Animals vertebrats

1,287 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
75
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Animals vertebrats

 1. 1. Ignasi Torra CarreraRosa Vidal LeivaMeritxell Fornell SalaJosep Clotet BotifollGener 20131er ESOCiències de la Naturalesa, curs 2012/2013ELS ANIMALS VERTEBRATS
 2. 2. 4. Els animals vertebrats 1. EL REGNE El regane des animal agrupa organismes pluricel·lulars, eucariotes, amb nutricó heteròtrofa, una granDELS ANIMALS sensibilitat i capacitat de desplaçament Els animals es clasifiquen en vertebrats i invertebrats. Són pluri-cel·lulars. Cada  Vertebrats: Tenen columna vertebral i esquelet intern també anomenat endoesquelet.cèl·lula té la seva  Invertebrats: No tenen columna vertebral. N’hi han que simplement no tenen esquelet i n’hifunció. han amb esquelet extern o exoesquelet. Tenen cèl·luleseucariotes senseparet cel·lular. Tenen nutricióheterótrofa. Po-den ser carnívors,omnivors o carní-vors. Tenen una gransensibilitat. Aques-ta informació lareben a travésdels òrgans delssentits. Animal vertebrat Animal invertebrat Lleó (Panthera Leo) Taràntula Tenen capacitatde desplaçament. Pregunta? Resposta! Que és una cèl·lula Animals que viuen fixats al subsòl? eucariota? Una cèl·lula eucariota té el material genètic concentrat a l’interior d’un compartiment anomenat nucli, que està delimitat per una membrana. Els ani- mals ,les plantes i els Endoesquelet i exoesquelet? fongs i algunes algues tenen cèl·lules euca- riotes.
 3. 3. 2. CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS Tenen esquelet intern o endoes- Hi han quatre grups de vertebrats:mamífers, quelet. rèptils, amfibis i peixos. Tenen el cos dividit en tres parts: cap, tronc i extremitats. Externament els vertebrats sóm simètrics. Només hi han dues parts simètriques, això s’anomena si- metría bilateral. Aquesta només existeix a l’exte- rior ja que la distribució dels òrgans no és simétri- ca. En el regne dels animals hi han altres tipus de simetries com ara la simetría radial. Tenen un sistema nerviós molt desenvolupat, per tant, un com- portament complex. L’element principal d’aquest sistema és l’encèfal. Presenten simetría bilateral. Tenen les extremitats articulades.No Tots els vertebrats presenten simetria bilateral, n’hi han que presenten simetria radial.La simetria bilateral consisteix en que el cos és igual d’una banda que d’una altra.Hi han alguns animals invertebrats que presenten simetria radialLa simetria bilateral només és externa ja que els òrgans no estan distribuits de manera simétrica.
 4. 4. 3. ELS MAMÍFERSCom són els mamífers Grups de mamífersEl cap està unit al tronc pel coll i la columna vertebral es prolongaen la cua. Són els únics vertebrats que tenen orelles. Monotremes.Tenen quatre extremitats adaptades al tipus de locomoció. En els Com l’ornito-terrestres tenen forma de pota; en els aquàtics, forma d’aleta, i en rrinc. Són oví-el ratpenat, les anteriors són ales. pars. Tenen becTenen el cos cobert de pèl, que els serveix d’aïllant tèrmic. però no tenenAla boca tenen llavis i dents. Les dents són diferents depent del dents.tipus d’alimentació.Tenen nombroses glàndules, com per exemple les glàndules sudo-rípares o les que secreten greix. Però les més característiques sónles glàndules mamàries, que produeixen llet Marsupials. Com el cangur. Es desenvolupen a la bossa marsupial.Com són les funcions dels mamífersEls mamífers són capaços de mantener la temperatura del cosconstant i independent del medi que els envolta. Aquest tipusd’animal s’anomenen homeoterms. Placentaris. ComRespiren per pulmons, i axò fa que els marinsagin de pujar a la el gat. Es desen-superficie pe respirar. Tenen una alimentació molt variada. Hi ha volupen al ventremamífers carnívors, insectívors, hervíbors, granívors, etc matern.Tenen fecundació interna i les cries es desenvolupen al ventre dela mare; és a dir, són vivípars. Després del part, les cries s’alimen-ten amb llet materna ACTIVITATS:L’ésser humà. 5. Quina característica dels mamífers dóna nom al grup?No tenim cua. Que amb les glàndules mamaries que produeixen lletTenim quatre extremitats. Les superios són els braços, les inferiors les alimenten a les seves criescames que tenen la funció principal de desplaçament. Adoptam una 6.Busca els conceptes clau el significat del termepostura dreta única en el regne animal i caminem recolzats sobre les bípede.dues cames, som bípedes. lalaloopsiTenim poc pel al cosTenim moltes glàndules sudorípares. La funció principal d’questes glàn- 7.Les persones sordmudes no utilitzen el llenguatgedules és refrigerar el cos cuan la temperatura`és elevada. parlat. Esmenta altre tipus de llenguatge que fem servir lesLes dones desenvolupen glàndules mamàries. Després dels parts,aquestes glàndules produeixen llet amb la qual s’alimenten els nadons. persones.Els nadons són indefensos, al contrari com alguns mamífers. El llenguatge de símbols, l’escriptura, el codi morse...Tenim el cervell molt desenvolupat que la resta dels mamífersEns comuniquem per mitjà de diferents llenguatjes. La nostra comuni-cación es mes complexa que la d’altres animals.
