3.3. Informasjons -og kommunikasjonsteknologi

814 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
814
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
105
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • A graduate of Oxford University, England, Tim Berners-Lee holds the 3Com Founders chair and is a Senior Research Scientist at the Laboratory for Computer Science and Artificial Intelligence ( CSAIL ) at the Massachusetts Institute of Technology ( MIT ). He is co-Director of the new Web Science Research Initiative ( WSRI ) and is a Chair in the Computer Science Department at the University of Southampton, UK. He directs the World Wide Web Consortium, founded in 1994 In 1989 he invented the World Wide Web, an internet-based hypermedia initiative for global information sharing while at CERN, the European Particle Physics Laboratory. He wrote the first web client and server in 1990. His specifications of URIs, HTTP and HTML were refined as Web technology spread.
 • 3.3. Informasjons -og kommunikasjonsteknologi

  1. 1. 3.3. Nettverk og ny teknologi ---------------------------- Forelesning 27. september 2011 Øyvind Kalnes Høgskolen i Lillehammer
  2. 2. Tim Berners-Lee ”finner opp” WWW GLOBALISERING, MEN ...? Berlinmuren faller Fukuyama: END OF HISTORY! 1989 Huntington: CLASH OF CIVILIZATIONS!
  3. 3. TID ROM Der Her Da Nå Frigjøring fra tid og rom Muntlig <ul><li>SKRIFTLIG </li></ul><ul><li>Skriftspråk </li></ul><ul><li>Trykking </li></ul>Det var en gang .. østenfor sol og <ul><li>ELEKTRONISK </li></ul><ul><li>Telegraf </li></ul><ul><li>Telefoni </li></ul><ul><li>Radio </li></ul><ul><li>TV </li></ul><ul><li>Internett </li></ul><ul><ul><li>1969: ARPANET </li></ul></ul><ul><ul><li>1972: TCP/IP </li></ul></ul><ul><ul><li>1983: Domenenavn </li></ul></ul><ul><ul><li>1989: WWW </li></ul></ul>Den globale landsbyen?
  4. 6. Castells og det globale nettverkssamfunnet <ul><li>Nettverkssamfunnet </li></ul><ul><li>Produksjonsmåte: Fortsatt kapitalistisk </li></ul><ul><li>Teknologi: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi </li></ul><ul><li>Kombinasjon som endrer verden totalt </li></ul><ul><li>Lag på lag av transnasjonale nettverk som er gjensidig forbundet med hverandre. (Nettverk i vid betydning) </li></ul><ul><li>Forbundet via elektronisk kommunikasjonsstruktur. (Nettverk i smal betydning) </li></ul>Se intervju i Fronter eller http://globetrotter.berkeley.edu/people/Castells/castells-con0.html
  5. 7. Det globale her og nå http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/05/09/AR2005050901158.html In a chic downtown lobby across the street from the Old Executive Office Building, Saadia Musa answers phones, orders sandwiches and lets in the FedEx guy. And she does it all from Karachi, Pakistan. 11-åringen Max Benning sitter i Arizona og får timer i matte fra sin indiske privatlærer for 100 dollar i måneden. Opphevelse av tid og rom. Samhandlingshastighet = 0
  6. 8. Og et lokalt ….?
  7. 9. En digital allmenning?
  8. 10. Eksklusiv og fragmentert <ul><li>Både eksklusjons- og inklusjonsmekanisme </li></ul><ul><li>Adgang: Innenfor/utenfor nettverket </li></ul><ul><li>Ferdighet: Forstå kodene </li></ul><ul><li>Fragmentert regulering </li></ul><ul><li>NGO’er bestyrer delområder </li></ul><ul><li>Store, dominerende MNCs </li></ul><ul><li>Stater regulerer innenfor sine grenser </li></ul><ul><li>Det lokale består: </li></ul><ul><li>Søken etter underholdning, varer og informasjon </li></ul><ul><li>Tendens til nasjonal eksklusivitet eller avstengning ut fra politiske eller økonomiske hensyn </li></ul>Amoralsk maktinstrument: Kill or Kiss! (Castells)
  9. 11. http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/
  10. 12. The Digital Divide http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/
  11. 13. Internett og makt <ul><li>«Cyberspace»: </li></ul><ul><li>Internett som rom på linje med hav, luft og verdensrommet, men også unikt fordi det er menneskeskapt og i rask endring </li></ul><ul><li>Intra: Særegen intern maktfordeling </li></ul><ul><li>Extra: Muligheter for å påvirke maktfordeling andre steder </li></ul><ul><li>«Cyberpower»: </li></ul><ul><li>Evne til å få realisert sine mål ved hjelp av elektronisk sammenknyttede informasjonskilder (Nye, 2010) </li></ul>
