Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tetrabricks

101 views

Published on

Imatges preliminars a un exercici senzill de construcció modular amb tetrabricks

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tetrabricks

  1. 1. TETRABRICKS Un estudi de disseny modular
  2. 2. Un simple tetrabrick pot proporcionar un element de construcció “modular”que permet infinitat de combinacions i variacions ben interessants, senzillament ajuntant-ne uns pocs i canviant la seva orientació o posició relativa. a) Exemple: 4 possibles variacions de la posició, girant el tetrabrick 90 º cada vegada (vistes en planta).
  3. 3. Variacions amb 4 tetrabrics
  4. 4. Ara us toca a vosaltres crear una estructura modular a partir d’uns pocs tetrabrics combinats amb certa llibertat i cert ordre.

×