Animals vertebrats

1,402 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Animals vertebrats

  1. 1. Nom de la revista: Gener 2013 1r ESO Ciències de la Naturalesa, Curs 2012/2013ELS ÉSSERS VERTEBRATSAPARTATS:1. El regne dels animals.2. Característiques dels vertebrat.3. Els mamífers.4. Els ocells.5. Els rèptils.6. Els amfibis.7. Els peixos. LLUÍS CARRERAS LLORENS LAIA CHICO CASALS NÚRIA VIDAL VILAMÚ SIRA BELTRAN MASANÉS
  2. 2. 4. Els animals vertebrats 1. EL REGNE El Regne dels animals forma part dels cinc regnes, són organismes pluricel·lulars, tenen cèl·lules euca-DELS ANIMALS riotes, nutrició heteròtrofa, tenen molta sensibilitat i capacitat de desplaçament. Classificació dels animals en funció de la presencia de columna vertebral:  Animals vertebrats. Tenen una columna vertebral que forma part d’un esquelet intern o endos-Característiques: quelet.Tots els animalstenen més d’una  Animals invertebrats. No tenen columna vertebral. N’hi ha que no tenen esquelet, d’altrescèl·lula, són pluri- tenen un esquelet extern o exosquelet.cel·lulars, i cadacèl·lula té unafunció concreta.·Les cèl·lules sóneucariotes, tenenel material genètical nucli, que l’en-volta una mem-brana.·Tenen nutricióheteròtrofa, es adir, s’alimentend’altres éssers viuso de les restes deléssers vius, segon Un conill és un animal vertebrat. Una papallona és un animal invertebrat.el que mengin,poden ser carní-vors si s’alimentend’altres animals,herbívors s’ali-menten amb vege- Característiques dels animalstals i omnívors sis’alimenten tan No tots els animals són capaços de desplaçar-se, els coralls i les esponges nod’animal com ve- es desplacen, viuen fixos.getal.·Tenen una gran Una cèl·lula eucari-sensibilitat, són ota significa que elcapaços de perce- material genètic esbre els canvis que troba a dins deles produeixen del nucli, que és unmedi, qui percep compartiment de la cèl·lula, i té una Endosquelet i exosquelet es diferencien en que els animals que estanaquesta informa- membrana que l’en- formats per l’endosquelet tenen l’esquelet intern, i en canvi, l’exosqueletció s’anomenen volta. tenen l’esquelet exterior que els fa d’estructura.òrgans del sentit.·Tenen capacitatde desplaçament,que els permetbuscar-se l’ali-ment, escapar-sedels perills, etc.
  3. 3. 2. CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS Tenen un esquelet intern o endos- quelet que forma part de la colum- Hi han cinc grups d’animals vertebrats, que na vertebral. són: els mamífers, els rèptils, els amfibis, els peixos i els ocells. Tenen el cos dividit en tres parts: cap, tronc i cua, tot i que alguns cua no tenen cua. cap A FONS. MEITATS SIMÈTRIQUES tronc Els vertebrats tenen dues meitats iguals, la dreta i l’esquerre, és a dir, són simètriques. Això s’ano- Tenen extremitats articulades, mena simetria bilateral. Però aquesta simetria és poden tenir forma de potes ales o només externa perquè a l’interior del cos els òr- aletes. Alguns animals no tenen gans no són simètrics. extremitats. Els invertebrats poden tenir diferents tipus de simetria, la bilateral, la radial (estrella de mar) i alguns invertebrats no tenen simetria. Tenen un sistema nerviós molt desenvolupat que els permet tenir Les estrelles de mar es poden dividir en meitats un comportament complex. L’ele- simètriques per mitjà de diversos plans diferents. ment principal del sistema és l’en- Aquest tipus de simetria s’anomena simetria radi- cèfal, que es troba al cap protegit al. pel crani. En el cap hi han la major part dels òrgans dels sentits. També hi ha animals invertebrats que no tenen simetria com és el cas de les esponges. Tots els animals vertebrats tenen únicament si- Tenen simetria bilateral, és a dir, el seu cos es pot dividir en dues mei- metria bilateral. tats idèntiques per mitjà d’un únic pla.Tots els vertebrats presenten simetria bilateral.La simetria consisteix en les dues meitats simètriques que té un animal que només es pot fer mitjançant un pla.No tots els animals tenen aquest tipus de simetria, n’hi han que en tenen radial o alguns invertebrats no en tenen.La simetria es només externa perquè la distribució dels òrgans a l’interior del cos no és simètrica. Tots els vertebrats tenenuna simetria bilateral .
