Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inf toetscie december 2013

483 views

Published on

Toetscommissie, HBO

Published in: Education
 • Be the first to comment

Inf toetscie december 2013

 1. 1. INF Toetscommissie December 2013
 2. 2. Mandaat Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Dit in tegenstelling tot delegeren, wat wel het overdragen van bevoegdheden betekent, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.
 3. 3. Mandaat (2) • "Het beoordelen van de kwaliteit (validiteit, betrouwbaarheid en inzichtelijkheid) van tentamens en examens". De kwaliteitscriteria staan beschreven in het CMI Toetsbeleid en vallen samen met standaard 3 van de NVAO.
 4. 4. Mandaat (3) In een periode van 4 jaar zijn alle (summatieve) toetsen in het curriculum ten minste 1x beoordeeld. De toetscommissie voert per onderwijsperiode een kwaliteitscheck uit op 4 tot 6 door de toetscommissie bepaalde toetsen per leerjaar, inclusief de minor/minoren die door de opleiding wordt/worden verzorgd. Dat is exclusief de toetsen die voorgaand jaar zijn geëvalueerd en nu opnieuw wordt geëvalueerd. 50% van de toetsen wordt voorafgaand aan de toets geëvalueerd, 50% na afname van de toets.
 5. 5. TC – Ze vraagt de desbetreffende toetsconstructeur alle materialen aan te leveren. – Ze gebruikt daarbij een format geschikt voor cursussen uit de praktijkgestuurde leerlijn, de kennisgestuurde leerlijn en de studentgestuurde leerlijn. – Ze koppelt haar bevindingen terug naar de cursusbeheerder. Schriftelijk verslag incl. goedkeuring en eventuele verbeteringen/aanvullingen naar de docent worden in n@tschool geplaatst.
 6. 6. TC(2) – Wanneer geconstatteerd wordt dat de toets niet de gevraagde kwaliteit heeft, wordt de toets niet afgenomen tot de toetsconstructeur de toets heeft aangepast aan het gevraagde kwaliteitsniveau, eventueel met hulp/advies van de toetscommissie. – Ze rapporteert uiterlijk elke lesweek 10 schriftelijk ten aanzien van bovenstaande aan de examencommissie en informeert het management (cc). – De toetscommissie voert aanvullend een kwaliteitscheck uit op toetsen die zijn aangewezen door de examencommissie/onderwijsmanager.
 7. 7. Toetscie (TEECE=TC) • • • • • Hilly, Hossein, Arthur (vz) Opdrachtgever CMI Exa-Cie 10 uur persoon / periode Functie: kwaliteit, borging en reflectie Betrokkenen: heel Team
 8. 8. Profiel lid toetscommissie Een lid van de toetscommissie CMI: • heeft kennis van zaken aangaande curriculum, competenties en eindkwalificaties; • beschikt over een sterk analytisch vermogen en de vaardigheid tot het samenstellen van rapportages; • heeft ervaring met diverse vormen van toetsing; • is bereid zich verder te scholen op het gebied van toetsing; • handelt integer; De leden worden op voordracht van de onderwijsmanager benoemd.
 9. 9. NIET
 10. 10. Wel
 11. 11. En….
 12. 12. ECF HBO-I Curriculum Visies Opleidingsplan Boks CMI Beleid Overig Onderwijs Toetsen Inrichten Uitvoeren Module Handleiding Toets Correcie model Cesuur Cijferlijst
 13. 13. Wat • Leerdoelen • Toets matrijs • Toets… Op • Betrouwbaarheid • Validiteit • Aanvaardbaarheid • Transparantie
 14. 14. Hoe doen we het als INF? 4 – onvoldoende? 6 – voldoende? 8 – goed?
 15. 15. Waar staan we?
 16. 16. Periode 2?
 17. 17. Uitsmijter…
 18. 18. Er mag meer dan je denkt

×