Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
I godina
Informatički smer
Procesor
 Procesor je „srce“ svakog računara. Preko procesora se

realizuju sve računarske i logičke operacije (ALU) i iz...
Procesor
 Procesor nije sastavni deo matične (osnovne) ploče, već na

ploči postoje konektori za njegovo priključivanje.
...
Procesor
 Osnovne karakteristike procesora određene su njegovom

arhitekturom:
 Brzina – izražava se milionima operacija...
Procesor
 Postavljanje procesora na matičnu ploču:
 Podignuti polugu
 Umetnuti čip
 Spustiti polugu
Matična ploča
 Matična (osnovna) ploča (MBD – Mother BoarD)

predstavlja element koji povezuje sve ostale elemente
hardve...
Matična ploča
 Veličine matičnih ploča:
 PC/XT - Izvorni standard koga je propisao IBM za prve kućne računare, IBM-PC. N...
Matična ploča
 Kod najnovijih matičnih ploča ATX formata se, pored PCI

slota za proširenje i PCI magistrale (koja je par...
Matična ploča
 Matične ploče se izgrađuju za dve platforme računara: AMD i

INTEL. Izgled matične ploče:
Socket
 Socket je karika između

matične ploče i procesora
pomoću koje
komuniciraju.
 Određuje koji procesor
možemo stav...
Čipset
 Čipset (Chipset) je grupa čipova koji su dizajnirani tako da

rade zajedno. Čipset vezuje sve ostale delove sa pr...
Magistrale
 Magistrala (bus) je elektronsko kolo koje predstavlja

komunikacioni put pomoću kojeg se razmenjuju informaci...
Magistrale
 Magistrale se prvenstveno dele po funkcijama koje vrše:
 Magistrala podataka (Data bus) – razmena podataka i...
Magistrale
 Postoje sledeće vrste magistrala:
 FSB (Front Side Bus) – najbitnija magistrala; povezuje
Northbridge i proc...
Slotovi
 Personalni računari su „otvorene“ arhitekture te mogu da se

konfigurišu u skladu sa potrebama korisnika dodavan...
Kontroleri
 Ukoliko za uređaj koji povezujemo na računar ne postoji

standardan slot, tada ga povezujemo korišćenjem doda...
Portovi
 Pored kontrolera, računari imaju i druga standardna

priključna mesta.
 Za priključivanje ostalih uređaja koris...
Portovi
 USB port (Universal Serial Bus) je, pored porta za

povezivanje monitora na kućište, najčešće korišćeni serijski...
Portovi
Napajanje

