9 12 Biyoloji Programi YaklaşıM [1]

11,637 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,637
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,006
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9 12 Biyoloji Programi YaklaşıM [1]

 1. 1. <ul><li>ORTAÖĞRETİM 9-12. SINIFLAR </li></ul><ul><li>BİYOLOJİ DERSİ </li></ul><ul><li>ÖĞRETİM PROGRAMINA BİR BAKIŞ </li></ul><ul><li>☻ Programın Temelleri </li></ul><ul><li>☻ Program Yaklaşımı </li></ul><ul><li>Hazırlayanlar: </li></ul><ul><li>Prof. Dr. Abdullah BAYRAM </li></ul><ul><li>Prof. Dr. Musa DOĞAN </li></ul><ul><li>Doç. Dr. Mehmet BAHAR </li></ul><ul><li>Dr. Raziye AYDINLI </li></ul><ul><li>Dr. Fatma TEZCAN </li></ul><ul><li>Dr. İlknur KARACA </li></ul><ul><li>Gülseren ŞENYÜZ </li></ul><ul><li>Gülgün ÇAKMAK </li></ul><ul><li>Esin ÜLGÜT </li></ul>SUNAN : UZMAN BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ALİ İHSAN KIRTAŞ
 2. 2. BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GİRİŞ (1) <ul><li>Bilim ve teknoloji alanındaki birikimler son iki yüzyılda olağanüstü bir hızla artmıştır. </li></ul><ul><li>Diğer alanlarda olduğu gibi biyoloji ve ona bağlı olan genetik, biyoteknoloji, moleküler biyoloji gibi bilim dallarında gelişmeler, insanlık tarihini pek çok açıdan değiştirebilecek bir konuma gelmiştir. </li></ul><ul><li>Biyoloji ve onun teknolojik uygulamaları, insanların </li></ul><ul><li>günlük hayatını, toplum ve çevreyi önemli ölçüde etkilemektedir. </li></ul><ul><li>Gün geçtikçe bireyler, biyoloji biliminin, yaşama sağladığı katkıları daha iyi fark etmektedir. </li></ul>
 3. 3. PROGRAMA GİRİŞ (2) <ul><li>Buna istinaden; </li></ul><ul><li>Ülkeler hızla gelişen bilimsel bilgi ve buna bağlı olarak değişen teknolojiyi bireylerin doğru algılamalarını sağlamak, </li></ul><ul><li>çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve anlayışları kazanmalarına </li></ul><ul><li>fırsat tanımak, </li></ul><ul><li>bir bilim insanının bakış açısıyla çevrelerini tanıyabilmeleri amacıyla öğretim programlarını düzenli olarak değiştirme ve geliştirme çabasında olmuşlardır. </li></ul><ul><li>Ülkemizde de özellikle son yirmi yıl içerisinde bilimsel çalışma sonuçlarındaki öğrenme, öğretme ve değerlendirmeye bakış açılarındaki radikal değişim dikkate alınarak birçok dersin öğretim </li></ul><ul><li>programı yenilenmektedir. </li></ul>
 4. 4. PROGRAMA GİRİŞ (3) <ul><li>Bu bağlamda 2004 yılında </li></ul><ul><li>yapılandırmacı anlayış temelinde ve </li></ul><ul><li>ilköğretim düzeyinde diğer derslerle birlikte geliştirilen 4-8. Sınıflar Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’ndaki </li></ul><ul><li>bilgi, </li></ul><ul><li>beceri, </li></ul><ul><li>tutum, </li></ul><ul><li>değer </li></ul><ul><li>ve anlayışlara yönelik kazanımlar </li></ul><ul><li>ortaöğretim biyoloji, fizik, kimya dersleri için önemli bir temel oluşturmuştur. </li></ul>
 5. 5. PROGRAMA GİRİŞ (4) <ul><li>Ayrıca; </li></ul><ul><li>biyoloji alanındaki olağanüstü hızlı bilgi birikimi; </li></ul><ul><li>eğitim bilimleri, </li></ul><ul><li>bilişsel psikoloji, </li></ul><ul><li>ölçme ve değerlendirme alanındaki yenilikler, </li></ul><ul><li>Kuzey Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu’daki bazı ülkelerin fen bilimleri alanında program geliştirme çalışmaları, </li></ul><ul><li>biyoloji dersi için yeni bir programın hazırlanmasını gerekli hâle getirmiştir. </li></ul>
 6. 6. 9-12. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programının geliştirilmesi esnasında dikkate alınan hususlar <ul><li>27.12.1996 tarih ve 169 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararıyla kabul edilip yayınlanan 9-11. Sınıflar Biyoloji Dersi Öğretim Programı ile öncesinde hazırlanan programlar gözden geçirilerek içerik, süreç ve değerlendirme açısından farklılık ve benzerlikler tespit edilmiştir. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Uluslararası FEN sınavlarında başarılı olan </li></ul><ul><li>bazı Kuzey Amerika, Avrupa Birliği ve Uzakdoğu ülkelerinin biyoloji öğretim programları eleştirel bir bakış açısıyla incelenerek içerik, süreç ve beceriler açısından ortak olan hususlar ülkemiz gerçekleri de göz önünde tutularak </li></ul><ul><li>programa yansıtılmıştır. