Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trainen als roeping

1,089 views

Published on

Verslag van de worksho

  • Be the first to comment

Trainen als roeping

  1. 1. Workshop Trainen als roepingStefan Woudenberg, Phoenix OpleidingenVoor het congres Trends voor Trainers, 13 januari 2012.Stefan steekt de workshop en het begrip Trainen in op identiteitsniveau. Het gaat over wie jij bent. Hijstelt de deelnemers drie vragen: - Wat is je roeping als trainer? - Wat wil je bereiken? - Wat wil je vermijden?Hij gebruikt twee verschillende ingangen om trainen als roeping te behandelen: - De 4 deugden van Plato - systemisch werken.Matigheid: Je moet je eigen maat kennen; en ook je eigen grootheid.Moed: Bang zijn en het toch doen.Wijsheid: Gaat over wat we goed vinden en minder goed vinden.Rechtvaardigheid: Er is rechtvaardigheid als ieder het eigene doet.Hij laat vervolgens enkele deelnemers een ronde maken langs de vier deugden en nadenken overwelke ze het meeste en het minste toepassen. En ook welke ze vermijden. Stefan stelt hun een aantalvragen en heeft daarbij ook interactie met de groep. Dit geeft de deelnemers inzicht in hun eigenthema´s.Hij vertelt waarom het systemisch werken belangrijk is al je het hebt over je roeping als trainer. Opidentiteitsniveau heb je te maken met fundamentele patronen die niet alleen met jou te maken hebbenmaar ook met je ouders. Met systemisch werken krijg je inzicht in wat je wilt bereiken en vermijden enwaar dat mee te maken heeft. Het is belangrijk als trainer jouw eigen thema te kennen. Het is goedeen stapje terug te doen en je eigen thema´s te onderzoeken. Dan kun je mensen nog beter helpen.Het is dus goed om te weten dat sommige thema’s van jou zijn en dat je ze niet mag projecteren op degroep
  2. 2. Systemische thema´s die mensen beïnvloeden in hun overtuigingen en keuzes zijn bijvoorbeeld# ingesloten – uitgesloten# erbij zijn – niet erbij zijnDe drie wetten van systemisch werken zijn: - Alles heeft een plek - Er is een ordening (Vader (groot) – Moeder (groot en klein)– Kind (klein)) - Geven en nemen is in balansIeder systeem, groep heeft een geweten. Ook de individu in de groep heeft een geweten.Groepsgeweten: doen wat de groep zegt wat goed is om er bij te horen.Individueel geweten: dit vind ik goed.Het groepsgeweten is sterker dan het eigen geweten.Tijdens het laatste kwartier wordt er een oefening gedaan waarbij in tweetallen wordt gewerkt. A is deopdrachtgever en B is de trainer. A moet B een paar minuten aankijken en het antwoord op tweevragen bij zich binnen laten komen. 1. Waar jij volgens mij goed in bent ……… 2. Als ik met jou aan de slag ga, dan ga ik aan de slag met…………Vervolgens vertelt A. dit aan B. En dan worden de rollen omgedraaid.

×