Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hucre Organeller 2

11,740 views

Published on

  • Be the first to comment

Hucre Organeller 2

  1. 1. HÜCRE
  2. 2. ORGANELLER-2
  3. 3. GOLGİ AYGITI
  4. 6. ÖZELLİKLERİ <ul><li>Hücrede genellikle çekirdeğe yakın ve sentrozom civarında bulunan kanalcık ve keseciklerden oluşmuş bir yapıdır . </li></ul><ul><li>ER den oluşmuştur . </li></ul><ul><li>Olgunlaşmış memeli alyuvarları ve sperm hücreleri hariç bütün ökaryotik hücrelerde bulunur. </li></ul><ul><li>Golgi aygıtını oluşturan keselere diktiyozom adı verilir. </li></ul><ul><li>Ribozomlarda sentezlenen proteinler ER aracılığı ile kesecikler içerisinde golgi aygıtına taşınır . </li></ul><ul><li>Golgi aygıtına gelen proteinler golgi kanallarında ilerlerken yapılarına lipit bağlanarak lipoproteinlere , glikoz bağlanarak glikoproteinlere yada vitamin eklenerek enzimlere dönüştürülür ve kesecikler halinde salgılanır . </li></ul>
  5. 9. GÖREVLERİ <ul><li>Golgi aygıtından oluşan kesecikler hücre zarının yapısına katılır. </li></ul><ul><li>Golgi aygıtının keselerinden tomurcuklanma ile kofullar ve lizozomlar oluşturulabilir . </li></ul><ul><li>Golgi aygıtı salgı ve depo organeli olarak da iş görür. Bu nedenle salgı yapan hücrelerde iyi gelişmiştir. Özellikle tükrük bezi hücreleri , süt bezi hücreleri , ipek böceği salgı hücreleri , koku çıkaran bitki hücreleri ve mukus salgılayan mide duvarı hücrelerinde oldukça gelişmiştir. </li></ul><ul><li>Golgi bitkilerde hücre çeperinin oluşumunda da görev alır. </li></ul>
  6. 10. RİBOZOM
  7. 12. Özellikleri <ul><li>Yaklaşık 150-200 A o büyüklüğünde zarsız ve en küçük hücre organelidir. </li></ul><ul><li>Virüsler hariç bütün hücrelerde bulunurlar. </li></ul><ul><li>Ribozomlar ER ve çekirdek zarı üzerinde ya da sitoplazma sıvısında serbest olarak bulunurlar. Ayrıca mitokondri ve kloroplastların yapısında da bulunurlar. </li></ul><ul><li>Ribozomlar bazen mRNA’ya bağlı olarak da sitoplazmada bulunabilir. Bu şeklide oluşan ribozom zincirine poliribozom (polizom) adı verilir. </li></ul><ul><li>Ribozomlar yapısal olarak RNA ve proteinden yapılmış iki alt birimden oluşan organellerdir. </li></ul>
  8. 14. ÖZELLİKLERİ <ul><li>Ribozomların protein kısmı sitoplazmadaki ribozomlarda , yapıya katılan rRNA ise çekirdekçikte yapılır. </li></ul><ul><li>Ribozomu oluşturacak rRNA ve prtoteinler çekirdekçikte birleşerek ribozomun büyük ve küçük alt birimini oluşturur. </li></ul><ul><li>Oluşan alt birimler çekirdekten sitoplazmaya geçer. Ribozom alt birimlerinin işlevsellik kazanması iki alt birimin birleşmesi ile olur. </li></ul><ul><li>Her hücredeki ribozom sayısı dokuların tipine, fonksiyon durumuna, hücrelerin çoğalma şartlarına ve büyümelerine bağlıdır. </li></ul><ul><li>Ribozomlar protein sentezinin yapıldığı organellerdir. Bu yapılarda aminoasitler birbirine bağlanarak polipeptit zinciri meydana gelir. </li></ul>

×