Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diskusjon personvern fjerde trinn

2,534 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diskusjon personvern fjerde trinn

  1. 1. KlasseDiskusjonPersonvern
  2. 2. BrukernavnHvor mange i klassen har nettprofiler hvor de bruker egetnavn, og hvor mange har et kallenavn (nick)?- Diskuter hvilke konsekvenser det kan ha å bruke etkallenavn.Lag forslag til regler for når det er lurt å bruke et kallenavn, ognår det er best å bruke sitt eget navn.Kilde: dubestemmer.no
  3. 3. Opplevelser på nettHvis du opplever noe ubehagelig på nett – du får en styggkommentar eller kommer inn på en ekkel side – hva gjør du?Holder du det for deg selv, eller snakker du med noen om det?Har du noen gang snakket med noen du ikke kjenner på Internett?- Synes du det er greit å sende bilder og annen personliginformasjon til fremmede du møter på nettet? Hvorfor/hvorforikke?Kilde: dubestemmer.no
  4. 4. Presentasjonen er utviklet av Drammen kommune v/Erik Westrumog evabra.no, under lisensen CC BY-NC-SA.Du har lov til:å dele - å kopiere, distribuere og spre verketå remikse - å bearbeide verketPå følgende vilkår:Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/ellerlisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måtesom indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller dinbruk av verket).Ikke-kommersiell — Du kan ikke bruke dette verket til kommersielleformål.Del på samme vilkår — Dersom du endrer, bearbeider eller byggervidere på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk underen lisens, som er identisk med denne.

×