Præsentation af LIFE

990 views

Published on

En præsentation af Det Biovidenskabelige Fakultet

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Præsentation af LIFE

 1. 1. Velkommen til LIFE
 2. 2. Agenda  Fakta om Københavns Universitet og LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet  LIFEs historie og særkende  LIFEs fagområder  LIFEs uddannelser
 3. 3. Københavns Universitet 37.000 studerende 8.000 ansatte 200 uddannelser 10 samarbejdspartnere (I IARU, fx Yale og Oxford) 8 fakulteter 4 campus: Nørre, Søndre, City og Frederiksberg 1 i Norden
 4. 4. LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet 3.500 studerende – heraf 500 internationale 1.800 medarbejdere 400 ph.d.-studerende 24 uddannelser 50 procent af kurserne er på engelsk Det Biovidenskabelige Fakultet var et selvstændigt universitet (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole) frem til 1. januar 2007, hvor vi fusionerede med Danmarks Farmaceutiske Universitet og Københavns Universitet og blev til et fakultet på Københavns Universitet.
 5. 5. Forskning, uddannelse, formidling, innovation og rådgivning inden for tre hovedområder
 6. 6. …organiseret i 11 institutter, en direktion og en fælles enhed: Fakultetsservice
 7. 7. …i samarbejde med aktører fra hele verden
 8. 8. Historien om LIFE og en nation i forandring LIFE: En central aktør i forandringen af Danmark fra forarmet landbrugsland til vidensbaseret velfærdssamfund:  Fra hestevogne til biofuel-biler  Fra fødevaremangel og underernæring til håndtering af overspisning  Fra beherskelse af naturen til beherskelse af mennesket i naturen  Fra naturudnyttelse til I 1856 underskriver Kong Frederik VII naturforvaltning og –beskyttelse ”Lov om Oprettelse af en Veterinær- og Landbohøjskole” i Danmark. Læs mere på life.ku.dk/150
 9. 9. Vi arbejder for en bæredygtig fremtid  Omdrejningspunktet for LIFEs forskning og uddannelser er det levende.  LIFE dækker hele kæden fra jord til bord til sundhed og velfærd.  På LIFE arbejdes der helhedsorienteret, og der skabes grobund for reelle bæredygtige problemløsninger. ”Det er fantastisk, at den viden vi har om husdyrbrug og veterinærområdet i dag bruges til at finde løsninger i forbindelse med menneskers sundhed. Det er helhedsorienteret forskning.” - Prodekan Torben Greve
 10. 10. Vi skaber kontakt til virkeligheden  LIFE arbejder målrettet med at gøre frontforskning anvendelig  Både studerende og forskere arbejder tæt sammen med erhvervslivet  LIFE har spillet en afgørende rolle i nogle af Danmarks største erhvervssucceser, fx Arla, Novo og Carlsberg ”Som studerende arbejder man i et meget stimulerende miljø med tæt kontakt til virkeligheden. Det gør det nemt at se mulighederne med studiet.” - Anne-Louise Hother, studerende
 11. 11. Vi lægger vægt på udsyn og internationale kompetencer LIFE tiltrækker studerende og forskere fra hele verden  Ca. 20% af de danske studerende rejser ud og får faglig profilering og udvikling af sproglige og interkulturelle kompetencer  Der er over 500 internationale studerende på LIFE fra 40 lande verden over  LIFE ønsker at producere viden for og med ulande. Omkring 10% af fakultetets forskere har i dag et ulandsorienteret fokus  LIFE indgår i universitetsalliancen IARU og har 170 andre forpligtende samarbejder med universiteter verden over LIFE samarbejder med over 180 partneruniversiteter i hele verden.
 12. 12. Vi sikrer og udvikler vores helt unikke campusliv  Frederiksberg Campus er en grøn oase midt i byen med kunstpladser og skulpturer, og hvor historiske og moderne bygninger supplerer hinanden  I sommerhalvåret kan man mødes i en studenterdrevet café i et nedlagt drivhus midt i LIFEs smukke have, eller man mødes på de studerendes bar A-vej.  På LIFE er der ca. 150 foreninger, der bla står bag marathon, Frederiksberg Campus er den perfekte ramme melodigrandprix og mange andre for studerende, ansatte og besøgende. events.