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>İçeriği gereği biyoloji dersleri için bir ön gereklilik olan 4–8. Sınıflar Fen ve </li></ul><ul><li>Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve daha önce hazırlanan 2000 Fen Bilgisi </li></ul><ul><li>Öğretim Programı incelenmiş, bu programlarda yer alan yeni birçok yaklaşımdan önemli ölçüde faydalanılmıştır. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>1997 Biyoloji Dersi Öğretim Programı’na yönelik illerden gelen raporlar, sivil </li></ul><ul><li>toplum örgütlerinin ulaşılabilen raporları titizlikle irdelenmiştir. Bu raporlarda ön </li></ul><ul><li>plana çıkan görüşlerin (bu görüşler daha çok içerik ve konuların sınıflar arası dağılımına yöneliktir) programa yansıtılmasına özen gösterilmiştir. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Uluslararası ve özellikle ulusal alanda biyolojiye yönelik (program, öğrenme ve öğretim teknikleri vb.) yüksek lisans, doktora tezlerinde ve akademik yayınlarda belirtilen hususlar (özellikle biyolojide sık rastlanan kavram yanılgıları ve öğrenciler tarafından zor olarak algılanan konular) tespit edilerek bunların </li></ul><ul><li>giderilmesine yönelik önlemlerin programa yansıtılmasına dikkat edilmiştir. </li></ul>
 11. 11. PROGRAMIN VİZYONU <ul><li>Biyolojiyi herkesin severek, zevk alarak öğrenebileceği bir ders haline getirmek </li></ul><ul><li>Toplum bireylerini biyoloji okuryazarı kılmak </li></ul><ul><li>Biyoloji okuryazarı bir birey; </li></ul><ul><ul><li>Genelde bilimin, özelde biyolojinin doğasını anlar ve özümser. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kendisini tanıyabilmesi ve çevresindeki olayları anlayabilmesi için biyoloji öğrenmenin gerekliliğini idrak eder. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biyolojiye ait anahtar kavramlar etrafında yapılanmış anlamlı bir bilişsel yapıya </li></ul></ul><ul><li> sahiptir. </li></ul><ul><ul><li>Geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili olarak bilim-teknoloji-toplum-çevre arasındaki </li></ul></ul><ul><ul><li>etkileşimi analiz eder. </li></ul></ul><ul><ul><li>Karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemi kullanarak çözme eğilimindedir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruhen ve bedenen sağlıklı, yeteneklerinin farkında sosyal bir birey olarak çeşitli </li></ul></ul><ul><ul><li>iletişim becerilerine, tutum, değer ve anlayışlara sahiptir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biyolojiye ilişkin çalışma alanlarında gerekli teknolojik ve psiko-motor becerileri </li></ul></ul><ul><ul><li>elde etmiştir. </li></ul></ul>
 12. 12. Programın Amaçları (1) <ul><li>Öğrenciler; </li></ul><ul><li>Bilimin doğasını anlar. </li></ul><ul><li>Özelde biyolojinin, genelde fen bilimlerinin uğraşı alanlarını öğrenerek bilimin </li></ul><ul><li>kültüre nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin bilgileri geliştirir. </li></ul><ul><li>Biyolojiye ilişkin çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmak ve tüm </li></ul><ul><li>bunları doğal dünyayı daha iyi anlamak için kullanır. </li></ul><ul><li>Sorumluluk taşıyan bilinçli bir birey olarak bilimsel değerlerin birey, toplum ve </li></ul><ul><li>çevre açısından önemini fark eder ve bu değerleri özümser. </li></ul><ul><li>Günlük hayatla ilgili sorunların çözümünde biyoloji bilgisini kullanır. </li></ul>
 13. 13. Programın Amaçları (2) <ul><li>Öğrenciler; </li></ul><ul><li>Karşılaşılan problemlerin çözümünde bilimsel metodu kullanır. </li></ul><ul><li>Biyoloji ile ilgili meslekler için gerekli bilişsel ve duyuşsal temelleri oluşturur. </li></ul><ul><li>Sahip olduğumuz biyolojik zenginliklerin tanınmasına ve korunmasına yönelik </li></ul><ul><li>gerekli bilinci kazanmış bir birey olarak farklı etkinliklere katılır. </li></ul><ul><li>Yukarıda ifade edilen tüm bu genel amaçlara ilaveten bu program biyoloji öğretimi </li></ul><ul><li>yoluyla, öğretmen rehberliğinde öğrenci merkezli etkinlikleri ön plana çıkaran; bireysel </li></ul><ul><li>farklılıkları dikkate alan ama sosyal becerileri de göz ardı etmeyen; ürün kadar süreç odaklı </li></ul><ul><li>bir değerlendirme anlayışını benimsemiş oluşturmacı (yapılandırıcı) öğretmenlerin </li></ul><ul><li>yetişmesine katkı sağlar. </li></ul>
