Successfully reported this slideshow.

Programa general projecte hort i jardi

0

Share

Loading in …3
×
1 of 11
1 of 11

Programa general projecte hort i jardi

0

Share

Download to read offline

Programa general del projecte educatiu HORT & JARDÍ de l'Institut Aiguaviva de Mollet del Vallés.
Es tracta d'una iniciativa d'ensenyament multidisciplinar i transversal endegada el curs 2017-2018, la qual s'orienta sobretot envers els grups de reforç de 2on i 3er nivell d'ESO.

Programa general del projecte educatiu HORT & JARDÍ de l'Institut Aiguaviva de Mollet del Vallés.
Es tracta d'una iniciativa d'ensenyament multidisciplinar i transversal endegada el curs 2017-2018, la qual s'orienta sobretot envers els grups de reforç de 2on i 3er nivell d'ESO.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Programa general projecte hort i jardi

 1. 1. L’HORT I EL JARDÍ de l’institut Aiguaviva PROGRAMA GENERAL del Projecte
 2. 2. Projecte HORT I JARDÍ de l’Institut Aiguaviva Programa general Curs 2on ESO Tema 1- Plantejament del projecte 1. Presentació del projecte: Què, on, quan, com i perquè volem desenvolupar-ho? 2. Distribució entre els cursos 2on I 3er d’ESO 3. Blog del projecte, cartells, reculls i dossiers personals (↵ TIC + EViP +...) 4. Obtenim una primera imatge del recinte (Google maps, Google earth, ICGT + act EViP) 5. Visita all recinte i identificació d’espais. Tema 2- Distribució de l’espai 6. Zonificació general (sobre plànol) (↵ TIC + EViP + ... ) 7. Decidir el lloc on es situaran els horts. (↵ C. Exp. – factors físics i ambientals) 8. Decidir la forma i dimensions dels horts. (↵ EViP +TIC ... ) Curs 3er ESO: Tema 1- Plantejament del projecte 1. Presentació del projecte: Què, on, quan, com i perquè volem desenvolupar-ho? 2. Distribució entre els cursos 2on I 3er d’ESO 3. Blog del projecte, cartells, reculls i dossiers personals (↵ TIC + EViP + Mat. +...) 4. Obtenim una primera imatge del recinte (Dibuix CAD > Mongge.org) 5. Disseny de símbologia gràfica (↵ EViP + Mat. - Logo, Marca de matèria, ...) 6. Visita al recinte i identificació d’elements i espais. Tema 2- Distribució de l’espai 6. Zonificació general (sobre plànol) (↵ EViP + Mat. –percentatges, proporció, geometria ) 7. Decidir la forma i dimensions dels horts. 8.Determinar nous sectors i noves funcions. (↵ EViP + Bio./ Geo. – El jardí com a cos)
 3. 3. Curs 2on ESO (cont.) Tema 3- Creació dels horts. 9. Decidir espècies hortícoles a plantar. (↵ C. Exp. – Classificació d'esp. vegetals i adaptacions al medi) 10. Distribució de les plantacions en l'hort (croquis). (↵ EViP + Mat. + C. Exp.- Associacions, rotació) 11. Altres elements i estructures complementàries. (↵ EViP + Tecno - Disseny cartells amb noms de plantes / Espantaocells /...) 12. Replanteig del disseny de l'hort sobre el terreny 13. Preparació de la terra. (↵ C. Exp. – Estats de la matèria. Composició. Esmenes. Granulometria. Experiments amb terres. Comportament de les partícules. Càrrega elèctrica... ) 14. Sembra i plantació. (↵ C. Exp. + EViP – factors físics i ambientals. Marc de sembra i plantac.) 15. Infraestructures relacionades amb l'hort. (↵ Tecno + C. Exp. + EViP – Com podríem obtenir energia del sol i del vent / Estació meteorològica / Zona compostatge) Curs 3er ESO (cont.) Tema 3- Creació dels horts. 9. Decidir espècies hortícoles a plantar. (↵ Biol./ Geol. + Fis. i Qui. –Aromàtiques i remeieres. Requeriments,propietats, salud humana. P. Font i Quer) 10. Distribució de les plantacions en l'hort (croquis). (↵ EViP + Mat) 11. Altres elements i estructures complementàries. (↵ Tecno + EViP + Mat.