 13. 13. LIFEs syv spidskompetencer Beliggende i Medicon Valley blandt globale fødevare- og lægemiddelvirksomheder og med verdens mest miljøvenlige jordbrugsproduktion i baghaven, opleves LIFE af mange som helt unik. LIFE står for førende forskning og uddannelse inden for biovidenskab. Ambitionen er at give internationalt orienterede studerende og forskere de bedste karrieremuligheder inden for life sciences:  Dyr, etik og velfærd  Klima, energi og miljø  Fødevarer, ernæring og sundhed  Planter, jordbrug og naturressourcer  Politik, økonomi og ulande  Skov-, land- og byudvikling  Bioteknologi KU er et af Europas førende universiteter inden for sundhed, fødevarer, samfund, natur, dyr og miljø.
 14. 14. LIFEs syv spidskompetencer Dyr, etik og velfærd  Hvordan kan vi være med til at skabe sundere og mere raske dyr? Hvordan kan brugen af dyremodeller give os viden og værktøjer til at gøre noget for din sundhed? Hvor langt skal vi gå samfundsmæssigt for at holde liv i kræftsyge kæledyr? Dyremodeller i biomedicinsk forskning kan give os viden i arbejdet med menneskers sundhed
 15. 15. LIFEs syv spidskompetencer Klima, energi og miljø  Hvordan kan vi sikre et samfund, hvor du også i fremtiden kan få den mad og den energi, du skal bruge, uden at det sker på bekostning af klodens klima og miljø?  Hvordan skal vi investere vores ressourcer: I at tilpasse land og by til et ændret klima? Eller i at mindske klimaforandringerne?  Hvordan kan man skabe forretning ved at være førende inden for klima, energi og miljø? Vi kan lave miljøvenlig benzin af de dele af markens planter, der ikke bliver spist.
 16. 16. LIFEs syv spidskompetencer Fødevarer, ernæring og sundhed  Hvilken betydning har det, du spiser, for dit liv og dit helbred?  Hvordan kan vi udvikle nye måltider og måle deres effekt på befolkningens sundhed?  Hvordan udvikler vi fødevarer, der vil være stor efterspørgsel på, fordi de både er sunde og sikre, af høj kvalitet og smager godt? Der er sunde, bioaktive stoffer i mange fødevarer
 17. 17. LIFEs syv spidskompetencer Planter, jordbrug og naturressourcer  Hvordan kan du være med til at sikre, at naturen omkring dig bruges bæredygtigt?  Hvilke potentialer ligger der i en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer?  Hvordan får vi mest mulig gavn af naturressourcerne omkring os samtidig med, at respekten for dyr, planter og mennesker bevares? Planter og plantefibre vil spille en stor rolle i fremtidens fødevarer og medicin.
 18. 18. LIFEs syv spidskompetencer Politik, økonomi og ulande  Hvordan kan pris og afgifter på fødevarer være med til at afgøre din sundhed?  Hvordan sikrer vi, at de varer, der handles i Danmark, er fremstillet på bæredygtig vis?  Hvordan kan Danmark og EU bruge henholdsvis frihandel og handelsbarrierer til at højne levestandarden blandt verdens fattige? Økonomi, landbrug, natur og miljø hænger uløseligt sammen i verdens fødevareproduktion.
 19. 19. LIFEs syv spidskompetencer Skov-, land- og byudvikling  Hvor meget er den grønne skov og byens åndehuller værd for dig?  Hvordan bruger vi naturen og byen bæredygtigt – og hvad gør vores omgivelser attraktive?  Hvordan kan vi designe og forvalte landskabet, så det giver de bedste betingelser for dyr, mennesker og planter? En levende by er vigtig for vores livskvalitet og helbred
 20. 20. LIFEs syv spidskompetencer Bioteknologi  Hvordan kan bioteknologi være med til at gøre dig til et sundere og raskere menneske?  Hvilke bioteknologiske løsninger skal der til, for at vi på bæredygtig vis kan forsyne verdenssamfundet med biobrændsel og sunde fødevarer?  Hvordan kan bioteknologi være med til at redde ulande fra sult og fattigdom? Gensplejsning er en af de mest lovende teknologier inden for forskning i planter og dyr.
