Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Offentlig sektor mot 2020

1,213 views

Published on

Drivere og trender som påvirker utnyttelsen av IT innen offentlig sektor mot år 2020.

Presentasjoner for kunder høst 2010.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Offentlig sektor mot 2020

 1. 1. Offentlig sektor mot år 2020 Antonio Lo Cascio, Business Development, EDB Industry & Public September 2010
 2. 2. Page 2 EDB 2010 Hentet fra Matt Novaks Paleo-Future-blog
 3. 3. Hentet fra Matt Novaks Paleo-Future-blog
 4. 4. Hentet fra Matt Novaks Paleo-Future-blog
 5. 5. Page 5 EDB 2010
 6. 6. Page 6 EDB 2010
 7. 7. Utvalgte tekniske drivere for IT- utviklingen Mot 2020
 8. 8. Industrialisering endrer samfunnet vårt.. igjen
 9. 9. Tilgangen til råvarer i informasjons- samfunnet øker stadig (kvalitet/pris) CPU-kapasiteten pr enhet fortsetter å dobles hver 18. måned (”Moores lov”) 100 x fra 2010 til 2020
 10. 10. Lagringskapasiteten pr enhet fortsetter å dobles hver 12. måned (”Kryders lov”) 1.000 x innen 10 år
 11. 11. 16.000 x (innen 10 år) … og transportkapasiteten over nett dobles hver 9.mnd (”Gilders lov”)
 12. 12. Muligheter ∑IKT ∞→ Pris ∑IKT → 0 To regler ser ut til å gjelde for de viktigste produksjonsmidlene i informasjonssamfunnet:
 13. 13. Page 13 EDB 2010 $600M x36
 14. 14. «Cheap, utility- supplied computing will ultimately change society as profoundly as cheap electricity did» Nicholas Carr
 15. 15. Demokratiseringen av produksjons- og distribusjonsmidlene forandrer samfunnet vårt i større grad enn den industrielle revolusjon
 16. 16. Informasjons- eksplosjon
 17. 17. Det er estimert at én uke med innhold fra Aftenposten …
 18. 18. .. tilsvarer mer informasjon enn en person mottok hele sitt liv i det 18. århundre.
 19. 19. Det hevdes at globalt blir det i år produsert 1.000 exabyte innhold … Kilde: “The Expanding Digital Universe,” IDC; sponsored by EMC
 20. 20. Eller mer innhold enn det som ble produsert i de foregående 5.000 årene (til sammen…)
 21. 21. > 4 mrd bilder er lastet opp på Flickr (pr. oktober 2009) > 2 mrd nye bilder lastes opp til Facebook – hver mnd
 22. 22. 13 timer - opplastet video til YouTube hvert minutt
 23. 23. 247 milliarder - antall e-post pr dag i 2009 (81% av dette var spam…)
 24. 24. Up Next: “The Internet of Things”
 25. 25. «I 2011 vil 2 mrd mennesker være koblet på internett – og 1.000 mrd ting» Bob Sutor, IBM
 26. 26. Page 28 EDB 2010 Fra Skrivebord til Mobil til
 27. 27. 1,1 1,4 5,0 Det er nå dobbelt så mange mobiler i verden som TV-er og PC-er … .. til sammen
 28. 28. Likevel er vi bare i starten av den 5. IT-bølgen, Det Mobile Internett Page 30 EDB 2010 Kilde: comScore Global 1/10
 29. 29. Page 31 Kilde: ohn Batelle, Wired EDB 2010 Mobilt internett åpner nye muligheter
 30. 30. YouTube–AugmentedRealityoniPhone
 31. 31. NUI – Naturlige brukergrensesnitt – blir ny standard
 32. 32. Page 36 EDB 2010
 33. 33. Page 37 EDB 2010
 34. 34. Page 38 EDB 2010
 35. 35. Page 41 EDB 2010
 36. 36. ..og bevegelse2 høyttalere HD-Video Frontkamera 5MP kamera UMTS / 3G Bluetooth, WiFi 2 mikrofoner HD-skjerm Multi-touch A-GPS Kompass Sensorer for lys ..og nærhet ..og fuktighet Pakket med sensorer … … definerer iPhone NUI
 37. 37. Samfunnsmessige utfordringer driver også IT-utviklingen Mot 2020
