Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Madde Döngüleri

4,707 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Madde Döngüleri

  1. 1. MADDE DÖNGÜLERİ
  2. 4. <ul><li>AZOT DEVRİ </li></ul><ul><li>Azotun asıl kaynağı havadır.Fakat bitkiler havadaki serbest azotu doğrudan alamazlar. </li></ul><ul><li>Havadaki azot toprağa iki şekilde bağlanır. </li></ul><ul><li>1) Bazı bitkilerin k ö klerindeki yumrularda yaşayan azot bağlayıcı bakterilerle, </li></ul><ul><li>2) Şimşeğin elektrik enerjisi sonucu atmosferdeki azotun oksijenle birleşmesiyle NO 2 - , Bununda suyla birleşmesiyle HNO 3 oluşur ve buda toprağa karışır. </li></ul>
  3. 5. <ul><li>Nitrifikasyon : Bitki ve hayvan h ü crelerinde bulunan organik azotun yeşil bitkilerin kullanabileceği nitrat tuzlarına d ö n ü şt ü r ü lmesidir.3 safhadır. </li></ul><ul><li>Ayrışma : Çü r ü k çü l bakterilerin azotlu besinleri ayrıştırarak NH 'e d ö n ü şt ü rmesidir. </li></ul><ul><li>Nitritleşme : Nitrit bakterilerinin NH 3 ’ü HNO 3 ’ e d ö n ü şt ü rmesidir. </li></ul><ul><li>Nitratlaşma : Nitrat bakterilerinin HNO 3 ' ü nitrat tuzuna d ö n ü şt ü rmesidir. </li></ul><ul><li>Denitrifikasyon : Bitkiler tarafından kullanılmayan nitrat tuzlarının Denitrifikasyon bakterileri tarafından par ç alanarak atmosfere serbest azot olar </li></ul>
  4. 17. Bütün öğrenciler çiçektir. Sevgi ile açar.Yüreğinizde sevgi eksik olmasın .Başarılar diler,Teşekkür ederim . HAZIRLAYAN : ALİ İHSAN KIRTAŞ UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ MERKEZ-AYDIN MADDE DÖNGÜLERİ

×