Animals vertebrats.

2,654 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,654
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Animals vertebrats.

 1. 1. Nom de la revista: Els animals de primer d’ESO A.Títol de la lliçó 4 ELS ANIMALS VERTEBRATS .Nom i cognoms dels autors de la publicació. Gerard Talarn, Albert Palau, Marc Ar-mengol i Marc Monclús.Data: 25/1/20131r ESO ACiències de la Naturalesa, curs 2012/2013Títols dels apartats: EL REGNE DELS ANIMALS CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS ELS MAMÍFERS ELS OCELLS ELS RÈPTILS ELS AMFIBIS ELS PEIXOS UNA ANÀLISI CIENTÍFICA
 2. 2. 4. Els animals vertebrats 1. EL REGNE Definició del regne dels animals: El regne dels animals arupa organismos pluricel·lulars, eucariotes, ambDELS ANIMALS nutrición heterótrofa, una gran sensibilitat i capacitat de desplaçament. Classificació dels animals en funció de la presencia de columna vertebral. Segons aquesta característica els animal es clasifiquen en dos grups: Vertebrats i invertebrats. Característiquesgenerals dels ani-mals El pingüi és un animal vertevrat. L’aranya és un animal invertebrat Preguntes relacionades amb el tema: El regne dels animals. Què significa que Tots els animals són capaços de desplaçar-se? No.Posa dos exemples una cèl·lula és euca- d’animals que visquin fixats en el subsol. (Posa dos imatges d’aquests ani- riota? mals a l’espai de sota). Significa que el seu material genètic és al interior del nucli. Que està delimitat per una membrana. Quina diferencia hi ha entre endoesquelet i exoesquelet? Que els endosquelet són els que tenen una columna vertebral que forma part de un esquelet intern i els exoesquelet no tenen columna vertebral. (Posa dos imatges d’animals amb aquestes característiques a sota)
 3. 3. 2. CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATSTenen un esquelet intern o endosquelet. Quins són els grups de vertebrats? Anomena’ls. Els vertebrats es clasifiquen en quatre grups: els mamífers, els ocells, els rèptils, els amfibis i els peixos.Tenen el cos dividit en: el cap, el tronc i lacua (alguns no en tenen). A fons. Meitats simètriques.. (Resumeix la informa- ció que hi ha al llibre). Els vertebrats tenen un eix intern, anomenat co- lumna vertebral, que està formada per peces arti- culades anomenades vèrtebres. Els vertebrats es clasifiquen en: els mamífers, els ocells, els rèptils, els amibis i els peixos.Tenen extremitats articulades. Comperteixen les caracterítiques seguents: Tenen un esquelet intern o endorsquelet, i forma part la columna vertebral. Tenen el cos dividit en tres parts: cap, tron i cua, (alguns no en tenen). Tenen extremitats articualdes, poden tenir formaTenen un sistema nerviós. L’element principal de potes, ales o aletes.del sistema nerviós és l’encèfal. En el cap esconcentren els òrgans dels sentits Tenen un sistema nerviós, l’element principal és l’encèfal. Al cap si concentren la major part dels òrgans dels sentits. Presenten simetría bilateral.Els vertebrats presenten la simetría bilateral.Tots els vertebrats presenten simetria bilateral ? Si tots els vertebrats presenten simetría bilateral.Explica en què consisteix aquesta simetria. Si observem un vertebrat, veurem que es pot dividir en dues meitats, cada una deles quals correspon a la imatge en un miralll a l’altre.. Aquest tipus de divisió tan sols es pot fer mitjançant un pla, per tantnomés hi ha dues mitats simètriques.Tots els animals tenen aquest tipus de simetria? No, en el regne dels animals hi ha altres tipus de simetría.La simetria també és interna o només és externa? Coneixes algun vertebrat que no presenti simetria bilateral? Aquesta sime-tría tan sols és externa ja que la distribució dels òrgans a l’interior del cos no és simètrica
