Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infographic 1

689 views

Published on

Салбарын 2018 оны үндсэн үзүүлэлтүүд

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infographic 1

 1. 1. МОНГОЛ УЛСЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 2018 ОН
 2. 2. АГУУЛГА ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ИНТЕРНЭТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ОЛОН СУВГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ ҮҮРЭН ХОЛБОО СУУРИН ХОЛБОО ҮҮРЭН, СУУРИН ХОЛБООНЫ ХЭРЭГЛЭЭ T 2
 3. 3. Үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл Радио давтамжийн эрхийн бичиг 560 2018 он 2017 он 2016 он 2015 он 2014 он 580 600 620 640 660 680 700 720 712 721 750 705 636 740 760 0 2018 он 2017 он 2016 он 2015 он 2014 он 200 400 600 800 1000 1200 684 534 688 1061 610 0 2018 он 2017 он 2016 он 2015 он 2014 он 50 100 150 200 250 300 350 400 199 221 339 376 271 1. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТОО 3
 4. 4. 2.1 ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ИДЭВХТЭЙ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО /Мян. хэрэглэгч/ (2018.12.31) 0 500.0 2009 он Нэрс 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он Мобиком Корпораци ХХК Хэрэглэгчийн тоогоор эзлэх хувийн жин. Хэрэглэгчийн төлбөрийн ангилал 41.81% 39.21% 38.64% 37.80% Скайтел ХХК 14.99% 16.00% 15.25% 16.51% Юнител ХХК 30.87% 31.68% 35.16% 34.03% Жи-Мобайл ХХК 12.33% 13.11% 10.95% 11.66% Нийт 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1,743.5 2,023.0 2,373.0 2,811.5 2,877.6 3,027.2 3,068.2 3,409.4 3,886.2 4,222.0 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 3,500.0 4,000.0 4,500.0 Нэрс 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он Дараа Төлбөрт 12.3% 11.2% 11.76% 14.75% Урьдчилсан төлбөрт 87.7% 85.7% 83.51% 78.34% Хосолсон төлбөрт 3.1% 4.73% 6.91% Нийт 100% 100% 100.00% 100.00% 4
 5. 5. 2.3 ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ХӨДӨЛГӨӨНТ ӨРГӨН ЗУРВАСЫН ХЭРЭГЛЭГЧ /Мян. хэрэглэгч/ (2018.12.31) ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ 3G, LTE ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮҮСГЭСЭН ДАТА ХЭРЭГЛЭЭ (2018.12.31) 2017-2018 сар тус бүрээр 2011 он 2012 он 2017 он 1,930 1,728 541 2,013 544 1,920 506 2,050 664 2,241 826 2,459 2,505 2,309 2,307 2,341 2,544 2,598 2,322 2,540 2,426 2,651 2,725 2,941 3,004 3,006 3,150 3,314 3,473 1,040 1,188 1,282 1,393 1,462 1,679 1,821 1,816 1,844 1,916 2,238 2,455 3,403 3,568 3,796 4,290 5,017 5,669 403 2018 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 0 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 3,500.0 4,000.0 4,500.0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 3G 4G/LTE 3G 4G/LTE НИЙТ 284.3 500.4 1,117.9 1,660.3 2,222.1 2,430.2 2,646.6 2,625.7 3,302.8 3,989.3 2,515.9 1,473.4 216.4 677.1 5
 6. 6. ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮҮСГЭСЭН НИЙТ ДАТА ХЭРЭГЛЭЭ ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭНД ҮҮСГЭГДСЭН М2М ХЭРЭГЛЭГЧ 2015 он 10,481 [TB] 17,455 [TB] 37,887 [TB] 71,986 [TB] 2016 он 2017 он 2018 он М2М 2016 он 2017 он 2018 он Мобиком ХХК 20,524 26,020 46,761 Скайтел ХХК 2,035 2,938 3,179 Юнител ХХК 10,510 14,102 26,938 Жи-Мобайл ХХК 949 335 1,836 Нийт 34,018 43,395 78,714 6
