Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation studio

92 views

Published on

Presentation studio

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation studio

 1. 1. МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5592-2:2015 Тоон телевизийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага
 2. 2. Хамрах хүрээ Энэ стандартаар телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэх, дамжуулах, түгээх сүлжээг тоон технологид шилжүүлэх, өргөтгөх болон тоон телевизийн студийн тоног төхөөрөмжид тавих үндсэн шаардлагыг тогтоосон.
 3. 3. Норматив эшлэл [1] “High-definition television (HDTV) digital recording formats ITU-R Recommendation BR.1375-3. (Өндөр тодролын телевизийн дохионы тоон бичлэгийн формат) [2] Test signals and metering to be used on international sound programme connections “ITU-R Recommendation BS.645-2”. (Олон улсын програм солилцоонд дууны дохиог хэмжих тест сигнал) [3] International Standard IEC 268-18” (Европын Холбооны хүрээнд өргөн нэвтрүүлгийн дууны түвшинг хэмжих, тохируулах аргачлал) [4] (IEC 61938:2013), ITU-R BT.601-5 Тоон телевизийн 4:3 болон 16:9 форматын стандарттай студийн үндсэн үзүүлэлтүүд (Хэлэлцүүлэг ITU-R 206/110)
 4. 4. [5] Parameter values for the HDTV standards for production and international programme exchangeITU-R BT.709-6. (Олон улсын програм солилцоонд HDTV дохионы үндсэн үзүүлэлтүүд) [6] ITU-R BT.656-48, ITU-R BT.601 зөвлөмжийн дагуу 4:2:2 кодлолыг бүхий 525 ба 625 мөрт телевизийн системийн тоон нийлэгдэхүүний бүрэн дохиог ашигладаг тоног төхөөрөмжүүд [7] Rec. ITU-R BT.801-1 Test signals for digitally encoded colour television signals conforming with Recommendations ITU-R BT.601 and ITU-R BT.656 (4:2:2 кодлолтой өнгийн тест дохионы стандарт) [8] EBU Technical Recommendation R68-2000 Alignment level in digital audio production equipment and in digital audio recorders (Тоон дууны студийн ба бичлэгийн дууны түвшин тодорхойлох Европын Холбооны техникийн зөвлөмж)
 5. 5. Тоон телевизийн дүрсийн бүрэн дохионы үндсэн үзүүлэлт “Өндөр тодролын телевизийн тоон бичлэгийн формат” ITU-R BR.1375-3 зөвлөмж, 625/50 PAL систем
 6. 6. Дүрсийн дохионы мөрийн параметрүүд
 7. 7. Аналог ба тоон дүрсийн дохионы харьцуулалт
 8. 8. HD мөрийн импульсийн интервал
 9. 9. Тоон ба аналог дүрсийн дохионы харьцуулсан зураглал
 10. 10. Тоон телевизийн студийн интерфейсд тавих ерөнхий шаардлага • Олон Улсын Цахилгаан Холбооны Байгууллагын ITU-RBT 709-6 Зөвлөмжийн дагуу өндөр тодролын телевизийн (HDTV) интерфейсийн “SMPTE 292M, HD-SDI,1.5Гбайт/сек, 1080/50i”, шахалтын MPEG/AVC (H.264) стандартыг дагаж мөрдөнө. • SDI интерфейсийг коаксиаль ба оптик кабелиар мэргэжлийн студийн төхөөрөмжүүд хооронд болон студийн гаралтаас MPEG кодлуур хүртлэх богино зайн холболтонд ашиглана.
 11. 11. • Үйлчилгээний багцын дамжуулалд дуу дүрс, өгөгдөл зэрэг олон үйлчилгээнээс тогтох багц нь MPEG-4 -өөр кодлогдоод дамжууллын урсгалд нягтруулагдана. • Дүрсийн үүсгүүр ба дүрсийн хяналтын дэлгэцүүд, студийн тоног төхөөрөмж хооронд дүрс дамжуулалд HD-SDI, DVI, HDMI интерфейсүүд ашиглана.
 12. 12. 4:2:2 тоон нийлэгдэхүүний кодлолын үндсэн үзүүлэлтүүд № Үзүүлэлт Тоо хэмжээ 1 Цайлтын ба өнгө ялгаврын дохионы харьцах коэффициент Е´Y = 0.299 Е´R + 0.587 Е´G +0.114 Е´B Е´Cr = 0.713 (Е´R - Е´Y) Е´Cb = 0.564(Е´B - Е´Y) 2 Дэлгэцийн харьцаа 16:9 3 Дамжууллын хурд Цайлтын дохио (Ү) Өнгө ялгаврын дохио (Сr) Өнгө ялгаврын дохио (Сb) Нийт: 108 Мбит/сек 54 Мбит/сек 54 Мбит/сек 256 Мбит/сек 4 Идэвхтэй мөрний дискретлэлийн тоо 1920 5 Дискретлэлийн зарчим Ортогональ 6 1 кадрт байх идэвхтэй мөрийн тоо 1080