 4. 4. 3. ELS MAMÍFERSCom són els mamífers Grups de mamífersLa majoria són terrestres, tot hi que ni ha de marins, com els Marsupials. Comdofins i fis hi tot hi ha mamifers que volen. el cangur. Surt deEl cap esta unit pel coll i la columna vertebral es prolonga a la cua. la bossa marsu-Tenen quatre extremitats adeptades al tipus de locomoció. Tenen pial.el cos cobert de pel que serveix d’aillant termic. A la boca tenenllavis i dents. Tenen nombroses glandules. Placentaris. Com el gat. Es desen- volupen al ventre matern.Com són les funcions dels mamífersEls mamífers són capaços de mantendre la temperatura del cosconstant i independent del medi que ens envolta aquest tipussanomenen homeoterms. Monotremes:Tots respiren pels pulmons pero com que ni han de mamífers Com l’ornitorinc.marins de tan en tan tenen de sortir a la superficie Són obipers. Te- ne bec pero no dents. Quina característica dels mamífers dona nom al group?L’ésser humà. Dona nom al grup els vertebrats. Busca en els conceptes clau el significat del terme bípe-No tenim cua, tenim quatre extremitats, adoptem postura vertical, de.tenim poc pel al cos, moltes glàndules sudorípares, cervell i llenguatges Que camina amb dos potes o cames.diversos al igual que races. Les persones sordmudes no utilitzen el llenguatgeTot hi que tots siguem diferents tots pertanyem a la mateixa espècie parlat . Esmenta altres tipus que fem servir les per-els Homo sapients. sones . El llenguatge dels símbols. L’escrita, verval.
 5. 5. 4. ELS OCELLSCom són els ocellsEls ocells , la majoria són vertabrats terrestres, i poden volar. Lesprincipals caracte`rístiques del seu cos són : Becs dels ocells Cos aerodinàmic, pero apte a volar. Cap vuit , el cos ple de pel. Tenen 4 extramitats. Les de darrera amb forma de pota, Bec corbat i fort. recobets amb escatesi amb quatre dits. Les de devant amb forma de ales. Cos cobert de plomes i el raqui és l’eix de que surten bar- bes, que s’uneixen al tots dos costats. Els ossos són buits (lleugers per poder volar). La barca és l’ós extern i subjecte els forts músculs que mouen les ales. El bec és carni i no tenen dents. Bec curt i de gran obertura. Com són les funcions dels ocellsEls ocells enen la capacitat de regular la temperatura corporal. Son ani-mals homeoterms.Respiren pels pulmonsx , que están connectatss a unes cavitats plenesd’aire anomenades sacs aeris. Aquests sacs ajuden a respirar i a mentanir-se volantEls ocells són vivipers , es a dir, es reprodueixen per mitja d’ous que han Bec llarg ide covarfins que el pollet neix, amb funció interna. Punxegut.L’alimentació dels ocells és variada i en depèn la forma del bec.8. Quina diferencia hi ha entre la reproducció ovípera dels rèptils i la dels ocells?Que els ocells ponen els ous al niu i els rèptils els ous, que no coben están co-berts per una closca dura, que eviten que es deshidratin9. Quina característiques dels ocells els permet volar? Bec pla i ampleQue tenen el cos aerodinàmic.10. Busca en els conceptes clau el significat de corni.Corni: de corn (banya)o amb les característiques d’aquest.22. Relaciona cada tipus d’alimentació amb un dels ocells de les il·lustracions.a) Esquinça carn = Db) Busca insectes a l’aigua=Cc) Menja gra=A Bec curti fortd) Busca insectes perforant fusta=B23. Copia l’esquema de la ploma següent i escriu el nom de les oarts que hi haindicades.A= canó. B=raquis. C=barbes.