- Disseny bancades, tanques, encanyissats, umbracle... ) 12. Replanteig del disseny de l'hort sobre el terreny(↵ EViP + Tecno + Mat – Geometria, proporció, escala, cotes, pendents...) 13. Preparació de la terra. (↵ Fis. i Quim + Bio. Matèria. T. atòmica. Elements i compostos. Atmosfera i Geosfera.) 14. Sembra i plantació. (↵ Biol. + Mat– Llavor. dosis, puresa, % germinació. Reproducció i multiplicació) 15. Infraestructures relacionades amb l'hort. (↵ Tecno + Fis i Qui. + Bio i Geo. + EViP – Conduccions elèctriques, canonades aigua i desguàs, plànols d'infrestructures. Construccions verdes.)
 4. 4. Curs 2on ESO (Cont.) Tema 4- Els jardins de l'institut. 16. Les plantacions del recinte de l'edifici Calderón (↵ EViP +TIC ...- Recull d'imatges, mostres i fitxes d'informació. Què és una planta? Parts i funcions.) 17. Elements d'un jardí (El llenguatge de la jardineria) (↵ EViP + Tecno - Comparacions amb llenguatge visual i verbal). 18. Redissenyem el jardí de l'Institut. (↵ EViP + Tecno + TIC... – Propostes de disseny de diversos espais i elements a partir de criteris preestablerts. Exercicis de dibuix del natural. Edició imatges. Creativitat . Creació de recorreguts. ) 19. Necessitats de manteniment d'un jardí (↵ C. Exp. + Tecno + EViP + TIC... – Quadres sobre Programa de manteniment. Representació de tasques. ) Curs 3er ESO (Cont.) Tema 4- Els jardins de l'institut. 16. Les plantacions del recinte de l'edifici Calderón (↵ Mat +TIC + Biol. – Les plantes superiors. Parts i funcions. Classificació i dades estadístiques... ) 17. Elements d'un jardí (El llenguatge de la jardineria) (↵ EViP + Tecno + Mat – Exercicis d'anàlisi d'escenes) 18. Redissenyem el jardí de l'Institut. (↵ EViP + Tecno +... – Propostes de disseny de diversos espais i elements a partir de criteris preestablerts. Vistes. Sistemes representació. Creativitat. creació de recorreguts. ) 19. Necessitats de manteniment d'un jardí (↵ Tecno + Mat. + TIC – Programació de tasques. Possibilitats d'automatització. Sistemes de reg. Sensors. Unitats de control.)
 5. 5. Curs 2on ESO (Cont.) Tema 5- Tasques hortícoles i de jardineria- I 20. El reg. sistemes de reg. (↵ C. Exp. + Tecno + EViP + TIC –L'aigua dintre el sòl i dintre les plantes. Qualitat de l'aigua. Aportació i moviment de l'aigua. Dosis de reg. Sistemes. Quadres de reg. Exercicis pràctics. Apps.). 21. El control de les males herbes. Sistemes control. (↵ C. Exp. + Tecno + EViP Solarització. Encoixinat. Preparació d'elements de control i valoració de resultats. 22. El treball de la terra. (↵ C. Exp. + Tecno + EViP – Treball amb eines manuals i treball amb màquines). Patrons de disseny. 23. La fertilització. (↵ C. Exp. + Tecno + EViP – Fertilitat natural de la terra. Matèria orgànica. Humus. Sals minerals. Elements químics. Preparació de compost.) 24. El control de plagues i malures. Sistemes control. (↵ C. Exp. + Tecno + EViP – Tipus de plagues i malalties. Mètodes control. Fitxes. Preparats ecològics. La casa dels insectes. Màquines de fumigar.) 25. La sembra i la plantació. Mètodes. Calendaris de plantació. Calendari lunar. Distribució en superfície i profunditat. Preparar contenidors/safates de reciclatge 26. La neteja general. Curs 3er ESO (Cont.) Tema 5- Tasques hortícoles i de jardineria- I 20. El reg. sistemes de reg. (↵ Mat. + Tecno + Fisic i quim. + Biol. Geol. + TIC... – L'aigua dintre el sòl. Moviment de l'aigua. Càlculs. Dosis. Infiltració. Evaporació. ETP. Transport de l'aigua. Comparació sistema circulatori humà. Qualitat de l'aigua.Principis d'un sitema de reg automatitzat. Pressió. Cabal. Càrrega. Mecanismes d'aspersió) 21. El control de les males herbes. Sistemes control. (↵ Biol.i Geol. + Fís. i Quim. + Mat. Com funcionen els herbicides. Problemes ecològics. Composició dels productes herbicides. Dosificació. Toxicitat. Preparació elements de control) 22. El treball de la terra. (↵ Fis. i Quim. + Tecno – Treball amb eines manuals i treball amb màquines. Rases. Fangades. Perfils del sòl. Textura. Anàlisi de sòls. El pH. Salinitat. Conductivitat elèctrica.) 