Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Præsentation af ekspertgruppen_sk.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 9 Ad

Præsentation af ekspertgruppen_sk.pptx

  1. 1. Ekspertgruppen Præsentationer
  2. 2. Ekspertgruppens medlemmer Charlotte Louise Jensen, Gregers Andersen, Michael Søgaard Jørgensen, Jens Friis Lund, Christian Syversen, Carolina Magdalene Maier, Rasmus Willig
  3. 3. Charlotte Louise Jensen Forperson iCONCITO • Arbejder som adfærdsanalytiker i CONCITOs fødevarerprogram, hvor hun arbejder med at fremme fremme klimavenlig forbrugeradfærd og livsstil på tværs på tværs af CONCITOs indsatsområder. • I 10 år har hun forsket og undervist i bæredygtigt forbrug bæredygtigt forbrug og hverdagsliv, social praksis og praksis og relaterede adfærdsmønstre. Senest har hun har hun været lektor ved Aalborg Universitets forskningsgruppe Bæredygtighed, Innovation og Politik og Politik OmCONCITO • CONCITO er Danmarks grønne tænketank, hvor deres hvor deres formål er at medvirke til en lavere udledning udledning af drivhusgasser og en begrænsning af begrænsning af skadesvirkningerne af den globale globale opvarmning. Deres vision er at bygge bro mellem bro mellem klimaløsningerne i Danmark og den globale den globale grønne omstilling. CONCITO har som som udgangspunkt, at de klimapolitiske målsætninger målsætninger kun kan nås gennem partnerskab mellem partnerskab mellem politikere, erhvervsliv og borgere – borgere – stat, marked og civilsamfund
  4. 4. GregersAndersen Adjunkt i Miljøhumaniorar,Aalborg Universitet • Gregers Andersen er uddannet inden for litteraturvidenskab og har en ph.d. i kunst og og kulturvidenskab • Er adjunkt i Miljøhumaniora, hvor udgangspunktet for udgangspunktet for hans forskning er samtidens samtidens klima- og miljøproblemer, hvor han tilgår han tilgår disse gennem forskellige typer kommunikation og humanistiske teorier og metoder metoder • Han har et fokus på, hvordan bæredygtige og ikke- og ikke-bæredygtige fremtider forestilles. Herunder Herunder har han interesse for litteratur og film (cli- film (cli-fi), der afbilleder mulige fremtider i lyset af lyset af klodens nuværende klima- og miljøproblemer miljøproblemer
  5. 5. Michael Søgaard Jørgensen Associeret Professor i bæredygtig innovation og omstilling,Aalborg Universitet • Er lektor inden for bæredygtig innovation og og omstilling på Aalborg Universitet i København og København og har arbejdet med bæredygtig bæredygtig udvikling i virksomheder og byer i 30 år. byer i 30 år. Han er ekspert i reparation og produkters produkters levetid. • Han udvikler strategier inden for cirkulær økonomi økonomi med fokus på at reducere ressourceforbrug ressourceforbrug gennem længere produktlevetid, produktlevetid, bedre produkter og billigere reparationer, deleøkonomiske ordninger og mere mere effektiv produktion.
  6. 6. Jens Friis Lund Professor i PolitiskØkologi, Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi på KøbenhavnsUniversitet • Stiftende medlem af det uafhængige forskerbaserede Klima- og Omstillingsrådet, som som bidrager til de danske debatter om klima og grøn klima og grøn omstilling ud fra et tværfagligt og tværfagligt og retfærdighedsbaseret perspektiv perspektiv • Hans forskning er baseret på ulighed, retfærdighed retfærdighed og videnshierarkier i kontekst af af sociale- og miljømæssige ændringer, herunder herunder hvordan vores forståelse af miljøændringer miljøændringer og drivkræfterne bag sådanne sådanne ændringer er politiske • Empirisk set har han bl.a. arbejdet med skovbrug, skovbrug, naturbevaring, udvikling af landdistrikter landdistrikter og klimaændringer
  7. 7. ChristianSyversen Adjunkt, Byggeri ogTeknologi,UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Odense • Uddannet industriel bygningssnedker bygningssnedker og bygningskonstruktør • MSc i Bæredygtigt Byggeri ved Donau Donau Universität Krems ogAalborg Aalborg Universitet • Uddannet i miljøledelse og bygningscertificering vedTeknologisk Teknologisk Institut og Danish Green Green Building Council • Har undervist og vejledt i lavenergi og lavenergi og bæredygtigt byggeri i
  8. 8. Carolina Magdalene Maier Sekretariatschef for Dansk FolkeoplysningsSamråd • Dansk Folkeoplysnings Samråd er en er en paraplyorganisation med 37 37 folkeoplysende organisationer som
  9. 9. RasmusWillig Stifter af foreningenAndelsgaarde • Har en bachelor i administration og og samfundsfag og en kandidat i i sociologi • Hans forskningsområder er klassisk og klassisk og moderne sociologisk teori teori og metode, social- og moralfilosofi, normativ og kritisk teori, kritisk teori, samt ytringsfrihed, psykisk psykisk arbejdsmiljø, moderne arbejdsformer og arbejdsvilkår mm. mm. • Han har derudover skrevet flere bøger bøger om klima- og biodiversitetskrisen

×