 5. 5. 4. ELS OCELLSCom són els ocellsTenen el cos aerodinàmic,adaptat per volar.Cap unit al cos pel coll,queen alguns ocells és molt llarg. Becs dels ocellsTenen quatre extremitats . Les del darrere tenen forma de pota ,estáncobertes d’escates,la majoria d’ocells,tenen quatre potes.Les del devanttenenforma d’ales. AligotTenen el cos cobert de plomes.Cada ploma està formada per un eix o Bec corbat iraquis ,que s’uneixen al cos pel canó i del qual s’urten barbes a tots dos fort.Caça preses icostats . n’esquinça la carn.Els ossos són buits . Aixó fa que tinguin un cos molt lleuger per facilitar elvol.L’estern es diu barca i està molt desemvolopat per subjectar elmúsculs que mouen les ales.Tenen el bec corni i no tenen dents. Oraneta Bec curt i de gran Com són les funcions dels ocells obertura . Captu- ra insectes men-Tenen la capacitat de regular la temperatura corporal. Són ho- tres vola.meoterms.Respiren pels plumons,conectats a unes cavitats plenes d’aire ano-menades sacs aeris,que afavoreixen la respiració.Els ocells són ovipers ,es reprodueixen per mitjà d’ous,que hanencovat fins el neixament del pollet.Tenen fecundació interna. Bernat Bec llarg i puntxe- gut .Pesca peixos en aigües poc fondes.8.Quina diferencia hi ha entre la reproducció ovípara delsrèptils i la dels ocells? ÀnecEls ocells neixen d’ous que coven i els rèptils neixen d’ous que no Bec pla i ample.coven. Filtra l’aigua i reté9.Quines caracteístiques dels ocells els permeten volar? l’aliment.Tenen el cos aerodinàmic,adaptat per volar.Cap unit al cos pelcoll,que en alguns ocells és molt llarg.10 . Busca en els conceptes clau el significat de corni:De corn(banya ) o amb característiques d’aquest.22.Relaciona cada tipus d’alimentació amb un dels ocellsde les il.lustracions.A)Esquinça carn: D C)Menja gra : A GallB) Busca insectes a l’aigua : C D) Busca insectes perforant fusta: Bec curt i fort .S’B alimenta de gra23.Copia l’esquema de la ploma següent i escriu el nom que ha de tren-de les parts que hi ha indicades: car.A)CanóB)RaquisC)Barbes
 6. 6. 5. ELS RÈPTILS Quatre grups de rèptils: Com són els rèptils? Ofidis(Serps terrstres i  Tenen quatre extremitats en forma de pota per poder caminar. aquàtques) Les serps no tenen extremitats.  Tenen el cos cobert d’escates dures i unides entre si, que els pro- tegeix de la dessecació. El procés de desprenció de la pell S’anomena exuviació. Saures (Sargantanes, llangardaixos, camaleons i dragons). Com són les funcions dels rèptils? Quelonis Els rèptils no són capaços de regular la seva temperatura corporal. Els (Tortugues animals d’aquest tipus s’anomenen poiquiloterms. terrestres i Respiren pels pulmons i la majoria són carnívors. Són ovípars amb fecun- Aquàtiques). dació interna. Els ous están protegits per una closca dura. Algunes serps són ovovípares,es a dir l’ou es desenvolupa a l’interior de la femella. Crocodrilians (Cocodrils i caimans).Els dinosaures. Aquells grans rèptilsEls dinosaures es van extingir fa 65 milions d’anys. Tenien aquellesgrans dimensions gràcies a que eran de sang calenta en canvi ,elsrèptils ,d’avui en dia són de sang freda. Esquelet de Tyranosauryus-Rex