  12. 14. En ny maktfordeling <ul><li>Reduksjon av maktforskjeller </li></ul><ul><li>Spredning av informasjon </li></ul><ul><li>Transnasjonale nettverk vinner på bekostning av stat og hierarki </li></ul><ul><li>Mindre stater og ikke-statlige aktører – også anonyme - større mulighet til å utøve både hard og myk makt </li></ul>
  13. 15. To sider av makt Aktør Styrke Sårbarhet Stater +++ +++ Organisasjoner ++ ++ Individ / løse nettverk + +
  14. 16. Trusler i cyberspace <ul><li>Kriminalitet, terrorisme og krigføring </li></ul><ul><li>Trusler som tradisjonelt håndtert av suverene, territorielt baserte stater </li></ul><ul><li>Internt ved lover og eksternt ved folkerett </li></ul><ul><li>Cyberspace  Uklarhet («the fog of war+) </li></ul><ul><li>Hva skjer og hvem gjør det (anonymitet) </li></ul><ul><li>Hvordan håndtere det (går på tvers av landegrensene?? </li></ul>
  15. 17. Kapitalmakt i nettverkssamfunnet <ul><li>http://www.flagsofconvenience.com/ </li></ul>http://vanuatuships.com/ http://www.lowtax.net/
  16. 18. Frislipp av global kapitalisme <ul><li>Staten taper mulighet til regulering </li></ul><ul><li>Kapital global og fristilt fra tid og rom </li></ul><ul><li>Arbeiderklassen lokal og fragmenteres </li></ul><ul><li>Tredje verden marginaliseres </li></ul><ul><li>Men muligheter for å koble seg på og danne egne transnasjonale nettverk eller bedrive ”hacktivisme” </li></ul>George Soros
  17. 19. Hacktivisme: Global nettbasert aktivisme <ul><li>Sosiale bevegelser  Nettbasert motmakt </li></ul><ul><li>Internet som teknologisk infrastruktur </li></ul><ul><li>“ Glokale,” ved å opptre både på lokalt og globalt nivå </li></ul><ul><li>Mobilisering, koordinering og informasjonsdeling </li></ul><ul><li>Sømløs integrasjon av “online” og “offline” politisk aktivitet </li></ul><ul><li>Fra e-postlister til interaktive websteder og bruk av Web 2.0, men også direkte virtuell “motstand” som hacking og sabotasje </li></ul>
  18. 20. Motstandsnettverk
  19. 21. Grasrotmakt og demokrati <ul><li>Sosiale medier (inkl. mobil)  </li></ul><ul><li>Informasjonstilgang </li></ul><ul><li>Deltakelse i offentlig debatt </li></ul><ul><li>Koordinere kollektiv handling </li></ul><ul><li>IKKE tilstrekkelig betingelse for suksess i forhold til undertrykkende regimer. </li></ul><ul><li>Både +/- cases </li></ul>
  20. 22. Slakktivisme <ul><li>Aktivisme i sosiale medier som slakk </li></ul><ul><li>Lite krevende og endrer lite </li></ul><ul><li>De fleste på nett for konsum og underholdning (easy opt-outs) </li></ul><ul><li>Staten lærer seg sosiale medier </li></ul><ul><li>Sensur </li></ul><ul><li>Overvåkning </li></ul><ul><li>Ko-optering </li></ul><ul><li>Kommersielle aktører som tvilsomme fanebærere for nettfrihet </li></ul><ul><li>(Morozow og Gladwell) </li></ul>
  21. 23. Hacktivisme 1: Obama http://www.hope.net/
  22. 24. Hacktivisme 2 og 3: Google og Yahoo bombing http://no.search.yahoo.com/search?p=weapons+of+mass+destruction&fr=yfp-t-501&ei=UTF-8&meta=vc%3D
  23. 25. Sensur og overvåkning: Storebror ser deg <ul><li>Nettbruk og sosiale medier  kilde til informasjon for myndigheter </li></ul><ul><li>Kommersielle selskap lite troverdig vern av ytringsfrihet og brukerinformasjon </li></ul><ul><li>Myndigheter stenger av og oppretter nasjonale selskap som er lettere å kontrollere («splinternet») </li></ul>
  24. 26. Sivilsamfunnet og den offentlige sfære <ul><li>Sosiale medier som langsiktige virkemiddel for å styrke sivilsamfunn og offentlig sfære </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Rom for diskusjon og opinionsdannelse i forhold til hva som formidles via media (tostegshypotesen) </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Delt bevissthet («shared awareness») </li></ul><ul><li>Kollektiv politisk handling, koordinert via sosiale medier </li></ul><ul><li>(Clay Shirky) </li></ul>
  25. 27. Litteratur <ul><li>Brenner, S. W. (2010, March 8). Threat Morphing in Cyberspace. I Kompendiet </li></ul><ul><li>Kalnes, Ø. et al. (2010), Internasjonale relasjoner . Cappelen Akademisk, Oslo. Kap. 2. Delen om Medier og kommunikasjoner (Nettverkssamfunnet) </li></ul><ul><li>Morozov, E. (2010). Think Again: The Internet. I Kompendiet </li></ul><ul><li>Nye Jr, J. S. (2010). Cyber Power. I Kompendiet </li></ul><ul><li>Shirky, C. (2011). The Political Power of Social Media. I Kompendiet </li></ul>

  ×