Open Node project• Platform voor automatiseren MS/LS stations• Sterke overeenkomst met project KRIS
 15. 15. 15 mei 2013Control: Communication / IEC61850• Paper 894: Analyseren van de performance van communicatieverbindingen
 16. 16. 15 mei 2013Control: Scada / DMS systems• Enerzijds: Er komt steeds meer informatie beschikbaar: hoedaar op een goede manier mee om te gaan?• Anderzijds: Nog niet voldoende informatie beschikbaar: hoe slimgegevens combineren?
 17. 17. 15 mei 2013Control: Cyber Security• Toenemende belangstelling• Beveiliging van SA-systemen in stations• Testen van security• Tools voor analyse security• Opbouw in lagen
 18. 18. 15 mei 2013Control: Distribution Automation• Bijna 50 papers!• Veel gericht op reductie verbruikersminuten• Aandacht voor self-healing concepten• Aantal keren aandacht voor spanningsregeling
 19. 19. 15 mei 2013Control: Distribution Automation• Paper 196: Self-healing concept Stedin
 20. 20. 15 mei 2013Control: Distribution Automation• Paper 647: Test-omgeving Enel
 21. 21. 15 mei 2013Control: Distribution Automation• Paper 670: Automatisch herconfigureerbaar net op vliegveld inKroatie om uitval bij belangrijke klanten te voorkomen• Duidelijke beschrijving van aanpak
 22. 22. 15 mei 2013Control: Phasor Measurement Units• Diverse aspecten van PMU’s• Testen van apparatuur• Optimale plaatsing• Redenen om PMU’s toe te passen
 23. 23. 15 mei 2013Control: LV Automation• Vooral spanningsregeling in LS-netten; veelal ingegeven doorveel PV• Verder aandacht voor gebruik slimme meter voor anderetoepassingen– Spanningsmeting– State Estimation– Storings informatie
 24. 24. 15 mei 2013Control: LV Automation• Paper 717: Ervaring met ‘smart’ LS-net in Duitsland• Zoveel mogelijk info uit zo min mogelijk sensoren• Eens per half uur meetwaarden ophalen• Middels algoritmes toch veel informatie gecreëerd
 25. 25. 15 mei 2013Control: LV Automation• Paper 819: Testen met een MS/LS trafo met OLTC en regelbarePV-inverters
 26. 26. 15 mei 2013Protection• Fault location• Neutral Grounding• Distributed Generation• Applications• Algorithms, Simulations
 27. 27. 15 mei 2013Protection: Fault location• 27 papers, vooral gericht op detectie aardfouten• Veel voor blusspoel geaarde netten• Vaak ingewikkelde wiskundige benaderingen
 28. 28. 15 mei 2013Protection: Fault location• Paper 431: Lokaliseren van zelfherstellende fouten
 29. 29. 15 mei 2013Protection: Neutral Grounding• Maar 3 papers over specifieke onderwerpen
 30. 30. 15 mei 2013Protection: Distributed Generation• Nog steeds veel aandacht voor dit onderwerp (13 papers)• Veel aandacht voor:– Bepalen instellingen– Islanding– Adaptieve instellingen– Effect opwekkers met inverter
 31. 31. 15 mei 2013Protection: Distributed Generation• Paper 744: Frans paper over beveiliging van net met DCO• Er worden distantierelais toegepast die afhankelijk vanconfiguratie van net van instelling veranderen• Geen communicatie nodig
 32. 32. 15 mei 2013Protection: Distributed Generation• Paper 619: Detecteren van kortsluitvermogen in netten met veelDCO
 33. 33. 15 mei 2013Protection: Distributed Generation• Paper 731: Ruimere instelling frequentiebeveiliging PV-invertersin Italië• Daardoor grotere kans op eilandbedrijf
 34. 34. 15 mei 2013Protection: Applications• Breed scala aan onderwerpen• Nieuwe sensors, relays• Wide Area Protection• Gebruik IEC61850• Beveiliging van scheepsnetten• Testen
 35. 35. 15 mei 2013Protection: Applications• Paper 113: Geautomatiseerd analyseren vanbeveiligingsinstellingen
 36. 36. 15 mei 2013Protection: Applications• Paper 479: Vergelijking gebruik procesbus (IEC61850-9-2) metconventionele manier
 37. 37. 15 mei 2013Protection: Applications• Paper 731: Pilot Enel voor het gesloten bedrijven van ringen;welke beveiliging is daar voor nodig
 38. 38. 15 mei 2013Protection: Algorithms, Simulations• Klein aantal papers over uiteenlopende onderwerpen
 39. 39. 15 mei 2013Protection: Algorithms, Simulations• Paper 1049: Beveiliging op basis van ‘Delta-quantities’• Interessant concept voor snelle, richtingsgevoelige beveiliging• Beperkte communicatiebehoefte; kan alternatief zijn voordifferentiaalbeveiliging via koper
 40. 40. 15 mei 2013Einde
 41. 41. 15 mei 2013Met dank aan• Jacques van Ammers - Alstom• Maarten Berende - Enexis• Frank Bodewes - Enexis• Frans Comos - Enexis• Danny van Daalen - DNWB• Sjors van der Heijden - Enexis• Paul Jansen - Tennet• Godfried Kockelkorn - ABB• Jan Langedijk - Siemens• Martin Michiels - Alstom• Evita Parabirsing - Stedin• Leen Roos - Mottmac• Tamiru Shire - Stedin• René Troost - DNWB• Philip Westbroek - Enexis• Nick Verstraten - Enexis

×