 7. 7. 6. ELS AMFIBIS A fonsCom són els amfibis?Tenen quatre extremitats en forma de pota. Tenen la pell humi- La femella pon elsda,fina i nua . En alguns casos tenen glàndules amb verí. Les granotes ous i el mascle elsi els gripaus no tenen cua en estat adult i s’anomenen anurs, en can- fecunda.vi les salamandres i els tritons tenen cua i són anomenats amb elnom de urodels. De cada ou surt un capgrós de vida aquatica amb brànquies i cuaCom són les funcions dels amfibisEls amfibis són poliquinoderms, i no poden viure en llocs freds.Alguns respiren per pulmons i també a través de la pell. Les larves i Es desenvolupenels capgrossos respiren per brànquies. les potes iEls amfibis són carnívors però,els capgrossos, són hervivors. desabareixen laLa majoria ponen els ous a l’aigua cua i les bràn- quies. La granota adulta- cés de vida te- rrestre, té quatre potes i pulmons.11.Quin tipus de fecundació tenen les granotes, interna o externa?Tenen una fecundació externa ja que el mascle fecunda els ous un cop la femella els ha post.12. Fes una taula amb les diferències entre un capgrós i una granota. CAPGROS GRANOTA Brànquies Pulmons Cua Sense cua Hervívor Carnívor
 8. 8. 7. ELS PEIXOSCom són els peixosSón fusiformes. El cos dels peixos és ample a la zona central i s’es-treny cap als extrems Grups de peixosLes seves extremitats són aletes. El nombre, el tipus i la disposiciósón diferents en cada espècie, però la majoria tenen aletes dorsals, Condrictis. Compectorals, ventrals i una aleta caudal el tauró. No te-Tenen el cos cobert d’escates, que munten unes sobre les altres nen bufeta nata-com les teules d’una teulada. En els tauróns, la pell està coberta de tòria. Tenen l’es-petits denticles quelet cartilagi-Presenten una línea lateral, un òrgan sensorial que detecta les vivra- nós, la boca encións del medi posición ventral iMolts tenen una bufeta natatòria, un òrgan en forma de sac que la pell coberta depoden omplir d’aire per contolar la fondària on es troben denticles. Gaire- bé tots són ma- rins i grans de-Com són les funcions dels peixos Osteïctis. ComEls peixos no es poden regular la temperatura, són poiquiloterms. els barbs. TenenRespiren per mitjà de brànquies, captan l’oxigen que hi ha dissolt a vufeta natatòria,l’aigua. Les brànquies son estructures laminars que están darrere l’esquelet ossi, lade la boca protegides per l’opercle. Hi ha peixos que no tenen boca en posiciónopercle, com els taurons. Gairebé tots són carnívors. frontal i la pellSón ovípers, amb fecundació externa. Alguns, com la majoria dels coberta d’escates.taurons, tenen fecundació interna i són ovovivípars Viuen en tots els ambients aquàticsACTIVITATS:14.Quina de les aletes d’un peix s’encarrega, principalment de propulsar l’animal?L’aleta caudal15.Fes una relació de les principals diferències que hi ha entre els peixos condrictis i els peixos osteïctis. Posa uns cuants exem-ples de cada grupCondrictis. No tenen bufeta natatòria. Tenen l’esquelet cartilaginós, la boca en posición ventral i la pell coberta de denticles.Gairebé tots són marins i grans depredadorsOsteïctis. Tenen vufeta natatòria, l’esquelet ossi, la boca en posición frontal i la pell coberta d’escates. Viuen en tots els am-bients aquàtics
 9. 9. UNA ANÀLISI CIENTÍFICA 31.Quina és la funcio de la closca?Protegir les cries de dintre closca.32.La closca està formada per un material coriaci dur,però és porosa.Quina funció té aquesta porositat?B)Permetre l’intercanvide gasos amb l’exterior.33.Els ocells coven els ous fins que neixen els pollets.Per contre ,els rèptils no els coven.Quina deu ser la causa d’aquesta dife-rencia?Que els rèptils la cria es desenvolupa al interior de la mare.34.En el dibuix de dalt a la dreta es representa en ou.És d’un ocell o d’un rèptil?D’un rèptil.35.Quines caracteristiques d’un vertebrat pots reconèixer en la formació de la cria del dibuix?Que ja te columna vertebral.36.A l’interior de l’ou hi ha un sac amb vitel (substància nutritiva).Quina funció té?Alimenta el rèptil perque sigui amb vida.37.A mes del sac vitel.lí,dins dels ous hi ha un altre sac associat a l’embrió.Amb quina de les funcions seguents creus que potestar relacionat aquest sac?38.Amb quina funció dels éssers vius están relacionats aquets dos sacs?

×