 21. 21. 24 uddannelser på LIFE Syv bacheloruddannelser:  Biologi-bioteknologi  Naturressourcer  Fødevarevidenskab  Skov- og landskabsingeniør  Jordbrugsøkonomi  Veterinærmedicin (dyrlægeuddannelsen)  Landskabsarkitektur LIFE tilbyder uddannelser inden for sundhed, fødevarer, samfund, natur, dyr og miljø.
 22. 22. 24 uddannelser på LIFE 17 kandidatuddannelser:  Agricultural Development  Human ernæring  Miljø- og  Agronomi  Jordbrugsøkonomi naturressourceøkonomi  Biologi-bioteknologi  Klinisk ernæring  Parasitologi  Fødevarevidenskab  Landskabsarkitektur  Procesanalytisk teknologi  Gastronomi og sundhed  Landskabsforvaltning  Skovbrug (forstkandidat)  Havebrugsvidenskab  Miljøkemi og -sundhed  Veterinærmedicin LIFE tilbyder uddannelser inden for sundhed, fødevarer, samfund, natur, dyr og miljø.
 23. 23. LIFEs strategiske målsætninger 2009-2010 LIFE skal være en attraktiv og fleksibel arbejdsplads 1. LIFE vil sikre sine medarbejdere et godt arbejdsmiljø, hvor der er sammenhæng mellem fakultetets udvikling og medarbejdernes trivsel. Der skal være balance mellem arbejde og fritid, og der skal være mulighed for fleksibilitet i dagligdagen. 2. Virkeliggørelse af fakultetets campusplan skal medvirke til at skabe gode rammer for medarbejdernes og de studerendes kreative, faglige udfoldelse. LIFE skal lave biovidenskabelig forskning i hele kæden fra grundforskning til produktion, produkt og forbrugere 3. LIFE vil fremme professionel og inspirerende forskningsledelse og sætter fokus på rekruttering, på medarbejdernes inddragelse i beslutninger og på at værne om den faglige kvalitet. 4. En øget indsats i konkurrencen om ekstern finansiering skal understøtte fakultetets bæredygtige vækst.
 24. 24. LIFEs strategiske målsætninger 2009-2010 LIFE skal uddanne flere biovidenskabelige kandidater, der opfylder samfundets behov - både i bredde og elite 5. LIFE vil udbygge sin position som et attraktivt studiested gennem videreudvikling af specifikke uddannelser. 6. Fakultetet vil fortsat være kendt for sit gode studiemiljø, som støtter op om rekrutteringen af nye studerende, og en øget indsats for at fremme studieeffektiviteten på de biovidenskabelige uddannelser. LIFE skal udbygge sin position som førende samarbejdspartner i forhold til erhvervsliv og offentlige myndigheder 7. LIFE vil styrke samarbejdet med private og offentlige institutioner om forskning, innovation og uddannelse. Fakultetets erhvervsstrategi skal realiseres, og handlingsplaner for øget erhvervssamarbejde føres ud i livet. 8. Fakultetet vil øge sine aktiviteter inden for forskningsbaseret myndighedsbetjening.
 25. 25. LIFEs strategiske målsætninger 2009-2010 LIFE skal markant bidrage til at profilere Københavns Universitet nationalt og internationalt 9. LIFE vil bygge videre på sine stærke traditioner for internationalt samarbejde og arbejder målrettet på at tiltrække udenlandske medarbejdere og studerende. 10. På ulandsområdet vil LIFE med sin ekspertise være frontløber på KU. LIFE skal have fortsat fokus på tværgående faglige satsninger 11. LIFE vil med nye tværfaglige initiativer skabe synergi og samhørighed på tværs af forskergrupper og faggrænser, fakulteter og institutioner.
 26. 26. Mød LIFE  Kom og hør mere om uddannelserne på LIFEs åbenthusdage  Bliv studerende for en dag  Mød os rundt om i Danmark på uddannelsesmesser  Find spændende projekter mellem studerende og virksomheder på Projektøren  Find LIFEs eksperter på ekspertdatabasen  Besøg Frederiksberg Campus og den smukke, fredede have  Nyd livet på Frederiksberg Campus’ café Væksthuset  Abonner på LIFE Science UPDATE
 27. 27. TAK for i dag! Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte: LIFE Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Bülowsvej 17 ▪ DK-1870 Frederiksberg C Tlf: 3533 2828 ▪ life@life.ku.dk www.life.ku.dk

×