4.3. Post-Westfalsk orden?

1,907 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,907
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
700
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tradisjonell betydning: Fysiske omgivelser: Kultur (menneskeskapte) vs. Natur En sektor blant mange i menneskelivet (i.e. kunst)
 • Påstander om nasjonalstaten og nasjonalismen MARXISTER OG LIBERALISTER Et kortvarig overgangsfenomen i moderniseringsprosessen mellom det tradisjonelle / føydale landbrukssamfunnet og en globalisert (post-westfalsk) verdensorden Nasjonalstaten utspiller sin rolle som tilrettelegger for markedet og som velferdsstat 1970  : Nasjonalistisk oppblomstring SAMTIDIG med globalisering ULRICH BECK: De står i nær sammenheng. Globalisering som et ”eliteprosjekt” massene protesterer mot. Oppleves som brudd på den nasjonale pakt / solidaritet
 • Nelson Rolihlahla Mandela was born in Transkei, South Africa on July 18, 1918. His father was Chief Henry Mandela of the Tembu Tribe. Mandela himself was educated at University College of Fort Hare and the University of Witwatersrand and qualified in law in 1942. He joined the African National Congress in 1944 and was engaged in resistance against the ruling National Party's apartheid policies after 1948. He went on trial for treason in 1956-1961 and was acquitted in 1961. After the banning of the ANC in 1960, Nelson Mandela argued for the setting up of a military wing within the ANC. In June 1961, the ANC executive considered his proposal on the use of violent tactics and agreed that those members who wished to involve themselves in Mandela's campaign would not be stopped from doing so by the ANC. This led to the formation of Umkhonto we Sizwe. Mandela was arrested in 1962 and sentenced to five years' imprisonment with hard labour. In 1963, when many fellow leaders of the ANC and the Umkhonto we Sizwe were arrested, Mandela was brought to stand trial with them for plotting to overthrow the government by violence. His statement from the dock received considerable international publicity. On June 12, 1964, eight of the accused, including Mandela, were sentenced to life imprisonment. From 1964 to 1982, he was incarcerated at Robben Island Prison, off Cape Town; thereafter, he was at Pollsmoor Prison, nearby on the mainland.
 • Hu Jintao was elected president of the People's Republic of China on March 15, 2003. He is now general secretary of the CPC Central Committee, president of the People's Republic of China, chairman of the Central Military Commission. Prime Minister Shinzo Abe
 • 4.3. Post-Westfalsk orden?

  1. 1. 4.3. Mot en post-Westfalsk orden? <ul><li>Forelesning 7. oktober 2011 </li></ul><ul><li>Øyvind Kalnes, Høgskolen i Lillehammer </li></ul>
  2. 2. Internasjonale relasjoner teori Ustabil Stabil Enkel Kompleks Fortolkning Handling Verden Teori
  3. 3. Globalisering Kultur Kommunikasjon Atferd Tolkning
  4. 4. Globalisering <ul><li>Objektivt nivå: </li></ul><ul><li>Prosess hvor suverene nasjonalstater gjennomskjæres og undermineres av transnasjonale aktører </li></ul><ul><li>Sterk gjensidig avhengighet, på tvers av nasjonalstater </li></ul><ul><li>Kompresjon (sammenpressing): Frigjøring fra tid og rom </li></ul><ul><li>Subjektivt nivå! </li></ul><ul><li>Intensivert bevissthet om verden som helhet </li></ul>
  5. 5. KULTUR  Forestilte fellesskap <ul><li>Simon Murden: </li></ul><ul><li>” Totems and boundaries!” </li></ul><ul><li>Koder, verdier, normer, symboler og ”riter” som </li></ul><ul><li>Regulerer fellesskap internt </li></ul><ul><li>Setter grenser (inklusjon / eksklusjon) utad. </li></ul>Kultur skaper (konstruerer) menneskelige fellesskap, forståelsen av dem OG andre menneskelige fellesskap
  6. 6. IDENTITET <ul><li>Knytter individet til ulike fellesskap, tilskrevet eller frivillig </li></ul><ul><li>I samspillet mellom det individuelle og det kollektive </li></ul><ul><li>Intern solidaritet, samarbeid, lojalitet, tillit og ytre grenser </li></ul><ul><li>Men …. </li></ul><ul><li>Gjenstand for valg / tvang </li></ul><ul><li>Identitetspolitikk </li></ul><ul><li>Flerdimensjonal </li></ul><ul><li>Endres over tid, situasjonsavhengig </li></ul>” Norge er vårt hjemland, der er her vi hører hjemme. Jeg nekter å bli fremmedgjort. Jeg er ikke en fremmed.”