 13. 13. HDTV дохионы үндсэн үзүүлэлт № Үзүүлэлт Тавигдах шаардлага 1 Формат: 1920x1080 (SMPTE 274M) 2 Y' цайлтын дохио 0.2126 R' + 0.7152 G' + 0.0722 B' 3 C'b өнгө ялгаврын дохио 0.5389 (B'-Y') + 350 мВ 4 C'r өнгө ялгаврын дохио 0.6350 (R'-Y') + 350 мВ 5 Кодын формат: 10 бит/component(тоон байгуулагч/бүрэлдэхүүн дохио) 6 Квантлалын түвшин: Видео сигнал: 4 -1019 Синхрончлол: 0-3 ба 1 020-1 023 7 Бүтэн мөрний дискретлэл R, G, B, Y: 2640 Cb, Cr: 1320 8 Дискретлэлийн давтамж: R, G, B, Y: 74.25 Мгц Cb, Cr: 37.125 Мгц
 14. 14. Квантлалын түвшингийн тоо: Цайлтын дохио (Ү) Өнгө ялгаврын дохио (Сr) Өнгө ялгаврын дохио (Сb) Нийт 864 432 432 1728
 15. 15. Дууны микшерт пультэнд тавих шаардлага № Тоног төхөөрөмж Тавигдах шаардлага 1 Оролт Нийт оролтын тоо: 16-32, Аналог микрофоны/ шугамын оролт 12-16, Стерео оролтын тоо: 6-16 2 Гаралт Гаралтын (стерео) тоо: 4-6 Туслах гаралт: 2-4 3 Аналог оролт бүр конденсатор микрофоны тэжээлтэй байх P48 (IEC 61938:2013) дагуу 4 Шугамын оролтонд шилжүүлэгч 40 дБ-ийн түвшин бууруулагч (аттенюатортой байх) 5 Оролт бүрт 12-оос доошгүй давтамж дээр дууны дохионы агуургыг -12- +12 дБ хооронд өөрчлөх Graphic equalizer-тай байх
 16. 16. 6 Түвшин хэмжигч Оролтын ба гаралтын түвшинг хянаж, хэмжих VU маркийн багажтай байх 7 S/TDIF,ADAT, AES/EBU төрөл Оролт, гаралтыг дэмждэг байх 8 USB порт Өгөгдөл Back-up хийх, бичлэг хийх 9 Дууны боловсруулалт Ревербераци (цуурай)-ны блок, сувгуудын дохио саатуулах төхөөрөмжтэй байх
 17. 17. Аналог дууны гаралтын техникийн үзүүлэлтүүд Гаралтын төрөл Олон улсын стандарт Гаралт ын импеда нс Гаралт ын дундаж түвшин Гаралтын номинал түвшин Залгуурын төрөл Стерео үндсэн гаралт ITU-R BS 645-2 600 ом 0 дБмкВ 35% +9 дБмкВ 100% XLR-3-32 EBU-R 68 600 ом -18 dBFS 35% -9 dBFS 100% XLR-3-32 Моно гаралт 10 Ком 0 дБмкВ +9 дБмкВ TRS phone jack Чанга яригчийн гаралт 10 Ком 0 дБмкВ +6 дБмкВ XLR-3-32 Чихэвчийн гаралт 8 ом 4 мВт ST phone jack
 18. 18. Хэмжилт хийх цэгүүд: Тоон телевизийн технологи дамжлагуудын хамгийн илүү алдаа гаргах магадлалтай цэгүүд буюу дохио сэлгэн залгагч (routing switcher), дүрсийн пульт (video mixing console), формат хувиргагч (format converter), аналог-тоон хувиргагч, тоо-аналог хувиргагчийн гаралт дээр хэмжилт хийнэ.
 19. 19. Хэмжих үзүүлэлтүүд: • Дохионы агууриг • Дохио шуугианы харьцаа • Фазын алдаа (Phase jitter) • Цайлтын ба өнгө ялгаврын бүрэлдэхүүн дохионуудын саатлын хугацаа • Бит алдааны тоо (BER)
 20. 20. Хэмжилт хийх аргууд: • SD-SDI дохионы тохиолдолд мөр бүрт тусгай генератороос 16 бит-ийн CRC (Cyclical Redundancy Checking) буюу ”Илүүдэл мөчлөгт шалгах код” оруулж гаралт дээр алдааг илрүүлэх HD-SDI дохионы тохиолдолд мөр бүрт “илүүдэл мөчлөгт шалгах код”-ыг суулгаж өгсөн байдаг тул түүгээр бит алдааны хэмжээ (bit error rate)-г хэмжинэ
 21. 21. • 10 Гц-270 Мгц цараанд аль нэг давтамжийн синус дохио илгээж хүлээн авагч дээр демодуляци хийж алдааг илрүүлэх • Хэмжилтийн дохиог 5, 10, 15 метрийн кабелийн симулятороор дамжуулан гаралт дээр алдааг илрүүлэх • Хугацааны параметрийн хэмжилтийн нарийвчлал ±2 мкс • Агуургийн хэмжилтийн нарийвчлал ±5 мВ
 22. 22. WFM2000 Series Waveform Monitor
 23. 23. TSL фирмийн “PAM PICO” дууны хэмжүүрийн багаж • Дууны хэмжих стандартууд: BBC, EBU Digital, EBU PPM, DIN, VU • LKFS LUFS
 24. 24. Анхаарал тавьсанд баярлалаа lang_centr@yahoo.com

×