Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
La (nova) programació per tasques
                    desembre 2009

                 ...
Tipotext

Tipotext. Una tipologia de textos de no ficció (2003)

 Intercanvis comunicatius:
   – Individual: L’emissor ...
1r grau de concreció:
            Objectius i continguts per
               nivells i graus
  ...
Programes/Programacions d’adults
    Anys 80 s. XX Estructura lingüística:
 habilitats lingüístiques i    Anys ...
Fonaments de la programació
  2002-2003  2003
Marc europeu comú de referència per a les
llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (2001-2003)


Proporcionar unes bases comu...
Marc europeu comú de referència per a les
     llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. (2001-2003)


Descriu d'una mane...
Marc europeu comú de referència per a les
    llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. (2001-2003)

1- Un enfocament ori...
Marc europeu comú de referència per a les
     llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. (2001-2003)
4- Realitzar TAS...
Marc europeu comú de referència per a les
       llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. (2001-2003)
descriptors
Tipotext

Tipotext. Una tipologia de textos de no ficció (2003)


 Els patrons discursius:
    – Patró expressiu: expe...
Tipotext

Tipotext. Una tipologia de textos de no ficció (2003)

 Intercanvis comunicatius:
   – Individual: L’emissor ...
Missió programació:

 Progressió: enfocament comunicatiu i textual

• Continuació de les programacions per tasques
 dels...
Enfocament de la nova programació

   -Enfocament per tasques  enfocament orientat a
   l’acció
     -Competèn...
Enfocament de l’ensenyament-aprenentatge
CPNL


Enfocament per tasques  pràctica comunicativa

“Els aprenents als quals e...
Elements bàsics d’una tasca
1- Un context d’ancoratge: àmbits i temes
Elements bàsics d’una tasca


2- Una fita a assolir

 Tasca I1, U2: Obrir un establiment
 comercial alimentari

 Objectiu ...
Elements bàsics d’una tasca


3- Unes competències a
desenvolupar: generals i
comunicatives
Elements bàsics d’una tasca


           4-És significativa

Activa els processos d’aprenentatge

   Nou cone...
Elements bàsics d’una tasca
5- Genera comunicació
(buit d’informació)
Elements bàsics d’una tasca


6- Es pot avaluar:
- per regular
-per posar nota
-a l’inici, durant i al
final
Les programacions posen en acció…Les habilitats:
 integració
Les programacions posen en acció…


       Els aprenents:
       treballen en grup, cooperen

Els aprenents......
Les programacions posen en acció…

  L’aprenentatge
  cooperatiu: aprenentatge
  entre iguals, construcció de
  co...
Les programacions posen en acció…El professorat:
seguiment personalitzat
Les programacions posen en acció…


La gestió de l’aula:
espai taller
Les programacions posen en acció…

                     Observar, corregir, revisar...
   Aprenents ...
La programació per tasques
  Elements bàsics d’una tasca:      La programació posa en acció:
•  Un context d’anco...
Estructura nova programació

   Introducció
   Tasca
   Objectiu lingüístic
   Objectius comunicatius: Segons ...
Estructura programació/material didàctic


            Unitat
Tasca 1   Tasca 2    Tasca 3  Tasca fi...
Elements bàsics d’una tasca


• Un context d’ancoratge: àmbits i temes.
• Una fita a assolir.
• Unes competències a desenv...
Reflexions finals basades en el
pilotatge de les programacions
Sobre l’alumnat


Millora la qualitat expressiva dels textos de
    l’alumnat considerablement.

L’alumnat esdevé més a...
Sobre la gramàticaEls continguts de gramàtica s’han de treballar des d’una
         perspectiva funcional.
 ...
Sobre el temps


 Mètode tradicional: la major part del temps
   lectiu està dedicat a l’ensenyament i
aprenentatge del...
Sobre el material


El material presentat es pot adaptar a àmbits i
     temes propers a l’alumnat.

