Bibliotecarul 2.0. Competenţe şi abilităţi pentru Biblioteca 2.0 SEMINAR NAŢIONAL "Biblioteca 2.0 - o nou ă genera ţ...
Introducere <ul><li>Tehnologia informaţiei schimbă rapid întreaga lume, creând noi provocări şi oportunităţi </li></ul><ul...
Web 2.0 şi Biblioteca 2.0 <ul><li>Cuvintele Web 2.0 şi Biblioteca 2.0 sunt cele mai utilizate şi discutate pe blogurile bi...
Web 2.0 şi Biblioteca 2.0 <ul><li>„ Primul pas spre Biblioteca 2.0 îl reprezintă antrenarea bibliotecarilor în tehnicile n...
Web 2.0 şi Biblioteca 2.0 <ul><li>În prezent bibliotecarii sunt încă obişnuiţi sa-şi concentreze serviciile asupra acelor ...
Web 2.0 a schimbat balanţa de puteri în biblioteci
Bibliotecarul 2.0 <ul><li>Există o schimbare de paradigmă în biblioteconomie şi Library 2.0, care cere de la biblioteci să...
Competenţele bibliotecarilor <ul><li>Literaturii de specialitate publicată în Franţa, Marea Britanie, Germania şi Statele ...
Competenţele bibliotecarilor <ul><li>Dobândirea unui anumit nivel de competenţă poate fi percepută ca fiind capacitatea un...
Competenţele bibliotecarilor
Competenţe Bibliotecarul 2.0 <ul><li>Internetul, managementul cunoaşterii, Web2.0 şi Library2.0 reprezintă o provocare sem...
10 competenţe majore, referitoare la tehnologiile informaţionale Competenţe Exemple tradiţionale Exemple pentru Biblioteca...
Competenţe pentru Bibliotecarul 2.0 Blogul David Lee King <ul><li>să scrie şi să editeze un post pe un blog; </li></ul><ul...
Pe baza Web 2.0 bibliotecarul poate
Să iasă în afara bibliotecii
Să aibă viziune critică privind TI
Să comunice eficient
Să fie în spaţiul utilizatorilor
Colabora
Combina instrumente de informare
Manifest ul Bibliotecarului 2.0 ( Laura Cohen ,  2006) <ul><li>Voi recunoaşte că universul culturii informaţiei se schi...
Trei observaţii <ul><li>Biblioteca 2.0 a schimbat modul de activitate a bibliotecii şi a bibliotecarilor </li></ul><ul><...
Competenţe Bibliotecarul 2.0 <ul><li>Bibliotecarii au nevoie de un nou set de competenţe specifice pentru utilizarea site-...
Instruirea bibliotecarilor Universitatea Angajatorii Bibliotecarii Asociaţia Bibliotecarilor
<ul><li>MULŢUMESC </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C:\Documents And Settings\Osoianuv\Desktop\Bibliotecarul 2 0 Competente

1,746 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C:\Documents And Settings\Osoianuv\Desktop\Bibliotecarul 2 0 Competente

 1. 1. Bibliotecarul 2.0. Competenţe şi abilităţi pentru Biblioteca 2.0 SEMINAR NAŢIONAL &quot;Biblioteca 2.0 - o nou ă genera ţ ie de biblioteci“ BNRM, 25 noiembrie , 2009 Nelly Ţurcan, dr., conf. universitar
 2. 2. Introducere <ul><li>Tehnologia informaţiei schimbă rapid întreaga lume, creând noi provocări şi oportunităţi </li></ul><ul><li>În societatea bazată pe cunoaştere, profesia de bibliotecar şi specialist în servicii de informare este una din cele mai dificile profesii </li></ul><ul><li>TIC au un impact foarte mare asupra resurselor, serviciilor, personalului şi utilizatorilor, cu alte cuvinte, asupra funcţionării bibliotecii </li></ul><ul><li>TIC sunt forţa motrice a schimbării în bibliotecă </li></ul><ul><li>Profesionişti din biblioteconomie şi ştiinţa informării trebuie să dezvolte competenţele profesionale tehnologice necesare pentru a utiliza maximal de eficient posibilităţile, ofertele din domeniul TIC în scopul de a oferi de acces la o gamă cât mai largă şi variată de resurse şi servicii informaţionale </li></ul>
