Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crisi econòmica al sector agrari

Presentació feta al CFEA el 31 de maig de 2012. F. Reguant.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Crisi econòmica al sector agrari

 1. 1. Crisi econòmica i sector agrari Francesc Reguant CFEA 31 de Maig de 2012Nota: Les opinions expressades en aquesta presentació son les de l’autor i només a ell comprometenSECRETARIA GENERAL ESTUDIS I PROSPECTIVA 1
 2. 2. CRISI I AGRICULTURADe què parlarem? LA CRISI MÉS GREU DES DE 1929ESTEM INICIANT UNA NOVA ÈPOCA 2
 3. 3. CRISI I AGRICULTURA ResumA la crisi hi convergeixen vectors de diferent procedènciaque generen unes resultants diferenciats. De fet, podemparlar de diferents crisi que coincideixen en el temps i esretroalimentenTot això al si d’un marc estructuralment complex queanomenarem “escenari segle XXI”En bona part es tracta d’un gran reajust estructural i dereassignació de rols, de poder i de riquesa entre elsdiferents actors de la dinàmica econòmica globalA l’agroalimentació la crisi té connotacions singulars.L’agroalimentació s’ha manifestat com a sector anticíclic iclau per a sortir de la crisi conjuntural econòmica-financerai com a eina per a fer front a la crisi estructural. 3
 4. 4. CRISI I AGRICULTURA De quina crisi parlem? CRISI CRISIS ECONOMICO CONJUNTURALS FINANCERA AGRÀRIES CRISI CRISI CRISIINSTITUCIONAL SISTÈMICA CRISI ESTRUCTURAL SEGLE XXI 4
 5. 5. CRISI I AGRICULTURA De quina crisi parlem? Crisi de demanda Crisi sistema financer Demanda inelàstica Crisi de confiança Oferta erràtica Dèficit públic Volatilitat de preus Manca de crèdit CRISI CRISIS Morositat ECONOMICO CONJUNTURALS Recessió i atur FINANCERA AGRÀRIES CRISI CRISI CRISI INSTITUCIONAL SISTÈMICA Creixement per si mateix CRISI No objectiu benestarAtzucac a la zona euro ESTRUCTURAL Incapacitat per refer equilibrisMenys Europa a la UE SEGLE XXI Visió a curt termini Crisi OMC Malbaratament Increment població Oligopoli Desenvolupament Desigualtat Combustibles fòssils Destrucció de diversitat Seguretat alimentària Crisi de valors Medi ambient i canvi climàtic Aigua Sòl agrícola 5
 6. 6. CRISI I AGRICULTURA Impactes a l’agricultura Manca de crèdit Morositat Dinàmica cíclica de l’agriculturaMenys demanda de qualitat Risc d’estrangulaments Sector anticíclic CRISI CRISIS ECONOMICO CONJUNTURALS FINANCERA AGRÀRIES CRISI I CRISI OPORTUNITATS CRISI INSTITUCIONAL SISTÈMICA CRISI Cadena assimètrica Menys PAC, ESTRUCTURAL Abús posició dominant oligopolis Menys mercat únic SEGLE XXI Estandardització Comerç no equitatiu No consideració rols no Energia més cara Noves demandes productivistes de l’agricultura Aliments més cars • Més aliments Més volatilitat •Energia Valors ruralitat Regions dependents • Gestió mediambiental més pobres • Mitigació canvi climàtic • Altres serveis públics 6
 7. 7. CRISI I AGRICULTURA Crisis molt interrelacionades CRISI CRISIS ECONOMICO Potencial estabilitzador CONJUNTURALS FINANCERA AGRÀRIES Afegeix dificultats Mercats Cercle Menys PAC assimètrics Viciós Menys Mercat Únic No consideració autodestructiu Eina Incrementa rols no productivistes estratègica tensions de l’agricultura CRISI CRISIINSTITUCIONAL SISTÈMICA CRISI ESTRUCTURAL Incapacita solucions SEGLE XXI Vector de crisi estructural 7
 8. 8. CRISI I AGRICULTURA En una conjuntura complexa PAC + OMC INSTITUCIONAL GLOBALITZACIÓ ONADA NEO-LIBERAL MENYS AJUTS MENYS REGULACIÓ MERCATS MERCATS MÉS OBERTS SISTÈMICESTRUCTURA POSICIÓ MÉS VOLATILITAT MENYS CRISI CADENA DEMANDA ECONÒMICA NEGOCIADORA MENYS RENDIBILITAT MENYSALIMENTARIA ASSIMÈTRICA FINANCERA MÉS RISC FINANÇAMENT CICLE ECONÒMIC MÉS COSTOS INPUTS PRESSIÓ INFLACIONISTA LATENT TENSIONS ESTRATÈGICO ESTRUCTURAL ESTRUCTURALS Energia Nova demanda Canvi climàtic … 8