  El material e...
Sobre el llibre de text

L’alumnat necessita un suport teòric simple per
  poder sistematitzar l’ús d’alguns continguts
 ...
La Programació Per Tasques
La Programació Per Tasques
La Programació Per Tasques
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La Programació Per Tasques

13,918 views

Published on

Published in: Education, Travel

La Programació Per Tasques

 1. 1. La (nova) programació per tasques desembre 2009 Àrea d’Activitats Consorci per a la Normalització Lingüística
 2. 2. Tipotext Tipotext. Una tipologia de textos de no ficció (2003) Intercanvis comunicatius: – Individual: L’emissor i el receptor es representen a si mateixos. Formes improvisades, espontànies, lliures – Social: L’emissor o el receptor (o ambdós) representen una entitat, organització, grup social... Formes previsibles, adaptades Fonaments – Institucionalitzat: L’emissor o el receptor (o ambdós) representen una institució. Formes establertes, fixades Procediments de modalització: – Presència, difuminació o ocultació de l’emissor – Expressions de cortesia, aproximació, complicitat, desvinculació, objectivitat – etc.
 3. 3. 1r grau de concreció: Objectius i continguts per nivells i graus (I1, I2, I3, S1, S2, S3) Programa SPL 2n grau de concreció: Objectius i continguts per nivells, graus i unitats Programació (I1, I2, I3, S1, S2, S3) institucional SPL / CPNL 3r grau de concreció: Objectius, Programació diària a continguts, partir del material. activitats, Professorat interacció... Gestió de l’aula
 4. 4. Programes/Programacions d’adults Anys 80 s. XX Estructura lingüística: habilitats lingüístiques i Anys 90 s. XX ortografia, morfologia, sintaxi, etc. Estructura textual: gèneres textuals, elements textuals, aspectes gramaticals Anys 2000 s. XXI Estructura per tasques: tasques, patrons discursius, elements textuals, aspectes gramaticals
 5. 5. Fonaments de la programació 2002-2003 2003
 6. 6. Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (2001-2003) Proporcionar unes bases comunes per a l'elaboració de programes de llengua, d'orientacions curriculars, d'exàmens, de llibres de text, etc. Promoure el multilingüisme per mitjà de l’aprenentatge d’una més àmplia varietat de llengües europees Promoure i facilitar la cooperació entre les institucions d'ensenyament de diferents països Obrir la via a una possibilitat futura d'establir un sistema comú de certificacions convalidable a nivell europeu, base fonamental del projecte Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) Facilitar el mutu reconeixement de les qualificacions obtingudes en contextos d'aprenentatge diferents, la qual cosa, ajudarà a la mobilitat europea
 7. 7. Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. (2001-2003) Descriu d'una manera exhaustiva el que han d'aprendre a fer els aprenents de llengua per utilitzar-la per a la comunicació així com els coneixements i habilitats que han de desenvolupar per ser capaços d'actuar de manera efectiva. Descriu cinc destreses lingüístiques: parlar, comprensió oral, interacció oral, comprensió lectora i escriure. Presenta, de forma realista, pràctica i justificada, els objectius comunicatius que hem d'esperar d'un ciutadà europeu en la nostra societat, els continguts necessaris per a adquirir una competència comunicativa, analitza el treball per tasques i descriu les metodologies més oportunes. Analitza exhaustivament els diferents sistemes d'avaluació possibles en funció dels objectius perseguits.
 8. 8. Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. (2001-2003) 1- Un enfocament orientat a l’acció Competències generals: Saber: resultat de l’experiència i de l’aprenentatge Saber fer: habilitat de dur a terme uns procediments (parlar, escriure, escoltar, comprendre...) Saber ser: la suma de característiques individuals (personalitat, actitud, imatge, etc. Saber aprendre: habilitat per descobrir nous coneixements Competències lingüístiques comunicatives: Lingüística: domini del codi, de les regles, de la gramàtica Sociolingüística: domini de les condicions socioculturals en l’ús de la llengua Pragmàtica: domini de l’ús funcional dels recursos lingüístics sentit literal /sentit intencional 2- Activar la competència comunicativa amb la realització d’ACTIVITATS lingüístiques: la recepció, la producció i la interacció o mediació. 3- Inscriure aquestes activitats en ÀMBITS: públic, professional, educatiu i personal