 3. 3. Web 2.0 şi Biblioteca 2.0 <ul><li>Cuvintele Web 2.0 şi Biblioteca 2.0 sunt cele mai utilizate şi discutate pe blogurile bibliotecarilor, la conferinţele profesionale, în reviste de specialitate şi la diverse reuniuni ale bibliotecarilor </li></ul><ul><li>Bibliotecile se află la o răscruce şi trebuie să elaboreze o strategie de adaptare, pentru a aplica elementele Web 2.0 şi pentru a efectua schimbări constante, promovând rolul participativ al utilizatorilor bibliotecii (Michael Casey) </li></ul>
 4. 4. Web 2.0 şi Biblioteca 2.0 <ul><li>„ Primul pas spre Biblioteca 2.0 îl reprezintă antrenarea bibliotecarilor în tehnicile noului web, mai cu seamă pentru a atrage tinerii…Un lucru pe care nu ni-l dorim este ca cineva care intră într-o bibliotecă şi întreabă de Flickr sau Second Life să fie întâmpinat cu o privire nedumerită” (revista Wired ) </li></ul><ul><li>Trebuie întreprinse acţiuni practice, modificări în programele de studii la specialitatea BAI, cât şi prin iniţierea unor programe de pregătire şi perfecţionare pentru bibliotecari. </li></ul>
 5. 5. Web 2.0 şi Biblioteca 2.0 <ul><li>În prezent bibliotecarii sunt încă obişnuiţi sa-şi concentreze serviciile asupra acelor utilizatori la care deja ajung, bibliotecile având obiceiul de a furniza aceleaşi servicii şi aceleaşi programe aceloraşi grupuri. Multe din serviciile pe care le oferă nefiind folosite de majoritatea populaţiei. Nu este uşor să oferi acestor grupuri servicii tradiţionale, pentru că bibliotecile sunt constrânse de lipsa spaţiului şi a banilor, neputând să satisfacă toate doleanţele utilizatorilor(Agnes Erich). </li></ul><ul><li>Rolul Web 2.0 pentru bibliotecă - permite bibliotecarilor să distingă un segment de utilizatori în cadrul populaţiei care nu vor vizita niciodată biblioteca pentru a utiliza serviciile tradiţionale (generaţia digitală) </li></ul>
 6. 6. Web 2.0 a schimbat balanţa de puteri în biblioteci
 7. 7. Bibliotecarul 2.0 <ul><li>Există o schimbare de paradigmă în biblioteconomie şi Library 2.0, care cere de la biblioteci să se concentreze mai puţin asupra sistemelor de inventariere şi mai mult pe sisteme de colaborare (J.M. Maness) </li></ul><ul><li>Rolul bibliotecarilor în calitatea de intermediari va trebui să fie din ce în ce mai pronunţat, pentru a permite utilizatorilor să interacţioneze şi să creeze conţinuturi pentru ei înşişi </li></ul><ul><li>Nu putem avea o schimbare de paradigmă fără unele modificări, îmbunătăţiri în capacităţile, competenţele, aptitudinile şi atitudinile bibliotecarilor </li></ul>
 8. 8. Competenţele bibliotecarilor <ul><li>Literaturii de specialitate publicată în Franţa, Marea Britanie, Germania şi Statele SUA, Rusia, România, Moldova şi etc. </li></ul><ul><li>Competenţa include: </li></ul><ul><li>a) competenţe cognitive care vizează utilizarea teoriei şi a conceptelor, precum şi a capacităţilor de cunoaştere dobândite tacit şi informal prin experienţă; </li></ul><ul><li>b) competenţe funcţionale (deprinderi sau capacităţi de utilizare a cunoştinţelor într-o situaţie de muncă dată); </li></ul><ul><li>c) competenţe personale care vizează capacitatea adoptării unei atitudini şi/sau comportament adecvat într-o situaţie particulară; </li></ul><ul><li>d) competenţe etice care presupun demonstrarea anumitor valori personale şi profesionale. </li></ul>
 9. 9. Competenţele bibliotecarilor <ul><li>Dobândirea unui anumit nivel de competenţă poate fi percepută ca fiind capacitatea unei persoane de a utiliza şi combina capacităţile de cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale în acord cu diversele cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau probleme. Cu alte cuvinte, capacitatea individului de a face faţă schimbării, situaţiilor complexe şi neprevăzute determină nivelul său de competenţă </li></ul>
 10. 10. Competenţele bibliotecarilor