 7. 7. 4.3 ҮҮРЭН СҮЛЖЭЭНИЙ НИЙТ АЧААЛАЛ - 1000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2018 он 2,225 2,176 7,539 2,060 1,970 7,438 1,874 1,815 7,284 1,887 1,431 1,418 7,023 1,847 1,799 1,457 1,716 6,992 7,457 1,821 6,914 2017 он 2016 он 2015 он 2014 он 2013 он 2012 он 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2018 он 2,263 3,067 3,256 3,794 3,285 2,703 2,637 2017 он 2016 он 2015 он 2014 он 2013 он 2012 он ЯРИАНЫ АЧААЛАЛ /ОРОХ, ГАРАХ, СҮЛЖЭЭ ДОТОРХ/ (Сая.мин 2018.12.31) МЕССЕЖНИЙ ТОО /ҮҮРЭН СҮЛЖЭЭНД ИЛГЭЭГДСЭН НИЙТ/ (Сая.ширхэг 2018.12.31) Орох ачаалал Гарах ачаалал Сүлжээ доторх яриа 7
 8. 8. 2.4 УХААЛАГ ГАР УТАС ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО (2018.12.31) 1. Android – 2,174,853 2. IOS (Apple) – 646,365 3. Microsoft Windows Mobile – 2,947 4. Research motion -3,421 5. BADA OS – 338 6. Yunos – 616 7. Nokia software platform – 3,451 Ухаалаг утас 3,302,0528. Linux - 38 9. Бусад OS – 470,023 8
 9. 9. БҮРТГЭЛТЭЙ ХЭРЭГЛЭГЧ 3.1 СУУРИН ХОЛБООНЫ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО (2018.12.31) 2015 он 2016 он 142,987 255,634 257,816 292,594 369,853 159,356 144,765142,374 2018 он2017 он 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 ИДЭВХИТЭЙ ХЭРЭГЛЭГЧ Нэрс 2017 он 2018 он Өрх Хэрэглэгчийн төрөл (Идэвхитэй хэрэглэгч) Хэрэглэгчийн тоогоор эзлэх хувийн жин. (Бүртгэлтэй хэрэглэгч) 104,199 102,001 Төсөвт байгууллага 12,884 12,761 Аж ахуйн нэгж 27,111 34,176 Бусад /IP дугаар/ 571 10,418 Нийт 144,765 159,356 Нэрс 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он МЦХ ХХК 29.92% 28.19% 21.50% 16.06% УБТЗ ХНН 2.67% 2.51% 2.00% 1.51% КАБГ 1.19% 1.18% - --- - Юнивишн ХХК 35.94% 38.57% 47.14% 55.05% Скаймедиа корпораци МобинетХХК Жи-Мобайлнэт ХХК Нийт 22.82% 22.98% 21.63% 17.99% 7.46% 6.58% 7.73% 5.26% 4.14% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 9
 10. 10. 4.4 СУУРИН СҮЛЖЭЭНИЙ НИЙТ АЧААЛАЛ (Сая.мин 2018.12.31) 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 2018 он 85.0 167.8 14.0 87.0 177.2 15.4 81.9 140.2 19.3 76.1 81.9 94.1 62.3 90.2 138.5 73.7 124.6 51.2 40.7 142.6 31.1 2017 он 2016 он 2015 он 2014 он 2013 он 2012 он ЯРИАНЫ АЧААЛАЛ /ОРОХ, ГАРАХ, СҮЛЖЭЭ ДОТОРХ/ (Сая.мин 2018.12.31) Орох ачаалал Гарах ачаалал Сүлжээ доторх яриа 10
 11. 11. 5.1 МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ҮНДСЭН СҮЛЖЭЭ ЭЗЭМШИГЧИД (2018.12.31) МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ШИЛЭН КАБЕЛИЙН ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭ Интернэтийн бөөний үйлчилгээ эрхлэгчдийн урсгалын багтаамж: Gbps Хот хооронд 36,724 км Хот суурин газарт 6,294 км 2018 оны байдлаар 54 ISP-д түрээсэлсэн урсгал нийт: 68.03 Gbps - МТ Нэтворкс Жемнэт ХХК Скайнэтворкс ХХК Мобиком нэтворкс ХХК Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК Нийт урт 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 241 2,265 11,643 43,018 17,989 10,880 45,000 50,000 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 0 20 40 60 80 100 120 140 22 26 42 60 100 120 2018 он 140 1. Жемнэт ХХК 2. Мобиком нэтворкс ХХК 3. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК 11
 12. 12. 5.1 ГЭРЭЭТ ИНТЕРНЭТ ХЭРЭГЛЭГЧ (мян. хэрэглэгч 2018.12.31) 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 133,997 186,036 227,735 208,047 226,147 285,093 2018 он 306,150 Инернэт хэрэглэгч технологийн төрлөөр (2012-2018) Он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он DSL 36,695 40,684 29,244 24,123 Шилэнкабель 62,256 107,886 168,003 157,244 Wi-Fi 5,281 10,444 11,700 16,413 Wi-MAX 24,587 24,322 16,394 10,265 Бусад Нийт 2,178 2,700 2,394 2 133,997 186,036 227,735 208,047 2016 он 24,842 179,662 10,643 8,673 2,327 226,147 2017 он 20,251 247,164 13,957 1,469 2,252 285,093 2018 он 20,038 275,078 10,607 427 - 306,150 Хэрэглэгчийн төрлөөр 2017 он 2018 он Өрх Гэрээт интернэт хэрэглэгчийн төрөл (2017-2018) 266,066 285,358 Төсөвт байгууллага 3,591 3,623 Аж ахуйн нэгж 15,436 17,169 285,093 306,150Нийт Хурдаар 2017 он 2018 он 256 Kbit/s Гэрээт интернэт хэрэглэгч хэрэглээний хурдаар (2017-2018) 289 99 256-512 Kbit/s 3,451 884 512-1024 Kbit/s 16,218 11,831 1-2 Mbit/s 56,973 68,260 2 Mbit/s-5 Mbit/s 5-10 Mbit/s 10 Mbit/s дээш Нийт 197,222 212,314 8,799 10,987 2,141 1,775 285,093 306,150 12