 9. 9. Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. (2001-2003) 4- Realitzar TASQUES que comporten les activitats lingüístiques. 5- Proposar ESTRATÈGIES que facilitin l’acompliment de les tasques. 6- Uns nivells de referència 7- Descriptors del domini de la llengua de cada nivell 8- Avaluació de l’assoliment dels objectius / Avaluació del domini de la llengua
 10. 10. Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. (2001-2003) descriptors
 11. 11. Tipotext Tipotext. Una tipologia de textos de no ficció (2003) Els patrons discursius: – Patró expressiu: experiència anímica. A les tasques sovint cal queixar-se, esplaiar-se, lloar, solidaritzar-se, renyar, preferir... – Patró descriptiu: experiència perceptiva. A les tasques sovint cal identificar, caracteritzar, definir, localitzar, mesurar, comparar, consultar... – Patró narratiu: experiència temporal. A les tasques sovint cal preveure, contar, rememorar, declarar, anunciar, evocar... – Patró directiu: experiència pràctica. A les tasques sovint cal indicar, guiar, recomanar, suggerir, instruir, advertir, prometre, reclamar, acordar, convidar... – Patró argumentatiu: experiència lògica. A les tasques sovint cal qüestionar, demostrar, justificar, convèncer, opinar, criticar...
 12. 12. Tipotext Tipotext. Una tipologia de textos de no ficció (2003) Intercanvis comunicatius: – Individual: L’emissor i el receptor es representen a si mateixos. Formes improvisades, espontànies, lliures La programació i – Social: L’emissor o el receptor (o ambdós) representen una entitat, organització, grup social... – Institucionalitzat els materials Formes previsibles, adaptades : L’emissor o el receptor (o ambdós) representen una institució. Formes establertes, fixades Procediments de modalització: – Presència, difuminació o ocultació de l’emissor – Expressions de cortesia, aproximació, complicitat, desvinculació, objectivitat – etc.
 13. 13. Missió programació: Progressió: enfocament comunicatiu i textual • Continuació de les programacions per tasques dels nivells bàsic i elemental • Progressió corresponent al nivell: – Bàsic - Elemental: interlocucions centrades en situacions comunicatives – Intermedi - Suficiència: el text com a unitat de comunicació i com a procés
 14. 14. Enfocament de la nova programació -Enfocament per tasques  enfocament orientat a l’acció -Competències generals i lingüístiques comunicatives -Les activitats, els àmbits i els temes. Contextualitza. -Les tasques, estratègies i textos El MECR considera «els usuaris i aprenents de llengua principalment com a agents socials, és a dir, membres d’una societat que tenen unes tasques a acomplir». («L’enfocament adoptat» – Cap. 2n.)
 15. 15. Enfocament de l’ensenyament-aprenentatge CPNL Enfocament per tasques  pràctica comunicativa “Els aprenents als quals es proposen tasques a acomplir s’immergeixen en una situació comunicativa (un àmbit, uns temes, uns rols, un encàrrec…) que reclama d’ells un seguit de competències específiques per a les quals es capaciten mitjançant estratègies efectives i aprenentatges textuals i lingüístics. “ X. Abelló et al, El treball per tasques, eix de les programacions per als cursos de català per a adults, Llengua i ús, núm.42
 16. 16. Elements bàsics d’una tasca 1- Un context d’ancoratge: àmbits i temes
 17. 17. Elements bàsics d’una tasca 2- Una fita a assolir Tasca I1, U2: Obrir un establiment comercial alimentari Objectiu lingüístic general: Redactar avisos i anuncis comercials És representativa dels processos de comunicació de la vida real: versemblança i realisme
 18. 18. Elements bàsics d’una tasca 3- Unes competències a desenvolupar: generals i comunicatives
 19. 19. Elements bàsics d’una tasca 4-És significativa Activa els processos d’aprenentatge Nou coneixement Aprendre des de l’experiència, dels interessos i dels Coneixements previs coneixements previs Aprenentatge col·laboratiu Per construir un nou coneixement
 20. 20. Elements bàsics d’una tasca 5- Genera comunicació (buit d’informació)