  7. 7. Nasjonen som identiteten ? Indre solidaritet og likeverd Folket som skjebnefellesskap og grunnlag for statsmakten Ytre krav om selvbestemmelse og selvhevdelse overfor andre En relativt ny idé om ”folket ” med basis i: franske revolusjon (borgerrettslig) tyske nasjonalromantikk (etnisk)
  8. 8. Nasjonalstaten for fall? <ul><li>Utfordringer fra: </li></ul><ul><li>Etniske minoriteter, NGO’er, MNC’er, terrorgrupper, kriminelle nettverk massemigrasjon. Tap av intensiv og ekstensiv makt </li></ul><ul><li>Globale risiki </li></ul><ul><li>Nasjonalstat fragmenteres, særlig 3. verden, men også “ubehagelig” nært og potensielt hos oss? </li></ul><ul><li>Kvasistater / failed states </li></ul><ul><ul><li>Ute av stand til å styre uten betydelig ekstern støtte </li></ul></ul><ul><ul><li>Ute av stand til å beskytte egne borgere </li></ul></ul>
  9. 9. Migrasjon <ul><li>Utfordring for nasjonalstaten </li></ul><ul><ul><li>integrering </li></ul></ul><ul><ul><li>lojalitet </li></ul></ul><ul><ul><li>deltakelse </li></ul></ul><ul><li>Redefinering av ”nasjonen” </li></ul><ul><li>Borgerrettslig nasjonalisme > etnonasjonalisme? </li></ul>
  10. 10. CASTELLS: NETTVERKSSAMFUNNET <ul><li>Global kapital o.a. </li></ul><ul><li>strømmer formidlet via IKT </li></ul><ul><li>Opphevelsen av tid og rom </li></ul><ul><li>Stat og politikk irrelevant </li></ul><ul><li>Verden strukturert som ”nettverk”, med </li></ul><ul><li>Påkoblede (globale) vs. Frakoblede (lokale) </li></ul>
  11. 11. TRANSNASJONALE AKTØRER OG REGIMER <ul><li>Mange transnasjonale aktører kontrollerer mer ressurser enn de fleste stater </li></ul><ul><li>Private aktører (NGOs, bedrifter, nasjonale minoriteter) deltar aktivt i transnasjonale relasjoner </li></ul><ul><li>Soft power: Status, autoritet, evne til informasjon og kommunikasjon, mobilisering, bruke prosesser (kontakt, overtalelse osv.) </li></ul>
  12. 12. Terrorisme <ul><li>Voldelig atferd av ikke-statlige grupper ved angrep på sivile og symbolske mål </li></ul><ul><li>Politisk endring som formål v/ oppmerksomhet, skape frykt, framprovosere reaksjoner </li></ul><ul><li>Tradisjonelt en del av intern kamp om statsmakten og ingen trussel mot det internasjonale statssystem som sådan </li></ul><ul><li>Transnasjonale terrornettverk (Global Jihad – og nå Anti-Jihad?) </li></ul>
  13. 13. KOMMUNIKASJON <ul><li>I prinsippet enhver atferd </li></ul><ul><li>som oppfattes av en annen </li></ul><ul><li>Verbal, ikke-verbal eller grafisk </li></ul><ul><li>Direkte vs. mediert </li></ul><ul><li>Dynamisk og interaktiv prosess </li></ul><ul><li>Koding/avsending - Mottak/dekoding - osv </li></ul><ul><li>Kulturavhengighet </li></ul>
  14. 14. TID ROM Der Her Da Nå Medier - Frigjøring fra tid og rom Muntlig <ul><li>SKRIFTLIG </li></ul><ul><li>Skriftspråk </li></ul><ul><li>Trykking </li></ul><ul><li>ELEKTRONISK </li></ul><ul><li>Telegraf </li></ul><ul><li>Telefoni </li></ul><ul><li>Radio </li></ul><ul><li>TV </li></ul><ul><li>Internett </li></ul>Den globale landsbyen? Det var en gang .. østenfor sol og
  15. 15. Medienes rolle <ul><li>Formuler noen kriterier på hva det er som gjør en dokumentar “god» og gi Armadillo en karakter fra 1 (dårligst) til 10 (best) ut fra dette. Begrunn hvorfor. </li></ul>
  16. 16. Medialisering <ul><li>Hvordan bidrar filmskaperne i Armadillo til å skape sympati eller antipati for soldatene og hva de kjemper for? Begrunn. </li></ul>
  17. 17. Fortolkninger av en globalisert verden <ul><li>Realisme (-) </li></ul><ul><li>Liberalisme (+) </li></ul><ul><li>Marxisme (-) </li></ul><ul><li>Sosialkonstruktivisme (-/+) </li></ul>..when your only tool is a hammer, all problems look like nails …
  18. 18. SOSIAL KONSTRUKTIVISME <ul><li>Avviser ikke at det finnes en materiell virkelighet man må forholde seg til, men … </li></ul><ul><li>Idéer definerer og kan endre hvordan verden er organisert </li></ul><ul><li>Former staters og andre aktørers selvoppfatning, identitet og &quot;interesser” </li></ul><ul><li>Angir hva som er trusler (risiki) </li></ul><ul><li>Angir hva som er passende (og upassende) handlinger </li></ul>
