Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 3 dhl presentation for crc summit

215 views

Published on

shuudan

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2 3 dhl presentation for crc summit

 1. 1. 1 Click icon to add picture Олон улсын буухиа шуудан монгол дахь салбарын үйл ажиллагааны онцлог “Харилцаа Холбооны Хөгжил: Шуудангийн Салбарын Зохицуулалт 2017” Зөвлөгөөн DHL Олон Улсын Буухиа Шуудан Э.Мягмарцог, Монгол, БНАСАУ-г хариуцсан Техникийн Зөвлөх Улаанбаатар, 2017 он 11 сарын 14. DHL Express – Excellence, Simply Delivered
 2. 2. 2 Click icon to add picture “Олон Улсын Буухиа Шуудангийн үйлчилгээ гэдэг нь шуудан илгээмжийг тээвэрлэлтийн туршид хянах, удирдах боломжтой, баталгаажсан, хурдан, найдвартай, хэрэгцээ шаардлагын дагуу, дэлхий дахинтай холбогдсон, хаалганаас хаалганд хүрэх найдвартай үйлчилгээ юм. Тэд Олон Улсын Буухиа шууданг хэрэглэгчээс голдуу ажлын цагийн сүүлээр очиж хүлээж авч, хүргэгдэх хүртэлх үе шатуудын талаарх бүх мэдээллийг авах боломжоор хангаж, хүргэлт хийгдсэн нотолгоог гаргаж өгдөг. Мөн шуудан илгээмж нь улсын хил давахад шаардагдах гаалийн бүрдүүлэлт болон гаалийн татвар, хураамжуудыг төлөх үйл ажиллагааг зохицуулдаг” Oxford Economics, “Олон Улсын Буухиа Шуудангийн Салбарын Дэлхийн Эдийн Засагт нөлөөлөх Нөлөөлөл”, 2009 он
 3. 3. 3 ОУБШ-ийн холбоо Global express association
 4. 4. 4 Салбарын тухай Хамгийн хурдан хөгжиж буй шинэ салбар. Дэлхий даяар сүүлийн 5 жилд дунджаар жил бүр 7% өссөн.4 • “Бусад бизнесийн салбарын өсөж хөгжих нэгэн том шалтгаан болж байдаг”1. • “Орчин үеийн, нарийн мэргэшсэн, дэлхийг хамарсан үйлдвэрлэлийн системүүд, өндөр технологийн хөгжил болон түүнээс шалтгаалсан эдийн засгийн өндөр хөгжил нь Буухиа Шуудангийн дэлхийг хамарсан сүлжээгүйгээр байх боломжгүй байсан”5 • “Хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалтаасаа өмнө Буухиа Шуудан болон логистикын бусад салбарын хөгжлийг харж, бусад орнуудтай хэрхэн холбогдсоныг чухалчилж авч үздэг.”2 • “ОУБШ нь Өндөр технологийн болон Мэдлэгт суурилсан салбарыг бий болгогч”3 • Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, эдгээрийн оршин тогтнолд маш чухал нөлөөтэй Эх сурвалж: 1Oxford Economics, “Олон Улсын Буухиа Шуудангийн Салбарын Дэлхийн Эдийн Засагт нөлөөлөх Нөлөөлөл”, 2009 он; 2Oxford Economics, “Олон Улсын Буухиа Шуудангийн Салбарын Дэлхийн Эдийн Засагт нөлөөлөх Нөлөөлөл”, 2009 он; 3Дэлхийн Буухиа Шуудангийн Холбоо 4 Frontier Economics “Олон Улсын Буухиа Шуудан Худалдааг Хөнгөвчлөх нь: Дэлхийн Эдийн Засагт Нөлөлөх нөлөөлөл”, 2015 он 5 Дэлхийн Буухиа Шуудангийн Холбооны “Буухиа Шуудангийн Хэлэлцүүлгийн илтгэл”, Доха хот, 2010 оны 2-р сар.
 5. 5. 5 Товч түүх 1905: UPS Шууданд бичиг захидлаас өөр илгээмжийн хүргэлт байдаггүй үед анхлан энэ үйлчилгээг үзүүлж эхэлсэн. АНУ-ын зах зээлд тэргүүлэгч 1969: DHL Анх удаа бичиг захидлыг нэг хоногийн дотор олон улсад хүргэж эхэлсэн Олон Улсын болон Азийн зах зээлд тэргүүлэгч 1972: FedEx Бул ба Хэгээс моделиор анх удаа хүргэлтийн машин, агаарын хөлөг, хүргэлтийн ажилтнуудтай нь нэг компани шийдвэрлэж байсан Бул Ба Хэгээс моделийг хөгжүүлсэн АНУ-ын зэх зээлд тэргүүлэгч 1946: TNT Thomas Transportation Network Европын зах зээлд тэргүүлэгч байсан