 11. 11. Competenţe Bibliotecarul 2.0 <ul><li>Internetul, managementul cunoaşterii, Web2.0 şi Library2.0 reprezintă o provocare semnificativă pentru şcolile de biblioteconomie pentru ca să asigure o instruire relevantă a profesioniştilor din domeniul informării şi documentării </li></ul><ul><li>5 seturi de competenţe pentru profesioniştii din domeniul informării (Hawamdeh şi Foo, 2001) </li></ul><ul><ul><ul><li>Tehnologii şi Instrumente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abilităţi de informare </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gândire strategică şi abilităţi analitice </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comportament personal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competenţe sociale şi de comunicare </li></ul></ul></ul>
 12. 12. 10 competenţe majore, referitoare la tehnologiile informaţionale Competenţe Exemple tradiţionale Exemple pentru Biblioteca 2.0 Cunoa ș terea conceptelor CD-ROM, ISDN, DSL, Reţele RSS, Tagguri Design-ul sistemelor informaţionale Library MS, Macros Wiki, Bloguri, RSS, Tagguri Dezvoltarea aplicaţiilor Baze de date, CMS, HTML Google Maps, RSS, Tagguri Programare CGI, Java, Javascript, ASP, SQL XML, AJAN, Mashups Publicare şi editare CD-ROM, documente publicate, PDF Publicaţii electronice (e-prints), publicaţii multimedia Dezvoltarea site-urilor web HTML, CSS Dezvoltarea blogurilor, Mashups, Taggurilor sociale Utilizarea serviciilor internetului Motoare de căutare, cataloage Crearea conţinuturilor pentru bloguri, wiki, etc. Managementul serviciilor internet Web, ftp Servicii specifice, YouTube, Flickr Dezvoltarea produselor Intranet, CD-ROM, reviste publicate Google Maps, motoare de căutare specifice cu tagguri, e-prints Procesarea datelor Gestionarea serviciilor e-mail, design-ul şi importul formatelor, utilizarea sistemelor deschise, comprimarea fişierelor Gestionarea blog-urilor sau wiki, publicarea conţinuturilor multimedia, design-ul sistemelor de transfer de cunoştinţe, utilizarea aplicaţiilor noi de web 2.0
 13. 13. Competenţe pentru Bibliotecarul 2.0 Blogul David Lee King <ul><li>să scrie şi să editeze un post pe un blog; </li></ul><ul><li>să adauge fotografii şi videoclipuri pentru un post de blog; </li></ul><ul><li>să incorporeze un widget în bloguri sau să la posteze pe paginile personalelor din reţele sociale (cum ar fi MySpace); </li></ul><ul><li>să fie familiarizat cu reţelele sociale (Facebook, MySpace, Twitter, etc.); </li></ul><ul><li>să creeze, încarce, editeze şi să redacteze fotografii, videoclipuri, podcast-uri, şi screencast-uri; </li></ul><ul><li>să utilizeze IM (Instant messaging) în diferite forme; </li></ul><ul><li>să utilizeze şi să explice RSS; </li></ul><ul><li>să expedieze şi citească mesaje SMS; </li></ul><ul><li>să modifice un avatar; </li></ul><ul><li>să utilizeze diferite console de jocuri; </li></ul><ul><li>să fie familiarizat cu noi dispozitive (telefon mobil, MP3 player, etc.); </li></ul><ul><li>să deţină competenţe de bază pentru editarea în formatul HTML; </li></ul><ul><li>să aibă capacitatea de a învăţa bazele unui nou servicii sau instrument digital în termen de 15 minute şi să fie în măsură să-l evalueze . </li></ul>
 14. 14. Pe baza Web 2.0 bibliotecarul poate
 15. 15. Să iasă în afara bibliotecii
 16. 16. Să aibă viziune critică privind TI
 17. 17. Să comunice eficient
 18. 18. Să fie în spaţiul utilizatorilor
 19. 19. Colabora
 20. 20. Combina instrumente de informare
