Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hardver i softver - Dimitrije Stevanović - Dragan Ilić

8,898 views

Published on

Takmičenje na portalu www.nasaskola.net
"biramo najbolju lekciju"
februar 2012. godine,
Hardver i softver,
Računarstvo i informatika,
Dimitrije Stevanović, III-4
Dragan Ilić,
Prva niška gimnazija "Stevan Sremac"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hardver i softver - Dimitrije Stevanović - Dragan Ilić

 1. 1. Predmet: InformatikaUčenik: Dimitrije StevanovićOdeljenje: III-4Profesor: Dragan Ilić
 2. 2. Hardver, uređaji računara ali i drugetelekomunikacione opreme. Moždanajjednostavnija definicija hardvera je daje - hardver sve što je opipljivo ili dodirljivo(za razliku od softvera)
 3. 3. n aredbe, rogrami (Sof tver su p govoreinstrukc ije) koji treba da račun aru kako zadatke. dređene i zvrš ava o in zapisa Softv er je nač ku koji je algorita ma u obli umljiv računaru. raz
 4. 4. Prikaz računarskih delova 1. Monitor 2. Matična ploča 3. Centralni procesor 4. Ata 5. Radna memorija 6. Dodatne kartice 7. Jedinica napajanja 8. Optički uređaji 9. Hard disk 10. Tastatura 11. Miš
 5. 5. Mogućnosti i brzina• Najbitniji delovi u računaru od kojih zavisi brzina i performanse istog su brzina procesora (CPU), količina, tip i brzina RAM-a, vrsta čipseta, brzina FSB-a, brzina hard diska i GPU grafičke kartice.• Snaga grafičkog čipa je bitna samo za aplikacije gde je potrebno prilično brzo iscrtavanje slika kao kod 3D računarskih igara, CAD softvera itd.• Takođe je bitna softverska podrška, odnosno drajveri. Bez njih mali broj hardvera funkcioniše svom snagom (CPU je izuzetak), i nezamislivo je imati brz računar bez odgovarajućih drajvera, posebno ako se radi o matičnoj ploči i grafičkoj kartici.
 6. 6. Hard disk, fizički deo računara koji pamtipodatke i nakon gašenja računara, skoro bi bilonemoguće pokrenuti računar bez njega, jer nanjemu se obično nalazi neki operativni sistem Slike
 7. 7. • Računarski softver ili softver (en. software) je u biti računarski program napisan tako da je njegov sadržaj lagano promeniti (moguće i pomoću nekog programa). Softverov glavni zadatak je da upravlja hardverom, izvršava izračunavanja, te da obezbedi komunikaciju sa ostalim, isto tako, softverom, tačnije rečeno - programom.
 8. 8. • Softver ne može raditi bez hardvera, kao što hardver ne može raditi bez softvera. Na hardveru (kao što je hard disk) se nalazi softver (kao što je operativni sistem), softver upravlja hardverom. Obično, softver sa hard diska se učitava na RAM memoriju odakle se prosleđuje procesoru koji izvšrava naredbe koje sadrži neki program (softver). Najniži nivo softvera je mašinski kod (binarni kod), najjednostavniji oblik programa koji je obično teško promeniti. Softver se zato češće piše u programskim jezicima višeg nivoa koje ljudi mnogo bolje razumeju nego li nule i jedinice. Za prevođenje programskih naredbi se koristi kompajler koji ponovo prevodi taj kod u, najniži, mašinski kod koji računar razume (nule i jedinice).
 9. 9. Podela softvera prema nameni• Računarski softver se deli na tri glavne grane: sistemski softver, izvršni softver, programski softver.• Sistemski softver pokreće računar. To može biti operativni sistem, drajver, server, razni alati i ostalo. Operativni sistem dobija pravo da upravlja celokupnim računarom, podacima, procesima itd. Najpoznatiji operativni sistemi su Microsoft Windows, Linux i Mac OS X.• Izvršni softver (aplikativni, namenski softver) omogućava korisniku da izvršava određene zadatke. To može biti poslovni softver, edukacijski softver, baza podataka, office paketi i ostalo.• Programski softver je obično alat koji pomaže nekom programeru da izvrši neki zadatak koristeći neki programski jezik. To može biti uređivač teksta, kompajler, interpreter, linker, debugger i tako dalje. U računarskoj grafici se koristi termin grafički softver, koji je specijalizovan za rad sa grafikom.
 10. 10. Literatura• Wikipedija• Znanje.org• Google• Udzbenik za informatiku

×