23. La fertilització (↵ Fís. i Quim. +Biol. i Geol. Elements químics . Nutrients principals, secundaris, oligoelements. Transformació M.O. Relació C/N. Comparació sistema nutricional humà. ) 24. El control de plagues i malures. Sistemes control. La salut i la malaltia. Tipus de tractaments. Problemes ecològics. EPIS.Composició prod. fitosanitaris. Aplicació. 25. La sembra i la plantació. (↵ TIC + Mat. + Bio. – Elements. Calendaris. . Reproducció i multiplicació.)
 6. 6. Curs 2on ESO (Cont.) Tema 6- Tasques hortícoles – II 27. Enasprar. (↵ Tecno + C. Exp. + EViP ) Preparar elements per a sostenir plantes individualment o agrupades- 28. Aclarir fulles / fruits (↵ C. Exp. –) 29. Recolecció / conservació / aprofitament de verdures i fruits . (↵ Tecno + C. Exp. + EViP – Calendaris. Cicle lunar. Mesurar, valorar. Treballs creatius a partir d'elements orgànics. Elaborar un programa amb les diverses idees que sorgeixin per tal de donar sortida als productes de l'hort) 30. Participació. Com fer participar les famílies i altres persones perquè comparteixin els seus coneixements hortícoles amb nosaltres? Curs 3er ESO (Cont.) Tema 6- Tasques hortícoles – II 26. Altres tècniques hortícoles 27. Enasprar. (↵ Tecno + EViP ) Preparar elements per a sostenir plantes. Emparrats. 28. Recolecció / conservació / aprofitaments de productes . (↵ TIC + Tecno + EViP + Biol. – Calendaris de producció: les varietats. Calibratge. Atmòsfera controlada. Frigoconservació. Simulació de programes de control. Aprofitaments diversos).
 7. 7. Curs 2on ESO (Cont.) Tema 7- Tasques de jardineria II 31. Poda i retallada d'arbes i arbusts (↵ Tecno + C. Exp. + EViP ) Creació de formes tridimensionals. Land Art. Construccions ) 32. Esbrossada . (↵ Tecno + C. Exp. + EViP Aprofitaments de restes vegetals. ) 33. Segar la gespa (↵ Tecno + C. Exp. + EViP – Màquines segadores.Treballs. Esforç. Aprofitament restes vegetals. Compostatge. Plantes adaptades a la segada. Patrons de disseny) 34. Conreu de rosers. (↵ C. Exp. + EViP – Varietats. Matisos. Comparació. Esqueixos. Creació de parterres.) 35. Parterres de flors. (↵ C. Exp. + EViP – Mescles, Plans, Grandàries. Composició, equilibri, color, textura, impacte visual) 36. Crasses i cactus, gramínies, cobertores i enfiladisses (↵ Tecno + C. Exp. + EViP ) La reserva de l'aigua en l'organisme. hàbits de creixement. Formes geomètriques. Elements escultòrics. Formes . Captura i edició imatges. 37. Aromàtiques i remeieres. (↵ Tecno + C. Exp. + EViP- Aromes, essències, perfums, aplicació. Plantes comestibles.) 38. Com reduir el consum d'energia i recursos en el jardí?. El jardí sostenible. Curs 3er ESO (Cont.) Tema 7- Tasques de jardineria II 29. Poda d'arbes i arbusts (↵ Tecno + Biol. + EViP + Mat – Màquines. Compartimentació. Cicatrització. Formes i estructures. Operacions. ) 30. Retallada d'arbusts i tanques (↵ Tecno + Biol. + EViP + Mat – Màquines. Mecanismes. Formes i estructures. Dibuix. Ritme. Càlculs. Geometria. Com podria automatitzar-se?) 31. Esbrossada (↵ Tecno + EViP + Mat – Màquines. Superfícies. Jard. Mòbil. Formes i estructures. Xarxes poligonals Operacions. Com podria automatitzar-se? ) 32. Segar la gespa. (↵ Tecno + Mat. + EViP- Màquines. Manteniment d'una màquina. Soroll. Contaminació acústica. Rendiments, productivitat. Com podria automatitzar-se?) 33. Conreu de rosers. (↵ Tecno + EViP – Creació d'estructures de suport. Poda.) 34. Parterres de flors. (↵ TIC + EViP ) Disseny parterres. 35. Crasses i cactus 36. Gramínies 37. Cobertores i enfiladisses. (↵ Tecno + EViP- Com s'enfilen les plantes? Representació i disseny. ) 38. Aromàtiques i remeieres. (↵ TIC + Fis i Quim. + Biol. ) Usos i preparats medicinals. Dioscòrides. Pius Font i Quer. Apps d’identificació.