 21. 21. Manifest ul Bibliotecarului 2.0 ( Laura Cohen , 2006) <ul><li>Voi recunoaşte că universul culturii informaţiei se schimbă rapid şi că bibliotecile trebuie să răspundă pozitiv la aceste schimbări pentru a furniza utilizatorilor resursele şi serviciile de care au nevoie. </li></ul><ul><li>Mă voi documenta privind cultura informaţională a utilizatorilor şi voi căuta mijloace de a integra ceea ce am învăţat în serviciile bibliotecii. </li></ul><ul><li>Nu voi fi defensiv în ceea ce priveşte biblioteca mea, ci voi examina cu claritate situaţia sa şi voi face o evaluare onestă privind ceea ce poate fi realizat. </li></ul><ul><li>Voi deveni un participant activ al evoluţiei bibliotecii mele. </li></ul><ul><li>Voi recunoaşte că bibliotecile se schimbă lent şi voi lucra cu colegii mei pentru a accelera reactivitatea noastră la schimbare. </li></ul><ul><li>Voi avea curajul să propun noi servicii şi noi căi de a furniza servicii, chiar dacă unii dintre colegii mei vor opune rezistenţă. </li></ul><ul><li>Mă voi bucura de entuziasmul şi partea nostimă aduse de o schimbare pozitivă şi voi transmite aceasta colegilor şi utilizatorilor. </li></ul><ul><li>Voi renunţa la practicile anterioare dacă exista o maniera mai buna de a face acelaşi lucru, chiar dacă acele practici au fost bune la timpul lor. </li></ul><ul><li>Voi avea o abordare experimentală a schimbării, fiind tolerant faţă de greşeli. </li></ul><ul><li>Nu mă voi aştepta ca lucrurile să fie perfecte de dinainte de a le lansa, şi le voi modifica în funcţie de răspunsul primit de la utilizatori. </li></ul><ul><li>Nu mă voi teme de Google sau de serviciile sale şi voi încerca mai curând să profit de aceste servicii în beneficiul utilizatorilor furnizând totodată excelente servicii de bibliotecă de care utilizatorii au nevoie. </li></ul><ul><li>Voi evita să cer utilizatorilor să vadă lucrurile în maniera în care le văd bibliotecarii, mai curând voi organiza serviciile mele în aşa fel încât să reflecte aşteptările şi preferinţele utilizatorilor. </li></ul><ul><li>Voi accepta să merg acolo unde sunt utilizatorii, atât online cât şi în spaţii fizice, pentru a-mi exersa profesia. </li></ul><ul><li>Voi crea site-uri web deschise care permit utilizatorilor să colaboreze cu bibliotecarii pentru a crea conţinut, cu scopul de a îmbogăţi experienţa lor formativă şi de a furniza asistenţă celor ca şi ei. </li></ul><ul><li>Voi milita pentru un catalog deschis care propune funcţionalităţi personalizate şi interactive pe care utilizatorii le aşteaptă intr-un mediu documentar online. </li></ul><ul><li>Voi încuraja conducerea bibliotecii să utilizeze blogul. </li></ul><ul><li>Voi confirma, prin acţiunile mele, rolul profesional vital şi pertinent al bibliotecarilor în orice tip de cultura informaţională care evoluează. </li></ul>
 22. 22. Trei observaţii <ul><li>Biblioteca 2.0 a schimbat modul de activitate a bibliotecii şi a bibliotecarilor </li></ul><ul><li>Abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru profesioniştii în biblioteconomie şi ştiinţa informării pentru o activitate de succes în mediul web 2.0 s-au schimbat (şi continuă să se schimbe) </li></ul><ul><li>Experienţ a de instruire continuă a bibliotec arilor rămâne în tradiţii le disciplinare care nu refle c t ă ne csităţile mediului de activitate contemporan </li></ul>
 23. 23.
 24. 24. Competenţe Bibliotecarul 2.0 <ul><li>Bibliotecarii au nevoie de un nou set de competenţe specifice pentru utilizarea site-uri de reţele sociale, pentru a furniza servicii de calitate şi pentru menţinerea rolul lor în calitate de experţi de informaţii într-o lume Web2.0 </li></ul><ul><li>Formarea profesională privind Biblioteca 2.0 se referă la necesitatea de a implementa o paradigmă nouă la nivelul studiilor în domeniul Biblioteconomiei şi Managementului Informaţional </li></ul>
 25. 25. Instruirea bibliotecarilor Universitatea Angajatorii Bibliotecarii Asociaţia Bibliotecarilor
 26. 26. <ul><li>MULŢUMESC </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×