  4. 4. 3. ELS MAMÍFERSCom són els mamífers Grups de mamífersEl cos dels mamífers: Està cobert de pel (els abriga). Quatre extremitats que estan adaptades al tipus de loco- Monotremes. Són moció. ovípars. Tenen bec Al cap està unit al cos pel coll, la columna vertebral es pro- però no tenen dents. longa en la cua i els mamífers són els únics vertebrats que Com l’ornitorinc. tenen orelles. Tenen els llavis i les dents a la boca, també tenen nombro- ses glàndules la més característiques són les glàndules ma- màries. Marsupials. Es A la boca tenen els llavis i les dents. desenvolupen a la bossa marsupial.Com són les funcions dels mamífers Com el cangur. Tots els mamífers són capaços de mantenir la temperatura del cas constant i independent del medi que els envolta. Aquests animals s’anomenen homeoterms. Respiren pels pulmons. Tenen una alimentació molt varia- Placentaris. Es da. Hi han mamífers carnívors, insectívors, herbívors, graní- desenvolupen al vors, etc. ventre matern. Tenen fecundació interna i les cries es desenvolupen al Com el gat. ventre de la mare, són vivípars. Després del part, les cries s’alimenten amb llet materna.L’ésser humà. ACTIVITATSCaracterístiques de les persones: 5.Quina característica dels mamífers dóna nom al grup? No tenim cua i mitjançant el coll el cap s’uneix al tronc. La característica que dóna nom al grup és que tenen Tenim quatre extremitats. Les superiors són els braços i les unes glàndules anomenades glàndules mamàries que inferiors són les cames que ens permeten desplaçar-nos. Som produeixen la llet. els únics dels regne dels animals que adoptem una postura dre- ta i són bípedes, és a dir, caminem sobre les dues cames. 6. Busca en els conceptes Claus el significat dels ter- Tenim poc pèl al cos. me bípede. Tenim moltes glàndules sudorípares, que ens permeten refrige- rar el cos quan la temperatura és elevada. Bípede. Animal que té dos peus o dues potes. Les dones tenen glàndules mamàries, després del part aquestes glàndules produeixen la llet amb la qual s’alimenten els nadons. 7. Les persones sordmudes no utilitzen el llenguatge Els nadons són indefensos. parlat. Esmenta altres tipus de llenguatge que fem Tenim el cervell molt més desenvolupat que els altres mamí- servir les persones. fers, tant la mida com la complexitat. Ens comuniquem per mitjà de llenguatges, la nostra comunica- Llenguatge de signes, llenguatges escrit... ció es més complexa que la resta dels mamífers. Les persones som mamífers. La nostra intel·ligència i la capacitat per modifi- car el medi ambient fa que siguem capaços de viure en qualse- vol lloc.
  5. 5. 4. ELS OCELLSCom són els ocells Becs dels ocellsLes principals característiques són: Tenen el cos aerodinàmic, adaptat per volar. El caps esta unit pel coll, (alguns ocells més llargs que d’altres) com per exemple els voltors, els marabús... Tenen quatre extremitats que són: les dues ales i les dues Aligot. Bec corbat potes. i fort. Caça preses i Tenen el cos cobert de plomes. Tenen dos tipus de plomes: n’esquinça la carn. les d’abrigar i les de vol i tenen un eix anomenat raquis, que s’uneix al cos pel canó, que surten barbes de cada costat. Els ossos dels ocells no tenen res a dintre. L’estern s’anome- na barca que subjecta els forts músculs que mouen les ales. Com són les funcions dels ocells Oreneta. Bec curt i de gran obertura. Els ocells són capaços de regular la temperatura corporal. Captura insectes Són animals homeoterms mentre vola. Respiren per pulmons , que estan connectats a unes cavi- tats d’aire anomenades sacs aeris, aquests sacs els ajuda a mantenir-se volant. Els ocells són ovípars, neixen per mitjà d’ous que s’han de covar fins que neixi el pollet. Tenen fecundació interna. Depèn de la forma del bec, s’alimenten de forma diferent. Bernat. Bec llarg i punxegut. Pesca peixos en aigüesACTIVITATS poc fondes.8. Quina diferència hi ha entre la reproducció ovípara dels rèptils ila dels ocells?Que la reproducció ovípara dels ocells es fa per mitjà d’ous quetenen que covar fins que neixi el pollet i la dels rèptils l’ou esdesenvolupa a l’interior de la femella. 