 14. 14. PROGRAMDA VURGULANAN TEMEL ANLAYIŞLAR <ul><li>1. Biyoloji okuryazarlılığının gereklerini gözetme </li></ul><ul><li>Ünite kazanımlarında biyoloji okuryazarlığının gerekleri gözetilmiş, bunun için programın elverişli bir çerçeve oluşturmasına özen gösterilmiştir. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>2. Oluşturmacı öğrenme yaklaşımı </li></ul><ul><li>Programının hazırlanmasında birçok öğrenme yaklaşımı dikkate alınmıştır. </li></ul><ul><li>Bilginin pasif olarak yada kişisel bir katkıda bulunma olmaksızın inşa edilemeyeceği, </li></ul><ul><li>Anlamanın, adaptasyon sonucu ortaya çıktığı, </li></ul><ul><li>Kişinin kendi tecrübe, bilgi ve birikimleriyle tartışılan konu arasında uyumun sağlanmasıyla ele alınan konunun anlaşılabildiği, </li></ul><ul><li>İlginin etkileşim sonucu oluştuğu, </li></ul><ul><li>Kullanılan dil ve içinde bulunulan sosyal yapının bu etkileşimde önemli rol oynadığı </li></ul><ul><li>düşünülmüştür. </li></ul>
 16. 16. Oluşturmacı yaklaşım (1) <ul><li>Öğretmeni otoriter bilen; öğrenciyi bilgisiz, öğretmen tarafından kontrol edilen, öğretmenin bildiği şeyler üzerinde çalışan ve uygulayan olarak gören geleneksel öğretmen düzeyi, </li></ul><ul><li>öğretmenin daha çok kolaylaştırıcı rolünü aldığı ve öğrencilerin ise kendi görüşlerini daha çok sahiplendiği bir ortama doğru dönüşmektedir. </li></ul><ul><li>Oluşturmacı öğrenme yaklaşımı, ifade edilen tüm bu varsayımlar nedeni ile öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarını ve öğretmen rehberliğini ön plana çıkarmaktadır. </li></ul>
 17. 17. Oluşturmacı yaklaşım (2) <ul><li>Öğrenme psikolojisi uzmanlarına göre çocukların biyolojik olayların nasıl geliştiğine dair bilimsel fikirler oluşturmaları, yetişkinlerden farklı değildir. </li></ul><ul><li>Albert Einstein bilimi, sadece kanunlar ve kurallar bütünü olarak görmekten ziyade, onları insan zihninin yarattığı bir şey olarak düşünmüştür. </li></ul><ul><li>Lise öğrencisi genç kızlar bir biyoloji laboratuarında ilk defa bir deney yapıyorlardı. Karbonhidrat sentezinde ışığın etkisini araştıracaklardı. Düzeneği kurmuş, 3 gün boyunca sardunya bitki yaprakları üzerinde çalışmışlardı. </li></ul><ul><li>2 grup saksıyı 2 gün boyunca karanlıkta tutmuş, sonra 1. grup bitki yapraklarını alüminyum folyo ile örtmüş, 2. grup bitki yapraklarını ise örtmeden birlikte, ışık altında 12 saat tutmuşlardı. </li></ul>
 18. 18. Oluşturmacı yaklaşım (3) <ul><li>Nihayet biyoloji dersi laboratuarında folyoları söküp, açıkta kalan yapraklar ile birlikte 10 dakika süreyle beher içinde kaynattılar. </li></ul><ul><li>Sonra yaprakları çıkarıp 2 ayrı petri kabına yerleştirip üzerine alkol döktüler. </li></ul><ul><li>10 dakika bekledikten sonra yaprakları yeni petri kaplarına aktarıp üzerine iyot çözeltisi döktüler. </li></ul><ul><li>Kızlar neş’e ve heyecan içinde sonucu tartışıyor, tatlı bir gürültü oluşturmuşlardı. </li></ul><ul><li>Öğretmen ellerini çırptı ve tebeşiri tahtaya doğru fırlatarak “ şimdi, çocuklar, bugün laboratuarda neler yaptınız, sonuç olarak ne bekliyorsunuz, bunu birlikte tartışalım”, dedi (Oluşturmacılık, Çeviri, Fen Öğrenimi ve Öğretimine Oluşturmacı Bir Perspektif, Doç.Dr. Mehmet BAHAR, 2007) . </li></ul>
 19. 19. <ul><li>3. Sarmallık </li></ul><ul><li>Programda konular bir sınıfın belirli bir döneminde ve bir defa işlenmek yerine bütün sınıflara dağıtılmıştır. </li></ul><ul><li>Başka bir ifade ile konular; </li></ul><ul><li>basitten karmaşığa, </li></ul><ul><li>bilinenden bilinmeyene, </li></ul><ul><li>somuttan soyuta ilkesine göre </li></ul><ul><li>her sınıfta biraz daha genişletilmiş, </li></ul><ul><li>anahtar kavramların etrafındaki örüntü her defasında biraz daha artırılmıştır. </li></ul>
 20. 20. Hücre, Organizma ve Metabolizma konularına ilişkin 9. sınıftan 12. sınıfa kadar devam eden ünite ve konu başlıkları Sınıf Öğrenme Alanı : HÜCRE, ORGANİZMA ve METABOLİZMA 9 1. Canlıların ortak özellikleri 2. Canlıların temel bileşenleri 3. Hücre 4. Hücrelerin k arşılaştırılması ve h ücresel o rganizasyon 10 1. Solunum 2. Fotosentez 11 1. Bitkilerde üreme ve gelişme 2. B itkilerde büyüme ve yapı 3. B itkilerde beslenme 4. B itkilerde t aşıma 12 1. Hayvanlarda beslenme ve sindirim 2. H. dolaşım 3. H. bağışıklık 4. H. solunum 5. H. boşaltım 6. H. destek-hareket 7. H. denetl.-düz.sist. 8. H. üreme 9. H. davranış