 6. 6. 5. ELS RÈPTILS Quatre grups de rèptils Com són els rèptils Ofidis: Serps terres- tres i aquàtiques. Els rèptils són animals terrestres i vertebrat. Són rèptils, algua Tenen quatre extremitats en forma de pota que surten del tronc laterallment, gent els hi fant característica que fa que s’hagin d’arrosegr per poder caminar. fastic. Tenen el cos cobert d’escates dures i unides entre si, característica que els protegeig de la dessecació. Ni ha que muden la pell, els llangardaixos i les serps. Saures: Sarganta- nes, llargandaixos, camaleons i dra- gons. És un rèptil de les espècies dels dragons. Com són les funcions dels rèptils Quelonis: Tortuges Són animals que no es poden regular la temperatura corporal. Els animals de d’aigua i terrestres. aquests tipus es diuen poiquiloterms. Són els unics rèptils Respiren per pulmons. La majoria són carnívirs. Tenen dent, són ovípars amb que tenen closca. facundació interna. Algunes serps són ovovivípares, és a dir ,L’ou es desenvolu- pa a l’interior de la femmella. Cocodrilians: Cocodrils i caimans. El rèptil del fons és un cocodril i el de més aprop és un caimán.Els dinosaures. Aquells grans rèptilsEls rèptils d’avui en dia no són tan grans com els grans dinosaures per-què els rèptils de vui en dia són l’avulució dels dinosaures i s’han anatadaptan al clima , l’atmosfera, el relleu, les temperatures, etc.Els dinosaures (Dinosauria) foren els animals vertebrats dominantsdels ecosistemesterrestres durant més de 160 milions danys, desdel període Triàsic superior (fa aproximadament 230 milions danys) fins afinals del període Cretaci (fa aproximadament 65 milions danys), quan lamajoria dells sextingiren a lextinció del Cretaci-Terciari. Els dinosaures d’ aquesta foto són un montatge.
 7. 7. 6. ELS AMFIBIS A fonsCom són els amfibisUna granota, un gripau, un tritó i una salamandra són amfibis. Tots són La femella pon elsterrestres. Les primeres eta pes de vida les passen al’aigua i d’adults ous a l’aigua i elviuen en zones humides. mascle els fecunda.Tenen quatre extremitats en forma de potaTenen la pell humida, fina i nua. De cada ou surt un capgròs de vida aquàtica, amb brànquies i cua.Com són les funcions dels amfibis Els amfibis són poiquiloterms, per aixiò no poden viure en llocs freds. Els adults repsiren pels pulmons i també a través de la pell, per aquesta Es desenvolupen raó la pell a d’estar sempre humida. les potes i despa- Els capgrossos són aquàtics i respiren per brànquies reixen gradualment La major part d’amfibis són carnívors, quan són adults. Els capgrossos la cua iles bràn- són herbívors. quies. Són ovípars i ponen els ous a l’aigua. Els amfibis són els únics vertebrats que presenten la metemorfosi. La granota adulta és de viuda terres- tre, té quatre potes i pulmons(Fer les activitats de la página 66, i la 27 i 28)11.Quin tipus de fecundació tenen les granotes, externa o interna? Les granotes tenen la fecundació externa..12.Fes una taula amb totes les diferències que hi ha entre un capgròs i una granota adulta.. Les diferències d’un caprgròs i una granota-són: Els capgrossos viuen a l’aigua i les granotes a les zones humides. Les granotes respiren pels pulmons i els capgrossos amb les bràn-quies. Les granotes són carnívors i els capgrossos herbívors.13. Busca en els conceptes clau el terme metarmorfosi.Metamorfosi: conjunt de canvis que experimenten molts animals, des de que surten de l’ou fins que es converteixen en adults; per exe-mple, del capgròs a la granota.27.Quins avantatges li proporciona a un amfibi la capacitat de poder respirar per pulmons i a través de la pell? Doncs perquè tenen méscapacitat d’absorció.28. En aquests quatre esquemes es representen les diverses fases de la metamorfosi d’una granota.Ordena’ls temporalment. B-D-A-CQuines fases tenen respiració branquial? Els capgrossos.Quines diferències hi ha entre l’alimentació d’un capgròs i la d’una granota adulta? En que les granotes adultes són carnívores i elscapgrossos són herbívorsDescriu els canvis que es produeixen al llarg de la metamorfosi.La femella pon els ous a l’aigua i el mascle els fecunda.De cada ou surt un capgròs de vida aquàtica, amb brànquies i cua.Es desenvolupen les potes i desapareixen gradualment la cua i les brànquies.La granota adultá és de vida terrestre, té quatre potes i pulmons.