 8. 8. Curs 2on ESO (Cont.) Tema 8 - Reculls d'informació, dades i experiències entorn al jardí 39. Crear un blog. 40. Arxiu d'imatges. 41. Herbari virtual. 42. Videos. 43. Calendaris de floració. Timeline dels estats fenològics. del jardí. 44. La fauna del jardí. Fitxes. 45. Recorreguts temàtics per l'hort i el jardí. 46. Festes, activitats, fires, celebracions. Tema 9. – Land art / Art al jardí 47. Què és el Land Art? 48. Artistes Land art. 49. Aplicacions dins el jardí. Tema 10 – El jardí i l'hort dins el veïnatge. 50. Idees i propostes d'interrelació entre el nostre jardí i el veïnatge Curs 3er ESO (Cont.) Tema 8 - Reculls d'informació, dades i experiències entorn al jardí 39. Crear un blog. 40. Arxiu d'imatges. 41. Herbari virtual. 42. Videos. 43. Calendaris de floració. Timeline dels estats fenològics. del jardí. 44. La fauna del jardí. Fitxes. 45. Recorreguts temàtics per l'hort i el jardí. 46. Festes, activitats, fires, celebracions. Tema 9. – Land art / Art al jardí 47. Què és el Land Art? 48. Artistes Land art. 49. Aplicacions dins el jardí. Tema 10 – El jardí i l'hort dins el veïnatge. 50. Idees i propostes d'interrelació entre el nostre jardí i el veïnatge.
 9. 9. Ciències de la Naturalesa 1er ESO TRANSVERSALITAT DEL PLANTEJAMENT
 10. 10. 3er ESO Física I Química Fem ciència La màteria La diversitat de la matèria Teoria atòmica Elements i compostos Les reaccions químiques Química, indústria i vida quotidiana Electrostàtica Electricitat 1 T •Estadística (Mitja, mitjana moda) •Operacions amb números enters 2 T •Factors de conversió •Fraccions 3 T •Equacions primer grau Visual i Plàstica 3r ESO Reforç •Unitat 1. El Llenguatge visual i plàstic  •Unitat 2. Forma, Funció i disseny  •Unitat 3. Composició I. Estructures regulars. Elements repetitius. Ordre i ritme.  •Unitat 4. Composició II. Expressivitat artística i informació objectiva. •Unitat 5. Representació de l’espai i el volum. EViP 2on ESO •El Llenguatge Visual •Plantejaments inicials d’un dibuix •La figura humana •Imatges en seqüència: la narració visual. •La forma plana i la forma amb volum •Creacions plàstiques tridimensionals. TECNOLOGIES 2on ESO •ELECTRICITAT: Coorrent elèctric . Circuit elèctric . Magnituds bàsiques. Llei d’Ohm. Connexions. •MAGNETISME: Imants. Camp magnètic. Electromagnetisme. Motor elèctric. •PRODUCCIÓ ENERGIA ELÈCTRICA: Fonts. Energies renovables I no renov. Centrals. •IMATGE DIGITAL I Eines TIC: SketchUp. Appinventor. Edició de vídeo. Presentacions online. TECNOLOGIES 3er ESO .ESTRUCTURES: Tipus. Esforços. Estabilitat MÀQUINES: classificació. MECANISMES: Transmissió I transformació moviments MÀQUINES TÈRMIQUES: Motor. Vapor. Motor 4 T. TECNOLOGIES 3er ESO .EINES TIC: Full de càlcul (EXCEL) Dibuix CAD. SketchUp. Llenguatges de Programació (Scratch-Basic. HTML Javascript. Processing) Plaques programables. Microcontroladors.
 11. 11. TEMPORITZACIÓ per a 33 setmanes aprox.: 10 temas: 50 Entrades. >>> 1'5 a 2 entrades cada setmana (mitjana de 3 setmanes per a cada tema) / 1 Trimestre > 4 temes 2 Trimestre > 3 temes 3 Trimestre > 3 Temes

×