9. Quines característiques dels ocells els permeten volar?Que tenen el cos aerodinàmic, adaptat a volar, tenen les extremi- Ànec. Bec pla itats de davant en forma d’ales i tenen els ossos buits que això fa ample. Filtra l’aiguaque tinguin el cos més lleuger. i en reté l’aliment.10. Busca els conceptes clau al significat de corni.Corni: de corn (banya) o amb les característiques d’aquest.22. relaciona cada tipus d’alimentació amb un de les il·lustracions.A) Esquinça carn. dB) Busca insectes a l’aigua. cC) Menja gra. aD) Busca insectes perforant fusta.. B Gall. Bec curt i fort . S’alimenten23. Copia el esquema següent i escriu el nom de les parts que hi de gra que ha deha indicades: trencar.A) canóB) raquisC) barbes
  6. 6. 5. ELS RÈPTILS Quatre grups de rèptils Com són els rèptils Ofidis. Serps terrestres i aquàti-  Tenen quatre extremitats en forma de potes que surten del tronc, ques. els ajuda a arrossegar-se. Les serps no tenen potes.  El seu cos està cobert d’escates que són dures i estan unides en- tre si i els protegeix de la dissecació, n’hi ha que regeneren la pell, aquest procés s’anomena exuviació. Saures. Sarganta- nes, llangardaixos, camaleons i dra- gons. Com són les funcions dels rèptils Els rèptils no poden controlar la temperatura del seu cos, aquest tipus de Quelonis. Tortu- rèptils s’anomenen poiquiloterms. gues terrestres i aquàtiques.  Respiren pels pulmons.  La majoria són carnívors.  Capturen les preses amb les dents. Fabriquen el varí mitjançant unes glàndules.  Són ovípars amb fecundació interna. Els ous estan protegits per una coberta dura (closca).  Algunes serps són ovípares, els ous es desenvolupen a l’interior Crocodilians. de la femella. Cocodrils i caimans.Els dinosaures. Aquells grans rèptilsEls rèptils d’avui en dia no són tan grans com els grans dinosaures perquèal ser més petits estan millors adaptats al medi i no necessiten tan oxigen niingerir tant menjar per viure. Dinosaure Tiranosaurus Rex .
  7. 7. 6. ELS AMFIBIS A fonsCom són els amfibis Tots els amfibis són terrestres, encara que quan neixen i són La femella pon els petites viuen a l’aigua. ous a l’aigua i el Tenen quatre extremitats, potes, cada animal té les potes mascle els fecunda. desenvolupades. Tenen la pell humida, fina i nua, alguns amfibis tenen glàndu- les amb verí. Els amfibis que no tenen cua es diuen anurs, els que si que en tenen s’anomenen urodels. De cada ou en surt un capgròs que viu a l’aigua i té bràn- quies i cua.Com són les funcions dels amfibis Els capgrossos se’ls Els amfibis són poiquiloterms, és a dir, no poden viure en hi desenvolupen les llocs freds. potes i els i desa- Respiren per pulmons i per la pell els amfibis adults, per això pareixen gradual- tenen la pell humida. ment la cua i les Els amfibis petits, que es diuen capgrossos, respiren per brànquies. brànquies. La majoria són carnívors, però els capgrossos són herbívors. De capgròs es També són ovípars, ponen els ous a l’aigua, algunes són ovo- transformen en vivípars. granota adulta, que Els amfibis des de que neixen i es fan grans passen diferents són de vida terres- canvis, aquests canvis s’anomena metamorfosi. tre, tenen quatre potes i pulmons.ACTIVITATS11. Quin tipus de fecundació tenen les granotes, externa o interna?Les granotes tenen fecundació externa.12. Fes una taula amb totes les diferències que hi ha entre un capgròs i una granota adulta. Capgròs Granota adulta · Són de vida aquàtica. · Són de vida terrestre o llocs humits. · Respiren per brànquies. · Respiren per pulmons i per la pell. · Són herbívors. · Són carnívores.13. Busca en els conceptes clau el terme metamorfosi.Conjunt de canvis que experimenten molts animals, des de que surten de l’ou fins que es converteixen en adults; per exemple, del cap-gròs a la granota.