 8. 8. 7. ELS PEIXOSCom són els peixosEls peixos són: aquàtics Grups de peixos Fusiformes: ample a la zona central i estrets als ex- trems. Condrictis com el tauró. No tenen Les extremitats són aletes, ( diferents a cada espècia). bufeta nantatòria, Poden ser: dorsals , pectorals, ventrals, i una caudal. tene l’escalet carti- Cos cobert d’escates. laginós, la boca en Presenten una línea lateral que és un òrgans senso- posición ventral i la rials. pell coberta de dentricles. Gairebé Molts tenen una bufeta natatòrial (òrgan amb aire que tots són marins i grans depradedors.Com són les funcions dels peixos Osteïctis: Com elsLes funcions són : barbs. Tenen bufe- Són poiquiloterms, no controlen la temperatura. ta natatòria, l’es- Respiren per brànquies captant l’oxigen de l’aigua. quelet ossi, la boca Són carnívors. en posición frontal i Són ovípers , (fundació interna). Alguns són ovoviví- la pell coberta d’escates. Viuen en pers ( teurons). tots els ambients aquàtics..14. Quina de les aletes d’un peix s’encarrega, principalment, de propulsar l’aliment?La aleta caudal.15. fes una relació de les principals diferències que hi ha entre els peixos condricits i els peixos osteïcits. Posa unsquants exemples de cada grup.Els condricits no tenen bufeta natatòria . Tenen l’escalet cartilaginós, la boca en posició ventral i la pell coberta dedenticles. Gairebé tots són marins i grans deprendadors.Els osteïcits tenen bufeta natatòria , l’escalet ossi, la boca en posició frontal i la pell coberta d’escates. Viuen entots els ambients aquàtics.29. Els rèptils i els peixos tenen el cos cobert d’escates. Quines diferències hi ha entre les escates d’un rèptil i les d’un peix?Que la diferencia es que la dels rèptils són dures i unides entre si i la dels peixos munten les unes amb les altres.
 9. 9. UNA ANÀLISI CIENTÍFICA31.Quina es la funció de la closca?La funció de la closca es protegir les noves cries que es desenvolupen a dins i que neixeran.32.La closca esta formada per un material coriaci dur, però es porosa. Quina fonció té aquesta porositat?Permetre pel intercanvi de gasos amb l’exterior.33.Els ocells coven els ous fins que neixen els pollets. Per contra, els rèptils no els coven.. Quina deu ser la causa d’aquesta diiferència?Els rèptils no poden regular la seva temperatura, en canvi elsocells si.34.En el dibuix de adalt a la dreta es representa un ou.És d’un osell o d’un rèptil?Un rèptil.35.Quines carecterístiques d’un vertebrat pots reconèixer en la formació de la cria del dibuix?La colomna vertebral.36. A l’interior de l’ou hi ha un sac amb vitel (substància nutritiva). Quina funció té?Nutrir l’enbrió.37. A més del sac vital.lí, dins dels ous hi ha un altre sac associat a l’embrió? Amb quina de les funcions següents creus que pot estarrelacionat aquest sac?Deixar espai per permetre que l’embrió es mogui.38. Amb quina funció dels éssers vius están relacionats aquests dos sacs?L’alimentació. ———- Forma de les Recobriment Homeoterm/ Tipus de respi- Tipus d’ali- Tipus de re- extremitats de la pell poiquiloterm ració mentació producció Mamífers Potes Pel i llisos Homeoterm Pulmons Carnívors i Vivípars herbívors Ocells Potes i ales Plomes Homoterm Pulmons Carnívors Ovípars Rèptils Potes, no potes Escates Poiquiloterm Pulmons Carnívors Ovípars (serps) Amfibis Potes Llisa, llefiscosa Poiquiloterm Pulmons Carnívors Ovípars Peixos Aletes Escates Poiquiloterm Brànquies Carnívors Ovípars

×