Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komponente hardvera pc a

8,020 views

Published on

Prvi deo lekcije o hardverskim komponentama računara za 1. razred gimnazije

Published in: Education
 • Be the first to comment

Komponente hardvera pc a

 1. 1. Komponente hardvera PC-a
 2. 2. Funkcionalna organizacija PC računara Keš memorija RAM i ROM Mikroprocesor memorija Magistrala (Bus) Kontroler Kontroler Kontroler Diskovi Monitor Štampač
 3. 3. • Personalni računar sa stanovištva hardvera čine 3 celine: – centralna jedinica (kudište), – monitor, – periferije (tastatura, miš, štampači...).
 4. 4. Centralna jedinica• kudište desktop mini (midi) tower tower
 5. 5. Centralna jedinica• laptop
 6. 6. Centralna jedinica• a sada malo Apple računara
 7. 7. Centralna jedinica• i još nešto malo drugačije
 8. 8. Matična ploča• – na njoj se nalaze priključna mesta za procesor, memoriju, magistrala, skup čipova koji kontroliše rad računara i priključci (slotovi) za druge kartice
 9. 9. Procesor• – u njemu se realizuju sve računske i logičke operacije i izvršavaju komande zadate programom.• karakteristike: – brzina (MIPS ili MFLOPS) – dužina procesorske reči, – radni takt, – interni keš.
 10. 10. Memorija• – deli se na: ROM, RAM i keš memoriju. – ROM (Read Only Memory – memorija koja se samo čita) – inicijalna memorija, služi za pokretanje računara, njen sadržaj OSTAJE kada se računar ugasi; – RAM (Random Access Memory – memorija sa slučajnim pristupom) – radna memorija u kojoj se nalaze programi koji se trenutno izvršavaju na računaru, njen sadržaj SE GUBI kada se računar ugasi; – keš (cache) memorija je vrlo brza memorija koja se nalazi u samom procesoru (interni keš) ili uz njega (externi keš); višestruko brža od obične memorije.
 11. 11. Magistrala• komunikacioni put kojim se razmenjuju informacije između komponenti računara. Vrste: – magistrala podataka (data bus), – adresna magistrala (address bus), – kontrolna magistrala (control bus).
 12. 12. Priključci (slotovi)
 13. 13. Portovi• priključna mesta za periferije računara
 14. 14. Spoljni memorijskih uređaji– služe za čuvanje podataka, to su:– flopy disketa (čita se u flopy drive uređaju)– hard disk (glavno skladište podataka)– Optički uređaji (CD – compact disk, DVD – digital video disk, BRD – blue ray disk, itd.)– Flash memorije (SSD, USB Flash Drive, Memorijske kartice i sl.)
 15. 15. Hard disk
 16. 16. SSD (Solid State Drive)
 17. 17. Optički uređaji
 18. 18. Flash diskovi
 19. 19. Memorijske kartice
 20. 20. Grafičke kartice
 21. 21. • zvučna kartica• mrežna kartica
 22. 22. • FM/TV kartica• Fax Modem Voice
 23. 23. Centralna jedinica• napajanje
 24. 24. Monitori• vrste: – CRT (Cathode Ray Tube) – monitori sa katodnom cevi, – LCD (Liquid Crystal Display) – monitori sa tečnim kristalom, – GPD (Gas Plasma Display) – monitori sa gasnom plazmom, – LED (Light Emitting Diode) – monitori sa svetlosnim diodama.
 25. 25. CRT monitori
 26. 26. LCD monitori
 27. 27. GPD monitori (plazma)
 28. 28. LED monitori
 29. 29. Ulazne jedinice• tastatura,• miš (mehanički i optički),• trekbol (Trackball),• tačped (Touchpad),• Džojstik (Joystick).

×