 13. 13. 6.1 ТЕЛЕВИЗИЙН ОЛОН СУВГИЙН ДАМЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 2012 он 2013 он2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 0 200 400 600 800 1000 1200 210 294.5 482.6 523.8 669.9 725.8 796.6 855.9 980.5 2018 он 2013 он 2014 он2011 он 2012 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 350,000 300,000 14,182 31,238 86,000 127,111 162,800 189,281 241,797 295,189 НИЙТ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО (мянган хэрэглэгч 2018.12.31) АЙПИТВ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО (мянган хэрэглэгч 2018.12.31) Төрөл Улаанбаатарт Орон нутагт КаТв Хэрэглэгчийн тоо технологи, хамрах хүрээ (Бүртгэлтэй хэрэглэгч 2018 он) 33,2931 № 2 3 4 8,459 MMDS 147,903 56,237 Хиймэл дагуул 164,481 274,927 Ай Пи Ти Ви 249,444 45,745 Байршил: 595,121 385,368 60.7% 39.3% Технологийн төрөл: 41,752 204,140 439,408 295,189 980,489 100% 4.3% 20.8% 44.8% 30.1% 100% Он IPTV IPTV+VOIP 2013 он АйПи ТВ хэрэглэгч (Бүртгэлтэй хэрэглэгч 2018 он) 6,727 454 2014 он 10,074 3,786 2015 он 10,387 7,971 2016 он 13,612 752 2017 он 2018 он 16,016 692 18,971 3025 IPTV+VOIP+INTERNET НИЙТ 78,819 113,251 144,442 174,917 225,089 273,193 86,000 127,111 162,800 189,281 241,797 295,189 13
 14. 14. 20182017201620152014 7.1 ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОЛИЛЦООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (2018.12.31) 5,000 - 10,000 15,000 20,000 25,000 45,000 40,000 35,000 30,000 7.1.1 Буухиа шуудангийн солилцоо /дотоод/ /2014-2018он/ Гарах БоодолИлгээлтБичиг захидал Орох ОрохГарах ОрохГарах 14
 15. 15. 20182017201620152014 10,000 - 20,000 30,000 40,000 50,000 70,000 60,000 Гарах БоодолИлгээлтБичиг захидал Орох ОрохГарах ОрохГарах 7.1 ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОЛИЛЦООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (2018.12.31) 7.1.1 Буухиа шуудангийн солилцоо / гадаад / /2014-2018он/ 15
 16. 16. 7.1 ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОЛИЛЦООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (2018.12.31) 7.1.2 Шуудангийн илгээлт, боодлын солилцооны тоо /гарах/ /2014-2018он/ Дотоодын шуудангийн үйлчилгээ 22,490 20,522 19,841 2014 он 2015 он 2016 он Илгээлт 2017 он 2018 он 2014 он 2015 он 2016 он Боодол 2017 он 2018 он 23,586 20,228 14,453 15,401 24,787 12,726 12,319 8,233 12,398 11,287 22,123 23,664 47,520 50,990 23,790 19,305 44,365 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ 16
 17. 17. 7.1 ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОЛИЛЦООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (2018.12.31) 7.1.3 Шуудангийн илгээлт, боодлын солилцооны тоо /орох/ /2014-2018 он/ Дотоодын шуудангийн үйлчилгээ 15,043 137,876 15,925 2014 он 2015 он 2016 он Илгээлт 2017 он 2018 он 2014 он 2015 он 2016 он Боодол 2017 он 2018 он 107,040 13,653 15,604 18,908 98,647 23,895 22,123 22,856 10,533 49,682 87,628 89,403 143,801 204,701202,580 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ 135,237 123,875 17