 21. 21. Biyolojik Çeşitlilik, Genetik ve Evrim konularına ilişkin 9. sınıftan 12. sınıfa kadar devam eden ünite ve konu başlıkları Sınıf Öğrenme Alanı : Biyolojik Çeşitlilik, Genetik ve Evrim 9 1. Canlıların sınıflandırılması 2. Canlılar alemi 3. Biyolojik çeşitlilik ve türlerin korunması 10 1. Mitoz ve eşeysiz üreme 2. Mayoz ve eşeyli üreme 11 1. Kalıtım (Mendel, gen, alel, kromozom) 2. DNA ve protein sentezi 3. Biyoteknoloji, Gen M 12 1. Varyasyon 2. Seleksiyon 3. Evrim 4. Türleşme
 22. 22. İnsan ve Çevre konularına ilişkin 9. sınıftan 12. sınıfa kadar devam eden ünite ve konu başlıkları Sınıf Öğrenme Alanı : İNSAN ve ÇEVRE 9 <ul><li>İnsanın Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri </li></ul><ul><li>Çevre Sorunları </li></ul><ul><li>Çevre Sorunlarının Önlenmesi </li></ul><ul><li>Çevre Sorunları ve İnsan Sağlığı </li></ul>10 <ul><li>Ekosistem Ekolojisi ve Enerji Akışı </li></ul><ul><li>(Madde Döngüleri </li></ul><ul><li>Besin Zinciri ve Ağları </li></ul><ul><li>Besin Piramidi) </li></ul>11 <ul><li>Populasyon Ekolojisi </li></ul><ul><li>Komünite Ekolojisi </li></ul>12 <ul><li>Çevrenin Rehabilitasyonu </li></ul><ul><li>Çevre Sorunlarının Etik, Politik, Ekonomik Çevresel Açıdan Ele Alınması </li></ul><ul><li>Sürdürülebilir Kalkınma </li></ul>
 23. 23. 4. Öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişim seviyelerini ve bireysel farklılıklarını gözetme <ul><li>Kazanımların yazılmasında ve sarmal yapının oluşturulmasında öğrencilerin göstereceği olası zihinsel ve fiziksel gelişim düzeyleri gözetilmiş, bireysel farklılıklar dikkate alınmıştır. </li></ul><ul><li>Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkların (değişkenlerin) bir boyutunu; bireyin zihinsel operasyonların ve öğrenme stil-stratejileri ve motivasyon biçimlerinin betimlediği, diğer boyutunu ise cinsiyet, sosyo-ekonomik ve kültürel durumların belirlediği düşünülmüştür. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Bu öğretim programı, </li></ul><ul><li>farklı bireysel özelliklere sahip öğrencilerin bulunabileceği gerçeğinden hareketle, öğretmenlerin öğretim yöntem ve tekniklerini çeşitlendirmelerini, mümkün olduğu kadar çeşitli ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmalarını önermektedir. </li></ul><ul><li>Yapılandırılmış grid </li></ul><ul><li>Tanılayıcı dallanmış ağaç </li></ul><ul><li>Kelime ilişkilendirme </li></ul><ul><li>Kavram haritası </li></ul><ul><li>Boşluk doldurma </li></ul><ul><li>Doğru-yanlış vb. </li></ul>
 25. 25. 5. İlgili diğer derslerin öğretim programları ile paralellik ve bütünlük <ul><li>Lise fizik, kimya, coğrafya ve matematik derslerindeki eş zamanlı değişim dikkate alınarak diğer derslerin öğretim programlarındaki kazanımları ile paralellik ve bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır. </li></ul>
 26. 26. 6. Performansa Dayalı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı <ul><li>Son yıllardaki hızlı gelişme ve değişmeler, öğrencilerden beklentilerini de değiştirmiştir. </li></ul><ul><li>Günümüzde öğrenciler temel bilgi, beceri ve tutumların yanı sıra; </li></ul><ul><ul><li>eleştirel düşünme, </li></ul></ul><ul><ul><li>yaratıcı düşünme, </li></ul></ul><ul><ul><li>problem çözme, </li></ul></ul><ul><ul><li>araştırma yapma, </li></ul></ul><ul><ul><li>takım çalışması, </li></ul></ul><ul><ul><li>sonuç çıkarma, </li></ul></ul><ul><ul><li>değerlendirme, </li></ul></ul><ul><ul><li>etkili iletişim kurma, </li></ul></ul><ul><ul><li>analiz yapma vb.ne ihtiyaç duymaktadırlar. </li></ul></ul><ul><li>Bilgi, beceri ve tutumdaki değişmeler, öğretim programlarının yenilenmesini zorunlu hale getirmiştir. </li></ul>
 27. 27. Performansa dayalı değerlendirme <ul><li>Öğrencilerden yetkinlik kazandıkları bilgi, beceri ve tutumları uygulamak için belirli yeterlilikleri göstermelerinin istenmesi olarak da tanımlanmaktadır. </li></ul><ul><li>Öğrencilerden temel bilgi ve becerilerinin uygulamalarını göstermeleri için gerçek yaşama ilişkin birtakım görevleri yerine getirmelerinin istendiği performansa dayalı değerlendirme iki bölümden oluşmaktadır: </li></ul>