 21. 21. Elements bàsics d’una tasca 6- Es pot avaluar: - per regular -per posar nota -a l’inici, durant i al final
 22. 22. Les programacions posen en acció… Les habilitats: integració
 23. 23. Les programacions posen en acció… Els aprenents: treballen en grup, cooperen Els aprenents...  proposen  acorden  distribueixen  seleccionen  elaboren  revisen  modifiquen  complementen  valoren...
 24. 24. Les programacions posen en acció… L’aprenentatge cooperatiu: aprenentatge entre iguals, construcció de coneixement compartit • Motivació per la tasca • Actituds d’implicació i d’iniciativa • Grau de comprensió de què es fa i per què es fa • Volum i qualitat del treball dut a terme • Grau de domini de procediments i conceptes • Relació social en l’aprenentatge
 25. 25. Les programacions posen en acció… El professorat: seguiment personalitzat
 26. 26. Les programacions posen en acció… La gestió de l’aula: espai taller
 27. 27. Les programacions posen en acció… Observar, corregir, revisar... Aprenents Professorat – Usos orals  – Usos escrits + autonomia + seguiment Alumne Aula agent social aprenent taller estudi
 28. 28. La programació per tasques Elements bàsics d’una tasca: La programació posa en acció: • Un context d’ancoratge: àmbits i temes • La integració de les habilitats • Una fita a assolir. És representativa dels processos de • Protagonisme de l’aprenent. comunicació de la vida real: Foment de l’autonomia de versemblança i realisme: l’aprenentatge. • Unes competències a desenvolupar • Fomenta el treball cooperatiu. • És significativa. Activa els • El professorat: seguiment processos d’aprenentatge personalitzat • Genera comunicació (buit d’informació) Anima l’alumne a • La gestió a l’aula-aula taller prendre riscos tot sentint-se segur • Es pot avaluar
 29. 29. Estructura nova programació  Introducció  Tasca  Objectiu lingüístic  Objectius comunicatius: Segons àmbits i segons temes  Objectius discursius  Objectius gramaticals  Objectius sociolingüístics  Característiques textuals dels gèneres associats  Procediments textuals (etapes de recepció, producció  Continguts:  Components textuals(adequació, coherència, cohesió)  Components gramaticals (morfologia, sintaxi, lèxic, fonètica i ortografia)  Components sociolingüístics i culturals  Planificació de les tasques intermèdies (tasca 1, tasca 2, tasca 3 i tasca final)
 30. 30. Estructura programació/material didàctic Unitat Tasca 1 Tasca 2 Tasca 3 Tasca final Guia per al professorat Com ha anat?
 31. 31. Elements bàsics d’una tasca • Un context d’ancoratge: àmbits i temes. • Una fita a assolir. • Unes competències a desenvolupar. • És representativa dels processos de comunicació de la vida real – versemblança i realisme. • És significativa. Activa els processos d’aprenentatge. • Genera comunicació (buit d’informació) Anima l’alumne a prendre riscos tot sentint-se segur- Protagonisme de l’aprenent. Foment de l’autonomia de l’aprenentatge. • Fomenta el treball cooperatiu. • Es pot avaluar.
 32. 32. Reflexions finals basades en el pilotatge de les programacions
 33. 33. Sobre l’alumnat Millora la qualitat expressiva dels textos de l’alumnat considerablement. L’alumnat esdevé més autònom a l’hora de produir textos orals i escrits.
 34. 34. Sobre la gramàtica Els continguts de gramàtica s’han de treballar des d’una perspectiva funcional. Els continguts gramaticals són útils a l’alumnat: Perquè estan directament relacionats amb el patró discursiu del text. Perquè li permetran elaborar textos de més qualitat expressiva.
 35. 35. Sobre el temps Mètode tradicional: la major part del temps lectiu està dedicat a l’ensenyament i aprenentatge del text, la gramàtica, l’ortografia. Enfocament comunicatiu per tasques: la major part del temps lectiu està dedicat a la pràctica comunicativa i al treball cooperatiu.
 36. 36. Sobre el material El material presentat es pot adaptar a àmbits i temes propers a l’alumnat. El material està disponible en un format modificable.
 37. 37. Sobre el llibre de text L’alumnat necessita un suport teòric simple per poder sistematitzar l’ús d’alguns continguts gramaticals i ortogràfics. L’alumnat ha de poder fer exercicis de pràctica d’aquests continguts gramaticals i ortogràfics.

×