 18. 18. 7.1 ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОЛИЛЦООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (2018.12.31) 7.1.4 Шуудангийн бичиг захидлын солилцооны тоо /2014-2018 он/ Дотоодын шуудангийн үйлчилгээ 270,946 499,774 897,041 424,171 380,632 774,136 677,902 229,628 2014 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 2015 он 2016 он Бичиг захидал гарах солилцоо Бизнес захидал 2017 он 2018 он 2014 он 2015 он 2016 он Бичиг захидал орох солилцоо 2017 он 2018 он 652,625 183,284 181,403 152,090 523,189 181,712 123,931 108,373 108,896 112,498 545,240 607,359 455,979 716,373 614,066 - 200,000 100,000 400,000 300,000 600,000 500,000 800,000 700,000 900,000 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ 782,247 641,941 18
 19. 19. 8. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (2018.12.31) 8.1. Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын нийт орлого/тэрбум төгрөг/ 470.9 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 538.9 649.7 784.0 850.4 933.3 965.0 1,104.3 1,263.2 Төрөл Нийт Кабель шугам, угсралт Сансрын холбоо Контент Шуудан Радио өргөн нэвтрүүлэг Кабелийн суваг Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг Кабелийн телевиз Mobile TV IPTV Улс хоорондын яриа Интернэт бөөний үйлчилгээ Интернэт Үүрэн холбоо Мэдээлэл холбооны сүлжээ Суурин телефон холбоо 3.10% 100% 1.39% 0.72% 1.82% 0.11% 2.11% 3.63% 4.45% 0.00% 9.78% 0.62% 5.10% 7.43% 50.77% 7.41% 1.58% 200 0 600 400 1000 800 1400 1200 19
 20. 20. 8. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (2018.12.31) 8.2. Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын нийт хөрөнгө оруулалт/тэрбум төгрөг/ 89.9 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 107.7 108.0 122.2 239.2 204.6 233.2 196.0 179.3 Төрөл Нийт Кабель шугам, угсралт Сансрын холбоо Контент Шуудан Радио өргөн нэвтрүүлэг Кабелийн суваг Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг Кабелийн телевиз Mobile TV IPTV Улс хоорондын яриа Интернэт бөөний үйлчилгээ Интернэт Үүрэн холбоо Мэдээлэл холбооны сүлжээ Суурин телефон холбоо 0.65% 100% 0.16% 0.53% 1.07% 0.03% 1.24% 2.47% 3.09% 0.00% 7.10% 0.00% 2.57% 1.53% 65.33% 13.83% 0.41% 50 0 150 100 250 200 300 20
 21. 21. 8. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (2018.12.31) 8.3. Мэдээлэл, харилцаа холбооны төсөвт төвлөрүүлсэн орлого /тэрбум төгрөг/ 81.8 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 96.5 107.2 144.5 147.8 155.9 144.2 160.7 194.4 Төрөл Нийт Кабель шугам, угсралт Сансрын холбоо Контент Шуудан Радио өргөн нэвтрүүлэг Кабелийн суваг Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг Кабелийн телевиз Mobile TV IPTV Улс хоорондын яриа Интернэт бөөний үйлчилгээ Интернэт Үүрэн холбоо Мэдээлэл холбооны сүлжээ Суурин телефон холбоо 3.20% 100% 1.77% 0.85% 2.12% 0.11% 2.08% 4.03% 5.46% 0.00% 7.78% 0.00% 4.90% 2.07% 52.66% 12.14% 0.83% 50 0 150 100 200 250 21
 22. 22. 9. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (2018.12.31) 9.1. Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын нийт ажиллагсадын тоо 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он Төрөл 2017 он Нийт Кабель шугам, угсралт Контент Сансрын холбоо Шуудан Кабелийн суваг Радио өргөн нэвтрүүлэг Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг Интернэт Кабелийн телевиз Ай пи ти ви Үүрэн холбоо Мэдээлэл холбооны сүлжээ Суурин телефон холбоо 10519 1000 99 27 1239 646 178 1215 437 567 425 2474 1371 841 2,000 - 8,000 4,000 12,000 10,000 6,000 14,000 8,408 10,277 10,437 12,117 11,322 10,519 12,082 2018 он 12082 1855 105 16 1309 958 200 1481 420 562 396 2525 1393 862 22

×