  8. 8. 7. ELS PEIXOSCom són els peixos Són fusiformes . Grups de peixos No tenen braços ni cames, sinó aletes (dorsals, pectorals, ventral i caudals). Condrictis. Com Tenen el cos cobert d’escates (els taurons tenen denticles el tauró. No tenen com escates). bufeta natatòria. Tenen una línia lateral que és un òrgan sensorial que la seva funció és detectar vibracions del medi. Tenen l’esquelet Alguns tenen una bufeta natatòria, és un òrgan en forma de cartilaginós, boca sac que la seva funció és saber la profunditat on és troben. en posició ventral i No poden regular la temperatura del seu cos són poiquilo- pell coberta de terms. denticles. Gairebé tots són marins i grans depredadors.Com són les funcions dels peixos Osteïctis. Com els Respiren per mitjà d’unes brànquies. barbs. Tenen bu- feta natatòria, Les brànquies són estructures laminars que estan al darrera l’esquelet ossi, la de la boca protegides per l’oracle. boca en posició frontal i la pell Són ovípars, amb fecundació externa. La gran majoria dels coberta d’escates. taurons tenen fecundació interna, són ovípars. Viuen en tots els ambients aquà- tics.ACTIVITATS14. Quina de les aletes d’un peix s’encarrega, principalment, de propulsar l’animal?L’aleta que s’encarrega de propulsar l’animal és l’aleta pectoral.15. Fes una relació de les principals diferències que hi ha entre els peixos condrictis els peixos osteïctis. Posa uns quants exem-ples de cada grup.Les principals diferències entre els peixos condrictis i els peixos osteïctis, són que els peixos condrictis no tenen bufeta nata-tòria, tenen l’esquelet cartilaginós, la boca en posició ventral i la pell coberta de denticles i tots són marins i grans depreda-dors, en canvi , els peixos osteïctis, tenen bufeta natatòria, l’esquelet ossi, la boca frontal i la pell coberta d’escates i tots viuena l’aigua.29. Els rèptils i els peixos tenen el cos cobert d’escates.Quines diferències hi ha entre les escates d’un rèptil i les d’un peix?Les diferències entre les escates d’un rèptil i les d’un peix són que els rèptils són dures i unides entre si, que els protegeixdessecació, i en canvi les dels peixos, tenen les escates les unes sobre les altres com les teules d’una teulada.
  9. 9. UNA ANÀLISI CIENTÍFICAACTIVITATS31. Quina és la funció de la closca?La funció de la closca és evitar que es deshidratin els ous.32. La closca està formada per un material coriaci dur, però és porosa. Quina funció té aquesta porositat?a) Permetre que l’embrió pugui viure a l’exterior.b) Permetre l’intercanvi de gasos amb l’exterior.c) Permetre que l’ou pugui augmentar de mida.33. Els ocells coven els ous fins que neixen els pollets. Per contra, els rèptils no els coven. Quina deu ser la causa d’aquestadiferència?La causa d’aquesta deferència és que els rèptils no coven els ous, perquè els enterren els ous sota terra, i en canvi els ocells sique coven els ous, perquè necessiten l’escalfor de la mare.34. En el dibuix de dalt a la dreta es representa un ou. És d’un ocell o d’un rèptil?És un ou de rèptil.35. Quines característiques d’un vertebrat pots reconèixer en la formació de cria del dibuix?Que té el cos dividit en cap, tronc i cua i té simetria bilateral.36. L’interior de l’ou hi ha un sac amb vitel (substància nutritiva). Quina funció té?Sencarrega de transportar els productes digerits a la resta de lembrió mitjançant vasos sanguinis i també té com a funció ali-mentar al embrió.37. A més del sac del vitel·lí, dins dels ous hi ha un altre sac associat a l’embrió. Amb quina de les funcions següents creus quepot estar relacionat aquest sac?a) Acumular les substàncies de rebuig.b) Proporcionar escalfor a l’embrió.c) Deixar espai per permetre que l’embrió es mogui.38. Amb quina funció dels éssers vius estan relacionats aquests dos sacs?Amb la funció de la nutrició.ACTIVITAT40. Copia la taula següent i completa-la amb les característiques de cada un dels cinc grups d’animals vertebrats. Forma de les Recobriment Homeoterm/ Tipus de Tipus Tipus de extremitats de la pell poiquiloterm respiració d’alimentació reproducció Mamífers Potes Pèl Homeoterm Pulmonar Molt variada Vivípara Ocells Ales Plomes Homeoterm Pulmonar Carnívors i Ovípars insectívors Rèptils Potes Escates Poiquiloterms Pulmonar carnívors Ovípars Amfibis Potes Humida, fina i Poiquiloterm Pulmonar Carnívors i Ovípars nua herbívors (metamorfosi) Peixos Aletes escates Poiquiloterm Brànquies Carnívors Ovípars

×