 28. 28. 1. Performans Görevleri <ul><li>Belirli ölçütlere göre değerlendirilen öğrenme etkinlikleridir. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin belirli bilgi ve becerileri gösterme ve uygulama yeteneklerini değerlendirmede </li></ul><ul><li>Kullanılırlar. </li></ul><ul><ul><li>Bir görevi yada kullanılan işlemleri açıklama, </li></ul></ul><ul><ul><li>hipotez oluşturma, </li></ul></ul><ul><ul><li>deney yapma, </li></ul></ul><ul><ul><li>plan yapma, </li></ul></ul><ul><ul><li>yeni problemler oluşturma, </li></ul></ul><ul><ul><li>genellemeler yapma, </li></ul></ul><ul><ul><li>bir durumu tanımlama, </li></ul></ul><ul><ul><li>çözüm yolları önerme vb.ni kapsayabilir. </li></ul></ul><ul><li>Bireysel ya da grup çalışması şeklinde düzenlenebilirler. </li></ul><ul><li>Kısa ya da uzun süreli olabilirler. </li></ul>
 29. 29. 2. Değerlendirme (Puanlama) Araçları <ul><li>Performans, daha önceden belirlenmiş ölçütlere göre hazırlanmış olan </li></ul><ul><ul><li>dereceli puanlama anahtarları, </li></ul></ul><ul><ul><li>anekdotsal kayıtlar (not alma), </li></ul></ul><ul><ul><li>derecelendirme ölçekleri veya </li></ul></ul><ul><ul><li>kontrol listeleri </li></ul></ul><ul><ul><li>kullanılarak değerlendirilebilir. </li></ul></ul>
 30. 30. PROGRAMIN TEMEL YAPISI <ul><li>Biyoloji öğretim programı, biyolojideki kavram, ilke ve teorilere yönelik kazanımları ve beceri-anlayış-tutum-değerlerine yönelik kazanımları kapsayan ünitelerden oluşmaktadır. </li></ul><ul><li>9–12. Sınıflardaki </li></ul><ul><ul><li>“ Hücre, Organizma ve Metabolizma”, </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Biyolojik Çeşitlilik, Genetik ve Evrim”, </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Çevre ve İnsan” </li></ul></ul><ul><li>ile ilgili ünitelerdeki temel kavramlar, sarmallık yapısına uygun olarak genelden özele, bilinenden bilinmeyene ilkesi paralelinde konu içeriğine yansıtılmıştır. </li></ul>
 31. 31. Beceri, tutum, değer ve anlayışlara ilişkin kazanımlar üç başlık altında verilmektedir: <ul><li>Bilim-Teknoloji-Toplum-Çevre ilişkileri (BTTÇ) </li></ul><ul><li>Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Süreç Becerileri (BAS) </li></ul><ul><li>İletişim Becerileri, Tutum ve Değerler (İTD) </li></ul><ul><li>Beceri, tutum değer ve anlayışlara yönelik kazanımlar hazırlanan ünitelerdeki kazanımlarla örülmüş ve ilişkilendirilmiş durumdadır. </li></ul>
 32. 32. Örneğin, 3. ÜNİTE: BİLİNÇLİ BİREY – YAŞANABİLİR ÇEVRE <ul><li>Öğrenciler; </li></ul><ul><li>1. İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini tartışır (BTTÇ 23,25; 29; İTD 1, 17; BAS 3, 4, 7). </li></ul><ul><li>Burada, Bilinçli Birey –Yaşanabilir Çevre Ünitesindeki 1. kazanımla birlikte öğrenci, </li></ul><ul><li>numaralandırılmış BTTÇ (Tablo 1), İTD (Tablo 2) ve BAS (Tablo 3) kazanımlarını gösteren </li></ul><ul><li>tablolardaki ilgili kazanımları da gerçekleştirmektedir. </li></ul>
 33. 33. Tablo–1. “Bilim-Teknoloji-Toplum-Çevre” Kazanımları <ul><li>BTTÇ 1. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında bilimin rolünü anlar. </li></ul><ul><li>BTTÇ 2. Bilimin sınanabilir, sorgulanabilir, yanlışlanabilir ve kanıtlara dayandırılabilir bir yapısı </li></ul><ul><li>olduğunu anlar. </li></ul><ul><li>BTTÇ 3. Bilimsel bilginin ivmeli bir şekilde arttığını fark eder. </li></ul><ul><li>BTTÇ 4. Bilimsel bilginin değişiminde kanıtların, teorilerin ve/veya paradigmaların rolünü açıklar. </li></ul><ul><li>BTTÇ 5. Bilimsel bilginin değişiminin genellikle sürekli olduğunu fakat bazen de paradigma kayması </li></ul><ul><li>şeklinde olabileceğini fark eder. </li></ul><ul><li>BTTÇ 6. Yeni bir bulgu ortaya çıktığında mevcut bilimsel bilginin test edilerek sınandığını, </li></ul><ul><li>düzeltildiğini veya yenilendiğini fark eder. </li></ul><ul><li>BTTÇ 7. Biyolojinin yaşamın anlaşılmasına sağladığı katkıların farkına varır. </li></ul><ul><li>BTTÇ 8. Sosyo-ekonomik ve kültürel bağlamın biyolojinin gelişimini etkilediği gerçeğini anlar. </li></ul><ul><li>BTTÇ 9. Biyolojinin birey, toplum ve çevre üzerindeki uygulamalarını değerlendirir. </li></ul><ul><li>BTTÇ 10. Biyolojinin sınırlılıkları olabileceğinin farkına varır. </li></ul><ul><li>BTTÇ 11. Biyolojinin alt bilim dalları ile günlük yaşamdaki uygulama alanları arasında ilişki kurar. </li></ul><ul><li>BTTÇ 12. Biyolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini kavrar. </li></ul><ul><li>BTTÇ 13. Bilim-teknoloji-toplum-çevre arasındaki ilişkileri anlar. </li></ul><ul><li>BTTÇ 14. Bilim ve teknolojideki araştırma projelerine kaynak sağlanmasının öneminden ve </li></ul><ul><li>koşullarından haberdar olur. </li></ul><ul><li>BTTÇ 15. Bilimsel bilginin oluşturulmasında ve sunumunda modellerden yararlanmanın yeri ve </li></ul><ul><li>önemini bilir. </li></ul><ul><li>BTTÇ 16. Teknolojik kavram, ilke ve süreçleri bilir. </li></ul><ul><li>BTTÇ 17. Teknolojik gelişim sürecinin sınırlılıklarını, kaynaklarını ve teknolojik uygulamaların olası </li></ul><ul><li>etkilerini fark eder. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>BTTÇ 18. Biyolojiyle ilgili meslekler ile öğrendikleri biyoloji konuları arasında bağlantı kurar. </li></ul><ul><li>BTTÇ 19. Farklı tarihsel ve kültürel geçmişleri olan insan topluluklarının bilimsel düşüncelerin ve </li></ul><ul><li>biyoloji biliminin gelişimine yaptıkları katkıları örneklerle açıklar. </li></ul><ul><li>BTTÇ 20. Farklı tutum ve değerlerin biyolojik kavramlar üzerine etkisini karşılaştırır. </li></ul><ul><li>BTTÇ 21. Kendi alanlarında dünya çapında üne sahip bilim insanlarına ve bilime katkılarına örnekler verir. </li></ul><ul><li>BTTÇ 22. Bilimdeki gelişmelerin; teknolojinin gelişmesine, teknolojide yeni icatlara ve uygulamalara yol açtığına örnekler verir. </li></ul><ul><li>BTTÇ 23. Atıkların yönetiminin önemli bir toplumsal sorun olduğunu algılayarak çevreye verebileceği </li></ul><ul><li> zararları önlemek için uygun bir şekilde geri dönüştürülmesi veya imha edilmesi gerektiğinin farkına varır. </li></ul><ul><li>BTTÇ 24. Teknolojik ürün ve sistemleri kullanarak doğal kaynaklar, canlılar ve habitatların nasıl </li></ul><ul><li>korunabileceğini, çeşitli ürün ve sistemlerin kullanımından kaynaklanan zararlı atıkların nasıl azaltılabileceğini açıklar. </li></ul><ul><li>BTTÇ 25. Yerel, ulusal ve/veya küresel çevre sorunlarının nedenlerini ve etkilerini idrak eder. </li></ul><ul><li>BTTÇ 26. Yerel, ulusal ve/veya küresel çevre sorunlarının olası çözüm yollarını tartışır. </li></ul><ul><li>BTTÇ 27. Çevre, yaban hayatı ve doğal kaynakları koruma yöntemlerini kavrar ve tartışır. </li></ul><ul><li>BTTÇ 28. Çevre, yaban hayatı ve doğal kaynakları korumada hem bireylerin hem de toplumun sorumluluklarını bilir. </li></ul><ul><li>BTTÇ 29. İnsanların ve toplumun çevreyi nasıl etkilediğine örnekler verir. </li></ul><ul><li>BTTÇ 30. Bilimin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir sürükleyici gücün bireysel, toplumsal ve </li></ul><ul><li>çevresel ihtiyaçlar olduğunu fark eder. </li></ul><ul><li>BTTÇ 31. Bireyin teknoloji geliştirirken veya kullanırken sonuçları hakkında kendine, topluma ve </li></ul><ul><li>çevreye karşı sorumluluk hissetmesi gerektiğini anlar. </li></ul><ul><li>BTTÇ 32. Ulusal ve uluslararası kalite tescil kuruluşlarının görevlerini bilir, bunların ürün üzerinde kullanılan sembollerini tanır. </li></ul><ul><li>BTTÇ 33. Günlük yaşamında kullandığı her türlü tüketim mallarına ilişkin olarak fayda, kalite ve maliyet anlayışı geliştirir. </li></ul>1. İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini tartışır ( BTTÇ 23,25; 29 ; İTD 1, 17; BAS 3, 4, 7).
 35. 35. 1. İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini tartışır (BTTÇ 23,25; 29; İTD 1, 17 ; BAS 3, 4, 7). <ul><li>Tablo-2. “İletişim Becerileri, Tutum ve Değerler” Kazanımları </li></ul><ul><li>İTD 1. Öğrenme sürecine aktif olarak katılmaya istekli olur. </li></ul><ul><li>İTD 2. Öğrenmeyi öğrenme ile ilgili ilkeleri uygulamayı alışkanlık hâline getirir. </li></ul><ul><li>İTD 3. Kendisi için uygun çalışma teknikleri geliştirme çabası gösterir. </li></ul><ul><li>İTD 4. Biyolojik olaylara olan merakını çeşitli uygulamalar yaparak ortaya koyar. </li></ul><ul><li>İTD 5. Gözlem ve deneylerde özgünlüğü kendine ilke edinir. </li></ul><ul><li>İTD 6. Problem çözmede yaratıcılığını ortaya koyar. </li></ul><ul><li>İTD 7. Zor bir problemle karşılaştığında çözümü için kararlılık gösterir. </li></ul><ul><li>İTD 8. Çoğu problemin birden fazla çözümü olduğunu ve bir çözümün tercih edilmesine ilişkin </li></ul><ul><li>kararın o şartları belirleyen farklı durumlardan etkilendiğinin farkına varır. </li></ul><ul><li>İTD 9. Bilimsel çalışmalara katılım ve çalışma esnasında girişimci özelliğini gösterir. </li></ul><ul><li>İTD 10. Bilimsel