Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

06. Quiz globalkultur

1,053 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

06. Quiz globalkultur

 1. 1. Quiz-spørsmål Global kultur & kommunikasjon 4.1. Selskaper, sosiale bevegelser og nettverk 4.2. Terror og kriminalitet
 2. 2. 1. «Realister vektlegger ................. som de sentrale kollektive aktørene i internasjonale relasjoner, mens …….......... også betoner at transnasjonale aktører kan ha stor innflytelse på hva som skjer på den internasjonale arena.»
 3. 3. 1. «Realister vektlegger ................. som de sentrale kollektive aktørene i internasjonale relasjoner, mens …….......... også betoner at transnasjonale aktører kan ha stor innflytelse på hva som skjer på den internasjonale arena.» <ul><ul><li>«Realister vektlegger stater som de sentrale kollektive aktørene i internasjonale relasjoner, mens pluralister også betoner at transnasjonale aktører kan ha stor innflytelse på hva som skjer på den internasjonale arena.» </li></ul></ul>
 4. 4. 2. Hvilke fire typer transnasjonale aktører kommer vi fram til dersom vi kombinerer dimensjonene politisk vs. økonomisk virksomhet og legalt vs. Illegal virksomhet? Gi ett konkret eksempel på hver av de fire kategoriene over.
 5. 5. 2. Hvilke fire typer transnasjonale aktører kommer vi fram til dersom vi kombinerer dimensjonene politisk vs. økonomisk virksomhet og legalt vs. Illegal virksomhet? Gi ett konkret eksempel på hver av de fire kategoriene over. <ul><ul><li>TNC’er som Wal Mart og Microsofter, NGO’er som Nansen-nettverket, Sea Shepherd og Amnesty en INGO, terroristorganisasjoner som Al Qaida og kriminelle grupper som de mexicanske narkotikartellene </li></ul></ul>
 6. 6. 3. Hva er et globalt eller internasjonalt regime – og gi et eksempel
 7. 7. 3. Hva er et globalt eller internasjonalt regime – og gi et eksempel <ul><ul><li>Stater blir enig om mer eller mindre formaliserte prinsipper, normer, regler, beslutningsprosedyrer mht. </li></ul></ul><ul><ul><li>hva stater o.a. aktører kan / bør foreta seg på et avgrenset saksområde; f.eks. ad hvalfangst. </li></ul></ul>
 8. 8. 4. Hva menes når NGO’er sies å ha lite «hard power», men kan like fullt utøve mye innflytelse gjennom «soft power»?
 9. 9. 4. Hva menes når NGO’er sies å ha lite «hard power», men kan like fullt utøve mye innflytelse gjennom «soft power»? <ul><li>De har lite «hard power», ettersom de sjelden (og aldri legalt) disponerer militær slagkraft. Men de kan like fullt utøve mye innflytelse gjennom «soft power»; påvirke politikere og opinion gjennom å være dyktige kommunikatorer, bruke media og ha høy status som ”forvaltere av sentrale verdier”. </li></ul>
 10. 10. 5. Hvordan kan transnasjonale selskap unndra seg politisk regulering og bidra til et såkalt ”race to the bottom”?
 11. 11. 5. Hvordan kan transnasjonale selskap unndra seg politisk regulering og bidra til et såkalt ”race to the bottom”? <ul><ul><li>TNCs kan flytte kapital med mest mulig profittvennlige reguleringer, med hensyn til for eksempel skattlegging, miljøkrav, vern av arbeidstakere, lønn osv. og dermed tvinge myndigheter, arbeidstakere, underleverandører osv. i ulike stater til stadig å ”underby” hverandre. </li></ul></ul>
 12. 12. 6. Hvilke kjennetegn knyttes til begreper som ”failed states” (mislykkede stater) og «statstomme rom»?
 13. 13. 6. Hvilke kjennetegn knyttes til begreper som ”failed states” (mislykkede stater) og «statstomme rom»? <ul><li>Mislykkede stater har i realiteten tapt sin suverenitet fordi de ikke lenger er i stand til å kontrollere territoriet og grensene sine eller beskytte befolkningen uten støtte utenfra. </li></ul><ul><li>Statstomme rom er deler av stater uten reell myndighetstilværelse eller – kontroll. </li></ul>
 14. 14. 7. Nevn noen trekk ved globaliseringsprosessene som gjør det enklere for illegale transnasjonale aktører å operere?
 15. 15. 7. Nevn noen trekk ved globaliseringsprosessene som gjør det enklere for illegale transnasjonale aktører å operere? <ul><ul><li>Global fri flyt som gjennom finanssystem, mediesystem, migrasjon, åpnere grenser og store volum på handel og reiser, </li></ul></ul><ul><ul><li>samtidig som nasjonalstaten / nasjonalstaten har en begrenset rekkevidde </li></ul></ul><ul><ul><li>og har problemer med å samarbeide effektivt for å regulere transnasjonal kriminalitet og terror. </li></ul></ul>
 16. 16. 8. Gi en kort definisjon av ”terrorisme”
 17. 17. 8. Gi en kort definisjon av ”terrorisme” <ul><ul><li>Terrorisme kan kort sies å være illegal voldsbruk mot sivile og sivile mål for å skape politisk endring </li></ul></ul>
 18. 18. 9. Hvorfor kalles det gjerne ”de svakes våpen” (”weapon of the weak”)?
 19. 19. 9. Hvorfor kalles det gjerne ”de svakes våpen” (”weapon of the weak”)? <ul><ul><li>Det brukes av den svake parten i en konflikt som har lite håp om militær seier, for å få oppmerksomhet, skape frykt, og framprovosere reaksjoner </li></ul></ul>
 20. 20. 10. Hvordan sies terrorismen å ha endret karakter de siste 20-30 årene?
 21. 21. 10. Hvordan sies terrorismen å ha endret karakter de siste 20-30 årene? <ul><ul><li>Terrorismen har endret karakter de siste 20 årene ved tidligere stort sett å foregå innenfor rammene av - og rettet mot myndighetene i – bestemte enkeltstater, til at terrorbevegelser tar form av transnasjonale nettverk og rettes mot fiender som ikke er egne myndigheter og befinner seg på en helt annen kant av verden. </li></ul></ul>

×