 6. 6. 6 ОУБШ-гийн компаниудын үйл ажиллагаанд хэрэглэгддэг Ачааны Урсгалыг зохицуулж, том хотод ачааг цуглуулж (Ялган сортлох төв буюу Hub), том хотууд хоорондоо ачааг илгээж, тэр нь ойр орчмын хотуудад хүргэх байдлаар зохицуулдаг Hub and spoke model бул ба хэгээс модел
 7. 7. 7 Олон Улсын Буухиа Шуудангийн Үйл Ажиллагаа
 8. 8. 8
 9. 9. 9 8 courier routes 1 Gateway 3 service centers 61,000 shipments in 2015 200+ customers 5 Outbound Flights / wk 6 Inbound Flights / wk DHL Монголд Hub Gateway SVC Airports
 10. 10. 10 100% Certified International Specialist
 11. 11. 12 How we connect with the world ULN ICN CVG HKG LAX LHR FRALEJ SIN BKK MNL Импорт, экспорт бүгд БНСУ-ын Инчоны салбараар, МИАТ болон Korean Air компаниудаар тээвэрлэгддэг Outbound Routing Inbound Routing ANC
 12. 12. 13 Global Scorecard- asia pacific (Excl. China) Ази Номхон далайн бүсийн Үйл Ажиллагааны үзүүлэлт (БНХАУ-г оруулаагүй) Header KPI 2017 Target Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct YTD % Diff Total Transit Time SC-NC* 9.4% 9.9% 9.6% 9.6% 9.9% 9.6% 9.4% 9.8% % Del Exc Undel On Route* 3.7% 3.9% 3.8% 3.8% 3.6% 3.6% 3.7% 3.7% % Del Exc Undel In Facility* 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% Unmanifested Dutiable Shipments 131,689 15,736 13,067 17,060 10,131 10,517 13,583 13,029 16,107 15,853 17,880 12,949 13,315 14,771 138135 % BA Outbound** 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% % Total Transit Time SC 96.0% 95.9% 95.1% 93.2% 95.8% 97.0% 96.8% 96.7% 96.0% 95.8% 96.0% 95.5% 96.2% 96.0% 96.2% % Total Transit Time NC 88.0% 86.4% 85.4% 82.6% 85.7% 88.0% 87.7% 86.9% 85.8% 85.8% 86.0% 85.2% 86.2% 86.0% 86.3% % Arrival Delivery Fac 13:00 vs NC** 93.6% 93.0% 93.4% 92.0% 92.5% 93.7% 94.2% 93.9% 93.8% 93.7% 93.8% 93.0% 94.0% 93.6% 93.6% % COA** 81.2% 79.3% 80.1% 80.2% 79.5% 79.1% 78.5% 78.5% 79.0% 80.0% 79.3% 79.4% 79.1% 78.5% 79.1% NETWORK % OTD*** 90.0% 78.7% 78.1% 76.4% 78.0% 83.0% 85.6% 80.3% 82.0% 80.6% 78.2% 73.9% 79.4% 78.9% 80.0% OCPM*** 6.7 5.4 5.4 5.6 5.5 5.7 4.9 5.7 5.2 5.4 5.5 5.4 5.6 5.4 SPORH 5.72 5.88 5.90 5.95 5.72 5.67 5.91 5.78 5.85 5.88 5.89 5.82 5.85 5.80 5.82 % Piece ID for PU 95.0% 90.8% 91.2% 91.5% 90.6% 90.8% 91.4% 91.6% 91.9% 92.1% 92.3% 92.3% 92.6% 92.9% 91.9% % SI Failure** 5.2% 5.1% 4.5% 4.1% 4.3% 4.7% 6.0% 6.8% 7.3% 5.3% 4.3% 4.8% 4.6% 4.6% 5.3% 20172016 Fix Exception TRANSIT TIME NOEP GSOP
 13. 13. 14 Global Scorecard – Mongolia Монголын салбарын Үйл Ажиллагааны үзүүлэлт Header KPI 2017 Target Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct YTD % Diff Total Transit Time SC-NC* 10.7% 10.6% 10.5% 13.0% 10.7% 9.9% 9.4% 10.9% % Del Exc Undel On Route* 1.5% 2.5% 3.8% 4.8% 5.0% 3.2% 2.8% 3.6% % Del Exc Undel In Facility* 2.6% 3.1% 3.4% 4.3% 2.7% 2.0% 1.5% 2.8% Unmanifested Dutiable Shipments 35 1 1 2 6 4 7 4 4 3 11 8 4 6 57 % BA Outbound** 1.8% 1.5% 2.4% 1.3% 1.7% 1.7% 1.4% 1.6% 1.0% 1.2% 1.4% 1.5% 2.2% 1.6% 1.5% % Total Transit Time SC 96.0% 91.8% 92.4% 94.0% 92.3% 93.8% 95.3% 96.1% 93.8% 94.2% 95.9% 95.1% 95.1% 92.4% 94.4% % Total Transit Time NC 84.3% 82.7% 83.1% 84.3% 81.7% 84.8% 83.1% 84.5% 82.2% 82.7% 81.5% 83.2% 83.9% 81.4% 82.9% % Arrival Delivery Fac 13:00 vs NC** 92.3% 86.0% 94.9% 94.4% 91.2% 93.1% 90.0% 94.1% 93.9% 92.1% 88.2% 89.5% 93.7% 93.5% 91.8% % COA** 0.9% 1.3% 0.1% 0.5% 0.3% 1.2% 0.4% 0.3% 0.2% 0.6% 0.7% 0.4% NETWORK % OTD*** OCPM*** 15.0 14.7 17.3 16.8 16.0 16.8 15.8 16.1 17.8 15.3 15.7 16.4 15.6 16.2 SPORH 2.80 2.76 2.49 2.75 2.60 2.48 2.82 2.56 2.54 2.86 2.99 2.84 2.62 2.73 2.70 % Piece ID for PU 95.