bir araştırma yapmaya olan ilgisini geliştirir. </li></ul><ul><li>İTD 11. İletişimde dili etkili kullanmayı ve başka ögelerle desteklemeyi içselleştirir. </li></ul><ul><li>İTD 12. Kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışır. </li></ul><ul><li>İTD 13. Bilimsel etkinliklerle ilgili olarak kendine olan güvenini ve memnuniyetini ifade eder. </li></ul><ul><li>İTD 14. Bitki ve hayvanları sever ve onlara insancıl biçimde davranır. </li></ul><ul><li>İTD 15.Etkinliklerde kendisi ve çevresindekilerin güvenliğinin sağlanmasının önemini anlar ve uygulamaya özen gösterir. </li></ul><ul><li>İTD 16. Grup veya diğer çalışmalarda bireysel sorumluluğunu yerine getirir. </li></ul><ul><li>İTD 17. Grup ve sınıf tartışmalarında diğerlerinin eleştirilerini ve önerilerini dinler, tüm bunları objektif biçimde değerlendirir. </li></ul><ul><li>İTD 18. Soru sorma becerilerini geliştirmede istekli davranarak bu bağlamda neler yapabileceğini sorgular. </li></ul><ul><li>İTD 19. Proje, tartışma vb. etkinliklerde öne sürülen görüşlerle ilgili “kabullenmiş” tavırdan daha çok “şüpheciliği” tercih eder. </li></ul><ul><li>İTD 20.Gerektiğinde düşüncelerini; ortaya konulan veriler ve kanıtlar ışığında tekrar değerlendirme, geliştirme ve değiştirme hususunda isteklidir. </li></ul>
 36. 36. 1. İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini tartışır (BTTÇ 23,25; 29; İTD 1, 17; BAS 3, 4, 7 ). <ul><li>Tablo-3. 9 -12. Sınıf İçin “Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Süreç Becerileri ” Kazanımları </li></ul><ul><li>BAS 1. Varlıkları duyu organlarını ve/veya uygun araç ve gereçleri kullanarak gözlemler. </li></ul><ul><li>BAS 2. Çeşitli sınıflandırma ölçütlerini kullanır, açıklar ve/veya oluşturur. </li></ul><ul><li>BAS 3. Biyolojik olaylarla ilgili çeşitli öngörülerde bulunur. </li></ul><ul><li>BAS 4. Güvenilir ve kesin verilere dayalı tahminlerde bulunur. </li></ul><ul><li>BAS 5. Kavramları yapılandırmak ve fikirleri geliştirmek için benzeşimler (analojiler) üretir. </li></ul><ul><li>BAS 6. Bir araştırmayı yapmak için uygun olan metodu seçer. </li></ul><ul><li>BAS 7. Bilgi toplamak amacıyla çeşitli kaynaklara başvurur. </li></ul><ul><li>BAS 8. Yanlılık gösteren bilgi ve görüşleri ayırt eder. </li></ul><ul><li>BAS 9. Araştırmayı veya etkinliği yapmak için gerekli, uygun alet ve materyalleri seçer. </li></ul><ul><li>BAS 10. Kullanma kılavuzu veya sözlü beyanlardan bir alet veya materyalin nasıl kullanılacağını öğrenir ve uygular. </li></ul><ul><li>BAS 11. Araştırma tekniklerini uygulamak amacıyla çeşitli araç gereçleri etkin olarak kullanır. </li></ul><ul><li>BAS 12. Bir problemi kesin ve açık olarak belirtir. </li></ul><ul><li>BAS 13. Verilen probleme bir veya daha fazla çözüm önerisi getirir. </li></ul><ul><li>BAS 14. Verilen bir olayda değişkenleri (bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler) belirler. </li></ul><ul><li>BAS 15. Öne sürdüğü hipotezi test etmek amacıyla bir etkinlik tasarlar ve yapar. </li></ul><ul><li>BAS 16. Uygun araç gereçleri kullanarak doğru ölçümler yapar. </li></ul><ul><li>BAS 17. Bir hipotezi desteklemek ya da reddetmek amacıyla bulduğu sonuçları açık olarak ifade eder. </li></ul><ul><li>BAS 18. Deneysel sonuçların doğruluğunu sınırlayan hataların kaynaklarını belirler. </li></ul><ul><li>BAS 19. Tablo, grafik gibi uygun teknikleri kullanarak verileri sınıflandırır ve düzenler. </li></ul><ul><li>BAS 20. Verilerde ortaya çıkan eğilimleri yorumlar. </li></ul><ul><li>BAS 21. Çeşitli araştırmacıların deneysel verilerini sonuçlarını doğrulamak amacıyla kullanır. </li></ul><ul><li>BAS 22. Sonuçlar ilk öne sürülen hipotezi doğrulamıyorsa ikinci bir hipotez kurar. </li></ul><ul><li>BAS 23. Hipotez doğrulandığında uygun sonuçlar çıkarır. </li></ul><ul><li>BAS 24. Doğrulanabilir verilerin gerekliliğini savunur. </li></ul><ul><li>BAS 25. Bilimsel kavramların anlaşılmasını kolaylaştıracak modelleri ve bilgisayar simülasyonlarını etkili olarak kullanır. </li></ul><ul><li>BAS 26. Bilimsel kavram, süreç ve araştırma sonuçlarını çizim, grafik, tablo, histogram vb. yazma, sözel iletişim yoluyla özetler. </li></ul><ul><li>BAS 27. Araştırma sonucu keşfedilen ilişkileri günlük yaşamda meydana gelen olayları açıklamak için kullanır. </li></ul>