 38. 38. Eldre-tsunamien kommer nærmere…
 39. 39. Kilde: Finansdepartementets Pensjonsavis
 40. 40. Ullevål sykehus er et av Nord Europas aller største … ... Vi må bygge 6 nye for å dekke behovet fra 2020 Kilde:SINTEF,okt2009
 41. 41. ¾ av alle nyutdannede må begynne i helsesektoren Kilde:SINTEF, okt 2009
 42. 42. Utfordringene er formidable! Offentlig sektor må i langt større grad enn i dag utnytte mulighetene som ligger i nye verktøy og metoder
 43. 43. Page 50 EDB 2010 Ingen bransje kommer utenom omfattende effektivisering – som det bankene har gjort med utstrakt bruk av automatisering og selvbetjening
 44. 44. Page 51 EDB 2010 Det vil bli økt konkurranse om de beste hodene, med IT-fokus på HR, Samhandling & Brand Mgmt
 45. 45. Digitale innbyggere setter agendaen
 46. 46. Jakt på komfort & A4-tilværelse Mangel på Kontanter, Produkter & Alternativer *Bilder: Google Image Search
 47. 47. Jakt på Mening Mangel på Tid, Tillit & Oppmerksomhet Mer informert Mer utdannet Mer mobil Er "ungdom" til 30 og ønsker involvering
 48. 48. «Bathed in Bits since Birth» "Growing Up Digital", Don Tapscott
 49. 49. Vennenettverket er viktig …
 50. 50. Consumo Ergo Sum "People want to be part of something larger than themselves. They want to be part of something they are really proud of, that they’ll fight for, sacrifice for, trust." Howard Schultz, Starbucks
 51. 51. De kjøper heller historier enn produkter “What we sell is the ability for a 43-year-old accountant to dress in black leather, ride through small towns and have people be afraid of him” Harley-Davidson
 52. 52. Kilde: SINTEF / Norstat 2008 og Nielsen, juni 2009 De er mest aktive i å finne offentlig informasjon i nye kontekster og de minst tilfredse med tilgangen som den er i dag
 53. 53. Kilde: SINTEF / Norstat 2008 og Nielsen, juni 2009 IKT er ”varmt” sosialt lim
 54. 54. Vi ser nå konturene av en ny digital demokratimodell Industri- samfunnet Informasjons- samfunnet Demokrati Representert Deltakende Innbyggere Passive mottakere Aktive partnere Politikk 1-mange, Polarisert 1-1, Behovsorientert Stat Nasjonal, Mono-kulturell ”Glokal”, Multi-kulturell
 55. 55. Avslutningsvis … Mot 2020
 56. 56. more global more local morecollective moreindividual Hentet fra EDB Digital Offentlighet Scenario Planning 2015 My Multimedia Experience Our Online Global Village My Personal Off-Line Zone Our Nordic Community
 57. 57. (1) Ensuring openness & transparency (2) Lowering the cost of government (3) Cyber-Security (4) Participatory democracy (5) Innovation Prioriteringene til USAs CIO, Vivek Kundra, setter den globale agendaen
 58. 58. «If your only tool is a hammer, every problem looks like a nail» Bernard Baruch
 59. 59. Teknologi alene skaper ingen endring Visjon Kompetanse Incentiver Ressurser Plan & Prosess FORANDRING! Kompetanse Incentiver Ressurser Plan & Prosess Visjon Incentiver Ressurser Plan & Prosess Visjon Kompetanse Ressurser Plan & Prosess Visjon Kompetanse Incentiver Plan & Prosess Kilde: APQC FORVIRRING.. BEKYMRING.. VEGRING… FRUSTRASJON.. Visjon Kompetanse Incentiver Ressurser TING TAR TID..
 60. 60. Antonio Lo Cascio Business Development, EDB Industry & Public e-mail: nino@edb.com twitter: @ninolocascio linkedin: no.linkedin.com/in/ninolocascio slideshare: www.slideshare.net/nino2002

×