Zet de verhoudingen op zijn kop!

853 views

Published on

Workshop voor congres Trends voo

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zet de verhoudingen op zijn kop!

 1. 1. Zet de verhoudingen op zijn kop!Presentatie als onderdeel van de workshop voor het congres Trends voor Trainers 2012 Door Anneke Dekkers, www.strapa.nl
 2. 2. De comfortzoneDe hele workshop staat in het teken van het begrip comfortzone en dan metname in de relatie tussen deelnemers en trainer. Trainer en groep hebben vaakeen ritueel waardoor ze zich allebei prettig voelen, in hun comfortzone zijnVraag in deze workshop is: wanneer is het zinnig deelnemers uit die zone tehalen als trainer en hoe doe je dat dan?
 3. 3. Paniek! SpanningDe comfortzone veilig
 4. 4. In de literatuur over de comfortzone worden drie zones onderscheiden:– de veilige comfortzone(groen);– de uitdagende zone (geel), hier treedt spanning en onzekerheid op;– de paniekzone (rood).Veel trainers zijn van mening dat deelnemers vooral leren in de gele zone.Toch is dat niet per definitie zo. Je kunt prima in de comfortzone leren.Zie voor een discussie over de comfortzone:http://nvo2leren.wordpress.com/2011/05/20/in-gevecht-met-cozolo-2/
 5. 5. ComfortzoneIk ben opgegroeid in Zandvoort aan zee. Alskleuter was de zee veel te gevaarlijk en hadden weonze eigen comfortzone: het zwinnetje, het watervoor de zandbank, daarachter de zee. Zwemmenleerde ik echt niet in de zee. Zwemmen leerde ik inhet zwembad.
 6. 6. Toen ik ouder was mocht ik de zee in, maar alleen totde knieën en altijd onder begeleiding van een ouderezus of broer. Ik herinner me nog hoe de zee aan mijnbenen trok. Best spannend al. Wat ouder mocht ik totaan mijn heupen in zee. Genoeg om je omver te latenwerpen door de golven.
 7. 7. Te ver in zee betekende serieuze problemen. Ieder jaarmoest de reddingsbrigade er op uit om overmoedigezwemmers te redden. Ze hadden alle waarschuwingengenegeerd en vertrouwd op eigen kracht. En ja, iederjaar werd er een aantal gered, maar ook ieder jaarverdronken een paar overmoedige zwemmers.
 8. 8. We hebben het nu gehad over de persoonlijkecomfortzone, maar hoe zit het met de comfortzonein groepen? Wat maakt dat een groep zich op zijngemak voelt? Wil leren, betrokken is op elkaar,nieuwsgierig is? De comfortzone in groepen
 9. 9. Om te beginnen is het fijn als er duidelijkheidis: iedereen weet wat het doel is, wat er staat tegebeuren en wie deze training de leiding heeft.Duidelijkheid en structuur bieden veiligheid.Dat is een eerste belangrijke factor. Maardaarmee zijn we er nog niet.
 10. 10. Erbij horen is een tweede element. Mensen voelen zichprettig en veilig als ze weten en voelen dat ze erbij horen.Trainers weten dat en hebben hun eigen manieren om tezorgen dat deelnemers zich welkom voelen. Natuurlijk kanhet zijn dat er in de groep onderling gedoe is. Als dat nietter sprake komt dan wordt de spanning opgevoerd en decomfortzone verlaten.
 11. 11. Mensen voelen zich prettig en veilig als ze taken te doen krijgendie haalbaar zijn: die aansluiten bij wat ze grotendeels kunnen enwillen. Ze leren van het doen van de taken. Natuurlijk mogentaken wel uitdagend zijn, maar zolang deelnemers weten dat zij detaken, met wat moeite uit kunnen voeren, zullen ze zich veiligvoelen.
 12. 12. Nu komen we bij het hart van de presentatie:hoe zit het met deverhouding tussen deelnemers en trainer? Wanneer is hetfunctioneel die in de comfortzone te houden en wanneer niet? Veeltrainers houden ervan de deelnemers uit de comfortzone te halen,maar zelf blijven ze lekker in hun eigen comfortzone zitten. De comfortzone Relatie trainer -groep
 13. 13. De relatie tussen groep en trainer zit vaak in de comfortzone:de trainer zorgt voor veiligheid in de groep, de verhoudingenzijn duidelijk, de groep gaat aan het werk. Als je de relatie uitde comfortzone haalt is het spannend, zowel voor dedeelnemers als de trainer.
 14. 14. Toch is dat soms toch de beste manier om de groep een stap verder telaten komen. Je verlaat die comfortzone en zet de verhoudingen opzijn kop. Dat doe je als je een goede aanleiding hebt: bijvoorbeeld alsde groep calimerogedrag vertoont. Niet zelf verantwoordelijkheid wilnemen. Vaak voel je als trainer zelf al dat de spanning dan toeneemt.
 15. 15. Een andere reden om uit de comfortzone te stappen is als de groep(leden van de groep) er een soort wedstrijd van maakt en de trainervooral uitdaagt. Alle energie en aandacht gaat dan naar het goedkrijgen van de verhoudingen. En daar is het leren van de deelnemersvaak niet mee gediend.
 16. 16. De comfortzone Relatie trainer –groep wanneer eruit stappen?Belemmerende patronen:Boven - onder Ouder – kind Ouder – puber Juf/ meester – kindBoven – tegenUitdagen, de wedstrijd willen winnen
 17. 17. Doe je niks met die spanning dan heb je kans dat de groep (of de trainer!)zich verschanst in zijn veilige bunker en daar niet meer uit wil komen.Dan is het met het leren gedaan. Tijd om in te grijpen voordat het zo veris en de verhoudingen op zijn kop te zetten. Maar hoe doe je dat?
 18. 18. Verhoudingen op zijn kop! Drie stappen: 1. Zelfmanagement: Voel plezier, mildheid, lef.Om te beginnen zorg je als trainer dat je zelf in de goede staat bent omde verhoudingen op zijn kop te zetten. Dus vind om te beginnen bijjezelf je plezier er gaat iets leuks gebeuren, durf, je gaat ervoor en jemildheid voor de groep, het zijn best lieverds.
 19. 19. Verhoudingen op zijn kop! 2. Ontregelen, verwarren (relatie trainer – groep)Vervolgens ontregel en verwar je de groep. Door niet te voldoen aan derolverhoudingen. Doe bv of je een black out te krijgen, Kruip achter eenstoel als de groep fel naar jou toe wordt, of doe alsof je je moeder belt.Spannend voor jou om te doen en je zult zien dat de groep onmiddellijkreageert.
 20. 20. Verhoudingen op zijn kop! 3. Volhouden!Je bent er vast niet na een interventie van 10 seconden. De kunst is netzolang vol te houden tot de groep ontregeld en verward is en stopt hetbelemmerende patroon te vertonen. Daarna kun je doorgaan met hetprogramma of (en dat is waarschijnlijker), met de groep bespreken water net gebeurd is en waarom je je interventie gedaan hebt.
 21. 21. In de workshop hebben we vervolgens geoefend met verschillendeinterventies. Wil je dat ook? Wil je meer weten? Anneke Dekkersis provocatief coach en trainer. Ze kan jou leren hoe je metwarmte en humor de verhoudingen op zijn kop zet. Anneke Dekkers Meer informatie over provocatief coachen: www.lachenmetlef.nl

×