Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internett historie

831 views

Published on

Kort om internett og dets opprinnelse

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Internett historie

 1. 1. Internett<br />Historie<br />
 2. 2. 1994 : internett er nytt og spennende<br />Historyofinternet<br />
 3. 3. Internett får sitt gjennombrudd<br />Internett fikk sitt gjennombrudd i Norge fra midten av 1990-årene. <br />”Gammelt” medium. <br />Nytt at folk flest begynte å bruke det. <br />Internett snart en sentral del av hverdagen vår.<br />World Wide Web<br />
 4. 4. Kommunikasjonsnettverk<br />Internett: produkt av ”Den kalde krigen”. <br />1960-årene, USA, kommunisere, atomkrig, Sovjetunionen. <br />Tanke om et nettverk uten en sentral styringsenhet, som kunne fungere selv om nettverket delvis var ødelagt.<br />
 5. 5. Verdensomspennende nett<br />Internett i dag: <br />Verdensomspennende nettverk av store og små datanettverk. <br />Fra hver datamaskin på Internett er det mulig å nå en hvilken som helst annen maskin som har en adresse i nettet. <br />Sett av regler - protokoller - som beskriver hvordan datamaskinene kan "snakke sammen". <br />
 6. 6. Utveksling av info <br />Datamaskiner knyttet sammen med knutepunkt<br />Pakker med info sendes mellom maskiner<br />Pakkene går ingen spesiell vei, velger tilgjengelig linjer .<br />Telefon er linjebasert, krever åpen direkte forbindelse mellom to knutepunkt.<br />Internett = PAKKE Telefon = LINJE <br />
 7. 7. Internett som massemedium<br />Første perioden besto trafikken på Internett stort sett av overføring av filer og utveksling av e-post. <br />World Wide Web gjorde Internett til et medium for alle. <br />Engelskmannen Tim Berners-Lee utviklet systemet i 1990, og la resultatene av prosjektet ut på nettet som åpen og gratis programvare. <br />Andre kunne dermed være med å utvikle weben.<br />
 8. 8. Åpenhet og fleksibilitet<br />Kreves ingen sentral institusjon for å bygge ut nettverket.<br />Vokser daglig med små og store forgreninger. <br />I stand til å tilpasse seg hurtige endringer i samfunnet. <br />I all hovedsak brukerne selv som bestemmer hvordan det skal kommuniseres og i hvilken retning nettet skal videreutvikles.<br />
 9. 9. Mediehistorisk skille<br />Internett tilgjengelig for folk flest.<br />Verdensomspennende felles rom hvor folk enkelt kan kommunisere med hverandre uavhengig av geografiske avstander.<br />Fleksibelt massemedium.<br />
 10. 10. Oppsummering<br />Internetts sosiale betydning henger i dag sammen med hvordan ideen bak Internetts struktur i sin tid tok form. <br />Behovet for et kommunikasjonsnettverk som kunne fungere uten en sentral styringsenhet, skapte det som i dag er et fleksibelt massemedium.<br />Mulig å kommunisere på tvers av nasjonale og etniske grenser.<br />
 11. 11. Andre historiske linker<br />SpiderNrkprogram om internett fra 1996<br />Tekno 06.12.10 Er webben død?<br />Nrk sin første internettstratergi.<br />Tekno 2011 4 av 6 Internett historie m.m<br />

×