 9. 9. CRISI I AGRICULTURA Estratègies des de l’agricultura Competitivitat Amortir el cicle Productivitat Internalitzar cicle complert Integració Informació i transparència mercats Eficiència cadena Regular els mercats CRISI CRISIS Diversificar Tecnologia ECONOMICO CONJUNTURALS Regadiu FINANCERA AGRÀRIES Moderar riscos econòmics CRISI CRISI versus CRISI INSTITUCIONAL CANVI SISTÈMICA CRISI Coordinació global ESTRUCTURAL Reorientar, regular, posar límits Més Europa SEGLE XXI Excepció agrària a competència PAC equitativa • Negociació col.lectiva Més agricultura, sostenible i equilibrada Revisió OMC • Contractació obligatòria Dues agricultures, dues estratègies Comerç equitatiu Intensificació sostenible Contractació dilatada en el temps Desenvolupament rural Control i regulació futursSeguretat alimentaria global Més autoproveïment Agricultura de qualitat • Tecnologia Mercats de proximitat • Regadiu Sinèrgies urbà-rural Pagament serveis públics 9
 10. 10. CRISI I AGRICULTURA DIFERENTS RESPOSTES TRADICIONAL MÉS I MILLOR O D’ESPERA AGRICULTURAResistència al canvi • Oberta al canviVisió a curt termini • Visió estratègicaPaper clau dels ajuts • EmprenedoraVisió només local • Innovadora en tecnologia i gestióInsuficient innovació • Optimització potencials de regadiuNo integració, no economies d’escala • Organització empresarial competitiva (oportunitat per les cooperatives de concepció moderna) • Integració productiva horitzontal i vertical • Integració comercial Camí obert a que empreses • Diversificaciócompetitives substitueixin l’activitat de • Millora eficiència de la cadena alimentària l’explotació • Agricultura de qualitat • Agricultura sostenible • Sinèrgies urbà-rural • Mercat global des de la força del mercat local • Coresponsabilitat públic i privat 10
 11. 11. CRISI I AGRICULTURAPer a més informació:estudis_prospectiva.daam@gencat.cat 11
 12. 12. CRISI I AGRICULTURAANNEXES 12
 13. 13. CRISI I AGRICULTURA L’agroalimentació com a sector anticiclic COMERÇ INTERNACIONAL OCUPATS TAXA COBERTURA COMERÇ INTERNACIONAL OCUPACIÓ (nº ocupats)Abast indicador 2007 2011 p.p Inc 11/07  Abast indicador 2007 2011 % Inc 11/07 Sector agroalimentari 65,32   80,17 14,85 Sector agrari 56.553    60.667    7,27 Industria alimentària 73.438    74.524    1,48 PRODUCCIÓ INDUSTRIAL CONSUM A LES LLARS INDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL (IPI) CONSUM PER PERSONA (€/any)Abast indicador 2007 2011 p.p Inc 11/07  Abast indicador 2007 2010 % Inc 11/07 Industrial alimentaria 100,7 103,0 2,3 Aliments i begudes 1.954 1.958 0,2Index General 107,0 84,4 ‐22,6 Total consum 12.861 12.165 ‐5,4 13
 14. 14. CRISI I AGRICULTURA Agricultura en un món dels monopolisCONCEPTE NÚM CONTROL COMPANYIES MUNDIALCOMERÇ DE GRA 75-90 % 5COMERÇ MINORISTA 40 % 10OFERTA FERTILITZANTS 100 % (quasi) 7MERCAT AGROQUIMICS 68 % 5MERCAT DE LLAVOR CERTIFICADA 50 % 3 14
 15. 15. CRISI I AGRICULTURA PREVISIONS I OBJECTIUS GLOBALS DEMANDA D’ENERGIA NECESSITAT REDUCCIÓ AMB POLITIQUES ACTUALS EMISSIONS CO 2 FINS 2035 2009 2035 2009 2035IEA Mtoe 12.132 18.302 Mt 28.844 21.574 Inc % 51 % Inc % -25 % NECESSITAT AUGMENT POBLACI Ó MUNDIAL PRODUCCI Ó D ’ALIMENTS A 2050 A 2050FAO 9.000 M hab. X 70 % 15
 16. 16. CRISI I AGRICULTURA DUES AGRICULTURES NO EXCLOENTSAGRICULTURA POTENCIALMENT AGRICULTURA DE COMPETITIVA DESENVOLUPAMENT RURAL AGRICULTURA SUFICIENT AGRICULTURA NECESSÀRIA Més costosa Opció de qualitat Base de la seguretat alimentària Demanda real però limitada Necessàriament intensiva No generalitzable avui per garantir la seguretat alimentària Necessàriament sostenible De gran importància en estratègies de desenvolupament rural en regions amb limitacions naturals. 16
 17. 17. CRISI I AGRICULTURA OBJECTIU: ALIMENTAR EL MÓNla FAO considera que per incrementar la producció d’aliments un 70 %fins al 2050 més del 80 % del increment haurà de procedir de l’augmentde la productivitat de les terres. Amb regadiu COM? Amb tecnologia OBJECTIU 17
 18. 18. CRISI I AGRICULTURAAUTOPROVEÏMENT AMB PEUS DE FANG 18

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Presentació feta al CFEA el 31 de maig de 2012. F. Reguant.

Views

Total views

306

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×