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% % SI Failure** 26.7% 44.3% 41.1% 41.8% 29.0% 27.6% 33.3% 27.6% 11.7% 13.2% 26.6% 41.8% 10.1% 10.4% 23.6% 20172016 Fix Exception TRANSIT TIME NOEP GSOP
 14. 14. 15*SC – Service Completion / *NC – Network Completion Customer service small country scorecard (DHL харилцагчийн үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт) Монголын салбарын харилцагчийн албаны үзүүлэлт
 15. 15. 16 DHL үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал  Зөвхөн зорчигч тээврийн агаарын хөлөгтэй, тэдгээр нь ихэвчлэн жижиг  Нислэгийн хуваарийн найдваргүй байдал, гэнэтийн нислэг цуцлалт  Шөнийн цагаар үйл ажиллагаа явуулдаггүй тул экспортын ачааны тал орчим нь бүтэн өдрөөр саатдаг  Шөнийн цагаар гаалийн үйл ажиллагаа бүрэн явагддаггүй, тул импортын илгээмжүүд (бичиг захидлаас бусад) 0.5 өдөр, гаалийн бүрдүүлэлттэй бол бүтэн өдөр хоцордог 2017 оны 11 сарын байдлаар УБ-Инчон чиглэлийн бүх нислэг Нислэг дугаар Нислэгийн өдрүүд Хөөрөх цаг Буух цаг 1 2 3 4 5 6 7 STD STA KE868 X X X X X X 17:10 21:20 OM301 X X X X X X 07:45 12:05 DHL cutoff 14.30 14.30 09:30 14:30 18:00 09:30 Нислэг буух өдөр Дараа өдөр Цаг *-1600 16:00-00:00 18:00-00:00 00:00-02:00 08:00-10:00 10:00-11:00 15:00-18:00 Одоо - Нислэг буух Гаальд мэдүүлэх Бодит үзлэх хийж гаалийн бүрдүүлэлтгүй ачааг ялгах Ялгасныг баталгаажуулах Төв рүү тээвэрлэх Хүргэлт хийх Ойрын ирээдүйд - Нислэг буух Гаальд мэдүүлэх Гаалийн бүрдүүлэлтгүй ачааг ялгаж баталгаажуулах Хүргэлт хийх Гаалийн бүрдүүлэлт хийх Байвал зохих Нислэг буух Бүртгэлийн дагуу байгааг хянах Хүргэлт хийх • Онлайнаар бүх дагалдах бичиг баримтын хамт гаальд мэдүүлэх • Гаалийн бүрдүүлэлт шаардлагатай ачаанд гаалийн бүрдүүлэлт хийж дуусгах • Бүрдүүлэлт хийгдсэн болон
 16. 16. 17 Салбарын ирээдүйн чиг хандлага B2C • Сүүлийн жилүүдэд салбарын өсөлтийг хангах гол бүтээгдэхүүн • DHL Монгол тусгай тариф гарган ажиллаж байгаа
 17. 17. 18 E-com tool E-Com tool буюу электрон билл хэрэглээг 90+ хувьд хүргэх
 18. 18. 19 Салбарын ирээдүйн чиг хандлага Paperless trade –цаасгүй худалдаа Шуудангийн эдийн тодорхойлолт хайрцагтайгаа дагалдаж ирэхгүй Эхний хэрэглэгч: Amazon
 19. 19. 20 Салбарын ирээдүйн чиг хандлага Online declaration Clear in the Air Цахимаар байгаа шуудангийн дагалдах бичиг баримтыг бодит цаасаар байгаатай адил хүчин төгөлдөрт тооцох, ингэснээр шуудан илгээмжийг бодитоор ирэхийг хүлээхгүйгээр гаалийн бүрдүүлэлтийг хийж дуусгах боломжтой.
 20. 20. 21 Click icon to add picture Олон улсын буухиа шуудан монгол дахь салбарын үйл ажиллагааны онцлог “Харилцаа Холбооны Хөгжил: Шуудангийн Салбарын Зохицуулалт 2017” Зөвлөгөөн DHL Олон Улсын Буухиа Шуудан Э.Мягмарцог, Монгол, БНАСАУ-г хариуцсан Техникийн Зөвлөх Улаанбаатар, 2017 он 11 сарын 14. DHL Express – Excellence, Simply Delivered

×