  19. 19. Anarchy is What States Make of It <ul><li>“ Hobbes” – Fiendebildet av “de andre” </li></ul><ul><ul><li>De andre er dine dødsfiender. Stol ikke på noen! </li></ul></ul><ul><li>“ Locke” – Rivalbildet av “de andre” </li></ul><ul><ul><li>De andre er dine rivaler, men holder seg til spillereglene </li></ul></ul><ul><li>“ Kant” – Vennebildet av “de andre” </li></ul><ul><ul><li>De andre er dine venner, og beskyttere </li></ul></ul>
  20. 20. Smart makt <ul><li>Hard makt </li></ul><ul><li>Få en annen stat til å gjøre noe den ellers ikke ville gjort </li></ul><ul><li>Forutsetter at staters interesser er i konflikt </li></ul><ul><li>Stater «vinner» konflikter fordi de kan betvinge andre stater (krig, sanksjoner, trusler ..) </li></ul><ul><li>Myk makt </li></ul><ul><li>En stat (eller andre aktører) oppfattes av andre som å stå for noe som er attraktivt eller verdifullt. </li></ul><ul><li>Andre overtar ens interesser og verdier </li></ul><ul><li>Stater (eller andre) kan «vinne» gjennom samtykke uten synlig konflikt og bruk av hard makt </li></ul>
  21. 21. MOT ET MENNESKERETTIGHETSREGIME? <ul><li>Individuelle rettigheter (staten kan ikke gjøre som den vil mot egne borgere) </li></ul><ul><li>Intervensjon fra det internasjonale samfunn (R2P) </li></ul>REALISME (COMMUNITARIANISM) LIBERALISME (COSMOPOLITANISM)
  22. 22. Americans are from Mars and Europeans are from Venus <ul><li>American and European perspectives are diverging. </li></ul><ul><li>Europe is turning away from power, or to put it a little differently, it is moving beyond power into a self-contained world of laws and rules and transnational negotiation and cooperation. It is entering a post-historical paradise of peace and relative prosperity, the realization of Kant’s “Perpetual Peace.” </li></ul><ul><li>The United States, meanwhile, remains mired in history, exercising power in the anarchic Hobbesian world where international laws and rules are unreliable and where true security and the defense and promotion of a liberal order still depend on the possession and use of military might. </li></ul><ul><li>That is why on major strategic and international questions today, Americans are from Mars and Europeans are from Venus </li></ul><ul><li>Robert Kagan, Power and Weakness, 2002 </li></ul>http://www.hoover.org/publications/policyreview/3460246.html
  23. 23. Fukuyama: The End of History (1989) <ul><li>Liberalismens endelige triumf – ikke ideologienes død </li></ul><ul><li>Økonomi: Markedsmekanismen </li></ul><ul><li>Politikk: Det representative demokrati </li></ul><ul><li>Beseiret </li></ul><ul><li>Absolutisme – WW I </li></ul><ul><li>Fascisme – WW II </li></ul><ul><li>Kommunisme – Den kalde krigen </li></ul><ul><li> Ingen betydelige motstandere igjen </li></ul>
  24. 24. Huntington: The Clash of Civilizations (1993) <ul><li>&quot;We know only who we are when we know who we are not and often only when we know whom we are against” </li></ul><ul><li>SIVILISASJON DEN EVIGE OG GRUNNLEGGENDE SKILLELINJE </li></ul><ul><li>I MODERNE TID ”LAGT LOKK PÅ” AV ANDRE KONFLIKTLINJER, MEN … </li></ul><ul><li>1989  Den kalde krigens slutt og økende globalisering ”tar av lokket” </li></ul><ul><li> ” The velvet curtain of culture has replaced the iron curtain of ideology </li></ul>
  25. 25. Armadillo <ul><li>Hvordan oppfatter dere soldatenes forståelse av oppdraget de har og de omgivelsene de inngår i? </li></ul><ul><li>Hvilke muligheter har de til å gjennomføre oppdraget? </li></ul>
  26. 26. Verdensorden <ul><li>Noe klart nok mønster til å si det er én bestemt type verdensorden? </li></ul><ul><li>I tilfelle hvilken orden? </li></ul><ul><ul><li>En internasjonal orden av stater (status quo). </li></ul></ul><ul><ul><li>En globalisert verdensorden basert på transnasjonalitet og individualisme (kvalitativt nytt). Et verdenssamfunn </li></ul></ul><ul><ul><li>Et internasjonalt samfunn av stater </li></ul></ul>
