De Klant Centraal ook voor regelgeving

595 views

Published on

De Klant Centraal
Ook voor Regelgeving

Edwin Edelenbos
NMa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Klant Centraal ook voor regelgeving

 1. 1. De Klant Centraal Ook voor Regelgeving Edwin Edelenbos Themadag Dutch Power Ugchelen, 24 April 2012
 2. 2. Even voorstellen…
 3. 3. Over deze presentatie
 4. 4. Waarom is de Energiekamer nodig?Visje te dik Efficiency prikkelsVisje alleen ConcurrentieKom is kaal Aanbod & MarktwerkingKom is klein Marktintegratie
 5. 5. Strategische doelstellingen Energiekamer• Bevorderen van internationale marktintegratie & marktfacilitering• Tot stand brengen van toekomstbestendige regulering• Waarborgen van veilige en betrouwbare netten• Vergroten vertrouwen consument & verbeteren marktwerking
 6. 6. Wat gebeurt er in Europa? EU interne markt Implementatie Third Package Infrastructure Package Handel Productie Energy Efficiency Directive InfrastructuurMarktintegratie Markt faciliterend.m.v. oplossen door EU(niet)fysieke netcodescongestie
 7. 7. Wat gebeurt er in Nederland?STROOM= Stroomlijnen, Oplossen en Moderniseren E&G-wetGedaan: Evaluatie door NMaNu: Internetconsultatie via LinkedInStraks: Ronde Tafel Conferenties, kamerdebat, formele internetconsultatieOproep: Meld je aan bij STROOM op LinkedIn
 8. 8. Trends & Actualiteiten Regelgeving• Behoefte aan deregulering – Maar soms ook voorstellen tot extra regulering• Behoefte aan vermindering administratieve lasten – Maar soms ook extra toezicht verwacht• Discussie over overlap in regelgeving en toezicht - Sector speciek versus generiek• Veel invloed vanuit Europa in NL-wetgeving & toezichtDiscussievraag: Hoe kijkt rijksoverheid aan tegen energie en waar wordt die blik door bepaald?
 9. 9. Tussenconclusie Regelgeving• Diffuus beeld verwachtingen t.a.v. regeldruk• Korte termijn kansen tot inspraak• Lange termijn: ?
 10. 10. En nu iets heel anders… of toch niet?
 11. 11. Doelstellingen Retailmarkt Energiekamer• Betrouwbaarheid• Transparantie• Nieuw Markt Model & Slimme Meter• Level Playing Field
 12. 12. Nieuw Markt Model & Slimme Meter……heeft de potentie om……over veel analoge & legacy problemen heen te stappen……de afnemer een volwaardige gesprekspartner van het energiebedrijf te maken……de game changer te zijn die klant, sector en wetgever nodig hebben.
 13. 13. Wat doet de NMa om dit te bereiken?• Uitrol slimme meter monitoren• Probleemoplossend toezicht op NMM & Slimme Meter• Regulering aanpassen & toepassen
 14. 14. Betekenis van De Klant CentraalEisen aan leveranciers1. Basics op orde - Betrouwbare & begrijpelijke informatie - Bewuste keuze & actie door klant - Goede afhandeling van klacht2. Toegevoegd: ZorgplichtVraag: Waarom stellen we deze eisen alleen aan leveranciers?
 15. 15. Een illustratief voorbeeld uit de praktijk nt d kla Ve n hei ra n k ke de B e t ro re n ef ficiency de Kosten Re ge lge vin TranDe arantie g sp Klant Centraal ef Media oph b ouw Tarievenge Vertrou we n
 16. 16. Oplossingsrichtingen retailmarkt
 17. 17. Wat betekent dat voor klantdiensten?• Reguleringsvraagstuk• Toetredingsvraagstuk• Business Case vraagstuk
 18. 18. Conclusie
 19. 19. Dank voor uw aandachtedwin.edelenbos@nma.nl

×