PS/2
USB port
Serijski
portovi

Paralelni
port
Grafička
kartica

Mrežna
kartica
FM kartica
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

04 procesor-ploca-magistrala-portovi

1,993 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

04 procesor-ploca-magistrala-portovi

 1. 1. I godina Informatički smer
 2. 2. Procesor  Procesor je „srce“ svakog računara. Preko procesora se realizuju sve računarske i logičke operacije (ALU) i izvršavaju komande koje su date programom.  CPU (Central Processor Unit) je „pametno“ integrisano kolo (mikro čip) koji određuje tip računara.  Dva najpoznatija proizvođača procesora su AMD i INTEL
 3. 3. Procesor  Procesor nije sastavni deo matične (osnovne) ploče, već na ploči postoje konektori za njegovo priključivanje.  Zbog velike brzine rada dolazi do zagrevanja pa se na njih montira dodatni kuler koji ih hladi. Kuler (hladnjak) je sastavljen iz dva dela:  Aktivni – ventilator koji obezbeđuje protok vazduha.  Pasivni – odvodi toplotu sa procesora i usmerava hladan vazduh sa aktivnog dela kulera.
 4. 4. Procesor  Osnovne karakteristike procesora određene su njegovom arhitekturom:  Brzina – izražava se milionima operacija koje procesor može da izvrši u jednosj sekundi (MIPS – Milion Instructions Per Second).  Dužina procesorske reči – broj bitova koji se jednovremeno prenosi i obrađuje u procesoru (32bit, 64bit).  Radni takt – učestanost impulsa koje generiše sat (clock), specijalno elektronsko kolo kojim se iniciraju operacije procesora (meri se u GHz).  Interni keš – memorija koja se nalazi na samom procesoru, najbrža memorija u računaru kojoj procesor pristupa kada zahteva podatke
 5. 5. Procesor  Postavljanje procesora na matičnu ploču:  Podignuti polugu  Umetnuti čip  Spustiti polugu
 6. 6. Matična ploča  Matična (osnovna) ploča (MBD – Mother BoarD) predstavlja element koji povezuje sve ostale elemente hardvera. Služi za njihovo objedinjavanje i komunikaciju.  Matična ploča se sastoji od:  Priključnog mesta za procesor  Priključnog mesta za memoriju  Magistrala    Kontrolera (za diskove i disketne jedinice) Priključaka, odnosno slotova (za kartice) Portova (za povezivanje računara sa drugim uređajima)  Elektronike za povezivanje svih elemenata
 7. 7. Matična ploča  Veličine matičnih ploča:  PC/XT - Izvorni standard koga je propisao IBM za prve kućne računare, IBM-PC. Nije podlegao              zakonskoj zaštiti tako da je vremenom napravljeno mnogo klonova IBM-PC-a. AT form factor (Advanced Technology) - Prvi 'form factor' koji je masovno korišćen. Bio je naslednik PC/XT-a. Ovaj format je bio popularan u vrijeme 386 računara. Sve do pojave ATX-a bio je glavni format za matične ploče. Baby AT - Naslednik AT matičnih ploča, manjih dimenzija, većinom dolazio bez AGP slota. ATX - Nastao je evolucijom AT formata. ATX je najviše korišćeni format kod matičnih ploča, još uvek u aktivnoj upotrebi. Mini-ATX - Istih karakteristika kao i ATX, samo manjih dimenzija (za manja kućišta). microATX - Isto važi i za microATX, ovaj put samo još manjih dimenzija. FlexATX - Podstandard microATX-a, omogućuje prilagodljiv dizajn matične ploče, namenjen za specijalizovane računare. LPX - Osmislio ga je Western Digital. Ovaj format koriste velike OEM kompanije. Mini LPX - Umanjena verzija LPX-a. NLX - 'nisko-profilna' matična ploča, iako nikada nije dostigla neku veću popularnost. BTX (Balanced Technlogy Extended) - Najnoviji standard koga je propisao Intel, verovatno naslednik ATX-a. microBTX i picoBTX - Smanjeni BTX standardi. Mini-ITX - Osmislila ga VIA, veoma sićušan i prilagodljiv, stavlja se u veoma tanka kućišta. WTX (računarstvo) (Workstation Technlogy Extended) - Veliki format matičnih ploča, dizajniran za velike radne stanice, obično imaju više slota za procesor ili hard disk.
 8. 8. Matična ploča  Kod najnovijih matičnih ploča ATX formata se, pored PCI slota za proširenje i PCI magistrale (koja je paralelna, 32bit), pojavljuje i PCI Express magistrala (koja je serijska).  Kod nje se prenos podataka obavlja serijski i dvosmerno.  Pojavljuje se u dve varijante: PCI Express X1 i PCI Express X16.
 9. 9. Matična ploča  Matične ploče se izgrađuju za dve platforme računara: AMD i INTEL. Izgled matične ploče:
 10. 10. Socket  Socket je karika između matične ploče i procesora pomoću koje komuniciraju.  Određuje koji procesor možemo staviti na ploču, zavisno od platforme za koju je matična ploča napravljena.
 11. 11. Čipset  Čipset (Chipset) je grupa čipova koji su dizajnirani tako da rade zajedno. Čipset vezuje sve ostale delove sa procesorom i šalje informacije procesora ostalim delovima.  Sastoji se iz da dela:  NorthBridge („Severni most“) – sve informacije iz procesora idu prvo do njega. Od njega najviše zavise performanse matične ploče zbog čega je i integrisan na nju i ne može se menjati.  SouthBridge („Južni most“) – sporiji je od Northbridge-a, zbog čega informacije iz procesora prvo idu na Northbridge pa tek onda na Southbridge. Povezuje se na PCI, USB, zvučni čip, SATA i PATA konektore i td.
 12. 12. Magistrale  Magistrala (bus) je elektronsko kolo koje predstavlja komunikacioni put pomoću kojeg se razmenjuju informacije između komponenata. To je jedan od najvažnijih delova matične ploče.  Komunikacioni putevi kojima se prenose podaci, adrese i upravljački signali sastoje se iz kabovla magistrale i provodnih elemenata na ploči.
 13. 13. Magistrale  Magistrale se prvenstveno dele po funkcijama koje vrše:  Magistrala podataka (Data bus) – razmena podataka i instrukcija između procesora i memorijskih lokacija i obrnuto. Širina može biti: 8, 16, 32 ili 64 bita.  Adresna magistrala (Address bus) – prenosi adrese koje generiše procesor do memorijske lokacije. Na tim adresama se nalaze podaci ili instrukcije koji se čitaju ili se u njih upisuju podaci ili instrukcije. Tok adresne magistrale je samo u jednom smeru.  Kontrolna magistrala (Control bus) – služi za prenos kontrolnih i upravljačkih signala od procesora ka komponentama i obrnuto. Funkcije su joj kontrolisanje, određivanje tajminga, slanje signala za čitanje ili upisivanje u memoriju, slanje zahteva za prekid rada, slanje takt signala.
 14. 14. Magistrale  Postoje sledeće vrste magistrala:  FSB (Front Side Bus) – najbitnija magistrala; povezuje Northbridge i procesor; povećava performanse računara.  Memorijska magistrala – spaja Northbridge sa memorijom.  IDE ( Integrated Drive Electronics) – spaja Southbridge sa hard diskovima ili CD/DVD uređajima.  AGP (Accelerated Graphics Port) – spaja grafičku kartu sa memorijom i procesorom.  PCI (Peripheral Component Interconnect) – spaja PCI slotove sa Southbridge-em, a koristi je i novi PCI Express.
 15. 15. Slotovi  Personalni računari su „otvorene“ arhitekture te mogu da se konfigurišu u skladu sa potrebama korisnika dodavanjem novih uređaja.  Za priključivanje novih uređaja postoje standardizovana priključna mesta – slotovi odnosno priključci.  Postoje:  PCI (Personal Computer Interface) – podržava sve vrste kartica, sem novijih grafičkih (zvučna kartica, modem, TV kartica, ...)  AGP (Accelerated Graphics Port) – koristi se isključivo za grafičke kartice, ali ne podržava starije grafičke karte (grafička kartica)  PCI Express – najnoviji port za grafičke kartice (grafička kartica)
 16. 16. Kontroleri  Ukoliko za uređaj koji povezujemo na računar ne postoji standardan slot, tada ga povezujemo korišćenjem dodatnih elemenata koji se nazuvaju kontroleri.  Služi za povezuvanje:  Hard diska (HDD), disketne jedinice, CD/DVD uređaja.  SCSI kontrolera za skener.  Drugih elemenata.  Danas se većina uređaja povezuje pomoću USB porta.
 17. 17. Portovi  Pored kontrolera, računari imaju i druga standardna priključna mesta.  Za priključivanje ostalih uređaja koriste se portovi, kao što je PS2 port za tastaturu i miša.  Postoje dve vrste portova:  Serijski – bitovi jednog bajta izlaze kroz port jedan po jedan. Signal može putovati daleko, bez većih gubitaka i grešaka.  Paralelni – svi bitovi jednog bajta izlaze istovremeno. Signal ne može putovati daleko kao kod serijskog porta jer dolazi do velikih grešaka u prenosu.
 18. 18. Portovi  USB port (Universal Serial Bus) je, pored porta za povezivanje monitora na kućište, najčešće korišćeni serijski port. Namenjen je za povezivanje perifernih uređaja sa računarom.  Pogodan je iz više razloga, između ostalog:  Ukida ugradnju kartica u slotove na osnovnoj ploči.  Moguće je uključivanje i isključivanje perifernih uređaja bez isključivanja računara
 19. 19. Portovi Napajanje PS/2 USB port Serijski portovi Paralelni port Grafička kartica Mrežna kartica FM kartica

×