  27. 27. To former for global orden <ul><li>Global government – forestillingen om en verdensregjering </li></ul><ul><li>Global governance – bevissthet og samarbeid om håndtering av globale fellesutfordringer </li></ul>
  28. 28. Et av Giddens’ paradokser <ul><li>Stadig flere “demokrati” på nasjonalstatsnivå </li></ul><ul><ul><li> Hadde Fukuyama rett? … </li></ul></ul><ul><li>Men stadig mindre deltakelse og mer mistillit i etablerte demokrati </li></ul><ul><ul><li>Større forventninger til stat og politikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Nasjonalstaten mindre kontroll over krefter som påvirker borgernes livsvilkår </li></ul></ul><ul><li>Mistillit til etablerte institusjoner, ikke til demokrati som prosess </li></ul><ul><li>Institusjonell reform  Fordypning av demokrati – oppover og nedover </li></ul>
  29. 29. Et kosmopolitisk fellesskap som alternativ? <ul><li>Solidaritet på tvers av nasjonalstater </li></ul><ul><li>Ikke fra stat til stat, men mellom borgere </li></ul><ul><ul><li>Objektivt: Felles problemer og gjensidig avhengighet. Nasjonalstater taper politisk kontroll. </li></ul></ul><ul><ul><li>Subjektivt: Identitetspolitikk via (I)NGOs og effekten av globale medier </li></ul></ul><ul><li>Et globalt sivilsamfunn hvor alle er medborgere med kontroll over globale styringsinstitusjoner </li></ul>
  30. 30. … er det skjedd noe siden Adam Smith? <ul><li>If he was to lose his little finger tomorrow, he would not sleep tonight; </li></ul><ul><li>but provided he never saw them, he will snore with the most profound security over the ruin of hundred millions of his brethren, </li></ul><ul><li>and the destruction of that immense multitude seems plainly an object less interesting to him, than his paltry misfortune of his own. </li></ul>
  31. 31. Kritikk av kosmopolitikk <ul><li>Ingen global identitet tilsvarende nasjonalstaten som kan mobilisere lojalitet og tillit. </li></ul><ul><li>Det såkalte globale sivilsamfunn er dominert av grupper fra det rike Nord, med mål på tvers av ønsker til myndigheter i det fattige sør. </li></ul><ul><li>Representasjons- og kontrollproblem, intet som kan erstatte demokratiske stater </li></ul><ul><li>Kun staten som kan tilby borgere sikkerhet, og det er også staten borgerne forventer skal gjøre det </li></ul><ul><li>Tydeligere siste år: 911, War on Terror, finanskrise OG svineinfluensa </li></ul>
  32. 32. Diagnose: En globalisert internasjonal orden <ul><li>Statene består, men også globalisering som stadig viktigere </li></ul><ul><li>Statens rolle noe endret: Globaliserte stater </li></ul><ul><ul><li>Statene mer gjennomskjært, både som resultat av prosesser utenfra staten (“påtvungent”) og innenfra staten (ønsket av ulike grupper) </li></ul></ul><ul><ul><li>Stater blir “dårligere” på tradisjonelle oppgaver (sikkerhet, velferd), </li></ul></ul><ul><ul><li>Men “bedre” på nye oppgaver (globale fellesproblem, menneskerettigheter osv.) </li></ul></ul>
  33. 33. Ikke så aller verst?
  34. 34. Øvelseseksamensoppgave eksamensseminar mandag 10. oktober <ul><li>Globalisering og konflikt </li></ul><ul><li>Redegjør for globaliseringsbegrepet, </li></ul><ul><li>og diskuter hvordan globalisering kan fremme eller svekke kultur- og identitetsbaserte konflikter, med utgangspunkt i ulike forfattere på pensum. </li></ul><ul><li>Bruk eksempler du mener er relevante for å belyse problemstillingen </li></ul>
  35. 35. Litteratur <ul><li>Baylis, J. et al. (2008), The Globalization of World Politics, Oxford University Press, Oxford, </li></ul><ul><li>Kap. 31. Globalization and the Transformation of Political Community, </li></ul><ul><li>Kap. 32. Globalization and the Post-Cold War Order, </li></ul><ul><li>Giddens, A. (2002). Runaway world </li></ul><ul><li>Kap. 5. Democracy </li></ul><ul><li>Kalnes, Ø. et al. (2010), Internasjonale relasjoner. Cappelen Akademisk, Oslo. </li></ul><ul><li>Kap. 1. Delen Utviklingen av det internasjonale systemet </li></ul><ul><li>Kap. 2. Delen En globalisert post-westfalsk orden? </li></ul><ul><li>Kap. 4. Krig, konflikt og konfliktløsning </li></ul>

  ×