 37. 37. BİYOLOJİ DERSLERİNDE GÜVENLİK <ul><li>Biyoloji dersi yaparak ve yaşayarak öğrenme etkinliklerinin uygulandığı bir disiplindir. </li></ul><ul><li>Öğrencilere dersi sevdirerek anlamlı öğrenmelerini sağlamak için laboratuarlar büyük önem arz etmektedir. </li></ul><ul><li>Laboratuarlarda yapılan etkinlikler, basit bir gözlemden, bütün bilimsel süreç becerilerini kullanmayı gerektiren deneyler yapmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alabilir. </li></ul><ul><li>Laboratuar güvenliği de tüm bu etkinliklerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından önemlidir. </li></ul><ul><li>Laboratuarlarda yapılan etkinliklerde </li></ul><ul><li>araç gereçlere, </li></ul><ul><li>makine ve donanımlara, </li></ul><ul><li>öğretmen, öğrenci ve okula yönelik meydana </li></ul><ul><li>gelebilecek tehlikelere karşı önlemler alma, </li></ul><ul><li>aksayan durumları belirleme, </li></ul><ul><li>daha iyiyi düzenleme adına </li></ul><ul><li>sorunlara bilimsel yöntemlerle yaklaşma esastır. </li></ul>
 38. 38. Bu bağlamda, <ul><li>Yöneticilerin etkinliklerin güvenli biçimde yapılabileceği </li></ul><ul><li>bir laboratuarı, </li></ul><ul><li>kimyasal maddelerin saklanabileceği uygun bir depoyu </li></ul><ul><li>ve gerekli donanımı sağlaması gerekir. </li></ul><ul><li>Güvenlik konusunda öğrencileri bilgilendirmek de öğretmenin sorumluluğundadır. </li></ul><ul><li>Güvenlik sembollerinin laboratuara asılması, öğrencilerin bu sembol ve işaretleri öğrenmeleri, güvenliğe ilişkin yönergeleri dikkatle okuyarak uygulamaları, </li></ul><ul><li>öğretmenlerin özel durumlarda güvenliğe ilişkin </li></ul><ul><li>yaptıkları açıklamaları dikkatle dinleyerek titizlikle uymaları, </li></ul><ul><li>kendilerinin ve arkadaşlarının güvenliğine dikkat etmeleri gerekmektedir. </li></ul>
 39. 39. Okuma parçaları <ul><li>Ders kitabında kazanımlara ilişkin okuma parçaları yer almaktadır. </li></ul><ul><li>Program kapsamında ele alınan konulara ilişkin olarak her ünitede, önemli buluş ve </li></ul><ul><li>güncel gelişmelere değinen, öğrencinin ilgisini çekecek, bilim ve teknolojiye bakış açısını olumlu yönde etkileyecek okuma parçalarının verilmesi önerilmiştir (Örneğin; Nobel Ödülü kazanmış bilim insanlarının ilginç çalışmaları, önemli keşifler vb.) yer almalıdır. </li></ul>
 40. 40. Konuların 4 Yıla Dağılımı Sınıf Hücre, Organizma ve Metabolizma Biyolojik Çeşitlilik, Genetik ve Evrim İnsan ve Çevre 9 HÜCRE 1. Canlıların ortak özellikleri 2. Canlıların temel bileşenleri 3. Hücre 4. Hücre Karşılaştır ma, Organizasyon ÇEŞİTLİLİK ve SINIFLANDIRMA 1. Canlıların sınıflandırılması 2. Canlılar alemi 3. Biyolojik çeşitlilik ve türlerin korunması ÇEVRESEL SORUNLAR 1. Güncel çevre sorunları ve çözüm önerileri 2. Atatürk’ün doğa ve çevre anlayışı 10 ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1. Solunum 2. Fotosentez ÜREME 1. Mitoz ve eşeysiz üreme 2. Mayoz ve eşeyli üreme EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 1. Ekosistem ekolojisi ve enerji akışı 11 BİTKİ BİYOLOJİSİ 1. Bitkilerde üreme ve gelişme 2. B. büyüme ve yapı 3. B. beslenme 4. B. Taşıma KALITIM, GEN, BİYOTEKNOLOJİ 1. Kalıtım (Mendel, gen, alel, kromozom) 2. DNA ve protein sentezi 3. Biyoteknoloji, Gen M KOMÜNİTE ve POPULASYON EKOLOJİSİ 1. Komünite ekolojisi 2. Populasyon ekolojisi 12 HAYVAN BİYOLOJİSİ 1. Hayvanlarda beslenme ve sindirim 2 -3 . H. Dolaşım ve bağışıklık 4. H. solunum 5. H. boşaltım 6. H. destek-hareket 7 -8 . H. denetl.-düz.sist. (Sin+Endokrin) 9 . H. üreme 10 . H. Davranış EVRİM 1. Varyasyon 2. S eleksiyon 3. Evrim 4. Türleşme ÇEVRESEL SORUN ÇÖZÜMLERİ, SÜRDÜRLEBİLİR KALKINMA 1. Çevre rehabilitasyonu 2. Çevre sorunlarının etik, politik, ekonomik açıdan ele alınması 3. Sürdürülebilir kalkınma ve gen kaynaklarının korunması.
 41. 41. Fizik Kimya Biyoloji ders dağılımı <ul><li>Fizik </li></ul><ul><li>Kimya </li></ul><ul><li>Biyoloji’de 9-12. Sınıflarda </li></ul><ul><li>ders saatleri 2-2-3-3 olarak eşitleniyor. </li></ul><ul><li>Bu ÖSS’de F-K-B soru sayısının eşitleneceği </li></ul><ul><li>anlamına geliyor. </li></ul><ul><li>Bu konudaki yeni düzenlemenin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca ÖSS’ye iletmesi bekleniyor. </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Beni dinlediğiniz için TEŞEKKÜRLER </li></ul>

×